Start
Algemeen
Nieuws
Laatste nieuws
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterfoto's
Dodenherdenking
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23

Foestrumer

December 2000

Dorpskrant Westergeest

REDACTIELEDEN

C. Loonstra O. Bijlstra

J. Wiersma J. de Bruin

Fam. Meyer (verspreiding)

Ronnie van Assen (vormgeving)

Kopij voor de eerstkomende FOESTRUMER
inleveren vr 21 februari 2001 inleveren bij

mevr. J. Wiersma,
E. Meinertswei 11,
Westergeest,
tel. 0511 - 44 47 26

Jaargang: 11 Nummer: 4

BESTE DORPSGENOTEN

Wanneer u deze uitgave van de Foestrumer onder ogen krijgt, duren de kerstdagen niet zo lang meer. We gaan de gezellige tijd tegemoet die bij deze dagen hoort, maar ook het eerste jaar van de nieuwe eeuw zit er dan op, een jaar welke voor een ieder anders zal zijn verlopen dan dat er van was verwacht, daarom zal men verschillend over het afgelopen jaar terug blikken.
Voor wat betreft het nieuwe jaar zullen we moeten afwachten wat deze ons zal brengen. Wij als redactie vragen ons op dit moment af wat er met de Foestrumer wordt gedaan. Ondanks herhaalde verzoeken in de voorgaande edities van de Foestrumer wordt het aanbod van copy van verenigingen steeds minder. Daarom ook onze vragen hierover, van wat betekent de Foestrumer voor u als lezer(es) en voor de diverse verenigingen, want ondanks minder aanbod, de prijzen van het drukken blijven wel stijgen. En aangezien we niet beschikken over genoeg financile middelen willen we u middels een bijgesloten enquteformulier uw mening hierover vragen of de Foestrumer kan blijven voortbestaan. We willen u vragen of u eventueel bereid bent een financile vergoeding zou willen betalen, want het zou jammer zijn, dat uw eigen dorpskrant wegens gebrek aan aanbod en financile middelen zou moeten stoppen in zijn voortbestaan. We hopen, dat u de enqute zult invullen en dat u die voor 15 januari 2001 inlevert bij n van de redactieleden van de Foestrumer. Wij hopen op uw aller medewerking!!
Maar eerst kunt u nu lezen wat er de afgelopen tijd is gebeurd in ons dorp en wat er de eerste drie maanden op het programma staat, waar u allemaal aan mee kunt doen, maar het hoe, wat en wanneer kunt u verder in deze uitgave lezen.
Nieuws van de redactie zijde is er niet meer te melden op dit moment, rest ons om ook u deze keer weer veel leesplezier toe te wensen met deze uitgave van de Foestrumer, en wensen u en de uwen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

De Redactie


VOOR OP UW PRIKBORD:

AGENDA

December:
17 Kerstconcert in de Ned.Herv.kerk Aanvang:19.30 uur
29 Kindertheater Flater in de Fokkema's Pleats. Aanvang: 14.00 uur
Januari:
1 Nieuwjaarsbijeenkomst in de Fokkema's Pleats, aanvang: 1.00 uur
11 Iepen jn Folkloaregroep "De Lauwers"
Februari:
3 Kln en Knoffelhakke in de Fokkema's Pleats. Aanvang: 20.00 uur
Maart:
16,17 Toneelstuk in de Fokkema's Pleats 23 Playbackshow.
Augustus:
23,24,25 Dorpsfeest.

FAMILIEBERICHTEN

Geboren:
12 november Syds, zoon van Willem en Wilma v.d. Veen- Vaatstra
Overleden:
21 oktober Jan Kingma, 75 jaar

