Home
General
News
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Brief Sionsberg
Groene energie
Bestemmingsplan
Brief woningbouw
Mededelingen 2
Mededelingen 1
Ljeppershiem
Overlast
ALV
Reactions

Nieuws update van Plaatselijk Belanf december 2010

- Door bezuinigingen vanuit de gemeente krijgen diverse commissies/verenigingen/instellingen, en dus ook Plaatselijk Belang, 20% minder subsidie dan voorgaande jaren. De gemeente wilde eerst nog veel meer bezuinigen, maar doordat alle P.B.’s uit de gemeente Kollumerland hier gezamenlijk voor hebben gestreden, is het voor dit jaar teruggebracht tot 20%. Dit is nog veel, maar we ontkomen niet aan de recessie en begrijpen dat er bezuinigd moet worden. De Culturele Commissie blijft wat dit betreft gespaard.

- Het bestuur van Plaatselijk Belang is voor het maken van een nieuwe dorpsvisie op zoek naar vrijwilligers uit het dorp. Het is de bedoeling om een werkgroep te gaan vormen die met de dorpsvisie aan de slag gaat, met behulp van Doarpswurk en onder leiding van P.B. Misschien is er een student die hier een project voor school van kan maken (voor studiepunten o.i.d.)? Belangstellenden kunnen zo snel mogelijk contact met 1 van de bestuursleden opnemen.

- De AED hangt al een tijdje bij Bartele Kempenaar aan de muur; binnenkort vindt scholing plaats om het apparaat te bedienen. De mensen die reeds hebben aangegeven mee te willen doen, wordt gevraagd via onze website (e-mailadres) te reageren. Wij kunnen zo een lijst opstellen. Als iemand al BHV heeft, is het handig dit erbij te vermelden, of als iemand al een cursus heeft gevolgd en met een AED kan en mag omgaan, dit ook graag even doorgeven.

- Zoals het nu staat, wordt in maart 2011 de ledenvergadering gehouden; de precieze datum volgt.

- De boomplantdag voor 2011 staat gepland op zaterdag 9 april. Wij willen iedereen vragen die het afgelopen jaar een baby heeft gekregen en dit nog niet aan ons heeft doorgegeven, dit zo snel mogelijk te doen. Er kunnen dan voldoende jonge bomen worden besteld; het bestuur kan niet zelf alle geboortes bijhouden en we willen niemand vergeten.

- Via deze weg wil P.B. de Kerstzangers/-musici bedanken voor hun mooie optreden op Kerstochtend! We hopen dat deze traditie in stand wordt gehouden, maar dan zijn er wel nieuwe vrijwilligers nodig…

- Tenslotte wil het bestuur iedereen een fijne jaarwisseling toewensen & een gezond en sprankelend 2011 !!

Namens het hele bestuur van Plaatselijk Belang Westergeest,

Ankie Hoogeboom, secr.