Home
General
News
Latest news
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterphotos
4th of May
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23

Foestrumer
Juni 2003

REDACTIELEDEN
 
C. Loonstra                           O. Bijlstra
J. Wiersma                            J. de Bruin
 
Fam. Meyer (verspreiding)
Ronnie van Assen (vormgeving)
 
Bankrekening: 321511220
Rabobank Kollum
 
 
Kopij voor de eerstkomende FOESTRUMER inleveren vr
 
27 augustus 2003
 
inleveren bij mevr. J. Wiersma, E. Meinertswei 11,
Westergeest, tel. 0511 - 44 47 26
E-mail: m.wiersma01@chello.nl
 
 
 
 
De volgende inleverdata:
 
19 november 2003
 

 

 

Jaargang: 14                                                                        Nummer: 2Beste dorpsgenoten,
 
Juni de hooimaand, een maand waarin alles groeit en bloeit en we toewerken aan een wel verdiende vakantie uit of thuis.
Wanneer u deze uitgave onder ogen krijgt zitten we in de laatste week van juni en hebben diverse verenigingen hun winter activiteiten afgesloten en andere verenigingen hun zomeraktiviteiten met veel enthousiasme opgepakt. Hoe dit allemaal is verlopen of wat er nog de komende maanden te gebeuren staat kunt u ook nu weer lezen in deze uitgave van uw eigen dorpskrant de Foestrumer.
Wij als redactie willen nog onze dank uitspreken voor de geldelijke bijdragen, welke we van enkele verenigingen mochten ontvangen, waarbij werd opgemerkt dat ook andere verenigingen een financile bijdrage naar draagkracht zouden moeten schenken aan de Foestrumer, wat ons als redactie een heel goed idee leek.
Dus mocht u als vereniging uw eigen dorpsblad willen steunen dan kan een bedrag overgemaakt worden op het bankrekeningnummer welke staat op pagina 2.
Alvast onze dank hiervoor.
Meer van redactie zijde is er niet te melden, rest ons u ook nu weer veel leesplezier toe te wensen, met deze uitgave van de Foestrumer en alvast een prettige en zonnige vakantie toegewenst.
 
De Redactie.

AGENDA
Juni:
22    Zomerconcert, De Bazuin, aanvang 16.00 uur
 
Juli:
4      Oud papier
 
September:
13  Wielerronde, aanvang 16.00 uur
20    Spijkerdorp bouwen, aanvang 9.30 uur
 
September 2004:
26,27,28          Dorpsfeest
 
 
FAMILIEBERICHTEN
 
Geboren:
Maart:
3      Lieke, dochter van Wierd en Sippie de Vries, Flaaksikker 8
 
Overleden:
Maart:
28    Jan Reinders, leeftijd 83 jaar, van Teijenswei 21
 
April:
14        Doetje Kempenaar-Brouwer,  leeftijd 76 jaar, van Teijenswei 15

Nieuws van voetbalvereniging W.T.O.C.
 

Het voetbalseizoen 2002/ 2003 zit er weer op. In de najaarscompetitie zijn de H-pupillen, WTOC F1 en WTOC F2 kampioen geworden. Natuurlijk is dit uitbundig gevierd in de kantine. In het voorjaar zijn er helaas geen ploegen kampioen geworden.
 
WTOC 1:  WTOC 1 heeft zich na een spannende slotfase toch weten te handhaven in de 3e klasse. Ze hebben iedereen tot aan de laatste wedstrijd wel in spanning laten zitten.
Op de laatste wedstrijddag tegen Grijpskerk was het nog mogelijk om direkt te degraderen of om op de herkansersplaats te eindigen, maar gelukkig werd het onderste uit de kan gehaald en werd er maar liefst met 5-1 gewonnen. Uiteindelijk zijn ze op de 9e plaats ( van de 12 teams) geindigd.
We hopen, dat volgend jaar de geblesseerden zich weer volledig kunnen inzetten, zodat het waarschijnlijk weer iets gemakkelijker verloopt.
 