NIEUWS VAN DE CULTURELE COMMISSIE

Op 4 oktober organiseerde de Culturele Commissie een dierenmiddag in en rondom de Fokkema's Pleats. De opkomst was boven verwachting, want er waren die middag maar liefst 39 stuks "vee", varirend van groot tot klein. Ook de verscheidenheid was groot, namelijk pony's, konijnen, cavia's, honden, geiten, vissen, hamsters, een poes en een dwergvarken. De dames Aukje en Froukje, assistentes van de dierenartsenpraktijk in Kollum bekeken de kleine dieren en zo nodig gaven ze een nuttig advies over de verzorging. J.Groenhof nam het grotere vee voor zijn rekening. Alle deelnemers ontvingen een certificaat met een cijfer en voor de inwendige mens een versnapering. Het kan een geslaagde middag genoemd worden, welke zeker nog wel eens herhaald zal worden.
Vrijdag 17 november vertrokken de liefhebbers voor een kartavond richting Leeuwarden om de onderlinge strijd aan te gaan, wie de hoogste score kon behalen voor die avond. Gaatze van der Kooi was ook dit jaar weer de snelste, dat bijna een traditie aan het worden is. Hij mocht dan ook de beker voor de eerste prijs in ontvangst nemen. 2e werd Jaap Adema en Tjeerd van der Land ging er met de 3e prijs vandoor. De dames lieten het wat de prijzen betreft dit jaar afweten, maar een herkansing zit er een volgende keer vast nog wel eens in.
29 december gaan de deuren open voor de jeugd tot en met de basisschool. Dan is er een voorstelling van Kindertheater Flater. Het gaat over De Kale Prinses. Heel lang geleden heeft Prinses Annabel een schoonmaakmiddel van haar moeder opgedronken. Daardoor is ze kaal geworden. In een dorpje woont een professor. Hij vindt op een dag een haargroeimiddel uit en besluit dat in de krant te zetten. De koningin leest dit en vraagt de professor het haargroeimiddel te proberen op het hoofd van de prinses. De professor gaat naar het paleis. De Amerikaanse buurman van de professor is dol op geld..Hij denkt meer recht te hebben op het geld, dat de professor misschien gaat verdienen bij de koningin. Hij bedenkt een plan om in plaats van de professor naar het paleis te kunnen gaan. Jongens en meisjes, als je benieuwd bent hoe of het afloopt met Prinses Annabel en de anderen, kom dan naar de Fokkema's Pleats op 29 december. De toegang is gratis. Voor de kleineren is het aan te bevelen, dat ze vergezeld worden door heit en of mem. De aanvang is 14.00 uur.
Zaterdag 3 februari hebben we het komische duo "Kln en Knoffelhakke" bereid gevonden om ons een avond te vermaken met hun grappen en grollen. Het thema deze avond is " kommersjeel" . Nieuwsgierig geworden, wat de inhoud hiervan is, kom dan 3 februari kijken luisteren en niet te vergeten om te lachen. We beginnen om 20.00 uur. De entree is f 7,50 en voor kinderen van de basisschool f 2,50.
Nu alvast een datum om te noteren. De jaarlijkse Playbackshow is vastgesteld op 23 maart. We hopen hier een volgende keer nog nader op terug te komen, maar dan kan er alvast over nagedacht worden en plannen gemaakt worden Want wij rekenen natuurlijk weer op veel talent uit eigen dorp
.

NIEUWS VAN DE FEESTCOMMISSIE

LAMPIONOPTOCHT
11 november 2000 Er was grote belangstelling voor de traditionele Sint Maarten lampionoptocht dit jaar. Om 18.00 uur verzamelden bijna 100 kinderen met hun ouders zich bij de Fokkema’s Pleats. Hoewel het in deze tijd vaak regenachtig weer was, bleef het gelukkig droog tijdens de optocht door het dorp, met begeleiding van een muziekwagen. De kinderen hadden weer erg hun best gedaan en prachtige lampionnen gemaakt op school en op de peuterzaal. Voor de allerkleinste kinderen bleek het tempo toch te snel, zodat er al gauw een achterstand begon te ontstaan en de muziekwagen niet meer hoorbaar was voor de groep die het niet kon bijbenen. Misschien is het verstandig om deze kinderen mee te nemen in een wandelwagen volgend jaar. Na afloop van de optocht kregen alle kinderen, bij de Fokkema’s Pleats een appeltje als tractatie van de Feestcommissie.

DE INTOCHT VAN SINTERKLAAS
op zaterdag 25 november 2000 Om half drie stonden er bij de haven al heel veel kinderen met hun ouders te wachten op de aankomst van de Sint en zijn zwarte Pieten. Ook muziekvereniging De Bazuin was weer van de partij om de Sint muzikaal te verwelkomen. De voorzitter van Plaatselijk Belang dhr Wierd Kooistra wreef zich ook al eens in zijn handen, want er waaide een koude wind vlak bij het water. Maar eindelijk is het dan zover, de stoomboot komt in zicht en de kinderen zien de zwarte Pieten al dansen op de boot. Er liggen grote kado’s op de boot, voor wie zouden die zijn? Sinterklaas stapt voorzichtig aan wal en wandelt met zijn zwarte Pieten naar de kade terwijl De Bazuin allemaal Sinterklaasliedjes speelt. De zwarte Pieten doen een vrolijk dansje en Sinterklaas schudt vele kinderhandjes. Daarna wordt Sinterklaas welkom geheten door dhr Kooistra. Terwijl de muziek nog een liedje speelt wandelt de Sint naar het rijtuig, dat op straat staat te wachten. De kinderen lopen allemaal enthousiast mee, maar daar schrikt het paard van en het paard gaat er vandoor. Een eindje verderop heeft Boukje het paard weer onder controle en daarom moet Sinterklaas dat stukje nog lopen. Alle kinderen blijven rustig wachten. Met de muziekwagen voorop, het rijtuig met Sinterklaas erachter, zo wordt er een rondrit door het dorp gemaakt, vergezeld van heel weinig kinderen, want die zijn al naar de Fokkema’s Pleats gegaan. Daar houdt juf Gea de kinderen bezig met een verhaaltje en het zingen van liedjes. Opeens komt er vanaf het podium een zwart gezicht door het gordijn gluren. Even later komt Sinterklaas binnen en het feest kan beginnen. Enkele kinderen worden bij Sinterklaas op het podium geroepen om een liedje te zingen. Een van de Pieten heeft kiespijn gekregen, de andere Pieten zullen hem wel helpen. Maar o jeetje, ze komen aanzetten met een grote boor en een grote tang. Dit kan zo niet, zegt Sinterklaas, we bellen wel een tandarts. In de pauze krijgen de kinderen iets te drinken en een lekkernei. Even later arriveert de tandarts, die in de mond van de zwarte Piet met kiespijn kijkt. Hij weet wat er aan de hand is, De zwarte Piet heeft te veel drop gesnoept, in een kies zit nog een dropje en dat is niet goed voor het gebit. De tandarts gaat ons vertellen hoe belangrijk goed poetsen is en de zwarte Pieten krijgen les in tandenpoetsen. Sinterklaas moet weer vertrekken, want het is een drukke tijd. Na afloop krijgen de kinderen nog een surprise.
Tot volgend jaar Sinterklaas.

