Home
General
News
Latest news
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterphotos
4th of May
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23

Noot:

Week 41 komt de september editie van de Foestrumer online. De mannier waarop wordt echter anders. Met de huidige methode valt bij het online zetten veel info van de Foestrumer weg, zoals de foto's en de opmaak. Ook is de Foestrumer op internet erg onoverzichtelijk. Dat gaat op veler verzoek veranderen ! De volgende Foestrumer wordt als pdf-file online gezet, dus in dezelfde kwaliteit als de papieren versie die door de brievenbus komt.

-----

Foestrumer Juni 2004

REDACTIELEDEN

C. Loonstra O. Bijlstra
J. Wiersma J. de Bruin

Fam. Meyer (verspreiding)
Pieter Bosch (vormgeving)

Bankrekening: 321511220
Rabobank Kollum


Kopij voor de eerstkomende FOESTRUMER inleveren vůůr

8 september 2004

inleveren bij mevr. J. Wiersma, E. Meinertswei 11,
Westergeest, tel. 0511 - 44 47 26
E-mail: m.wiersma01@chello.nl


De volgende inleverdata:

24 november 2004

Jaargang: 15 Nummer: 2

VAN DE REDACTIE

Beste dorpsgenoten,

Juni, de hooimaand, oftewel de mooi weer maand, of dit werkelijkheid is geworden kunnen we zeggen bij de uitgave van deze Foestrumer.Wel weten we dat we een prachtig zonnig voorjaar hebben gehad, waarin ook weer van alles is gebeurd in "Foestrum".
Activiteiten welke afgesloten zijn met diverse spektakels en activiteiten welke voor het zomerseizoen weer zijn opgestart, doch dit kunt u ook nu weer allemaal lezen in deze uitgave van uw eigen dorpskrant”de Foestrumer”, welke kan voortbestaan door de financiŽle steun van velen, waarvoor we nogmaals onze hartelijke dank voor uitspreken. Edoch mocht u zich ook aangesproken voelen om een geldelijke ondersteuningsbijdrage te storten dan kan dit op het rekeningsnummer welke staat op pagina 2 van de omslag.
Verdere mededelingen of wijzigingen zijn er van redactie zijde niet te melden, rest ons ook nu u weer veel leesplezier toe te wensen met deze uitgave van de Foestrumer, en tevens u een prettige en gezonde vakantie al of niet ver weg toe te wensen.


De redactie
AGENDA

Juni:
18 Oud papieractie " de Bazuin"
19 Opening uitbreiding jachthaven " 't Skipjagersgat"
27 Zomerconcert van de Bazuin, 19.00 uur hoek E.Meinertswei-Prellewei

Augustus :
19 Oud papieractie " De Bazuin"
26,27,28 Dorpsfeest

September:
8 Wielerronde, start 18.30 uur

Oktober:
15 Oud papieractie " De Bazuin"

November:
11 Sint Maarten
27 Intocht Sint Nicolaas

December:
18 Oud papieractie " De Bazuin"

FAMILIEBERICHTEN

Geboren :

Maart:
31 Hendrik, zoon van Jouke en Tjikke Rottinť


NIEUWS VAN DE FEESTCOMMISSIE

Dorpsgenoten


Er is een trend gaande, die ook ons dorp binnen is gewaaid: namelijk het verdwijnen van betrokkenheid. Vrijwilligers waren al moeilijk te vinden en zeker bestuursleden, maar nu de mensen voor wie de verenigingen aan het werk zijn het ook af laten weten verwachten wij dat op z’n minst de motivatie, maar mogelijk bestuursleden of hele commissies verdwijnen.
Vanwaar deze zure tekst? Op de laatste jaarvergadering van de Feestcommissie waren er als je ruim denkt (dus inclusief personeel van de Fokkema’s pleats) zeven dorpsgenoten aanwezig. Zeker nu we midden in de voorbereiding zitten van de dorpsfeesten en er vele beslissingen genomen moeten worden, hadden we een iets ruimere opkomst verwacht. Wij steken ook voorzichtig een paar vingers in eigen boezem, want de communicatie omtrent de vergadering had beter gekund. Toch bleken dat Wytske Keizer, Sonja Bijlstra, Ulbe de Jong, Hendrik van der Wal, Durk Rekker, oftewel mensen die je elk jaar ziet, wel aanwezig waren.
Nu hebben dit soort zure stukjes altijd weinig effect, want de ene helft voelt zich niet aangesproken en de andere helft wenst niet bekritiseerd te worden en gaat dus bij de andere helft staan. Laat ik dan een andere zinsnede proberen: gezien de opkomst en enthousiasme hebben we het idee dat datgene wat georganiseerd wordt gewaardeerd worden (het is gelukkig ook nog geen probleem om vrijwilligers te vinden in het dorp), maar wij zijn ook maar gewone mensen die af en toe een complimentje nodig hebben. Het mooiste compliment blijft gewoon de betrokkenheid die wij toch van jullie mogen verwachten? Tijdens de koffie het werk van anderen bekritiseren blijft veel eenvoudiger dan meedenken tijdens een jaarvergadering, maar het maakt ons dorp niet leefbaarder.

Een teleurgestelde Feestcommissie

Pasen
Na de dropping was de eerstvolgende activiteit het paaseieren zoeken. Het ondertussen afgetakelde Ljeppershiem kon als locatie gelukkig nog wel door de beugel. Het te hoge gras maakte het zelfs nog wat gemakkelijker voor de paashaas om de vele eieren te verstoppen. De in grote getale opgekomen kinderen hebben het terrein echter helemaal doorgespit, zodat zelf de eendeneieren niet bleven liggen. Iets om volgend jaar rekening mee te houden.

Koninginnedag
's Ochtends stonden de eerste 15 deelnemers klaar voor de jaarlijkse puzzelrit. Alle deelnemers wisten de finish te halen ondanks de problemen die men bij het spoor had. Niet dat de trein de deelnemers dwars zat, maar deze van te voren als gemakkelijk te nemen hindernis bleek toch lastiger dan
verwacht. Op een bepaald moment reden verschillende deelnemers elkaar voorbij op dezelfde weg. De verwachte knelpunten bleken achteraf geen problemen op te leveren, waarmee maar weer bewezen wordt hoe moeilijk het is
een dergelijke tocht uit te zetten. De Feestcommissie is dan ook weer blij dat enkele oude MAC-ers Rob assisteren bij de organisatie. De prijzen waren als volgt verdeeld:
1e prijs Ulbe de Jong
2e prijs Mw. R. Bergsma
3e prijs Oebele en Sonja
Poedelprijs Fokje de Bruin (2 uren onderweg)
's Middags waren de deelnemers wat jonger, maar wel met een volwassen honger. Met olie in plaats van boter leken de pannenkoeken er dit jaar nog gretiger in te gaan. …ťn deelnemertje wist de uitdrukking "iemand stroop om
de mond smeren" een heel andere betekenis te geven. Jammer dat er geen fototoestel aanwezig was. Met het verzetten van de datum voor het volgende jaar lijkt het enige minpuntje weggepoetst te zijn.