Op 15 en 17 mei is het Kollumerlandtoernooi gehouden, dat als zeer geslaagd beschouwd kan worden. Dit is een toernooi, dat met de andere 3 ploegen uit Kollumerland gespeeld wordt. Alleen Kollum was verhinderd, vandaar dat Oostergo als gastploeg heeft meegespeeld.
WTOC is uiteindelijk als eerste geindigd.
Op 24 mei is er afscheid genomen van de trainer Jan Venema, die na 8 jaar WTOC gaat verlaten. Op die dag is er een wedstrijd gespeeld tegen Oud-Heerenveen. WTOC heeft deze wedstrijd gewonnen. Daarna is er nog gezellig gefeest in de kantine. Jan Venema gaat nu naar Bakkeveen zondags. Ook de leider Jan Bosch en assistent-trainer Mark de Vries hebben hun functie bij het eerste elftal neergelegd.
De nieuwe trainer is Sido Postma uit Leeuwarden. De nieuwe leiders zijn Klaas Adema en Dirk Planting.
 
WTOC 2: WTOC 2 heeft een moeilijk laatste deel van het seizoen gehad. Doordat er veel spelers bij het 1e waren geblesseerd, moesten zij af en toe spelers afstaan aan het 1e.
Maar uiteindelijk zijn ze 5e ( van de 11 teams) geworden.
 
WTOC 3: WTOC 3 heeft een goed seizoen gedraaid. Zij zijn op de 9e plaats ( van 12 teams) geindigd.
WTOC DA1:  de dames hebben een zwaar jaar achter de rug . Zij zijn geindigd op de 10e  plaats.
WTOC DA2: deze dames hebben ook de 10e plaats ( van de 11 teams) behaald.
Wij zijn als bestuur blij dat we met het aantal damesleden de beide teams draaiende hebben gehouden. Er was af en toe toch nog wel eens een tekort aan speelsters.
Zoals  het er nu naar uitziet komen er weer een behoorlijk aantal nieuwe leden bij, zodat dat probleem volgend seizoen waarschijnlijk is opgelost. Wel zijn wij weer naarstig op zoek naar twee nieuwe leid(st)ers bij Dames 2. Mocht u interesse hebben om deze taak op u te nemen, dan kunt u contact opnemen met Wierd Kooistra ( tel. 441974)  of Jantsje Wiersma ( tel. 444726).
 
De einduitslagen bij de jeugd waren:
 
WTOC A:                   9e ( van de 9)
WTOC C:                   2e ( van de 6)
WTOC D:                   4e ( van de 6)
WTOC E:                   2e ( van de 5)
WTOC F1:                 2e ( van de 6)
WTOC F2:                 2e (van de 5)
WTOC MC:    2e (van de 5)
WTOC MP:                6e ( van de 6)
 
Als we deze einduitslagen bekijken, kunnen we concluderen, dat er goede resultaten geboekt zijn het afgelopen seizoen.
 
Op 28 mei  is er voor alle leden van WTOC nog een avondje penalthy-schieten georganiseerd door het jeugdbestuur:
De winnaars zijn geworden:
A-jun.:             Berend-Jan Prins
C-jun. :                        Jacob-Jan Bijlstra
D-pup.:                       Jitse Keizer
E-pup. :                       Tjibbe-Jan van Assen
F-pup.:                        Rudmer Loonstra
H-pup.:                        Nyckle Smeding
Meisjes C:                  Sonja Rekker
Meisjes Pup.:  Ilse Horinga
Dames:                      Janneke de Poel
Heren:             Gosse Tjalsma
 
Het bestuur wenst alle spelers en supporters en vrijwilligers een ieder een prettige vakantie toe en tot volgend seizoen!
 