De Feestcommissie van Westergeest.

BERICHTEN UIT HET "PJUTTERSPLAK”

Terwijl we vorig jaar rond deze tijd "opzagen" tegen het nieuwe millenium is het jaar 2000 nu al bijna voorbij, en daarbij ook het eerste gedeelte van het schooljaar 2000/2001. De eerste weken zijn gebruikt om weer aan elkaar te wennen, waarnaar al snel de herfst zijn intrede deed. Ons herfst uitje ging dit jaar weer naar het bos in Driesum, wat was dat een succes, de kastanjes hoefden niet eens gezocht te worden. Zittend op hun kontje konden de peuters ze gewoon op rapen, met tassen vol kastanjes en bladeren werd weer huiswaarts gekeerd. Voor Sintmaarten moesten er weer mooie lampionnen komen, de peuters hebben hier erg hun best op gedaan, want op 11 november liepen ze met mooie gekleurde lichtjes hun route door Westergeest. Hebt u ze gezien? Na 11 november drong de tijd alweer voor sinterklaas. Op een gezellige avond werden er weer de mooiste surprises in elkaar geflanst. Elke moeder deed dat voor zijn eigen kind. Op 5 december kregen de peuters hun surprise met daarin het cadeautje van sinterklaas. December blijft een drukke, (in)spannende tijd voor de peuters, want natuurlijk volgde na sinterklaas de kerst nog. Gelukkig konden de peuters daarna tot rust komen in de wel verdiende vakantie.

Als bestuur en peuters wensen we u een bijzonder, gelukkig nieuwjaar.


BAZUINKLANKEN

Behalve, dat we iedere maandagavond braaf oefenen is er na de vakantie weinig gebeurd op muzikaal terrein.
Helaas neemt het aantal spelende leden nog steeds af. De laatste, die af moest haken, was onze bes-bes blazer, Wop Wijma. Hij kreeg een moeilijk te verwerken bericht met betrekking tot zijn gezondheid. We komen momenteel te kort:

1 baritonspeler.
1 es-bes speler.
1 bes-bas speler.
1 es-cornet speler.
En minstens 3 cornetblazers.

Dirigent Dirk Vinck kon zijn positie verbeteren bij een andere vereniging en heeft ons vaarwel gezegd. Gelukkig was Gerben Dijkstra uit Anjum bereid de dirigeerstok van hem over te nemen en neemt hij ook nog zijn zuster mee met haar cornet.
Ondanks alle moeite oefenen we nog flink voor ons traditionele kerstconcert. Dit jaar wordt het concert gehouden op D.V. 17 december a.s. in de Ned.Herv.kerk te Westergeest. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis, maar er wordt wel een kollekte gehouden. Dit jaar hebben we de medewerking van de “Blide sjongers" uit Kollum. Dit koortje van verstandelijk gehandicapten staat bekend om hun enthousiaste manier van optreden. We hopen dat de kerk weer vol wordt. Dus…..

Tot wederhoren.


NIEUWS VAN VOETBALVERENIGING W.T.O.C.

November 2000.
Wanneer u deze Foestrumer onder ogen krijgt, is de winterstop al weer ingetreden. Op dit moment zijn de wedstrijden van de pupillen al weer afgelopen, maar voor de senioren en de junioren staan nog enkele wedstrijden op het programma. Jammer is, dat er de laatste tijd veel regen valt, waardoor het iedere zaterdag weer afwachten is, of de wedstrijden doorgang kunnen vinden.