De komende tijd staat in het teken van de voorbereiding van het dorpsfeest en de wielerronde.

Het programma van het dorpsfeest:

Donderdag 26 augustus:
20.00 uur: Teake van der Meer en Griet Wiersma. Na afloop Disco- Drive Inn show.

Vrijdag 27 augustus:
8.30 uur: opstellen optocht van de versierde wagens aan de Bareld Bijmastrjitte.
13.30 uur: Kinderspelmiddag
20.30 uur: Stratenplaybackshow. Een week van te voren het nummer van de act doorgeven aan Marten Bijlsma, Flaaksikker 4. Na afloop Disco Drive Inn show

Zaterdag 28 augustus:
9.30 uur: opstellen optocht versierde wagens aan de Bareld Bijmastrjitte
13.30 uur: Stratenzeskamp voor de volwassenen
16.30 uur: Spektakelspel met de uitslag van de tuinversiering en de versierde wagens
21.30 uur: Uitslag van de buurtkampioen.
22.00 uur: Optreden Top 100 Band "Lays"


NIEUWS VAN DE CULTURELE COMMISSIE

Hallo dorpsgenoten,

In de vorige Foestrumer heb je al kunnen lezen, dat er dansles zal worden gegeven in de Fokkema's Pleats .
De eerste “dansers” hebben zich al opgegeven, maar er kunnen nog wel wat koppels bij.
Een avondje swingen, lachen en natuurlijk de kneepjes van het vak leren.
Overtuig je partner en geef je op!

Ook voor de koppels, die al samen over de vloer kunnen swingen is er een cursus voor gevorderden.

D e eerste les is op 15 september 2004.
Van 20.00 tot 21.00 uur voor de beginners.
En van 21.00 tot 22.00 uur voor de gevorderden.

Adema Dance Center zal de lessen verzorgen.
Het kost 65 € p.p. voor 12 lessen.

Geef je op voor 1 augustus bij Wietske Keizer ( tel. 0511-445437)

Geslaagde playbackshow te Westergeest

Vrijdag 19 maart hield de Culturele Commissie van Westergeest haar jaarlijkse playbackavond.
Om 20.00 uur opende G.Kempenaar de avond, waarna de vele artiesten in een rap tempo aan de beurt kwamen.
Vele artiesten gaven acte de prťsence.
Wat opviel was dat de artiesten tot en met 9 jaar inmiddels ook behoorlijk “ over de grens” kunnen playbacken. Engels en Duits zijn toch geen alledaagse talen voor deze kids.
Aangezien het te veel zou zijn om alle achttien artiesten te gaan benoemen, volgen hieronder de nummers 1,2 en 3 in de bijbehorende categorieŽn met de publieksprijs.

Groep 1 t/m 9 jaar:
1e prijs: K3 " Blub, ik ben een vis" door Anne Griet, Hendrike en Femke
2e prijs: Robbie Williams, door Rudmer Loonstra ( tevens publieksprijs)
3e prijs: " Swingtime Sexy" door Fokelien Oosterhuis

Groep 2 10 t/m 15 jaar:
1e prijs: "Stuck" Nathalie Muiswinkel.
2e prijs: Cristina Aguilera" Rianne Brouwer.
3e prijs: " Ferbean, lik op stuk" door Erik Jan, Piebe Jan en Herre ( tevens de publieksprijs)

Groep 3 Senioren:
1e prijs: De Jantjes " Wordt nooit verliefd" door Hielkje
2e prijs: Tight Fit " The lions sleeps tonight" door Anja, Hanneke, Anouk, Piebe Germ, Rosalien en Aaltje ( tevens de publieksprijs)
3e prijs: The Weather Girls " It's raining man" door Joke Burema en de Ilse de Jong.

De muzikale omlijsting en de speaker van de avond lag in handen van Flash Back uit Surhuisterveen. Al met al een geslaagde avond.

Het bestuur.


NIEUWS VAN VOETBALVERENIGING WTOC

Het seizoen 2003/ 2004 is weer ten einde. De velden zijn gesloten voor een rustperiode en het jaarlijkse onderhoud.
Wat er zoal leeft bij WTOC en hoe het met alle teams is verlopen kunt u hierna lezen.

40-JARIG BESTAAN WTOC:

Om precies te zijn heeft WTOC op 28 april 2004 40 jaar bestaan. Op 5 juni is daarom een groot feest gehouden met ’s middags spelletjes voor de kinderen, dat een groot succes was. Er waren een kleine honderd kinderen aanwezig. ’s Avonds is er een barbecue georganiseerd voor leden, oud-leden en andere belangstellenden en daarna een gezellig feest in de feesttent.
“s Middags was er voor genodigden een receptie in de kantine. Van de KNVB heeft WTOC een grote oranje vlag ontvangen met de jaartallen 1964 -2004.

Naar aanleiding van dit feest verschijnt er binnenkort een jubileumboek.
Veel (oud)leden hebben dit boek al besteld.
Wij willenu de gelegenheid geven dit boek ook te.
Dit kan bij Aukje Dijkstra te Oudwoude,
telefoon 0511-451231.
De kosten bedragen 5 euro per stuk

WEDSTRIJD REGIOTEAM –AZ.
Op 17 juli, ’s avonds om 19.00 uur is er weer een wedstrijd georganiseerd van het regioteam, deze keer tegen AZ uit Alkmaar.

WEBSITE:
W.T.O.C. heeft sinds een paar maanden een eigen website. Pieter Bosch uit Westergeest heeft de site voor ons gemaakt. De site zal nog verder uitgebreid worden met oude foto’s enz. Op dit moment kunt u bijvoorbeeld alle einduitslagen hier vinden. Ook is het de bedoeling, dat bij afgelastingen, dit meteen op de site is te zien, zodat degenen die over internet beschikken thuis de recentste informatie kunnen vinden over het wel of niet doorgaan van een wedstrijd. Voor het aanmelden als lid bij WTOC kunt u een aanmeldingsformulier downloaden en eventueel per email naar de vereniging toesturen. Bent u nieuwsgierig geworden, kijk dan maar eens op : http://wtoc.westergeest.net .
Informatie over de wedstrijd Regioteam-Az kunt u vinden op http://www. wtoc.nl.

DAMESVOETBAL BIJ WTOC!!:

In deze Foestrumer willen we met name het damesvoetbal bij WTOC onder uw aandacht brengen. Het dames- en meisjesvoetbal leeft bij WTOC. Zo is er een meisjespupillenteam, een meisjesjuniorenteam en zijn er twee damesteams. Omdat zo te houden is het van groot belang, dat er voldoende speelsters zijn voor twee damesteams. Dan bestaat ieder jaar de mogelijkheid voor de meisjes om door te stromen naar de dames. Nu zijn er een aantal dames, die jammer genoeg stoppen met voetballen met ingang van het nieuwe seizoen en we met moeite twee damesteams kunnen vormen. Wij doen daarom een oproep aan alle meisjes en dames van Westergeest om er eens over na te denken of de voetbalsport ook wat voor jullie is. Al vanaf 5 jaar kun je lid worden van WTOC.