 
NIEUWS VAN DE CULTURELE COMMISSIE
 
Vonken spatten er af bij playbackshow Fokkema's Pleats 
 
Op vrijdag 21 maart stond Westergeest in de schijnwerpers vanwege de jaarlijkse Playbackshow.
De zaal zat vol, de stemming was opperbest. In eerste instantie hadden 22 deelnemers zich opgegeven. Op de avond zelf bleken 20 deelnemers over stalen zenuwen te beschikken en de strijd aan te gaan. De jury had het moeilijk deze avond, de drie dames Ilse Spall, Jeanette Postmus en Joke Buruma genoten zichtbaar. Af en toe gingen de handjes van de juryleden omhoog, omdat stilzitten af en toe te moeilijk was, doordat de diverse liedjes een hoog ‘meezing’ gehalte hadden.
De discotheek van Satellite Sound verzorgde deze avond. Af en toe vlogen de vonken er van af( dus af en toe sloeg de cd even over), maar zoals het echte artiesten betaamt mocht dat de pret niet drukken. Dit gedeelte werd verzorgd door dj Gerard. Het geheel werd aan elkaar gepraat door de welbekende Klaas, al jaren een bekende in Westergeest en omgeving.
Vele artiesten waren naar Westergeest gekomen, o.a. Las Ketchup, Golden Earring, Sugababes, Britney Spears, Lucas en Gea, The Cheeky Girls, Normaal, enz.
The Sisters uit Sister Act, natuurlijk in hun pijen, met paus Jilles, Jamai, natuurlijk met aparte bril, Shania Twain (2x) met haar heupen en brutale uitstraling, Tina Turner met haar uitdagende kledij, David Bowie, knap als altijd.
Hieronder volgen de uitslagen van de eerste drie prijswinnaars in elke categorie:
Groep 1, leeftijd 1 t/m 10 jaar:
1.       Sister Act- alle kinderen uit groep 4 van de basisschool De Bining van Triemen/Westergeest.
2.       Doe je mee ik spring op en neer- Fokelien Oosterhuis
3.       K3- Beautiful Boy-Janna Dijkstra, Etje Hania, Anouk Dijkstra.
4.       Publieksprijs was voor Sister Act.
 
Groep 2, leeftijd 11 t/m 15 jaar:
1.       Shania Twain, I’m gonna getcha good-Jojanneke Dijkstra
2.       Jamai, Step right up-Riejanne Brouwer
3.       Griet Wiersma, Frysk Hynder- Froukje van der Velde
4.       Publieksprijs was voor Jamai
Groep 3, leeftijd 16 jaar en ouder:
1.       Tina Turner & David Bowie, Tonight- Hielkje en Hilco
2.       De Wiko’s, Hoantsje op ‘e toer-Heine,, Pieter, Gerrit.
3.       Speedy Gonzales, de Mexicaanse versie-Anja, Roelie, Geertje, Hanneke, Tjikke, Aaltje.
4.       Publieksprijs was voor de Sjonnies- Marten, Anja, Tjikke.
Omdat n van de juryleden jarig was, kreeg deze een presentje namens de Culturele Commissie aangeboden, afkomstig van de Hammerslag. Rond middernacht werd de avond afgesloten en kon een ieder huiswaarts keren. De Culturele Commissie bedankte een ieder die meedeed en die aanwezig was. Het was een geweldige avond, waar nog lang over gesproken zal worden. Een ieder werd een goede thuiskomst gewenst en tot volgend jaar.
 
Wie wil er helpen om een Spijkerdorp te bouwen in Westergeest?
Timmerliefhebbers of liefhebsters vanaf 5 jaar moeten dan om 9.30 uur aanwezig zijn op het voetbalveld in de Woarven.
Wat moet je meenemen: een hamer en een lunchpakket. Voor drinken wordt gezorgd.
Na afloop is er voor iedere deelnemer gelegenheid om mee te doen aan de barbecue. Voor de deelnemers zijn er voor de barbecue geen kosten aan verbonden.
Wanneer wordt deze dag gehouden: Zaterdag 20 september. We rekenen op een grote opkomst.
 
Er zijn enkele aanvragen gekomen voor een cursus stijldansen. Als daar liefhebbers voor zijn, neem dan even contact op met Wietske Keizer voor 15 september.
 
 
Beste Dorpsgenoten,
 
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten, bloemen en reacties tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis.
 