Verloop van de Bekercompetitie:
In de vorige Foestrumer hebben we gemeld, dat de C's en Dames 1 nog verder bekeren.
Dames: Op 21 oktober hebben de dames weer een bekerwedstrijd gespeeld tegen Akkrum en maar liefst gewonnen met 13-0, dus door naar de volgende ronde. Op 25 november werd de laatste wedstrijd voor de bekercompetitie gespeeld, want tegen hoofdklasser Velocitas uit Groningen was ons eerste damesteam niet opgewassen. Er werd verloren met 12-0.
C-junioren: op 21 oktober werd ook door de C's een goede wedstrijd gespeeld tegen Foarut. De wedstrijd werd gewonnen met 3-0. Helaas was er een speler van Foarut, die aan het einde van de wedstrijd met de ambulance het veld moest verlaten. Achteraf bleek, dat zijn enkelbanden gescheurd waren. Op 25 november is de volgende en niet de laatste bekerwedstijd gespeeld tegen Donkerbroek/Makkinga. Deze wedstrijd werd gewonnen met 2-1. Maar nu werd een speler van WTOC, namelijk Erik-Jan Dijkstra naar het ziekenhuis gebracht met een botbreuk en enkelbreuk. Wij wensen hem vanaf deze plaats van harte beterschap toe en een spoedig herstel.

Geconcludeerd kan worden, dat voor WTOC alleen de C's nog verder gaan in de Bekercompetitie.

Uitslagen van de competitie:
WTOC 1 heeft op 18 november en 25 november een goede " haal" gedaan om in het linker rijtje van de standenlijst te komen. Deze beide wedstrijden werden gewonnen. Op 25 november werd met 3-0 gewonnen van de koploper Veenhuizen. Dit was een mooie opsteker, want de laatste tijd werd er nog wel eens gelijkgespeeld of verloren.
In de stand van de 3e klasse B staan alle teams vrij dicht bij elkaar, zodat je binnen 2 weken van de 11e plaats naar de 6e plaats kunt gaan. Hopelijk staat de trein weer op het juiste spoor, om zo de competitie voort te zetten. Succes !!

WTOC 2 staat op dit moment op de vierde plaats, WTOC 3 op de laatste plaats.

WTOC Dames 1 doen het in de competitie geweldig. Zij hebben tot nu toe alle wedstrijden nog gewonnen en staan dus op de eerste plaats. Heine en Froukje (leiders), zo doorgaan, dan zit er misschien nog wel eens een feestje aan te komen!

WTOC Dames 2 beginnen de smaak ook te pakken te krijgen. Tegen Jubbega is maar liefst met 9-0 gewonnen. Ze staan op dit moment op de 10e plaats, maar wanneer de trend zo voortgezet wordt, dan zullen er nog meer overwinningen volgen.

De A-junioren hebben wat moeite met het behalen van overwinningen. Zij staan op de laatste plaats. Wanneer er nog jongens in Westergeest zijn, die onze A-junioren willen komen versterken, dan zijn jullie van harte welkom.

De C-junioren onder leiding van Johannes Bethlehem hebben daarentegen nog niet een wedstrijd verloren en gaan aan de leiding in hun klasse.

De D-pupillen staan op dit moment op de laatste plaats. De E1 pupillen hebben nog een kans op een herfstkampioenschap, alleen is het net als vorig jaar de vraag of de wedstrijden, die afgelast zijn nog gespeeld worden. Is dit niet het geval, dan komt er geen herfstkampioen uit de bus. De E-2 pupillen zijn op de 2e plaats geindigd en de F-pupillen op de 4e plaats. De Meisjes-pupillen staan op de 5e plaats.

Sinds dit seizoen is er ook een competitie voor de H-pupillen opgezet. Onder leiding van Clara Loonstra en Hanneke Pompstra spelen de allerkleinsten van WTOC een onderlinge competitie. Zij hebben alle wedstrijden gewonnen. En ook het toernooi wat op 25 november in de Nije Warf is gehouden is door de H-pupillen van WTOC gewonnen. Spelers, afkomstig uit Westergeest zijn Rudmer Loonstra, Mark Bruinsma, Jelle Geert Pompstra, Bartele Nicolai en Tjibbe-Jan van Assen.

Het bestuur wenst alle spelers en speelsters veel succes toe, wanneer het seizoen straks weer losbarst.

Op 20 november is voor de dames en de heer, die ongeveer 4 keer per jaar de kantine van onze vereniging schoonhouden een gezellige avond gehouden. Jammer was, dat er velen niet aanwezig konden zijn, omdat ze andere verplichtingen hadden. Het was weer net als vorig jaar erg gezellig. Er waren zelfs 4 jubilarissen. Deze dames hebben namelijk 25 jaar lang de kantine schoongemaakt. Dit waren Akke Koster, Anneke Dijkstra, Ynskje de Jager en Griet de Bruin, allen uit Oudwoude. Zij kregen van het bestuur een blijvende herinnering aangeboden. Dames van Westergeest, die niet aanwezig konden zijn op deze avond, hartelijk bedankt voor jullie inzet het afgelopen jaar en wij hopen dat we nog vele jaren op jullie mogen rekenen. Wanneer er nog dames in Westergeest zijn, die hun ook in willen zetten voor de vereniging door o.a. mee te helpen met schoonmaken of andere werkzaamheden, neem dan even contact op met Jantsje Wiersma.

