Start
Algemeen
Nieuws
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Brief Sionsberg
Groene energie
Bestemmingsplan
Brief woningbouw
Mededelingen 2
Mededelingen 1
Ljeppershiem
Overlast
ALV
Reacties

Dorpsvisie Ljeppershiem

Dorpsbewoners;

Er is een werkgroep gevormd waarin LOFT, Adema architecten, Gemeente en Plaatselijk Belang zitting hebben. Zij willen hierin tot een dorpsvisie komen voor wat betreft het Ljeppershiem. Recreatieondernemers zullen hierover ook nog worden benaderd.
Wat is het doel van deze brief?
Alle bewoners van Westergeest kunnen ideeën aandragen over wat zij een zinvolle invulling of bestemming vinden van het Ljeppershiem. Ook kunt u aangeven wat u er liever niet ziet. Wij willen tot een breed gedragen en ruimtelijk verantwoorde recreatieve ontwikkelingsvisie komen voor het Ljeppershiem. Voor een toekomstige ondernemer zal het zo ook duidelijk zijn wat hier wel en niet mogelijk is.

De werkgroep zal ook aanwezig zijn bij de jaarlijkse ledenvergadering en de visie toelichten. De datum van de jaarvergadering komt in het december nummer van de Foestrumer te staan.
Zoals u begrijpt wil deze dorpsvisie niet zeggen dat er, buiten het bestaande op het Ljeppershiem, binnen afzienbare tijd iets wordt gerealiseerd.
Plaatselijk Belang heeft dringend uw medewerking nodig. Wij zullen de aangedragen ideeën meenemen in de werkgroep, teneinde te komen tot een goede besluitvorming. Al uw ideeën kunt u naar ons mailen op het nieuwe mailadres, diegene die niet de beschikking hebben over mail kunnen natuurlijk ook even een briefje bij een van de bestuursleden in de bus doen. Wilt u wel uw naam en telefoonnummer bij de mail of brief zetten. Mochten er dan nog vragen zijn van onze kant dan nemen we nog even contact met u op.

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang alvast bedankt voor uw inbreng!
Het mailadres van Plaatselijk Belang is; plaatselijkbelang@westergeest.net
*Graag zien wij uw reactie tegemoet voor zaterdag 12 december!!
Met vriendelijke groet,

Plaatselijk Belang Westergeest