Vriendelijke groeten,
Ellen Swart
 
 
Berichtje van
peuterspeelzaal ’t Pjuttersplak

 
De afgelopen periode is er op de peuterspeelzaal weer het een en ander gebeurd.
In maart hebben de peuters een bezoekje gebracht aan de boerderij van de familie H. van der Veen. Hier werden wij heel hartelijk en gastvrij door de boerin ontvangen. Na een korte kennismaking heeft zij ons op de boerderij rondgeleid. Schapen, jonge lammetjes, koeien, kalfjes, stieren alles was even indrukwekkend, en als klap op de vuurpijl mochten de kinderen ook nog op een echte trekker zitten!  De peuters hebben genoten, maar ook juf Nelie en de moeders vonden het bezoekje zeer geslaagd.
In april hebben we de jaarlijkse paasbrodenactie gehouden. Ook dit jaar was het een groot succes: in totaal zijn er 197 broden verkocht. Allen bedankt hiervoor! We zijn van plan om van de opbrengst de buitenspeelplaats op te knappen.
In mei hadden we hoog bezoek. Burgemeester Bilker kwam in het kader van de voorleesweek de peuters een verhaaltje voorlezen over “Tomke”, het stripfiguurtje bekend van Omrop Frysln.
En voor je het weet, is het dan alweer juni. Net als voorgaande jaren sluiten we het jaar af met een schoolreisje naar “Sanjesfertier” waar de peuters naar hartelust kunnen spelen. Zowel bij mooi weer als bij regenachtig weer kunnen wij hier goed terecht. We hopen dat het net als voorgaande jaren weer een succes zal worden.
 
De ouderraad
 
 
NIEUWS VAN DE GYMNASTIEKCLUB
“WIJ BLIJVEN FIT” ( MBVO)
 

Dinsdag 6 mei was het weer zover, ons jaarlijks uitstapje van de Gym. En zoals wij de laatste jaren gewend zijn naar het Bowlingcentrum in Oostrum. Om half drie verzamelen bij de Fokkema's Pleats en toen met 5 auto’s richting Oostrum.
Om ongeveer 3 uur begon de strijd op 2 banen. We deden allemaal goed ons best, maar de allerbesten waren:
1e prijs: Janke
2e prijs: Yp
3e prijs: Minke
Zelf had ze gerekend op de poedelprijs, maar die was deze keer voor Tetsje.
We hebben daar toen nog gezellig thee of koffie gedronken met oranjekoek. Daarna weer richting Westergeest naar de Fokkema's Pleats , waar we eerst een borreluurtje hadden en de prijzen uitgedeeld. We hadden ook een cadeaubon voor Nel, want Sipke en Nel waren 5 april 45 jaar getrouwd. Minke tracteerde op lekkere hapjes, omdat ze bijna jarig was.
Daarna aan de koffietafel..Die hebben we ook alle eer aangedaan. Heerlijk was het allemaal. Toen nog gezellig nagepraat. Het liep tegen achten toen er een einde kwam aan deze geslaagde dag. Tetsje wenste iedereen een goede zomer toe en dat we 23 september met frisse moed weer aan het gymen moeten. Tot het zover is, allemaal ’s morgens maar meedoen met Nederland in beweging op Nederland 1 na het nieuws van 9.00 uur ’s morgens.
Oh ja , ik vergeet wat. Toen we nog maar net onderweg waren naar Oostrum, stond een auto in de berm en de chauffeur in de wal te wildplassen. Alle auto’s toeteren. Hij zal wel geschrokken zijn. Wat hij deed mag niet, maar allemaal toeteren ook niet, of wel dan.
 
Hepie en Tetsje
 
 
NIEUWS VAN VISCLUB “DE DOBBER”
 

Hierbij de data van de eerstvolgende wedstrijden van H.S.V. de Dobber.
 