Heeft u vragen over WTOC, dan kunt u terecht bij de volgende twee bestuursleden:
Wierd Kooistra, tel 441974 of Jantsje Wiersma, tel 444726


FOLKLOAREGROEP " DE LAUWERS"

Snt april fan dit jier makket de folkloaregroep "De Lauwers" tankber gebrk fan de mooglikheid om har oefenjnen te hlden yn de Fokkema's Pleats. Dit bart eltse tongersdei, jns fan 8 - 10 oere. Fst binne der wol lzers fan de Foestrumer, dy't benijd binne hokker groep dit no wol wze mei. It wurdt sa njonkenlytsen dan ek wol ris tiid om s oan jim foar te stellen.
De groep is oprjochte yn maart 2000 en telt 16 leden, dy't t nderskate plakken fan Noard East Frysln weikomme. Westergeast leit aardich sintraal foar de leden en dy binne der dan ek tige wiis mei dat hja yn de Fokkema's Pleats terjochte kinne. Doel fan de feriening is om lde Fryske Folkloare op it md fan klaaiinge, muzyk, dnsjen en sjongen yn stn te hlden. Wy dogge dit troch op te treden yn ld-Fryske kostms, mei 3 muzikanten en 6 dnspearen.
Ek al is de feriening noch jong en net sa grut, dochs telle wy wol mei. Dit blykt wol t it feit, dat wy dit jier al 13 kear foar it fuotljocht kaam binne en foar it kommende jier ek al wer in stikmannich optredens yn it boekje ha.
Binne der lzers, dy't neier mei s yn de kunde komme wolle, dan kin dit op Tongersdei, 11 jannewaris oansteande, jns om 8 oere. Wy hlde dan in "iepen jn" en noegje jim graach t om lns te kommen
Sekretariaat: Roptawei 44, 9123 JC Mitselwier
Tillefoan: 0519-241308

WESTERGEEST-POLEN

Reisverslag 15 - 25 september.
Na veel sorteren en strijken was het inpakken geblazen, want in elke vuilniszak moet wat mannen- en vrouwen en kinderkleding zitten. Schoenen is nog altijd een smokkelwaar. Maar die verstoppen we in de bus.
Wij zijn 's morgens vroeg om 4 uur vertrokken uit Foestrum. En voor dat wij het wisten, stonden we al op de brug Frankfurt-Oder. Wij stonden ongeveer een half uurtje voor de grens. Paspoorten klaar en binnen 5 minuten door 2 grensposten. Vlug naar het wisselkantoor. Geert ging met het opgespaarde geld en het sponsorgeld f 350,00 naar de bank. Wij hebben het op een eerlijke manier verdeeld. Dezelfde dag zijn we direkt gaan uitdelen in een arm dorpje net over de grens. Om ongeveer 6 uur waren wij bij ons huisje. Wat waren wij moe. Na wat koffie te hebben gedronken doken wij direkt in bed. De andere dagen hebben we veel arme dorpjes bezocht.De wintertruien van Boetiek Snuffel uit Dokkum waren we zo kwijt. Langs deze weg nog bedankt! Schoenen verdwenen als sneeuw voor de zon.
Nu de winter voor de deur staat, ging iedereen paddestoelen zoeken, veel vrouwen waren op het land aan het aardappelen zoeken. Dat gaat daar allemaal nog met de hand.
Ook hadden we een kruk meegenomen voor een oude beppe. Wat was ze blij en een wandelstok voor pake. Pake moest even zijn tranen wegvegen. Zo blij was hij. Toen moesten wij natuurlijk bij Beppe en Pake koffie drinken, haar bed bekijken, de keuken vreselijk, maar daar moet je doorheen kijken. De suiker had ze in een kookpan en met een lepel deed ze het in een mok. Zo had ze ook een suikerpot.
Bij de gezinnen, die in onze ogen in duivenhokken, vlakbij de Oder leven, was het voorgoed armoe troef. Kleding, voedsel hebben we daar gebracht. Duizenden kussen konden wij wel krijgen en wij werden de hemel ingeprezen, zo dankbaar waren ze.
Maar om een lang verhaal kort te maken, willen wij iedereen bedanken voor de hulp en het vertrouwen in ons.

