Start
Algemeen
Nieuws
Laatste nieuws
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterfoto's
Dodenherdenking
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23

Foestrumer

September 2000

Dorpskrant Westergeest

REDACTIELEDEN

C. Loonstra O. Bijlstra

J. Wiersma J. de Bruin

Fam. Meyer (verspreiding)

Ronnie van Assen (vormgeving)

Kopij voor de eerstkomende FOESTRUMER inleveren vr

22 november 2000

inleveren bij mevr. J. Wiersma, E. Meinertswei 11,

Westergeest, tel. 0511 - 44 47 26

Jaargang: 11 Nummer: 3

Beste dorpsgenoten,

De zomer is weer voorbij wanneer u deze uitgave van "De Foestrumer" onder ogen krijgt.
Allemaal kunnen we wel of niet terug kijken op een goede geslaagde vakantie en hebben weer nieuwe energie opgedaan om er de komende tijd weer volop tegenaan te gaan om mee te doen (cq organiseren) aan de diverse activiteiten welke de verenigingen weer voor u in petto hebben voor de komende tijd. Ook in dit nummer kunt u weer uitgebreid lezen wat er stat te gebeuren of wat er reeds gebeurd is de afgelopen zomer.
Nogmaals willen we de verenigingen er op attenderen dat de Foestrumer er is van en voor ons dorp en dat er geen goedkoper middel is om reclame te maken voor uw activiteiten, dus spring de volgende keer in de pen en lever kopie aan voor de inleverdatum bij Jantsje Wiersma Eelke Meinertswei 11 en wij zorgen er voor dat het in de Foestrumer komt.
Verder zijn er van de rdactie zijde geen bijzondere dingen meer te melden, zodat we u ook deze keer weer veel leesplezier toewensen met deze uitgave van de Foestrumer.

De redactie

VOOR OP UW PRIKBORD

AGENDA

Oktober:
4
Dierenmiddag
20 Dropping voor de kinderen van de basisschool
21 Rommelmarkt
27 Dropping voor iedereeen vanaf de middelbare school

November:
17
Karten

Augustus 2001:
23, 24, 25
DORPSFEEST!!

FAMILIEBERICHTEN

Geboren:
10 augustus
Jantje Jantina, dochter van Robert en Trientsje Leegstra-Kootstra, Kalkhswei 16

SIMMER 2000

Het is al weer bijna twee maanden geleden dat Westergeest in het teken stond van Simmer 2000. De festiviteiten begonnen op vrijdag 14 juli met een grandioze barbecue waar meer dan 300 dorpsbewoners aan deelnamen. Tijdens de barbecue was er een optreden van de zanggroep, bestaande uit diverse dorpsgenoten, die speciaal voor deze gelegenheid was opgericht en de toneelvereniging voerde buiten de tent een nakter op. Daarna werd tot in de late uurtjes gedanst op de muziek die door de drive-in-show van Klaas BAngea werd verzorgd.

Het matinee in de Fokkema's Pleats, dat de volgende ochtend plaats vond, werd eveneens druk bezocht. Er moest veel worden geschoven met stoelen en tafels om alle belangstellenden een plaats te geven. Naast de diavoorstelling, van foto's van Westergeest, werd er door de buurten kleding geshowed uit de afgelopen eeuw. De jury had de moeilijke taak deze kleding te beoordelen. Na enig beraad besloten zij de meeste punten (12) te geven aan de Bareld Bijmastrjitte (1930-1940). De bij de modeshow vergaarde punten werden aan het eind van de dag bij de punten van de zeskamponderdelen opgeteld.

's Middags om 14.00 uur was het tijd voor de zeskamp. Maar liefst tien teams moesten zich van hun sportiefste kant laten zien bij het buikschuiven, het kuipjesteken, fiets 'm erin (later veranderd in 'Loop 'm erin') en slingeraap. Dit alles leverde voor de vele toeschouwers een spectaculair schouwspel op. De middag werd afgesloten met het kampioenschap slingeraap en het oplaten van ballonnen. Dit laatste was een feestelijk gezicht. In de afgelopen weken zijn 24 ballonkaartjes teruggestuurd. Hieronder volgt een overzicht waarin aangegeven wordt waar de ballonen gevonden zijn en van wie deze ballonnen waren. (de leeftijden die vermeld staan zijn overgenomen van de ballonkaartjes).