Maar ook dames van 15 jaar en ouder zijn van harte welkom. Heeft u een familielid in de omgeving wonen, die misschien belangstelling heeft om te gaan voetballen, spoort u hen dan aan om eens contact op te nemen met Heine en Froukje Steenstra ( tel 0511-444833). Zij kunnen informatie geven over trainingstijden en hoe gezellig het is om bij WTOC te gaan voetballen.
Het is ook mogelijk om eerst eens te komen kijken bij de training en pas daarna te beslissen om lid te worden.

KAMPIOEN:
We hebben dit seizoen ook weer een kampioen, namelijk E1. Onder leiding van Henk de Vries uit Oudwoude en Dries Postma uit Kollumerzwaag en trainer Berend Sangers is WTOC E1 met maar liefst 28 punten uit 10 wedstrijden kampioen geworden.
De spelers afkomstig uit Westergeest van dit kampioensteam waren: Tjibbe-Jan van Assen, Jaap de Bruin, Tim Dijkstra, Rudmer Loonstra, Bartel Nicolai en Jelle Pompstra.

WTOC 1:
In de vorige Foestrumer waren we nog hoopvol over het handhaven van WTOC 1 in de 3e klasse, maar jammer genoeg is dit niet gelukt. In meerdere wedstrijden waren we niet veel minder dan de tegenpartij, maar het scoren is voor WTOC erg lastig. Ook meerdere keren is het voorgekomen, dat WTOC de gehele wedstrijd voor stond en de laatste 10 minuten de rollen nog omgedraaid werden en er nog verloren werd.
WTOC 1 is op de laatste plaats geŽindigd en daarmee gedegradeerd naar de 4e klasse, samen met Makkum en Anjum.
SDS uit Easterein is kampioen geworden.
We hopen, dat het volgend seizoen met een aantal leuke streekderby’s op het programma weer wat beter zal gaan.
Volgend seizoen zijn waarschijnlijk een aantal geblesseerden hersteld en komen dan de ploeg versterken. Koos Bosch speelt volgend seizoen niet meer bij WTOC, hij is overgeschreven naar Zwaagwesteinde.

WTOC 2:
Het tweede van WTOC heeft dit seizoen heel goed afgesloten door op de tweede plaats te eindigen. Zij hebben 40 punten uit 20 wedstrijden behaald. Op de eerste plaats is Leeuwarder Zwaluwen geŽindigd met 49 punten. De Lauwers werd derde met 36 punten.

WTOC 3:
Het derde heeft een ook een heel goed seizoen gedraaid. Ze zijn namelijk op de 6e plaats geŽindigd met 26 punten uit 22 wedstrijden. De kampioen in deze klasse was Harkema Opeinde 1 met 61 punten uit 22 wedstrijden. Daarna volgden Broekster Boys 5, Dokkum 2, Zwaagwesteinde 5, Oostergo 3.

WTOC DA1:
Aan het eind van het seizoen was het nog spannend, maar de Dames kunnen ook volgend seizoen in de 3e klasse blijven voetballen. Zij zijn uiteindelijk op de 8e plaats geŽindigd van de 11 plaatsen, die er te verdelen waren. Onder leiding van Heine en Froukje Steenstra hebben de dames 20 punten uit 20 wedstrijden behaald. De kampioen in deze klasse is geworden De Blesse met maar liefst 52 punten. Daarna volgden SC Joure, Blija, VIOD, Balk, Udiros en Drachtster Boys.

WTOC DA2:
Dames 2 voetballen in 5e klasse en zijn het afgelopen seizoen op de 8e plaats geŽindigd met 10 punten uit 18 wedstrijden.

Kampioen in deze klasse is geworden de Griffioen, gevolgd door Zwaagwesteinde, Hunsingo, Kloosterburen, VIOD, Niekerk, De Lauwers.

WTOC A:
De A-junioren hebben een goed seizoen achter de rug. Ze hebben de 5e plaats behaald van de 10 ploegen. Ze hebben 26 punten uit 17 wedstrijden verzameld. De kampioen in deze poule was OKVC, gevolgd door VEV '67, Grootegast, Zevenhuizen.

WTOC C:
De C-junioren hebben in de voorjaarsreeks de 4e plaats behaald van 6 ploegen met 9 punten uit 10 wedstrijden. De kampioen in deze poule was GSVV, gevolgd door de Griffioen, VIOD.
Volgend seizoen zal er niet meer in reeksen gespeeld worden, maar een volledige competitie.

WTOC D:
De D-pupillen zijn op de 3e plaats geŽindigd van de 5 teams met 9 punten uit 8 wedstrijden. Kampioen in deze poule was Beetgum, gevolgd door Blauw Wit.

WTOC E1:
Zoals hiervoor reeds beschreven zijn zij kampioen geworden

WTOC E2:
E2 is geŽindigd op de 3e plaats van de 6 ploegen met 18 punten uit 10 wedstrijden. Kampioen was Harkemase Boys, gevolgd door Surhuisterveen.

WTOC F1:
De F1-pupillen zijn op de laatste plaats geŽindigd van de 6 teams met 2 punten uit 10 wedstrijden.

Zij waren wat extra zwaar ingedeeld en hadden daardoor moeite met de kampioen ASC en Kollum, Be Quick, Dokkum, en Veenwouden. Volgend seizoen gaat het vast en zeker wel weer beter.

WTOC MC:
De meisjesjunioren zijn 4e geworden van de 6 ploegen met 13 punten uit 9 wedstrijden. Zij moesten voor laten gaan de kampioen AVC en WZS en Kootstertille.

WTOC MP:
De meisjespupillen hadden het in deze reeks ook niet echt gemakkelijk en zijn daardoor op de 5e plaats geŽindigd met 3 punten uit 8 wedstrijden. De kampioen was Dronrijp, gevolgd door VIOD, Zwaagwesteinde en ONT. De meisjes zijn fanatiek genoeg, dus de tegenstanders kunnen zich maar klaar maken voor het komend seizoen.

WTOC H:
De H-pupillen hebben een onderlinge competitie gespeeld met Anjum, Oostergo, De Lauwers, Zwaagwesteinde en Dokkum. Van de Lauwers en van Zwaagwesteinde is zowel in de thuis- als de uitwedstrijd gewonnen. De andere ploegen waren te zwaar voor onze H-pupillen. Oostergo is kampioen geworden.