Geert en Griet
Jappie en Annie


T S FERLINE

 • Op de gearkomste van it wetterskip 'De Hammen' waard, nder it foarsitterskip fan J. M. Prins, de tjeften oer it tsjinstjier 1960 - 1961 fststeld op Hfl. 2.247,09.
 • Yn 1830 en 1870 is men wakker warber west om de Alde Swemmer t te djipjen, mar it kaam net rjocht fan'e grn. Op 26 novimber 1879 ha de Fryske Steaten it beslt naam om in nij kanaal te graven: de Nije Swemmer. Fanf de Trekfeart naam dit nije kanaal yn noard-eastlike rjochting de route oer fan de Alde Swemmer: 5 kilometer lang en sa'n 40 meter breed. Yn it foarjier fan 1880 sette it folk fan oannimmer Andreas Jans van der Werf (t Dokkum) tein. Mei de skep en de kroade. Van der Werf frege dr Hf. 188.060,00 foar.. De grn waard 'boppe' Aldwld op leech lizzend ln smiten. Hjoed de dei hjit ie dr noch 'De Bulten'.
  It ferhaal giet dat de 'polderjongens', dy't harren wurk lykas de lde Sjinezen fersetten, mei in protte drokte yn Westergeat kaam binne. Njonken it swiere wurk wisten hja wat feest wie. Westergeast hie de froulju en de Sweach (no Kollumersweag) hie de buorrel. It folk betelle de drank nei't it op wie en in nije tonne kaam. De kafehlder fan de Sweach, sa giet it ferhaal, wie bang dat de arbeiders sadwaande de lste drank net betelje soene. Dat hy hat doe de lste tonne fol getten mei wetter. It moat doe ml gien wze doe't de arbeiders in slok wetter krigen en gjin 'slokje'.
  Op 5 july 1881 koe Kommissaris baron van Harinxma thoe Sloten oanjaan dat it nije kanaal klear wie.
  By it graven kaam in protte kienhout boppe de grn. De kienstobbe docht s dr noch oan tinken.
 • Yn maaie 1895 kriget in siik famke 3 hjitte stiennen by har nder te tekkens, mar efkes letter stiet de bdst fol reek. In buorfrou kin it famke t'e hs helje en de wente bliuwt sparre.
 • It kin ek oars. Op 18 novimber 1955 brnde de wenning fan J. Visser by de Lange Brge (by de krsing Trekfeart/Swemmer) al hiel f.. Doe't de brn ntdutsen waard wie d'r net ien ths; de brnwacht t Kollum koe allinnich mar neiblusse. Neffens de krante omdat "hetgeen mede veroorzaakt werd door het feit, dat de woning die aan de overkant van de vaart staat, niet snel te bereiken is. Nadat met een bootje slangen over de trekvaart waren aangevoerd begon het blussingswerk".
 • In 'K.B. te Westergeest' hat in molkwein. Mar dizze wein hat te smelle tsjellen foar de fracht dy't dizze man op'e wein hat. Fandr dat er him ferantwurdzje moat foar de rjochter yn Burgum…
 • Master Hoekstra fan de skoalle op'e Trieme wol yn it lst fan febrewaris 1900 3 dagen feknsje ha, mar it bestjoer fan de skoalleferiening kin "geen goedkeuring" jaan. Master sil ek troue en it bestjoer beslt om it breidspear "een pendule met candelaers" te jaan.
 • Op 12 febrewaris 1900 komt Lubbert Heine Klaver 'nder Kollum' te ferstjerren. Lubbert waar geboaren op 15 septimber 1844 yn Aldwld. Hy hat him ynsetten foar it Kristlik nderwiis en de skoalleferiening.
 • Yn desimber 1900 komme de lege lannen bten de polders by Westergeast al hiel nder wetter te stean.

Tsien jier ferlyn: 1990.

 • It hat jierren duorre mar Van der Galin is yn maart eindelijk drok dwaande mei de nije jachthaven. De jachthaven moat plak ha foar 55 boaten en kostet roun de twa hundert tzend gne.