Vindplaats: Naam: Leeftijd:
Zevenhuizen (Gr.) Saskia Bijlstra 31 jaar
Bakkeveen Sipke Bijlstra 7 jaar
Waskemeer Anouk Dijkstra 8 jaar
Wijnjewoude Suzanne Ros 9 jaar
Haule Jitske Hania 5 jaar
Haule Gaatse van der Kooi ? jaar
Donkerbroek Jintsje van der Veen 12 jaar
Donkerbroek Martha van Assen 9 jaar
Donkerbroek Lukketine Reitsma 50 jaar
Donkerbroek Froukje van der Velde 8 jaar
Makkinga Jaap Adema 28 jaar
Makkinga Piebe Germ Pompstra 8 jaar
Nijeberkoop Riemer Dirk Bijlstra 4 jaar
Nijeberkoop Molle Oebele 13 jaar
Oldeberkoop Tim Dijkstra 6 jaar
Nijeholtpade Marinus Reitsma 50 jaar
Noordwolde Germ Prins (Triemen) 5 jaar
De Hoeve Lies Steenstra ? jaar
De Hoeve Bert Lemstra 10 jaar
De Hoeve Jojanneke Dijkstra 10 jaar
De Hoeve Ilse Horinga (Triemen) ? jaar
Steggerda Joanke Kempenaar ? jaar
Willemsoord Ido Kooistra 5 jaar

Er kan echter maar n winnaar zijn. Het kaartje van Ingele Kooistra werd door een Engelsman gevonden in Nationaal Park De Weerribben. Deze nam het kaartje mee naar London en stuurde het toen 'By Air Mail' weer naar Westergeest. De prijs wordt binnenkort bij Ingele thuisbezorgd; gefeliciteerd!
Wanneer iemand de vinder van zijn/haar kaartje een bedankje wil sturen dan kan dat. Het kaartje is af te halen bij Froukje, Bumawei 9. Wees er echter wel snel bij want de kaartjes worden tot 1 week na het verschijnen van deze Foestrumer bewaard.

Simmer 2000 werd zaterdagavond afgesloten met een optreden van de band 'Take Five' in de Fokkema's Pleats. Hier vond tevens de prijsuitreiking plaats. De uitslag was als volgt:

1. Weardeboursterwie / Eelke Meinertswei Noord 53 pt.
2. Brede Ikker / Keatlingwier 38 pt.
3. (gedeelde) Bumawei en Kalkhuswei / Trekwei 35 pt.
4. Bareld Bijmastrjitte 29.5 pt.
5. Jeugdteam 27 pt.
6. Van Teijenswei / Woarven 26.5 pt.
7. Kollenswei / Eelke Meinertswei Zuid 20.5 pt.
8. Flaaksikker / Foarikker 18 pt.
9. It Ljeppershiem 16,5 pt.

Dit waren in vogelvlucht de belangrijkste gebeurtenissen van Simmer 2000 Westergeest. Wij hopen dat u het een geweldig feest vond. De PCF vond het ontzettend leuk om dit gehele programma te organiseren en vinden het zeker voor herhaling vatbaar!

Tot slot willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en hulp vr, tijdens en na het weekend van Simmer 2000... zonder hen was het zeker niet gelukt 'Simmer 2000 Westergeest' te realiseren! Bedankt!

PCF 2000
Wierd, Jan, Aldert, Wietske, Marten en Froukje

NIEUWS VAN VOETBALVERENIGING W.T.O.C.

September 2000
Het nieuwe seizoen is inmiddels weer losgebarsten. De eerste winst-, maar ook verliespunten zijn al weer gencasseerd.
Bij de senioren hebben we 3 herenteams, die de strijd weer aangaan en dit seizoen sinds jaren weer 2 damesteams.
Het aantal leden bij de dames is in de zomervakantie "bij de dag" gestegen. De oorzaak hiervan is, dat de leden van ons meisjesteam de leeftijd hebben bereikt van dames en dat het damesteam in Buitenpost is opgeheven en een zestal dames zich hebben aangemeld bij WTOC.
Bij de jeugd hebben we A- en C junioren, jammergenoeg geen B-junioren. Wat de pupillen betreft zijn er D-E1, E2, F en meisjes-pupillen.

Uitslagen van de bekerwedstrijden:
WTOC 1 heeft de vogende ronde van de beker niet gehaald. Dit in tegenstelling tot vorig seizoen, toen ze hebben meegedraaid tot en met de vijfde ronde.
De uitslag van de eerste wedstrijd tegen Kootstertille was 0-0. De tweede wedstrijd tegen Bergum werd verloren met 3-2 en de laatste wedstrijd tegen ODV werd met 4-1 gewonnen.
WTOC Dames 1 hebben alle drie wedstrijden overtuigend gewonnen. Tegen GSVV werd met 3-2 gewonnen, tegen OKVC maar liefst met 7-0 en tegen UVV werd de uitslag 6-1.
WTOC A1 hebben jammer genoeg alle 3 wedstrijden verloren.
WTOC C1 waren oppermachtig. De winstpunten werden behaald door overtuigend te winnen van Drogeham met 7-2, van de Walden met 6-0 en van Kollum met 2-0. Een uitstekende prestatie.
WTOC D hebben de eerste wedstijd tegen Zwaagwesteinde verloren met 3-0, maar tegen ASC met 3-0 en tegen VVT met 3-2 gewonnen. Zij gaan dus niet door naar de vogende ronde.
WTOC E1 gaat ook niet verder bekeren. Zij hebben de eerste wedstrijd tegen de Lauwers met 5-3 gewonnen, tegen VIOD gelijk gespeeld en tegen de Walden met 4-1 verloren.

