Start
Algemeen
Nieuws
Rondleiding
Luchtfoto's
Kerk
Kerktoren
Omgeving
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7

Het dorp van boven, noordkant,

Deze foto sluit aan bij die in noordwestelijke richting. De huizen helemaal vooraan staan aan de net niet zichtbare Van Teijenswei. De straat die hier goed zichtbaar is is de Bumawei. Het braakliggende terrein links behoort bij het uitbreidingsplan, dat inmiddels (2 jaar na het maken van de foto) al volgebouwd is. Daar even boven is nog net het Ljeppershiem te zien, met enige vaartuigen.

Terug naar toren

Terug naar plattegrond