Ybele Steenstra


BARELD BIJMASTRJITTE

Yn 1980 waard in begjin makke mei de earste fase fan it nijbouplan 'De Kamp'. Der kamen fjouwer strjitten, dy't fansels stik foar stik in namme ha moasten. Earst wie it de bedoeling dat dat allegearre nammen mei it elemint 'ikker' wurde soenen. Hoewol't it in goed ding is dat de strjitnammen yn in nijbouwyk ferbn mei inoar ha, krige ien fan de strjitten teinlik in hiel oare namme. Pleatslik Belang fan Westergeast hie nammentlik by it gemeentebestjoer de winsk nei foaren brocht om oan ien fan de nije strjitten de namme te ferbinen fan de hear B. Bijma, "die zeer veel voor de plaatselijke gemeenschap aldaar heeft betekend". Oan dy winsk waard gehoar jn en sa waard op 8 maart 1980 troch de gemeenteried neist de nammen Brede-ikker, Flaaks-ikker en Foarikker de namme Bijmastrjitte (ynstee fan Bosk-ikker) fststeld. Achttjin jier letter fersocht Pleatslik Belang om de namme Bijmastrjitte te wizigjen yn Bareld Bijmastrjitte. It argumint wie drby dat foar nije ynwenners fan s doarp net ddlik wie nei hokfoar Bijma de Bijmastrjitte neamd wie. Guont soenen miskien sels wol tinke dat de Bijmastrjitte, krektgelyk as de Bumawei, nei in eardere state ferwiisde. Yn 'e regel wol de ried net sa gau in strjitnamme feroarje, mar dy gie yn dit gefal, op advys fan de Geakundekommisje, dochs akkoart. It beslt drta foel op 3 septimber 1998. No mei de namme Bijma foar nije ynwenners nbekend wze, foar de wat ldere Westergeastmers is er in begryp. Dochs hat Bareld Bijma mar achttjin jier yn s doarp wenne. Wat is dan it bysndere oan him? Ik hoopje dat yn it neifolgjende ddlik te meitsjen. Bareld Bijma is op 17 maart 1923 berne yn Boelensloane. Yn 'e besettingstiid hat er in skoft nderdkt sitten, om't er net opkomme woe foar de arbeidsynset yn Dtsln. Nei de oarloch gie er fuortdaalk by de plysje. Hy hat doe earst tsjinne op 'e Ofsltdyk mei Koarnwertersn as stnplak en drnei in hoart yn Wytmarsum. Hy wenne yn dy tiid yn Surch, dr't er yn 'e kost lei. Yn 1948 troude er mei Lamkje Brouwer fan Drachtster Kompenije. Itselde jier noch waard Stiens syn stnplak en dr sette it jonge pear him ek nei wenjen. Se bleauwen dr tolve jier en krigen yn dy tiid trije bern (letter kaam der noch in fjirdenien). Yn 1960 waard Bijma yndield by de groep Kollumerln fan de Rykspolysje mei as stnplak Westergeast. Doe't er yn s doarp kaam, waard er konfrontearre mei de gefolgen fan de jierrenlange strideraasje dy't der west hie tusken de Westergeastmers en Triemsters oer it plak fan de nij te bouwen skoalle. It wie sa slim dat hiel wat bewenners fan de beide doarpen inoar net mear groeten. Yn dy izige atmosfear moast Bijma yn de begjintiid wurkje. It moast ek allegearre fier weikomme, want net foar neat waard yn dy tiid wol sein dat yn Westergeast alles fyftich jier achteroan kaam. Mar dat waard oars. Yn 1969 stutsen fiif Westergeastmers (de grutte fiif, waard wol sein) de koppen byinoar en snt dy tiid brsde it fan de aktiviteiten. Dy fiif wienen Heine de Bruin, Jabik Bylstra, Bareld Bijma, Siep Schotanus en Sikke Visser. De grutte organisator drby wie Bijma. Hoefolle Bijma foar s doarpsmienskip betsjut hat, kin miskien noch it bste ddlik makke wurde troch op te neamen hokfoar ferienings er oprjochte hat of dr't er as bestjoerslid aktyf foar west hat. Dan moat earst neamd wurde de Stichting Algemene Belangen, dy't op in hoekje grn oan de Nije Swemmer it Ljeppershiem ynrjochte. Bijma sette fierders syn skouders nder de Oranjeferiening Westergeast-de Trieme en de skoalleferiening, yn beide gefallen as sekretaris. Hy wie foarsitter fan de begraffenisferiening en fan de kulturele kommisje. Hy wie oprjochter of mei-oprjochter fan de fiskklub en fan de skuttersferiening en bestjoerslid fan de MAC Westergeast-de Trieme e.o., dy't jier yn jier t in autocross op Peaskemoandei organisearre. Hy rjochte in histoaryske kommisje fan Westergeast op, dr't ik sels ek lid fan wurde mocht. Ek op gemeentlik nivo hie Bijma bestjoersfunksjes: fan de fdieling Kollumerln fan de VVV, fan de fdieling Kollumerln fan Veilig Verkeer Nederland en fan de Aldheidkeamer 'Mr. Andreae' yn Kollum. By it lste kin noch oantekene wurde dat Bijma him tige foar de skiednis ynteressearre. It belangrykste fan alles is noch net neamd: de Fokkema's Pleats. Bijma fn dat der in doarpshs komme moast en hoewol't bten him earst net ien tocht dat dat wat wurde koe yn Westergeast, krige er it foarinoar. It begn foar Bijma yn 1963. Doe waard yn Westergeast dr. Fokke Fokkema, ld-rektor fan de Sindingshegeskoalle yn Oegstgeest, begroeven. Dy begraffenis krige foar s doarp in beskamsume frin, want by de gearsit fan it deftige selskip yn it lokaal fan de tsjerke sakke in lderling fan Westeremden, dr't Fokkema as dmny stien hie, mei syn stoel troch de flier. Dat wie foar Bijma oanlieding om yn aksje te kommen foar in doarpshs, dat, sa wie syn bedoeling, tagelyk as lokaal fan de tsjerke tsjinje soe. Uteinlik krige er foar dat idee de stipe fan de tsjerkfdij. It is nfoarstelber wat Bijma drnei allegear t 'e wei set hat om jild foar it nije doarpshs byinoar te skarreljen. Oeral skreau er biddelbrieven hinne en gauris krige er wat los. En wat waard der net tsutele om oan sinten te kommen. Sa kocht Bijma yn Holwert 3000 pakken blommemodder, dr't elk dy't mar koe mei op paad stjoerd waard. Alles mei-inoar wist er yn krapoan seis jier f40.000 byinoar te skarreljen, yn dy tiid in hiel bedrach. Nei't in stifting doarpshs oprjochte wie, dr't Bijma sekretaris fan waard, koe op it lst, fansels mei allerhande subsydzjes, de pleats fan Sikke Visser oankocht wurde. Dy stie op 'e monumintelist en koe sa nei restauraasje in passende bestimming krije. Yn 1974 gie de Fokkema's Pleats iepen as doarpshs foar Westergeast en de Trieme. Hoewol't it lokaal fan de tsjerke teinlik dochs bestean bleau en sels wer opknapt waard en de Trieme letter in eigen doarpshs opsette, waard de Fokkema's Pleats in sukses. Sa is hjoeddedei Westergeast in doarp snder skoalle of winkel, mar mei in doarpshs en drtroch is it dochs in libben doarp bleaun. En dat alles foaral tanksij Bijma. Al dy aktiviteiten ha teinlik tefolle west. Yn 1976 - hy hie doe de rang fan wachtmeester I by de rykspolysje - waard Bijma fkeurd. In jier letter luts er him werom t it bestjoer fan de Fokkema's Pleats. Op 29 april 1978 ferstoar er nferwachts ths yn Westergeast, amper 55 jier ld. Hy waard fjouwer dagen letter tdroegen fant de Fokkema's Pleats. Yn itselde doarpshs kamen in pear dagen letter bestjoersleden gear fan alle ferienings dr't Bijma diel fan tmakke hie, om te besprekken hoe't it no fierder moast en om de tassen te ferdielen dr't er syn bestjoerspapieren yn bewarre. Twa jier nei syn dea waard Bijma eare mei in strjitnamme yn it doarp dr't er him sa foar ynset hie. Elk mei der fan oertsjge wze dat er dy eare folop fertsjinne hie.