Dus wat de verdere bekercompetitie betreft moeten de Dames en de C's WTOC vertegenwoordigen. Wij wensen jullie daarmee veel succes.

Wat de competitie betreft is hier op dit moment nog weinig van te zeggen. Alle teams, behalve ons eerste team hebben nog slechts 1 wedstrijd gespeeld.

WTOC 1 heeft de eerste wedstrijd verloren met 5-1 van Haulerwijkse Boys. Een slecht beging van de competitie dus, maar op 9 september hebben de spelers van ons eerste team de supporters weer gerust gesteld.
Er werd gewonnen met 1-0 van FC LEO. Dit was niet een ruime overwinning, maar aan het spel was duidelijk te merken, dat de drie punten verdiend waren.
Wanneer u deze Foestrumer onder ogen krijgt heeft zich al weer heel wat meer afgespeeld, waaronder de streekderby tegen Friese Boys op 16 september.

Wat de accomodatie betreft bij WTOC is er tijdens de vakantieperiode heel wat veranderd. Het gebouw is opnieuw gevoegd. Tijdens de wedstrijd tegen FC LEO zei een bestuurslid van hen: "Hebben jullie hier net een nieuwe accomodatie? Het ziet er allemaal zo nieuw uit." Dit zegt genoeg.
Verder is de bestrating voor het grootste gedeelte herstraat. Dit is ook een hele verbetering.
Ook de keuken van de kantine heeft een metamorfose ondergaan. Alles is aangepast aan de eisen des tijds en vooral wat betreft de hygine, zodat het goed schoon te houden is.
Ook heeft het bestuur de volledige aandacht besteed aan het voorkomen van besmetting door de legionellabacterie. Iedere 2 weken worden alle leidingen doorgespoeld met heet water, zodat de leden vertrouwd onder de douche kunnen stappen na de wedstrijden en trainingen.

Heeft u vragen over WTOC, dan kunt u terecht bij de vogende twee bestuursleden:
Wierd Kooistra, tel 441974 of Jantsje Wiersma, tel. 444726.
Verder wenst het bestuur van WTOC alle spelers en supporters een sportief seizoen toe.

FEESTCOMMISSIE WESTERGEEST

Deze keer weinig mededelingen van onze kant omdat de Feestcommissie gedurende de zomermaanden ook eventjes rust heeft genomen. Maar de komende maanden staat er voor iedereen weer genoeg op het programma. Zo is er op vrijdag 20 oktober een dropping voor alle kinderen van de basisschool.
Een week later, op vrijdag 27 oktober, wordt er voor iedereen vanaf de middelbare school (dit is dus iedereen die niet meer op de lagere school zit) een droppping/spokentocht georganiseerd. Om 19.30 uur vertrekt iedereen in een grote bus naar een onbekende bestemming waar jullie een griezeltocht gaan lopen. Wanneer dit alles goed afloopt worden jullie om ongeveer 24.00 uur teruggebracht naar Westergeest.
Binnenkort ontvangt u over bovengenoemde activiteiten meer informatie in uw brievenbus. Hierop zullen de precieze aanvangstijden en de deelnamekosten worden weergegeven en zal worden uitgelegd hoe u zich voor de activiteiten kunt opgeven. Dus...: let op uw brievenbus!

Ook zijn wij druk bezig met de voorbereidingen van het dorpsfeest op 23, 24 en 25 augustus 2001. Het thema voor de optocht is inmiddels bekend: BEROEPEN.
Iedere buurt kan alvast beginnen met het bedenken van een versierde wagen. In de vogende Foestrumer zal meer over het feestprogramma worden verteld. Wanneer iemand nog ideen heeft voor activiteiten tijdens het dorpsfeest dan horen wij het graag.

De Feestcommissie Westergeest

NIEUWS VAN DE CULTURELE COMMISSIE

Op woensdag 4 oktober wordt er weer een dierenmiddag gehouden. Jongens en meisjes kom dan naar de Fokkema's Pleats om door een deskundige jury te laten beoordelen hoe of het gaat met je dier. Het maakt niks uit of het klein is of groot. Alles is welkom. Voor iedere deelnemer is er ook nog een verrassing. Jullie zijn welkom vanaf 14.00 uur.