Het bestuur van WTOC wil alle supporters van Westergeest hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid bij de wedstrijden en we hopen u volgend seizoen weer te zien op het sportveld bij WTOC.
De eerste bekerwedstrijd staat gepland op 21 augustus 2004.
Voor aanmelding van nieuwe leden kunt u contact opnemen met Jantsje Wiersma , E. Meinertswei 11, tel. 0511-444726.NIEUWS VAN DE GYMNASTIEKVERENIGING “ WIJ BLIJVEN FIT”

Dinsdag 18 mei zijn we met de dames van de Gymnastiekvereniging voor ons jaarlijks reisje naar Fogelsanghstate in Veenklooster geweest. Het was heel mooi weer en de meeste froulju waren op de fiets. Frotie met Minke en Tetsje met Hitsje kwamen met de auto aan.
We werden vriendelijk ontvangen door Ljibbe en Aaf.
Na eerst een kopje thee of koffie gedronken te hebben begon de rondleiding door het museum. Eerst in de trouwzaal uitleg over het verleden en heden van de bewoners, die er de laatste eeuwen gewoond hebben. Daarna gingen we zalen en kamers door en overal was wel wat over te vertellen. Dat deed Ljibbe dan ook. Door de verbouwing kwamen grote kasten achter het behang vandaan. Die zijn weer helemaal in de oude stijl teruggebracht. Met prachtig porselein en aardewerk, heel mooi allemaal. Na de rondleiding en de vele vragen, die Ljibbe kreeg te beantwoorden, keerden we terug naar de ontvangstkamer en kregen we nog koffie of thee met oranjekoek. Na het afscheid van de gastheer en de gastvrouw gingen we op Westergeest aan.Daar werden we in de Fokkema's Pleats verwacht. De dames, die met de auto waren zaten al aan de advocaat of borrel, dus wij ook maar gauw aanschuiven. Zo’n borreluurtje is ook altijd heel gezellig. Nienke was er toen ook bij, gelukkig, want zij had in het ziekenhuis gelegen en was niet mee naar het museum geweest.
Minke trakteerde nog op lekkere hapjes, omdat ze bijna jarig was.Dat uurtje ging ook weer snel om.
Daarna met elkaar aan de koffietafel. Die zag er zoals altijd weer heel feestelijk uit. We hebben allemaal heerlijk gegeten, misschien wel meer dan goed voor ons is, maar dat moet kunnen voor een keer.
Toen kwam de tijd om afscheid te nemen.

Tetsje wenste ons allemaal een mooie zomer toe. En 21 september beginnen de gymlessen weer, elke dinsdag van half 4 tot half 5. We zouden dan graag nieuwe leden willen begroeten, want bewegen is goed, vooral als je wat ouder wordt.

Hepie en Tetsje

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VOGELWACHT OP 8 DECEMBER 1947

De vergadering werd gehouden in het lokaal van de Ned.Hervormde Kerk.
De voorzitter, den heer L.Huisman opende de vergadering met een hartelijk welkomstwoord.
Aanwezig waren 12 leden en tevens 2 afgevaardigden van de Vogelbeschermingswacht te Oudwoude.
Na de opening van de voorzitter werden de notulen van de vorige vergadering voorgelezen. En onveranderd aangenomen en vastgesteld.
Daarna volgde het verslag van de penningmeester A.Nauta, welke door de financiŽle commissie werd nagezien en in orde bevonden.
Nadat de voorzitter gevraagd had of er van de aanwezigen ook nog waren welke geen leden waren en nog als lid wilden toetreden.
Als nieuw lid trad toe de aanwezige agent van politie den heer Monderman.
Hierna ging de secretaris over tot het voorlezen van de opgemaakte ontwerp-Statuten en Huishoudelijk reglement., wat soms heel wat gevraag opleverde, maar na wat heen en weer gepraat aangenomen werd.
Daarna had een verloting plaats van 1 bonbonschaaltje, 2 asbakjes en een sigarettenaansteker. De winnaars waren B.Rekker, J.Huisman, J. van Lune en A.Nauta.
Hierna werd een uitstapje in 1948 besproken, wat tot de voorjaarsvergadering werd aangehouden.
Waarna het rapport van Brade volgde op de in het voorjaar beantwoorde vragen, wat nogal wat belangstelling ten deel viel.
Na de rondvraag bedankte de voorzitter de aanwezigen voor hun belangstelling en eindigde met paslijk woord.

De secretaris D.de Vries

AAN TAFEL MET JITSKE HANIA

Jitske Hania, 9 jaar oud en woonachtig aan de Brťwei in Westergeest, is een dochter van Jan en Ymkje Hania.
Jitske is geboren op 17 december 1994 en heeft 3 zusjes, namelijk Janke ( 13 jaar), Etsje ( 12 jaar) en Douwina ( 6 jaar). Ze wonen op een boerderij, gelegen buiten Westergeest, op “it Langl‚n”.

Waarom we deze keer met Jitske Hania aan tafel zaten, is dat Jitske onlangs Fries kampioen turnen van de pupillen 1 is geworden.

Jitske is sinds maart 2003 op de gymnastiekvereniging S.V.S. te Oudwoude. Zij krijgt daar les van Henny en Jetty Huisman uit Veenwouden.
Omdat de leidsters al vrij snel in de gaten kregen, dat Jitske een turntalent zou zijn is ze vrij snel in de keurgroep gekomen. Dit hield in, dat ze 1 avond per week naar de gymnastiek gaat en 1 avond speciaal voor de keurgroep een training krijgt.
Omdat ze erg lenig is en de spieren heel goed kan aanspannen, behaalt ze goede resultaten met het turnen.

Op 7 februari 2004 deed Jitske voor het eerst mee aan een rayonwedstrijd in Dokkum. In Friesland zijn er in totaal 4 rayons. Ze zit in niveau 9 in haar leeftijdscategorie. Op deze wedstrijd werd ze 3e. De nummers 1 t/m 5 van deze rayonwedstrijd, er deden in totaal ongeveer 30 personen aan mee, mochten opnieuw in actie komen op het Fries kampioensschap, dat dit jaar gehouden werd in Koudum op 17 april 2004. Hiervoor waren van alle rayons dus 5 personen geselecteerd, dus in totaal deden er 20 personen aan mee.
Van deze 20 was Jitske de allerbeste en heeft daarmee het Fries kampioenschap op haar naam geschreven. Voor gymnastiekvereniging SVS was dit een mooie opsteker, want nog nooit eerder was een lid van SVS Fries kampioen geworden. Ze heeft een mooi diploma gekregen met hele beste cijfers en een prachtige medaille. Op 4 juni is Jitske bij de uitvoering van SVS gehuldigd met bloemen en een kado.
Hierna volgt een beschrijving van de verschillende onderdelen, die ze moesten uitvoeren.

EVENWICHTSBALK:
De streksprong: een “ hupke” op de balk.
zweefstand: op ťťn been staan en dan armen zijwaarts houden
aansluitpas.
arabiersprong: een radslag met een draai . Dan sta je weer met het gezicht de andere kant op.
gehurkt draaien.

