Home
General
News
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Brief Sionsberg
Groene energie
Bestemmingsplan
Brief woningbouw
Mededelingen 2
Mededelingen 1
Ljeppershiem
Overlast
ALV
Reactions

Mededelingen van Plaatselijk Belang.

Het Afûk geeft (weer) een cursus Fries. Als zich 8 of meer mensen opgeven,
kan de cursus zelfs hier in het dorp gegeven worden. Het gaat dan
bijvoorbeeld om een cursus Fries schrijven of een introductiecursus Fries
verstaan en lezen voor niet-Friestaligen. Voor meer informatie en het totale
overzicht aan cursussen kan men kijken op de website WWW.AFUK.NL. Wie zich
wil opgeven voor één van de cursussen kan dat via de telefoon of via een
mail naar Plaatselijk Belang: plaatselijkbelang@westergeest.net.

In oktober wordt de jaarlijkse contributie geïncasseerd of opgehaald.

De AED is besteld. Er zal een cursus worden georganiseerd voor de
vrijwilligers. Als het bestuur meer weet hierover, zal het gepubliceerd
worden op de webiste (www.westergeest.net). Als er nog mensen zijn die zich
willen opgeven als vrijwilliger, kan dat via ons e-mailadres; BHV-ers zijn
in het bijzonder welkom.

De boomplantdag op 10 april was weer geslaagd en we hebben al vernomen dat
er voor 2011 jaar een flink aantal bomen besteld kan worden....

Zwemmen op het Ljeppershiem is momenteel nog niet toegestaan! Er is veel
algengroei en dat moet eerst verwijderd worden! De gemeente zal er
binnenkort aan de slag in samenwerking met het bestuur van P.B.
Vrijwilligers zijn altijd welkom!

Er moet nodig (nieuwe) drainage worden aangelegd in de speeltuin; hier is
P.B. druk mee bezig, samen met de speeltuincommissie. We hopen binnenkort
een begin te maken. Ook hier zijn vrijwilligers nodig! Zodra een datum
bekend is, wordt dat gepubliceerd op de website.