Bij genoeg deelname wordt er weer een kartfestijn gehouden. Ook nu is weer gekozen voor Leeuwarden op 17 november.
Opgave is mogelijk tot en met 17 oktober bij J.A. Bremer, tel. 445736.
Leeftijd 16 jaar en ouder.
De deelname is voor eigen risico.
De bijdrage aan de kosten zijn f 40,00 per persoon.

ROMMELMARKT

Op zaterdag 21 oktober organiseert de Hervormde Gemeente Oudwoude-Westergeest een rommelmarkt bij het lokaal in Oudwoude. Iedereen die overtollige goederen of spullen uit grootmoeders tijd heeft, kan dit bij de famikie B. Dijkstra, Weerdeboursterwei 4, te Westergeest brengen.
Als de goederen opgehaald moeten worden, kan met contact opnemen met de familie H. Hoekstra, tel. 442104 of met Minke Adema, tel 441485. Die zorgen er voor dat de goederen bij u thuis worden afgehaald.
We zoeken ook nog mensen, die ons willen helpen bij het organiseren van de rommelmarkt. Opgave bij Minke Adema.

De Geldwervingscommissie Oudwoude-Westergeest

EEN BALLONBEDANKJE

Op vrijdag 19 mei zijn in Krommenie naar aanleiding van een feest, wat gevierd werd ter ere van de 300-ste leerling aan hun basisschool "de Evenaar" ballonnen opgelaten.
Onze dorpsgenoot Piet Tjalsma heeft n van deze ballonnen gevonden op zijn land aan de Eelke Meinertswei.
In het midden van de Foestrumer hebben we de brief die we van "de Evenaar" hebben ontvangen, afgedrukt, zodat u kunt lezen, waar de overige opgelaten ballonnen zijn be(ge)land.

C.B.S. de Evenaar

een ballonnenbedankje,

beste mensen,

Op vijdag 19 mei j.l. hebben wij op onze basisschool "de Evenaar" de 300-ste leerling welkom geheten. We hebben daar met elkaar een feestje van gemaakt en als afsluiting hebben alle kinderen een ballon op gelaten. Met een stevige noord-oosten wind in de rug waren ze in een oogwenk verdwenen (de ballonnen, niet de kinderen).
De windrichting had waarschijnlijk niet beter kunnen zijn, want we hebben zeer veel leuke reacties ontvangen. De meeste ballonnen zijn gevonden in de provincie Friesland, maar de ballonnen die, voorzover nu bekend is, de langste vlucht hebben gemaakt zijn in zee gevonden. Ze zijn 13 km noordelijk van het Duitse eiland Borkum uit zee gehaald door de Duitse kustwacht. Om het verhaal volledig te maken, vermelden we hieronder een lijst met alle vindplaatsen.
Er was deze keer geen wedstrijd verbonden aan deze ballonnenvlucht, maar we willen u allen hartelijk bedanken voor de moeite die u heeft genomen om te reageren. U heeft daar de kinderen een groot plezier mee gedaan.

de hartelijke groeten

van ouders, kinderen en leerkrachten van c.b.s. 'de Evenaar"

vindplaatsen (in willekeurige volgorde):

Vierhuizen Warga
Ouwoudemerzijl Burgum
Zwaagwesteinde (2x) Dokkum
Bergum Suameer
Suawoude (2x) Noordzee (kustwacht Emden) (3x)
Oudwoude (2x) Domwier
Westergeest (2x) Kollumerpomp (3x)
Lauwerszijl Pieterszijl
Zwagerbosch Doezum
Engwierum (2x) Warfstermolen
Noordbergum Grou
Wartena (2x)  
Veenwouden  
Lauwersoog  
Kollum  


BERICHTEN UIT "T PJUTTERSPLAK"

Het schooljaar 2000/2001 is alweer begonnen en de zomervakantie ligt al weer (ver) achter ons. De peuters hadden natuurlijk ook vakantie, daarom valt er niet zo heel veel te melden an uit 't Pjuttersplak.
Op maandag 4 september zijn de peuters weer begonnen met hun "school".
Na zo'n lange vakantie moet iedereen er weer een beetje inkomen en langzaam aan vindt iedereen zijn plekje weer.
Toch willen we nog even terugblikken op de laatste schoolweken. Wat duurde het toch lang, voordat eindelijk die zomervakantie begon. Maar toch op 18 juli was daar de laatste schooldag. Op deze laatste schooldag gingen de peuters met hun moeders op schoolreisje. Vanwege het slechte weer zijn ze dit jaar niet naar de speeltuin in Oudwoude geweest, maar is uitgeweken naar Sanjesvertier in Veenwouden.
Ondanks het slechte weer bleek dit een prachtige afsluiting van het schooljaar te zijn. Iedereen heeft genoten van de "speeltuin onderdak".
Op de avond van 18 juli werd al het speelgoed doro de moeders schoongemaakt en konden ook de deuren van de schutting afgesloten worden, zodat alles in september weer schoon geopend kon worden. We hopen op een prachtig schooljaar, waarin de peuters heerlijk kunnen spelen en leren.