BRUG MET ONGELIJKE LEGGERS:
zwaaien: je staat op de lage legger en met een sprong naar de hoge legger en dan zwaaien.
buikdraai: je staat op de vloer, een slag om de lage legger en dan staan op de armen.

ondersprong: met een onderzwaai eraf springen met gespreide benen.

LANGE MAT:
radslag 1 keer.
koprol: 2 keer achter elkaar.
handstand: 5 seconden ( op het fries kampioenschap ging dit heel goed).
zweefstand: op ťťn been staan en de armen gespreid houden omspring.

SRINGPLANK MET MAT:
zweefrol: vanaf de springplank op de mat ( de mat ligt op banken) neerkomen en dan een koprol er achteraan. Dit onderdeel mag 2 keer gedaan worden, de beste zweefrol telt mee voor de uitslag

De beoordeling is als volgt: een 10 is het hoogste cijfer, dat mogelijk is. Belangrijk is, dat je de onderdelen netjes en strak uitvoert. Als je strak staat heb je meer evenwicht. Je moet meteen stilstaan , je mag geen stapje opzij doen. Anders krijg je daar 0,10 strafpunten voor. Val je van de balk bijvoorbeeld, dan krijg je 0,50 strafpunten.

De cijfers van Jitske op het Fries kampioenschap waren:
sprong: 9,25
brug: 9,15
balk: 8,60
vloer: 9,40
Zoals u kunt lezen zijn er maar weinig strafpunten uitgedeeld, dat leidde tot het kampioenschap.
Op de vraag aan Jitske wat ze van de toekomst verwacht was, dat haar streven is om nog eens Nederlands kampioen te worden.

Het komend seizoen gaat ze naar niveau 7. De oefeningen worden dan steeds moeilijker. Mocht ze dan weer Fries kampioen worden, dan zou ze daarna mee kunnen doen aan districtskampioenschappen van de drie noordelijke provincies.

In oktober 2003 heeft Jitske samen met nog 5 meisjes van SVS meegedaan aan groepsspringen . Zij hebben hier ťťn eerste prijs en twee 3e prijzen behaald.

Op de vraag aan Ymkje, van wie ze dit talent heeft meegekregen , antwoordde ze van zowel vader als moeder. Ymkje kon vroeger ook goed turnen en Jan is ook erg lenig.
In haar vrije tijd mag Jitske graag knutselen. Ook op school vindt ze Crea het mooiste vak.

De redactie van de Foestrumer vindt het een geweldige prestatie, dat Jitske op de leeftijd van 9 jaar al fries kampioen is geworden en wij wensen haar dan ook veel succes toe in de toekomst.GYMNASTIEKVERENIGING S.V.S.

Gymnastiekvereniging Samen Vlug en Sterk (SVS) van Oudwoude-Triemen-Westergeest is een bloeiende vereniging die dit jaar tijdens de uitvoering op 4 juni 2004 zijn 20- jarig jubileum gevierd heeft. Dat willen we graag zo houden en daarom zijn nieuwe of herintredende leden van harte welkom. Zo is er gym voor jong tot oud, op ieders niveau.
Zelfs ouder en kind gym is mogelijk. Heeft u belangstelling dan kunt u en /of uw kind (eren) zich opgeven. Indien voldoende animo kan er een groep starten.
De kleutergym is het volgend seizoen 2004 /2005 op dinsdag of woensdag. Voor de definitieve tijden: Let op de folder aan het begin van het schooljaar die de kinderen van de basisschool meekrijgen!!
Onderstaand volgen de groepsindeling en de tijden:
* maandag groep 3 & 4 : 16.30 – 17-30
groep 5 & 6 : 17.30 – 18.30
groep 7& 8 : 18.30- 19.30
keepfit : 19.30- 20.30
* woensdag keepfit : 19.30- 20.30
* donderdag keurgroep : 16.30- 18.30
12+ groep : 18.30- 19.30 (mťťr en anders dan gewone gym!!)
Voor de keurgroep wordt je door de leidsters uitgekozen. Voor alle groepen geldt:
2x gratis meedraaien indien je nog geen lid bent.

Voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met Loes van der Meer (0511-444481)
Voor vragen en inlichtingen bij de voorzitter van SVS Jannie Cnossen (0511-408315)TENNISVERENIGING “FOESTRUM”

Zaterdagmiddag 5 juni 2004 heeft er een tennisontmoeting plaatsgevonden op de tennisbaan in Westergeest.Een volledige competitie heren dubbel werd afgewerkt tussen de clubleden van Kollum en clubleden van tennisvereniging “ Foestrum”.
In een gezellige ambiance werd de competitie afgesloten met een gezellig samenzijn.
NIEUWS VAN TENNISVERENIGING “FOESTRUM”

Het is 16 Mei 2004.
Het is gezelligop de tennisbaan.... Wat is er aan de hand? De aktiviteitencommissie van T.C. Foestrum organiseert adoptie-toernooi.

Dit houdt in dat de jeugdleden onderling een competitie spelen, samen met heit, mem of een andere volwassene.

Het weer is prima en de sfeer geweldig, de kinderen hebben er zin in! Wie zijn er allemaal?
Nieuwe tennistalenten zoals Martha en Bartele Nicolai, Alie de Jong, Joanca Kempenaar,Verbeek enDirk Bijlstra.
De al gevorderde jeugdleden, Jaap de Bruin, Martha van Assen,Froukje van der Velde, Anna Froukje Oosterhuis en Sipke Bijlstra.

Samen met dewordt er al een leuk balletje geslagen.
Al gaat het nu nog niet om prijzen, er wordt fanatiek geslagen en er is al onderlinge "strijd "bespeuren, ook bij de volwassenen!!

Tussendoor is er voor de kinderen limonade en wat lekkers en voor de ouders koffie en thee. Al met al een zeer geslaagd en sportief tennismiddagje!!

We gaan dit binnenkort zeker weer doen.
De aktiviteitencommissie.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR PIETSJE ADEMA-DE BRUIN

Op zondag 6 juni 2004 kreeg Pietsje Adema tijdens de dienst in de Hervormde kerk te Westergeest een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Bearn Bilker. Zij kreeg de versierselen, behorende bij de onderscheiding Lid in de orde van Oranje Nassau.
Pietsje is in 1944 geboren in Oudwoude. Na haar opleiding aan de toenmalige MMS en PABO, werd ze in 1965 onderwijzeres aan de ds. Griffijnschool te Kollumerzwaag. Daar gaf ze les aan de 2e en de 3e klas en daarnaast muziekles aan de overige klassen.
Pietsje gaf thuis na schooltijd blokfluitles en orgelles via de muziekschool de “Waldsang”. Vanaf haar 15e is ze organiste van de Hervormde Gemeente Oudwoude-Westergeest. Haar betrokkenheid bij kerk- en plaatselijke activiteiten is groot. Pietsje is een zeer trouwe, loyale organiste, die bijna nooit verstek laat gaan. Dit jaar is ze 45 jaar de vaste organiste van de Hervormde Gemeente.
Pietsje is oprichter en dirigente van de zanggroep en gelegenheidscantorij van de Hervormde Gemeente. De zanggroep is rond 1984 opgericht om de liederen uit liedboek te oefenen en ongeveer ťťn keer per twee maanden werd medewerking aan de dienst verleend waar deze liederen werden gezongen.

