Start
Algemeen
Nieuws
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Brief Sionsberg
Groene energie
Bestemmingsplan
Brief woningbouw
Mededelingen 2
Mededelingen 1
Ljeppershiem
Overlast
ALV
Reacties
PLAATSELIJK BELANG WESTERGEEST


Aan de bewoners van Westergeest,

Bij de gemeente Kollumerland ligt het Concept Woonplan en Woonprogramma 2010 t/m 2015 t/m woensdag 9 maart ter inzage.

Het woonplan bevat het woonbeleid voor genoemde periode en in het woonprogramma zijn de projecten opgenomen waaraan de gemeente in deze periode prioriteit wil geven. Een woonplan is van belang om inzicht te verschaffen in de actuele woonsituatie in de gemeente Kollumerland c.a. Het nieuwe Woonplan 2010 t/m 2015 is opgesteld op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen op de woningmarkt. De centrale ambitie van het woonplan is om iedereen zoveel mogelijk naar zijn of haar wens te laten wonen.

Uit het woonplan is ondermeer te lezen dat er voor Westergeest geen uitbreidingsplan staat gepland, maar dat de woningen verhoudingsgewijs hoofdzakelijk in Kollum en Kollumerzwaag worden gebouwd.

Plaatselijk Belang vindt dat wij als Westergeest evenveel recht hebben op een leefbaar dorp als alle andere dorpen en dat er meer woningen voor de kleinere dorpen en dus ook Westergeest moeten worden gereserveerd.

Wij hebben meerdere redenen te denken dat er belangstelling is om in Westergeest te bouwen:

• Westergeest is blijkbaar een aantrekkelijk woondorp omdat er sinds 2004 als één van de weinige dorpen in de gemeente geen bevolkingskrimp is, maar groei. Ook stijgt het aantal geboortes van 1996 t/m 2010.

• Wij verwachten een aantrekkingskracht door de bouw van het MFC / Bredeschool.

• De afgelopen jaren waren er ook al geen mogelijkheden in Westergeest, waardoor mensen die toen evt. bouwplannen hadden dit op een laag pitje hebben gezet, maar nu misschien alsnog willen bouwen.

Onze insteek is: Zolang er geen mogelijkheden zijn, wordt er ook niet gebouwd en kunnen we vertrek van bewoners naar elders niet voorkomen.
Momenteel zit Westergeest op slot. De gemeente heeft in een gesprek met ons aangegeven dit niet te willen, maar wil dat Westergeest beperkt kan groeien. Als wij met een onderbouwing komen, zijn er kansen voor Westergeest.
De insteek van de gemeente is dat er eerst voldoende vraag vanuit het dorp moet komen voor bouwterreinen voordat er mogelijkheden kunnen worden gecreëerd.

Daarom willen we u als bewoners van Westergeest de vraag stellen:

Wilt u in de komende jaren in Westergeest een nieuwe woning bouwen of overweegt u dit te doen?

Kunt u op deze vraag "ja" beantwoorden, reageer dan naar ons e-mailadres: plaatselijkbelang@westergeest.net . Doe dit uiterlijk 5 maart a.s, dan kunnen we nog op tijd bij de gemeente aankloppen. Geef daarbij ook uw wensen aan bijv: vrijstaand, twee onder één kap, levensloop bestendig e.d.

Het Concept Woonplan en Woonprogramma is te lezen op de internetpagina www.kollumerland.nl onder nieuws.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Plaatselijk Belang