Start
Algemeen
Nieuws
Laatste nieuws
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterfoto's
Dodenherdenking
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64

Echtpaar Sloot uit Westergeest 60 jaar getrouwd

Donderdag 5 april 2018 was het 60 jaar geleden, dat Sipke Sloot en Nel Sloot-Dijkstra in het huwelijksbootje stapten. Sipke Sloot, 83 jaar, is een zoon van Minkes en Sina Sloot uit Westergeest. Sipke is geboren en getogen in Westergeest. Nel Dijkstra is 81 jaar en afkomstig uit Nes. Zij is een dochter van Germ en Sjoerdje Dijkstra. Zestig jaar lang hebben ze aan de Eelke Meinertswei gewoond  op het zelfde adres.

Ze hebben elkaar ontmoet op een muziekuitvoering in Metslawier. Mevrouw Sloot was daar met een Zangkoor. Sipke Sloot heeft haar die avond thuisgebracht in Nes. Hij dacht eerst, hier kom ik niet weer. Het is veel te ver fietsen van Westergeest naar Nes, maar hij zette door en later met een brommer werd het een stuk makkelijker. 60 jaar geleden is het echtpaar getrouwd in het gemeentehuis in Kollum en in de kerk van Westergeest door dominee van Binsbergen. Na afloop is er feest gevierd in het lokaaltje van de kerk.

Burgemeester Bilker en zijn echtgenote op bezoek
Dinsdagmiddag kwam burgemeester Bilker langs met zijn echtgenote, mevrouw Angelika Steiner-Bilker van de gemeente Kollumerland c.a.  om het echtpaar te feliciteren met hun diamanten huwelijk. Als cadeau kregen ze een prachtig bos bloemen en een fotoboekje van de gemeente Kollumerland.

Kinderen
Het echtpaar  kreeg 4 kinderen, 3 dochters en een zoon, die allen in de omgeving van Westergeest wonen. Er zijn 11 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen en één op komst. Het echtpaar Sloot heeft een erg hechte band met de kinderen. Zij komen regelmatig even langs met de kleine kinderen, waar zij dan ook met volle teugen van kunnen genieten. Met alle kinderen, groot en klein, zal het huwelijksfeest te zijner tijd worden gevierd.

Werk
De heer Sloot  heeft 32 jaar in de Bouw gewerkt, als opperman, maar ook in de renovatie van huizen, steigerbouw en rietdekken. Ook werkte hij in de Suikerfabriek en bij de Grasdrogerij in Westergeest. Mevrouw Sloot heeft  tot haar pensioen gewerkt bij de Thuiszorg Het Friese Land.

Vrijwilligerswerk

Gezamenlijk zijn ze jarenlang actief geweest bij de dansavonden in Westergeest. De heer Sloot zorgde ervoor, dat er elke dansavond een mooi stukje muziek was en mevrouw Sloot zat bij de kassa om de entree te innen.
Verder heeft de heer Sloot 22 jaar in het bestuur van Plaatselijk Belang gezeten en 8 jaar in het Schoolbestuur. Mevrouw Sloot was jarenlang vrijwilligster in de Fokkema’s pleats in de bediening en zij is heel lang oppasbeppe geweest!