Start
Algemeen
Nieuws
Laatste nieuws
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterfoto's
Dodenherdenking
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64
“Kredyt” speelde voor volle zaal in Westergeest
Zaterdagavond heeft het negentigtallige publiek in MFC “De Tredder” met volle teugen genoten van Gerrit Haaksma en Anke Bijlsma bij  het kroegtheaterstuk “Kredyt”.
De foyer van De Tredder droeg deze avond de naam “Café de Bûnte Bok”. Gerrit en Anke lieten verschillende typetjes zien, die langskwamen in de kroeg. Dat waren o.a. Knilles, die op zoek ging naar één van de oudste paardenrassen en ontmoet De Twentske Hettie. En dan Jabke het flexibele postkantoor. Zij sorteerde de post op de bar in het café en zei: “Wat net bestiet, hoecht ek gjin post te krijen”. Maar ook de mensen in de zaal werden bij het verhaal betrokken. Tot slot werden Gerrit en Anke namens dorpshuis de Tredder heel hartelijk bedankt door Lukketine Reitsma voor de prachtige avond en kregen zij een mooi bos bloemen. Ook werd Anke Bijlsma nog gefeliciteerd met de door haar behaalde Cultuurprijs 2018 van RTVNOF van vrijdag. Reacties na afloop waren: “Wat kinne dy minsken spylje, en dan dy gesichten derby, machtig”. “Ik woe it noch wol in kear sjen”.
Kredyt is de opvolger van de succesvolle kroegtheaterstukken Katarsis, Kredo en Krimp. De schrijver is Gerrit Breteler. Stichting Ach, Mea Culpa ( Ach, mijn schuld) brengt maatschappij-kritisch theater, op rijm, gericht op plattelandsproblematiek en ontwikkelingen. Met humor en erotiek, literatuur en filosofie, actualiteit en historie probeert dit theatergezelschap cultuur daar te brengen waar het feest der herkenning tot verbondenheid leidt. Dus o.a. in de kroeg, kerk, dorpshuis en theater. Voor meer informatie kijk op de site: http://www.achmeaculpa.nl/