Home
General
News
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Brief Sionsberg
Groene energie
Bestemmingsplan
Brief woningbouw
Mededelingen 2
Mededelingen 1
Ljeppershiem
Overlast
ALV
Reactions

Informatie pagina van Plaatselijk Belang Westergeest


Brief Sionsberg

Geachte inwoners van Westergeest,

Wij schrijven geschiedenis in Noordoost-Friesland, want niet eerder kon de bevolking meepraten over de zorg die zij dichtbij nodig hebben. En er wordt naar geluisterd! Binnen vooraf bepaalde kaders kunnen betrokkenen invulling geven aan goede zorg dichtbij. Dat is namelijk wat Noordoost Friesland verdient en daarom vinden we dat zoveel mogelijk betrokkenen moeten kunnen meebouwen aan een nieuw Sionsberg. Een eerste stap voor inwoners om mee te kunnen bouwen is het aanwezig zijn bij een voorbereidingsbijeenkomst.
Bezoek aan uw dorp
Anke Siegers en Klaas de Jong, twee onafhankelijk deskundigen, brengen namens Zorgbelang Fryslân een bezoek aan verschillende dorpen waaronder Westergeest. Er wordt alleen een bezoek gebracht aan de dorpen met meer dan 500 inwoners, aangezien het proces binnen redelijk korte tijd moet worden afgerond. Voor inwoners die niet bij de voorbereidingsgesprekken in de dorpen aanwezig (kunnen) zijn, worden begin januari 2015 in Dokkum open informatieavonden georganiseerd.
Uitnodiging inwoners
Er zijn vast onder de inwoners van Westergeest (of in een omliggend dorp) mensen die zich betrokken voelen bij zorg (dichtbij). Hierbij nodigen wij u uit om bij de voorbereidingsbijeenkomst aanwezig te zijn.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op maandag 29 december om 15.30 uur in MFC de Tredder en duurt tot ongeveer 16.30 uur.