Het bestuur.

WESTERGEEST-POLEN

Reisverslag 28 mei tot 8 juni 2000.

Wij zijn 's morgens vroeg om 4 uur vertrokken uit Foestrum. Dan zijn we voor de drukte op de autobaan in Duitsland al een eind weg.
Om de 2 uur gaan we even koffiedrinken en even lopen, want je wordt op het laatst stijf van het zitten. Gelukkig hebben we geen problemen gehad bij de grensposten. 15 minuten en alles was voor elkaar. Iedere keer zeggen we opnieuw de Lieve Heer is weer met ons geweest. Pas dan val je even in een diep gat en zoek je een rustig plekje op, waar we dan even een half uurtje voor ons zelf nemen. We kwamen ongeveer 5 uur bij ons gastgezin aan, waar de koffie en warm eten al klaar stond. Moniek had een dag van tevoren de bedden al voor ons opgemaakt. Ze weet, dat we dan graag naar bed willen. De dagen daarna hebben we eerst de pakketten naar de vaste adressen gebracht.
Ook hebben we weer een arm dorpje ontdekt. Dat er nog zoveel armoede in de wereld is, dat moet je eigenlijk met eigen ogen zien. Maar als u dit leest, zijn wij opnieuw onderweg en de datum is geprikt. 15 september as. gaan we de reis opnieuw aan. Wij willen alle Foestrumers bedanken voor het kopen an de film Simmer 2000. Ook voor ons worden de reiskosten steeds duurder. Maar door uw hulp kunnen we er dit keer weer tegen aan. Ook willen we langs deze weg de Stichting Kindeen van Een Vader Wereldwijd uit Hasselt bedanken voor het vertrouwen voor de grenspapieren. Wat door de jaren op onze eigen naam staat. Zo zie je maar weer. Wie goed doet goed ontmoet. Foestrumers allemaal bedankt!

Geert en Griet & Jappie en Annie

UT S FERLINE

 • Yn 1900 waard 'mej. J. Kloosterman' beneamd as organiste fan de Herfoarme tsjerke Aldwld/Westergeast. Janke koe neat sjen; hja wie blyn.
 • Yn in tiid fan faxen en Internet (it Internetadres fan Westergeast is http://foestrum.student.utwente.nl) is it nijsgjirrich te witten dat Westergeast earst yn 1935 tillefoan krigen hat (krekt 65 jier ferlyn...). It apperaat stie by W. Jonker, en wa't belje (skilje) woe moast doedestiids nei Willem (?) Jonker ta.
 • Yn 1935 waard yn kafe Boonstra de bakkerij fan Gerrit Aukes Dijkstra ferkocht foar f 4.386,00.
 • Op 24 novimber 1939 hie it bestjoer fan de legere Kristlike skoalle in gearkomste yn it lokael fan Westergeast. Hja hiene in djippe besprekking "over voorzorgsmaatregelen i.v.m. de moeilijke tijdsomstandigheden betreffende luchtafweer". De Inspeksje hie in brief stjoerd mei saneamde Richtlijnen
  - op de schoolzolder moet een bak of iets dergelijks met zand en twee schoppen geplaatst worden;
  - de zolder moet zoveel mogelijk van overtollige voorwerpen worden ontdaan;
  - de nodige verbandmiddelen zullen worden aangeschaft;
  - personeel opwekken eventuele cursus verbandleer te volgen;
  - "Vervolgens zal het personeel van de school binnenkort een aanvang maken om de kinderen op een behendige manier te gewennen de school met spoed te verlaten".
 • It wie nei de Twadde Wrldkriig in toer om alles wer yn oarder te bringen. Sa ek mei de tliende boeken fan de CJC Bibliotheek "Wees Waar". Wiebe Veenstra frege de ynwenners fan Westergeast en de Trieme om de boeken wer (noch) yn te leverjen.
 • It is dit jier 40 jier lyn dat Harmen J. Witteveen kaam te ferstjerren. Op 11 febrewaris 1950 rekke de man, dy't fanf 25 maart 1922 foarsitter west wie fan de polder "Weerdeburen", wei doe't er 83 jier ld wie.
 • Yn 1955 hiene de bakkers fan'e Trieme en Westergeast in faknsjeroaster opmakke mei de bakkers fan Aldwld. Hja hiene dat ek al yn 1954 dien en dat sil goed befallen wze. Fan 31 july oant 7 augustus wie bakker Tjipke Postma (Tjipke en Hil) fan Westergeast mei fakansje.
  Fan 23 oant 28 augustus wie bakker Pieter de Bruin (Pieter en Marie) fan Westergeast hie fakansje fan 14 oant 21 augustus.
 • It wie augustus 1970: de doarpskynstobbe (2.80 by 3.00 meter!) wie fourt!. Pleatselik Belang hat nei inkele doarpen yn'e omkriten belle en it die bliken dat 5 manlje fan Kollumersweag/Sweagerfean de stobbe yn in auto ophelle hiene foar de optocht yn harren doarp.
 • "Wat betreft de naam van de kleuterschool, deze kunnen voor 3 februari 1970 worden ingediend. Na advies van de Geakunde-commissie Kollumerland zal een besluit volgen op de eerstkomende ledenvergadering" sa stiet yn'e notulen fan 19 jannewaris 1970: "De voorzitter wenste alle aanwezigen hartelijk welkom, en had, gezien de belangrijke agenda, toch meer leden verwacht. De leden hadden blijkbaar wel vertrouwen in het bestuur, personeel en de vereniging, merkte de voorzitter op".
  De oanwzigen kieze de namme "It Beukersplak" en op 13 april fan dat jier is haadleidster A. de Vries tein set. Fjouwer wiken letter sil boargemaster Bekius "It Beukersplak" iepenje.
 • Wietse van Assen moast yn'e simmer fan 1980 examen dwaan foar reserve-plysje. En hy slagge, dat hy mocht doe it unifoarm fan'e Ryksplysje oan lke.