Na haar huwelijk is Pietsje begonnen met zanggroepen. In de Fokkema’s Pleats in Westergeest begeleidde ze een meisjeskoor van meisjes tot ongeveer twaalf jaar uit Westergeest e.o.
Hetzelfde deed ze in Dokkum en Ee. In Ee begeleidde ze de gospelgroep “ The Freedom Sjongers”. Daarnaast was ze dirigente van een koor in Harkema-Drogeham en later het koor in Augustinusga-Surhuizum. Vanaf 1999 is ze dirigente van de cantorij “ Underweis” uit Kollumerzwaag. Met deze koren werkt ze ook regelmatig mee aan de diensten in deze gemeenten.
Momenteel dirigeert ze nog het koor in Drogeham- Augustinusga-Surhuizum en de cantorij in Kollumerzwaag. Zelf zingt ze al bijna veertig jaar bij het Toonkunstkoor Concordia te Leeuwarden Daarnaast heeft ze tot augustus 2002 ongeveer vijf jaar in de activiteitencommissie van de tennisvereniging gezeten, waar ze toernooien organiseerde voor de jeugd en ouderen.

Pietsje is al eerder gewaardeerd voor haar verdiensten. Toen ze 25 jaar organiste was kreeg ze het zilveren draaginsigne van het hoofdbestuur de vereniging van Kerkvoogdijen van de Nederlands Hervormde kerk. Bij haar jubileum van 40 jaar organiste mocht ze een gouden draaginsigne en bijbehorende oorkonde ontvangen.

HERINNERINGEN (Uit de oude doos) XI

Zwemmen en jagen
Wanneer het precies is begonnen weet ik niet meer maar ik vermoed ongeveer vanaf zomer 1930, dat we geregeld gingen zwemmen bij de Miedbrug, net voorbij de DŰle. Er was daar aan de zuidkant van de weg een klein stukje land dat lager lag dan de rest en daarom dan ook apart omdijkt was en droog werd gehouden door een windvijzel.

Het dijkje van dat kleine stukje land sloot weer aan op de normale polderdijk en vormde op die manier, aan de buitenkant, een beschutte hoek op het Zuiden en honderd meter van de weg af, een ideaal plekje om je uit en aan te kleden en je door de zon droog te laten stomen na het zwemmen.
Er zijn zomers geweest dat we er iedere avond na schooltijd waren te vinden. Het water stelde niet zoveel voor en bestond uit een poldervaartje van hooguit vijftien meter breed en ťťn meter zestig diep in het midden dat van Zuid naar Noord liep. Het water was in die tijd vrij helder en schoon, alleen een beetje gelig.
Langs de vaart stonden op gezette afstanden zg. dijkschotten met in de midden aan weerskanten een laag paaltje om er overheen te kunnen stappen. Net ten Zuiden van onze kleedplek was ook zo’n dijkschot en ik herinner me dat dikke Tymen Visser op een gegeven ogenblik op het eind van het dijkschot stond te brullen omdat hij even een stunt zou laten zien.
Hij dook enigszins ineen en kwam toen omhoog en probeerde hoogte te krijgen om achterover in het water te duiken. Dat lukte ook min of meer en hij kwam met zijn hoofd voorop in het water terecht en ..... bleef zo staan met de benen boven water, zakte toen langzaam opzij en verdween onder water. Even later kwam hij weer boven en zijn hoofd bestond uit ťťn dikke klonter blauwmodder met slingers wier, waar met moeite een neus en twee oren aan vielen te ontdekken.
Iedereen was even stil geweest van de schrik maar toen barste een homerisch gelach los en hield niet eerder op dan nadat hij na verwoede afspoel pogingen ons weer met een paar kwaaie oogjes kon aanzien.

Even ter verduidelijking, tien meter verder naar het noorden, waar wij altijd te water gingen was geen modder en was het aan de kant ook aanmerkelijk dieper met een harde zandige bodem. Gelukkig voor hem dat de modder zijn val gebroken had want anders had hij het waarschijnlijk niet overleefd.
Op een zomermiddag, het was al weer een paar jaar later, waren we weer bezig en liep ik het lage stukje land in. Mensen van de gemeente waren bezig geweest om de sloot, waar de vijzel zijn water uit moest halen, uit te diepen en dat was nu een mooie drie meter brede sloot van ongeveer tweehonderd meter lengte met ruim zeventig centimeter diep mooi helder water.
Toen zag ik hem ineens achter een waterplant in de zon liggen, een dikke snoek van bijna een meter lang en ik begon gewoon te trillen van jachtlust en zocht het land af om iets te vinden waarmee ik hem kon overmeesteren.
De andere jongens hadden niets in de gaten en dat wou ik graag zo houden en vond toen het ideale wapen, een oude bonenstaak met aan het dikke uiteinde zelfs een punt. Voorzichtig sloop ik dichterbij en toen ik naast hem stond bracht ik heel voorzichtig de bonenstaak in de aanslag en stootte met alle kracht toe op een gegeven moment.
Ik voelde dat ik hem raakte maar met een geweldige plons was hij verdwenen en ik zag hem niet meer. Inmiddels had een en ander de aandacht getrokken en kwam men mij helpen. Met z’n allen hebben we toen het water troebel gemaakt, door met armen en benen door het water te roeren, om hem naar boven te laten komen.
Het was allemaal niet eens nodig geweest bleek later, op een gegeven moment zag ik ineens een staart boven water uitkomen, helemaal slap, greep hem beet en trok hem op de wal. Iedereen werd er stil van, zo groot en met zo’n enorme bek hadden ze zich hem niet voorgesteld, en er zullen er bij zijn geweest die zich wel twee keer hadden bedacht om in de sloot om te roeren als ze alles hadden geweten.
Het bleek dat ik hem precies achter de kop van bovenaf tot in het bot had geraakt met mijn bonenstaak, die nu dienst moest doen om hem aan mee te sjouwen. Bij Auke Banga werd hij gewogen en was " 14 pond, daarna is hij geslacht en iedere helper kreeg er later een stuk van mee om op te eten.
Later gingen we nog een paar jaar zwemmen ongeveer honderd meter ten zuiden van de watermolen van Gert Miekes, het water was er dieper en misschien ook wel wat schoner maar je miste er toch wel het geborgen hoekje. Nog weer later zwommen we ook wel met de jongens van Westergeest bij de Lange brug waar het poldervaartje uitkwam in de Zwemmer.
Op een dag waren we daar bezig toen er een geladen zeilschip (" 100 ton) langskwam en de moedigsten van ons gingen er onderdoor duiken. Natuurlijk deed ik dit ook, alleen had ik de handicap dat ik altijd met de ogen dicht zwom onder water (pas jaren later ben ik er achter gekomen dat de anderen de ogen open hielden).
Dus ik zwom er onderdoor en op een gegeven ogenblik bonkte ik met mijn hoofd ergens tegenaan en tegelijk voelde ik iets langs mijn rug schuren. Bijna raakte ik in paniek toen ik merkte ook maar heel weinig naar beneden te kunnen omdat daar de bodem van het kanaal was.
Toen ik bovenkwam en eens goed keek zag ik dat de schipper het zwaard een kleine meter had laten zakken (hij zeilde), zodat het ongeveer een halve meter onder het vlak uitstak en daar was ik met mijn hoofd tegen aan gebonkt. Ik ben meteen het water uitgegaan en heb me aangekleed met een denderende hoofdpijn, waarschijnlijk een lichte hersenschudding.
We doken ook altijd van alles op bij de Lange brug, ťťn van de jongens dook eens een grote verzinkte teil van zo’n tachtig liter of meer op die een beetje lekte en het ding heeft de hele middag als bootje gefungeerd, dan voor de een en dan voor de ander.