JEUGDWEDSTRIJDEN 2003
Woensdag 11juni                              18.30-20.00 uur
Woensdag 18 juni                              18.30-20.00 uur
Woensdag 25 juni                              18.30-20.00 uur
 
Verzamelen bij de brug Ljeppershiem
BOOTTOCHT 28 JUNI 2003-06-03
Dit jaar wordt er weer een boottocht georganiseerd. Het plan is om richting het Bergumermeer te varen en daar een wedstrijd te houden.
Na de vaartocht zal gezorgd worden voor een natje en een droogje.
We vertrekken ’s morgens om 6.00 uur met de boot van Toon vanaf camping oan 'e Swemmer te Westergeest.
Men kan zich opgeven bij S. van der Veen, tel.nr. 0511-452533 of bij n van de bestuursleden.
 
Zaterdag 21 juni organiseert H.S.V. de Dobber te Westergeest de Friese kampioenschappen koppel van 8.00-13.00 uur. Opgave t/m 18 juni. Inleg € 15,-- per koppel. Kaarten afhalen vanaf 6.30 uur in caf Foestrum te Westergeest. Er wordt gevist bij Blauferlaat op gewicht. Hengelkeuze vrij. Opgave/ info tel. 0511-443919/ 444253.
 
BOUWVAK DAMESWEDSTRIJDEN 2003
Woensdag 16 juli                   18.30-21.00 uur
Woensdag 23 juli                   18.30-21.00 uur
Woensdag 30 juli                   18.30-21.00 uur
 
Inschrijven vanaf 17.30 uur in caf Foestrum.
De inleg is € 2,50
 
 
Nieuws van tennisvereniging “ Foestrum”
 
Het is zondag 18 mei en het is druk op de tennisbaan van T.C. Foestrum.
Wat is er te beleven?
De aktiviteitencommissie organiseert een ADOPTIE- toernooi voor
onze juniorleden.
Wat houdt dit in ?
De junioren tennissen met een volwassene als partner, vandaar de naam
adoptie-toernooi.
Wie deden er mee?
Froukje van der Velde samen met Jurjen Wiep Sangers
Anna Froukje Oosterhuis samen met Jan Bijlstra
Sipke Bijlstra samen met heit Oebele
Hendrik Keizer samen met heit Willem
Alie de Jong samen met heit Ulbe
Het weer was goed en de sfeer fantastisch!!
Er werd flink getennist en de lesuren van Pier Reitsma waren al duidelijk
zichtbaar bij onze jeugdleden.
Door de meegekomen ouders,broertjes en zusjes was het gezellig druk op
en rond de tennisbanen.
Er was koffie, frisdrank en chips voor iedereen.
Uitslag van het toernooi:
1. Sipke
2. gedeelde tweede plaats Froukje en Anna Froukje
3.Jaap
4.Hendrik
5. Alie
 
Het was een zeer geslaagd toernooi en zeker voor herhaling vatbaar!!!
 
 
Hallo dorpsgenoten van Westergeest
 
Zo langzamerhand verdwijnen er vele activiteiten uit ons dorp. Dat vinden wij jammer
Nu willen wij vragen of er bij de 50-plussers mannen en vrouwen  ook belangstelling bestaat om samen “koersbal” op touw te zetten. Vinden jullie dat niet een goed idee?
 
WAT IS KOERSBAL

Koersbal is een plezierige sport die door iedereen gespeeld kan worden.

Koersbal wordt gespeeld op een vilten mat van twee bij acht meter, een set van twee maal vier ballen en een wit doelballetje (de jack).

Het spel wordt bij voorkeur gespeeld door een team van 6 tot 16 personen.

Bij het spel kunnen steeds 2 personen met elk 4 ballen tegen elkaar spelen (bij teams van 6 tot 9 personen) of koppels van 2 personen met elk 2 ballen (bij grotere teams).
Eerst wordt de jack uitgegooid en daarna rollen de spelers om beurten een bal met de bedoeling deze zo dicht mogelijk bij de jack te krijgen.
Het rollen van de bal naar de jack levert echter problemen op omdat de ballen aan n kant verzwaard zijn rollen ze niet in een rechte lijn maar met een bocht (een koers) naar de jack toe.