Tsien jier ferlyn: 1990

 • Op 9 novimber 1990 kaam Anna van Assen Kloosterman te ferstjerren doe't hja 56 jier wie. Hja wie troud mei Wietse van Assen
 • Ybele Hietkamp waard wer fierljepkampioen fan Kollumerln mei in spannende sprong. It like earst dat de pols stean bliuwe soe, mar doe kaam d'r beweging yn en makke Ybele syn sprong fan 14.19 meter. Jan Jente Koster (mei sprongen fan roun 13.93 meter) en Gooi Steenstra (mei sprongen fan roun 13.80 meter) hiene it neisjen.

Ybele Steenstra

TREKWEI

De Trekwei fan Dokkum nei Strobos rint oer in lingte fan 2,5 km oer it grngebiet fan Westergeast. It diel fan de Trekwei dat ta s doarp heart, begjint by de gemeentegrins mei Dantumadiel, dat is sawat op healwei tusken de Eastwldmer brge en de Lange brge. De ein fan it Westergeastmer part is 350 m eastlik fan de Bntehnsbrge, rjocht tsjinoer it gemaaltsje oan de Simmerwei. Fan de gemeentegrins mei Dantumadiel f oan de Lange brge ta is de bermsleat fan de Trekwei de grins fan s doarp. De huzen by de Lange brge hearre drom net by Westergeast,, mar nder Driezum. Itselde is it gefal by it stik fan it Lykpaed f. De huzen dy't by de Bntehnsbrge oan de Trekwei steane, falle drom nder De Trieme. De Trekwei is net yn eigendom en nderhld by de gemeente, mar by de provinsje.
Oars as men ferwachtsje soe, hat de Trekwei net oeral deselde namme. It earste stik, fan de Wldpoartebrge yn Dokkum f oan de nije rnwei ta, hjit Strobossertrekweg. Dan feroaret de namme yn Trekweg. In lyts stikje nder Aldwld hat deselde namme as de wei oer de Hsternoardster brge, nammentlik Hsternoard. Drnei wurdt ek de namme wer Trekweg, mar it alderlste stik, dat nder Gerkeskleaster heart, hjit Dokkumertrekwei. Yn totaal fjouwer nammen dus. Apart gench steane by it stik dat nder Westergeast en ek it ferfolch dat ta De Trieme heart, gjin strjitnammebuordsjes. Sadwaande is de earste namme dy't wy yn s gemeente, as wy fan Dokkum fkomme, op in buordsje by de Trekwei stean sjogge, Hsternoard!
Sels ha ik lang miend dat de offisjele namme fan de Trekwei nder Westergeast, De Trieme en in part fan Aldwld Frysktalich wie, dus Trekwei en net Trekweg. Dat blykt lykwols net sa te wzen: de gemeenteadministraasje brkt de foarm Trekweg en sa stiet de namme ek yn de tillefoangids by de nammen fan deselden dy't der oan wenje. DOchs is it nuver, want yn 1954, by it fststellen fan de offisjele strjitnammen yn s gemeente, wie besletten dat de Westhoeke fan Kollumerln en dus ek Westergeast, De Trieme en Aldwld, inkeld en allinnich Frysktalige strjitnammen krije soe. It wurdt noch frjemder as men wit dat yn it pree-advys fan de strjitnammenkommisje t 1954 sawol by Westergeast as by De Trieme stiet: "Trekwei handhaven". Op 'e list mei alle strjitnammen dy't doe fststeld binne, stiet by Westergeast en ek by De Trieme lykwols Trekweg. Opset of fersin? Yn alle gefallen is it in aparte gong fan saken. Sels bin ik fan miening dat de namme ek offisjeel (wer) Trekwei, dus yn 'e Fryske foarm, wurde moat.
De Trekwei tanket syn bestean fansels oan de Trekfeart. Sa'n feart wie ornearre foar trekskippen en dus kaam der in paad neist te lizzen foar de hynders dy't de skippen lke moasten. De Trekfeart fan Dokkum nei Strobos is yn de jierren 1654-1656 groeven op kosten fan de std Dokkum, dy't ek eigner waard fan feart en paad. Dokkum hie grut belang by de feart om't de trekskipferbining fan Grins nei Ljouwert en dan fierder nei Harns ta sa oer Dokkum kaam te rinnen. Fan Harns f wie der in ferbining mei sylskippen oer de Sudersee nei Inkhuzen en Amsterdam ta. Sadwaande kamen reizgers fan Grins nei Holln yn'e regel oer Dokkum. Se moasten dan nderweis trije kear oerstappe: yn Strobos, Dokkum en Ljouwert en drnei fansels yn Harns. Yn 1731 kaam der lykwols in postkoetsferbining fan Grins op 'e Lemmer ta stn en drwei wie men earder yn Amsterdam as fan Harns f. Drtroch ferlear de trekskipferbining oer Dokkum wol oan belang. Likegoed bleau de Trekfeart oan likernch 1900 ta in belangrike skeakel yn it passazjiersferfier.