Het zou heel goed kunnen dat tante Harmke het ding daar eens had laten zinken, die had een heel stel kleine kinderen achter elkaar en dus veel was.

Nellie
Door de vele reizen naar Drente hadden mijn ouders veel kennissen daar en o.a. ook de familie Hulshof, die later ons hondje, een dwergpincher, Nellie heeft gekregen. Mijn vader had Nellie gekocht omstreeks de geboorte van Tjalling en we waren allemaal even gek met het beestje. Toen het al wat ouder was heeft mijn vader een tweede gekocht (Emmy), die ik me als een enigszins knorrig dik hondje herinner, die altijd dacht dat zij te weinig eten kreeg en Nellie altijd bij de etensbak wegjoeg, het gevolg was dan ook dat Emmy na verloop van tijd net een klein vetgemest varkentje leek. Zij is later in 1937 dan ook vrij jong aan hartvervetting doodgegaan.
Mijn ouders hadden Nellie weggegeven aan de familie Hulshof, om twee redenen: volgens hen werd Nellie te oud voor een schippershondje en ten tweede wilde de familie haar zů graag hebben. Dat was in de zomer van 1934 en in de daarop volgende winter is zij aan haar eind gekomen op een vrij tragische wijze. Zij moest op een avond laat er even uit om haar behoefte te doen en toen ze na verloop van een kwartier nog niet terug was, zijn ze haar gaan zoeken in de vele sneeuw die er lag, tot laat in de nacht en konden haar niet vinden. De dagen erop hebben ze alles afgezocht, maar Nellie was weg en bleef weg.
Toen in het vroege voorjaar de sneeuw en het ijs waren verdwenen vonden ze haar een klein eindje achter het huis, in een 2 meter diepe afwateringssleuf van nog geen halve meter breed en een laagje water van niet meer dan 40 cm.

In de winter lag deze dicht met sneeuw en het water bevroor er niet in doordat het zo geÔsoleerd was en bovendien stroomde het altijd.

Door de sneeuw heeft ze de sleuf waarschijnlijk niet gezien en is ze door de sneeuw heen gezakt en in het ijskoude water gevallen, wat na een paar minuten rond zwemmen dodelijk is geweest. De hele familie stond er bij te janken en ze hebben haar of wat er nog van over was, alsnog begraven.
De winters waren wel fijn, vooral als er veel ijs was en we vaak vrij kregen om te gaan schaatsen en dan de lange winteravonden met spelletjes doen en zo en de heerlijke jutte peren die Froukje zo nu en dan van de zolder haalde.

Geale

Nijs ķt de earste helte fan 1994.
Op 9 maart 1994 is Tjimkje Huisman - Sipma ferstoarn. Hja wie geboaren op 28 augustus 1907 en fan 13 juny 1925 oant 16 maaie 1978 troud mei Jan Huisman. Jan en Tjimkje ha, neffens my, wenne oan'e Bumawei.
Loeky Kingma kaam op 14 april 1994 te ferstjerren. Loeky, krekt net 37 jier, wie in dochter fan Jan en Hennie Kingma.
Op 16 maaie 1994 kaam Tjibbe Kuipers te ferstjerren. Tjibbe wie 82 jier en by libben hie hy in garaazje oan'e Kalhķswei, bij de TrekfeartsbrÍge. Hij wie hast 52 jier troud mei IJtje Wiersma.

In foto ķt 1912.
Akke Merkus, de frou dy't sit, wie yn 1913 tsjinstfaam en hja hat tsjinne by Pieter Zuidema oan de W‚lddyk. Hja wie geboaren op op 14-03-1893 yn Westergeest.
Akke troude doe 't hja 20 jier wie op 19-07-1913 mei Renze de Jager, yn 1913 arbeider, geboaren yn 1890 yn te Westergeest as soan fan Mark de Jager, arbeider in 1913, en Jitske Nicolai.

Akke wie in dochter fan Jan Jacob Merkus en Wietske van der Land.
Wietske van der Land, berne yn Kollumersweach op 15 april 1867, troude op 14 maaie 1887 yn Kollum mei Jan Jacobs Merkus, berne yn Aldw‚ld op 20-11-1861 as soan fan Jacob Jans Merkus en Sjoukje Wybes van der Schaaf.
Jan Jakobs Merkus wie boere-arbeider yn 1887, arbeider yn 1911, l‚nbouwer yn 1920, feeh‚lder yn 1922.

Wietske Jentjes van der Land, wie yn 1887 tsjinstfaam. Hja kaam te ferstjerren op 13-03-1956 yn Westergeest doe 't hja 88 jier wie.
Jan en Wietske wennen oan 'e van Teyenswei 23 yn Westergeast. Wietske kaam ķt in rike famylje 'van der Land', hja hie altyd de hiele moaie sulveren earizers fan har mem op.
Jan Jacobs gie trou nei tsjerke ta in de snein wie echt snein. ¬lderling Pieter van der Haak kaam in protte del en dizze besite gie neffens in fÍst patroan. Jan Jacobs die dan de pet Űf en sei: "No Pieter begjin mar".

Pieter naam dan it wurd, lies in stikje ķt de Bibel …. dan rolle d'r in trien oer it wang en sei Jan Jacobs: "Ja Pieter, sa is’t" en hy die syn pet wer op.
Wietske sloech sneins mei in mes in sŻkerklontsje yn stikjes sadat elkenien in stikje sŻker hie.
Hja libben fan de earmmaster mar hiene nog wol in pear kobisten.