Iedereen, man of vrouw, valide of minder valide kan deze sport beoefenen omdat er geen lichamelijke of fysieke inspanning voor nodig is.
Na wat oefenen kan iedereen het koersen onder de knie krijgen.


Het is een mooie sport, die al in vele dorpen beoefend wordt. Lijkt het u wat, dan willen wij dat graag horen, dan maken wij er werk van. Afhankelijk van de opgave, zal bepaald worden of dit overdag of op een avond zal worden georganiseerd.
Wij hopen op vele telefoontjes.
 
Tetsje Annema                       Hepy Sipkema
De Woarven 12                      De Woarven 9
Tel. 443359                            Tel. 445932
 
 
Westergeest-Polen
 
Reisverslag 8 tot 18 mei 2003.

 
Eindelijk was het weer zo ver om met hulpgoederen naar Polen te vertrekken.
Vele dozen en plastic zakken stonden al weken gesorteerd klaar, dus inpakken.
Het eerste is, kunnen we alles weer in de bus krijgen. Maar het is ons weer gelukt.
’s Morgens om 5 uur zijn we gestart vanuit Twijzelerheide, waar Jappie en Annie al klaar stonden. Wij hebben ongeveer een uur voor de grens gestaan. Vraag maar niet wat er dan allemaal door je heen gaat.. Opnieuw werd er gezegd open maken. Geert deed 1 deur open en daar stonden 2 kinderfietsen met daar bovenop een doos kunstbloemen. Die gaan in Polen naar kerkhoven.. Hij keek en deed de deur direkt weer dicht. Geert zei: “ All, rijden”. Vlug naar het wisselkantoor. Geert ging eerst met ons sponsorgeld. Annie en ik gingen samen en Jappie bleef bij de bus als oppas.
De beschermengel is en blijft ons helpen. Vele arme gezinnen hebben we weer blij gemaakt. Soms huilden ze al als wij er aan kwamen. Onderweg kochten we aardappelen en rode bieten, die we later weer in gezinnen met kinderen weggaven. Omgerekend kwam een zak vol op
€ 1,--. Waar wij ook kwamen, vroegen we, wat verdienen jullie. Iemand , die werk had, werkte 11 uren per dag en 6 dagen in de week. We zeiden, schrijf het eens op. Iedereen had I 500 Zlotty in de maand, dat is omgerekend € 125,--.
Het wordt steeds slechter in Polen, geen werk dan ook geen uitkering.
Ook hebben we veel zieke mensen opgezocht. Daar konden  een envelop met geld achterlaten. Vele tranen van verdriet en blijdschap hebben we daar gezien. Zelf zijn we met een lege beurs thuis gekomen. Wij moeten de Lieve Heer dankbaar zijn, dat wij steeds opnieuw elke maand ons geld binnenkrijgen. Er gaan in Polen veel kinderen met een lege maag naar school en krijgen 1 keer per dag eten. We nemen even rust, om alles van ons af te zetten, maar onze gedachten zijn nog steeds in Polen.
Ja en dan onze sponsors, wij weten niet hoe wij deze mensen moeten bedanken, maar wij kunnen namens onze Poolse vrienden alleen maar zeggen dank u wel.
 
De sponsors waren deze keer:
Mark Prins, Tjeerd en Janny Postma, Kollumerzwaag.
Rinse de Jager, H. van der Wal, Gerrie Kloosterman, via Tineke de Jager, Eelkje Sipkema, H. Loonstra, Marten en Anja Bijlsma, allen te Westergeest.
Piet Reitsma, Triemen.
J.Postma, Zwagerbosch.
H. Kooistra en G. Postma, Twijzelerheide, die samen het geweldige bedrag van € 785,-- bijeen brachten.
 
Nogmaals heel hartelijk bedankt.
Vraag gerust om de videofilm, maar ook staan wij u telefonisch voor vragen graag te woord (0511-443157).
 
Geert en Griet, Westergeest
Jappie en Annie , Twijzelerheide.