It fststellen fan it trasee fan de Trekfeart sit hiel wat fuotten yn 'e ierde hn ha. As it koartste berin folge wie, hie de feart dwars troch de buorren fan Westergeast hinne rinne moatten. De feart is lykwols kreas om de Westergeastmer ikkers hinne groeven. Us doarp krige twa brgen oer de nije feart: de Hamstertille (no Kalkhsbrge) en de Triemstertille (no Bntehnsbrge). NEffens de Kollumer skiedskriuwer Andreae soe drtuskenyn earst ek noch in brge lein ha op it plak dr't it Lykpaed de feart krst. No wurdt yn lde stikken ien kear, yn 1660, in Lykweistille neamd. De Lykwei is lykwols net itselde as it Lykpaed, want dat is de lde namme fan de Kalkhswei. De Lykweistille is dus de Hamstertille (neamd nei De Hammen) oftewol de Kalkhsbrge. Op it plak dr't it trekpaad de besteande Petsleat trochsnie, moast fansels ek in brge komme. Dat waard de Lange brge, in namme dy't al yn 1683 foarkomt.
De nije feart mei de wei derneist hie de Dokkumers in slompe jild koste. Yn 1682 wienen se fallyt e nrekken se feart en trekwei kwyt oan har skuldeaskers. De ynkomsten fan de eigner fan de feart en wei gienen drmei ek yn oare hannen oer. Dy bestienen t twa parten. Yn it earste plak moasten de skippers fan de trekskippen in grut part fan it 'passazjejild' dat de passazjiers betelje moasten, oan de eigner fan de feart fdrage. En twads moasten reizgers te foet of op it hynder, dy't net fan it trekskip gebrk makken, mar wol fan de trekwei, tol betelje. Drfoar waarden tolhuzen set nder Wlterswld, Driezum en Kollum. Oan 1899 ta waard dr tol heven. Nei 1830 sille de tolopbringsten wol omraak omheech gien wze, want doe waard de Trekwei ferbrede dat der ek rydtugen lns koenen.
Der wie by Kollum in fallaat (sls) yn de Trekfeart, mei in brge der oer hinne. Op dat stee, dat no noch Kollumer fallaat neamd wurdt (de Lauwersmarwei krst dr no de Trekfeart), kaam it Kollumer tolhs te stean. Letter waard dat lykwols ferpleatst nei it easten, nei it plak wer't de Kollumer feart yn de Trekfeart tkomt. Drom hjit de brge dr no noch de Tolhsbrge. It Wlterswldster tolhs stie op it plak dr't de Dokkumerloane op 'e Trekwei tkomt. It is yn 1957 fbrutsen. It belangrykst foar de Westergeastmers wie fansels it Driezumer tolhs, by de Eastwldmer brge, ticht by Keatlingwier. Dat is al om 1908 hinne fbrutsen. Op it stee drfan hat de Driezumer keapmansfamylje Raap doe in pakhs sette litten, dat der noch altiten stiet.
Dy tolhuzen wiene ek yn gebrk as herberchjes. Sa waarden yn it Driezumer tolhs sels wol iepenbiere ferkeapingen hlden. Oan de Trekfeart binne trouwens noch folle mear gelegenheden ntstien dr't de reizger in spke krije koe. Sa hat de Bntehnsbrge syn namme fan in herberchje mei in thingboerd mei drop 'de bnte hn'. Letter wienen dr twa oare herberchjes: De trije romers (it thingboerd drfan is no noch yn it Dokkumer museum) en Veldzicht. Ticht by de Lange brge wie it herberchje 'op 'e kelders'. It halteplak fan de trekskippen wie yn Westergeast it Kalkhs en yn Aldwld it Hsternoard. It Kalkhs is der al lang net mear, mar it karakteristike gebou fan Hsternoard, in grutte buorkerij mei dryn ek al wer in herberge, is pas fbrutsen yn itselde jier as it Wlterswldster tolhs (1957).
Yn it Kollumer oproer, de bekende opstn fan Oranjegesinden tsjin de patriotten, de partij dy't it op dat stuit oan de macht wie, hat de Trekwei in belangrike rol spile. De herberge by Kollumer fallaat, dr't in foaroansteande patriot op wenne, waard op 'e jn fan 4 febrewaris 1797 troch in mannichte folk nder lieding fan Jan Binnes fan Aldwld plondere. Ek de foaroanman fan de oproerkraaiers t Westergeast, Lourens Johannes, bewenner fan it Kalkhs, die droan mei. Deselde jns kaam in grutte mannichte fan wol 2000 of 3000 man gear by Hsternoard. Drnei gie it yn optocht op Dokkum oan, it machtssintrum fan de patriotten yn s streek, en dat alles snder ienige foarm fan organisaasje. Wol ferklearre in ynwenner fan Westergeast letter dat de mannichte oanfierd wie troch in Feike Ltses, mar dat kin noait folle foarsteld ha. Dy Feike Ltses, in boer t Driezum, wie trouwens in oeroerpake fan myn eigen pake. Net elkenien wie like dryst: guont wienen al by Hsternoard fheakke en oaren bleauwen achter by it Wlterswldster tolhs. It wei dochs noch in grutte kloft dy't foar de Wldpoarte ferskynde. Doe't fan it bolwurk f twa kanonnen fsketten waarden, wat fiif man de kraach koste, naaide de hiele mannichte t. Drmei wie it mei it oproer fuortdaalk t.
De histoarje fan de Trekwei is de lste jierren meast ien fan ngelokken. It is no dan ek ien fan de nfeilichste wegen fan Frysln. Sa leit de Trekwei, dy't sa ryk is oan histoarje, hjoed-de-dei by in protte minsken op in minne namme.

