Start
Algemeen
Nieuws
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Boekje
Vensters
Verslag
Pl. Belang
Reacties

Informatie pagina over de reunie Foestrum 1250


Tijdens de boekpresentatie van FOESTRUM, geschreven door Ybele Steenstra, werd geopperd dat Westergeest misschien wel behoorlijk oud zou kunnen zijn.
Hij ging naspeuringen doen en kwam tot de conclusie dat er mogelijk al 1250 jaar mensen rondom de plek van het huidige Westergeest wonen.

Met dit gegeven is een jubileum commissie samengesteld. Vele uren van voorbereiding en vergaderingen zijn afgerond en het geheel mag er zijn.
De Jubileumcommissie is veel dank verschuldigd aan allen, die hun spontane medewerking hebben verleend.
Daar zonder zou het niet gelukt zijn om dit geweldige evenement te realiseren.

Veel reünisten zullen hun dorp amper herkennen, doordat de buurten tijdelijk een geheel ander aanzien hebben gekregen. Maar er zal ook veel herkenning zijn, doordat er bordjes met een foto van voormalige huizen in de tuinen geplaatst zijn.
Kortom, 1250 jaar. Niet op de “kop af”, maar bij benadering.
Vrij suggestief maar met een gerust hart. En reden genoeg om dit heugelijke feit te vieren.

Wij wensen Westergeest vijf mooie dagen en laten zien waar een klein dorp samen toe in staat is!
Al 1250 jaar lang …

De Jubileumcommissie

Kijk in het menu links voor aanmelding, programma enz.