Om noch efkes nei te praten:
Akke wie de fjirde yn in rige (bekende) Westergeastmers:
Jakob ("Jabik Stokje") troud mei Jantje Wybes Feenstra.
Eelkje troud mei Frederik Durks Bosgraaf.
Sjoukje troud mei Eerde Nauta.
Akke
Jentje troud mei Antje Lieuwes Zuidema.
Jitske, geboaren op 10-03-1900 yn Westergeast en ferstoarn op 16-04-1900 yn Westergeest.
Ritske troud mei Siske Wielsma
Ebbe troud mei Dirkje Boetes.

Ybele Steenstra
y.steenstra@chello.nl
De Foestrumer is ook online te lezen, op de website van Westergeest, http://www.westergeest.net

De Tropenjaren van Bwana Skotanoessi

Dit is het verhaal van de tropenjaren van Joop en Mieke , zendelingen te Afrika tijdens de woelige zestiger jaren. Skotanoessi is de Afrikaanse manier om Schotanus uit te spreken. Het verhaal begint met de aankomst in Stanleyville, Kongo in 1959. Vanuit hun persoonlijk geloof waren Joop en Mieke zeer gemotiveerd om de zending in te gaan en er was bij de zending zeer grote behoefte aan onderwijzers . Na de kweekschool, en een opleiding aan een zendingsschool in Frankrijk, trouwden Joop en Mieke in 1956 en werden ze aangenomen door de Africa Inland Mission, om in Belgisch (later onafhankelijk) Kongo onderwijs te gaan geven. Joop volgde in 1958 de koloniale cursus van een jaar in Brussel aan ‘de afdeling der onderwijzende missionarissen' tussen de fraters, paters, en nonnen, waardoor zijn onderwijzers diploma gelijk gesteld werd met dat van een onderwijzer uit BelgiŽ. Zoon Tjalling Daniel was reeds in Bussum ter wereld gekomen, Jan David volgde tijdens het verblijf in Brussel. Dit eerste deel beschrijft aankomst en werk in Kongo, hierna worden de onafhankelijkheid, de evacuatie naar Oeganda en werk in Kenia beschreven.

Deel 1. Onze aankomst in Afrika (1959)
Aankomst op Afrikaanse bodem
Wij reisden dus met Sabena naar Stanleyville (het latere Kisangani). Geen sinecure om met twee kleine kinderen 13 uur achter elkaar in een vliegtuig te zitten. De tussenlanding in Benghazi (LibiŽ) maakte wel indruk. We zagen naast een vliegtuig op de grond een man met een ezelskarretje met op de achtergrond een elektrische krachtcentrale. Wat een tegenstelling!
Gelukkig was er voor ons in Stanleyville een privťhuisje geregeld op de compound van het hotel , waar later de kranten vol van gestaan hebben, vanwege de Belgische rescue Mission.

Wat een geweldige verrassing om op Afrikaanse grond verwelkomd te worden door oude bekenden, het echtpaar van 't Wout, die ten zuiden van Stanleyville Bij de Baptisten Zending werkten. Gerrit vertelde dat hij ons graag mee wilde nemen naar hun gebied, omdat zij nog altijd graag erkende onderwijzers voor hun schooltjes wilden hebben. Maar in Noord-Oost Kongo zat de Africa Inland Mission te wachten op onze komst. We moesten een dag wachten voordat we met een klein vliegtuig door konden reizen naar Bunia. Gerrit van’t Wout reed die dag met ons rond in zijn volkswagenbusje door Stanleyville (Kisangani) de stad en de omgeving. Wat een prachtige tropenstad met wuivende palmbomen. We waren overweldigd door de eerste indrukken. Vanachter het stuur leerde hij me tot tien tellen in het Lingala.

Onze bestemming in Aru, Kongo
In Bunia op een klein vliegveldje stond zendeling Austin Paul ons op te wachten. Hij was al vanaf vlak na de eerste wereldoorlog in Afrika en nam ons helemaal onder z'n hoede. Hij bracht ons naar het AIM-guesthouse, waar we de familie Brashler ontmoetten (van Hollandse afkomst en oorspronkelijk Brasselier geheten). Zijn voorgeslacht van stijfkerkelijke afkomst (zoals hij dat noemde) was vanuit Nederland naar Amerika geŽmigreerd en zij hadden daar de vrijheid ondekt, maar vooral de vrijheid in Christus, zoals Peter Brashler dat uitdrukte. We zouden later nog meer van die Hollandse namen tegenkomen, zoals Schuit, Vandermeer, Pontier, Buyse e.d. Hun verhalen over de verandering van hun levensrichting leken erg veel op elkaar. Na die nacht de Afrikaanse lucht in Bunia ingesnoven te hebben en op de markt nog wat levensmiddelen ingekocht te hebben vertrokken we met Austin Paul in z'n volkswagenbusje, bonkend over een verschrikkelijke weg naar Aru. Onderweg begon Mr. Paul al direct wat Lingala aan ons te leren en hij was.


Een toegestroomde massa bij de kerk in ARU
verbaasd dat ik al tot tien kon tellen. De kinderen waren blij dat ze nu ook in Afrika een 'grandpa' hadden. Na een zeer vermoeiende reis kwamen we aan op onze eindbestemming. Onze komst was via de radiozender vanuit Bunia doorgegeven en Mrs Paul had de mensen al enigszins ingelicht, zodat er een hele massa was toegestroomd toen wij aankwamen.

Eerste indrukken van Bwana Skotanoessi en Madamoe
Het welkom dat we in Aru bij de mensen van de Lugbara stam kregen was ontroerend. Wat hadden ze uitgekeken naar een erkende onderwijzer. De behoefte aan onderwijzers op de protestantse zendingsposten in Kongo was overal nijpend groot. Het katholieke onderwijs was door de Belgische regering altijd sterk aangeprezen en had daardoor een grote aantrekkingskracht op de bevolking. Nu met de druk van de onafhankelijksheidsbeweging kreeg het protestantse onderwijs ook een kans, maar er was nog veel te doen. We werden voorgesteld aan de voorganger Mattajo, de oudsten van de Gemeente en niet te vergeten de Afrikaanse onderwijzers van de school.
Met hen moest ik zorgen dat de school erkenning en subsidie zou krijgen van de regering. Ik werd Bwana Skotanoessie genoemd (een verbastering van meneer Schotanus). Honderden mensen stroomden toe om die Bwana Skotanoessie van de Strobosser Trekweg uit Westergeest met z'n Madamoe (vrouw) en kindertjes te bewonderen. Onze kinderen waren beduusd van zoveel aandacht en belangstelling. Ze verhuisden van de ene naar de andere blootborstige mama. We begrepen van Mrs. Paul dat ze met al hun gekakel duidelijk maakten dat dit nu ook hun kinderen waren. Het was wel even wennen, maar we zouden nog veel meer 'gastvrijheid' meemaken.


Dit verhaal wordt vervolgd in een volgende Foestrumer (red.).

Kleurplaat Yugioh