Oebele Vries

IN DE SCHIJNWERPERS

Ook deze keer kunnen we u weer kennis laten maken met kersverse nieuwe inwoners van Westergeest. We heten deze keer welkom Annick van der Bij en Dakkie van der Meer uit Drogeham als nieuwe inwoners, welke zijn komen wonen aan de Bumawei 19. Annick van der Bij is geboren op 22 februari 1965 in Frankrijk, waar haar vader bedrijfsleider was op een boerderij daar. Doch in 1975 zijn ze terug gekomen naar Friesland en zijn gaan wonen in Kootstertille. We zijn nu 25 jaar later en ze heeft inmiddels 2 zonen, Weslie van 10 jaar en Danny Jo van 8 jaar. Sinds een jaar woont Annick samen met Dakkie van der Meer, welke op 12 januari 1964 in Oostermeer geboren is en inmiddels ook een dochter van 14 jaar heeft. Via de kabelkrant kwamen ze er achter dat Bumawei 19 te koop is, waarna ze de zaken goed op een rij hebben gezet en besloten om hier een nieuwe start te beginnen in Westergeest. Maar dat zal volgens hen wel lukken want sinds ze hier samen met Danny Jo zijn, hebben ze de sfeer en gezelligheid al geproefd. Ook zij zien de toekomst hier in Westergeest met vertrouwen tegemoet, want met hun hobby tuinieren en vissen kunnen ze zich hier volledig uitleven.
Wij als redactie hopen dat ook zij zich spoedig thuis zullen voelen in Westergeest.