Oebele Vries


IN DE SCHIJNWERPERS

Deze keer laten we u kennis maken met de nieuwe bewoners van Keatlingwier 11, en dat zijn Sierd Henk de Bruin en Marja Tyssen. Sierd en Marja, die sinds januari 1999 samenwonen in Kollum zijn afgelopen juni neer gestreken op Keatlingwier. “Maar gemakkelijk was het niet”, aldus Sierd, “We hebben diverse woningen bekeken, maar deze spande toch de kroon, zodat we de stap gezet hebben om het te kopen.” Voor beide toch een hele uitdaging, daar er nog flink verbouwd moest worden, voordat het helemaal klaar zal zijn. Doch het “hok“ doet nu eerst tot de kerstdagen dienst als woning. “Zodat je in het huis kan klussen zonder elke keer weer de rommel op te hoeven ruimen,” zegt Sierd, “want we zijn beide nog aan het werk.” Sierd Henk werkt als vertegenwoordiger bij een firma uit Belgi die schoollijnen, agenda’s en dat soort dingen in de handel heeft, terwijl Marja werkt bij de ouders van Sierd in Kollum. (Sierd is een zoon van De Bruin van “Bruna winkel” uit Kollum). Zoals al gezegd komt Sierd uit Kollum vandaan waar hij op 15 maart 1973 werd geboren, Marja daaraan tegen werd (en toen moest Sierd even nadenken) op 5 november 1966 in Hogeloon geboren, als dochter van een gemeenteopzichter daar. Nu zult u zich afvragen, waar ligt Hogeloon, (een dorp net zo groot als Westergeest) nou om u snel uit de droom te helpen. Dat ligt in Brabant net onder Eindhoven op zo’n 5 kilometer van de Belgische grens, daar waar het zeer goed toeven is met het carnaval, want zo heeft Sierd zijn Marja ook leren kennen. Op stap gaan is een hobby dus van hun beide, maar verder zijn ze beiden ook sportief op allerlei andere gebieden. Alleen komt het er op dit moment niet van, daar al de vrije tijd nu gebruikt wordt om de woning zo snel mogelijk klaar te krijgen. “Je houdt zeer weinig tijd over om nog wat anders te doen,” aldus Sierd. De toekomst in Westergeest zien beide zeker zitten, gezien de ervaring die ze direct hebben opgedaan met de activiteiten van Simmer 2000, waar ze beide dol enthousiast over waren. De betrokkenheid en de saamhorigheid die ze toen ondervonden is hun best bevallen. Tot zover de kennismaking met Sierd Henk en Marja. Wij als redactie hopen dat ook zij zich spoedig thuis mogen voelen hier in Westergeest.

Redactie, medewerkers en adverteerders van de Foestrumer wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!