HERINNERINGEN (uit de oude doos)
 
De schoolvakanties (vervolg)
Via Foxhol kwamen we dan in Hoogezand en gingen bij Martenshoek rechtsaf het Kielsterdiep in langs Kiel en Windeweer. Het was nauwelijks meer dan een heel brede tochtsloot en ik vond het altijd een nogal benauwend gevoel als we daar in gingen.
Vaak was het water bedekt met een dikke laag eendenkroos, soms wel centimeters dik en moest je gewoon om het donkerblauwe stinkende water zoeken en dan was dat gevoel nog erger en vis leefde er helemaal niet meer in.
Na de brug in Hoogezand moesten we vaak wachten voor de spoorbrug die daar lag en dan kwam meestal de plaatselijke bakker zijn waren aanbieden, zijn zeecadetjes (kleur en vorm leken op meelkoekjes met gaatjes maar dan twee centimeter dik en twaalf centimeter in doorsnee) waren verschrikkelijk lekker, vooral als ze nog warm en vers waren en mijn moeder er wat roomboter tussen smeerde.
Jaren later, ver na de tweede wereldoorlog, ben ik nog eens op zoek geweest naar die bakker maar heb hem jammer genoeg niet kunnen vinden, evenmin als zijn cadetjes.
Op diezelfde plaats, dus even vr de spoorbrug en ten Oosten van de vaart was een kuiperij, een flinke fabriek, waar de tonnen die klaar waren, in hoge lange rijen opgestapeld klaar stonden om verscheept te worden. Ze stonden in de volle zon en om uitdrogen te voorkomen werden ze met sproeiers nat gehouden, allemaal heel interessante dingen natuurlijk voor een schooljongen.
Op n van die reizen, de eerste van de vakantie in 1930, was het in die buurt dat mijn broer Tjalling, hij was toen 4 jaar en behoorlijk verwend, het broodmes te pakken kreeg, mijn ouders waren ergens voorop bezig en ik wou het hem afpakken voor hij zich er aan bezeerde en pakte het vast bij het lemmet omdat hij het heft in handen had. Hij gaf er nog gauw een ruk aan voor hij het los liet en keek triomfantelijk toen hij zag hoe het bloed uit mijn duim spoot, waar een flinke schijf er aan een kant bijna was afgesneden en nog aan een velletje vastzat. Mijn vader heeft er toen een stuk verband omheen gedraaid en wonder boven wonder is het weer vastgegroeid, maar mijn hele vakantie was naar de knoppen omdat ik steeds moest zorgen dat mijn hand niet vuil werd of nat. Het litteken is nog steeds duidelijk te zien.
Hij luisde mij er wel vaker in, zo kan ik mij nog herinneren, het moet ongeveer in dezelfde tijd zijn geweest, dat we een nacht bleven liggen bij de Poffert en mijn ouders bij Pieter en Martje in huis zaten te praten en wij achterin op bed lagen.
Hij vroeg me of ik wel een gat in het laken kon bijten en we gingen dat natuurlijk proberen en ik had niet door dat hij net deed alsof. Na enige tijd had ik een klein gaatje gemaakt en hij kwam even voelen met zijn vinger of het wel klopte. Toen mijn ouders thuis kwamen was het eerste wat hij deed, luidkeels naar mijn moeder roepen: “mem, Geale hat een got in it lekken byten”. Natuurlijk kreeg ik flink op mijn donder.
Ongeveer een kilometer na de spoorbrug kwamen we bij een driesprong en wij moesten daar bakboord aanhouden, over stuurboord was een kilometer verderop een enorme fabriek te zien en ik heb me altijd voorgenomen om daar later eens te gaan kijken omdat het er in de verte heel erg imposant uitzag.
Toen ik 40 jaar later in de gelegenheid was om het te bekijken was het complex al jaren buiten bedrijf en werd er een permanente grote vlooienmarkt in gehouden. Het was een enorme aardappelmeelfabriek (Nieuwe Compagnie) geweest met enorme hallen en loodsen, die zelfs op een volwassene een grote indruk maakten.
In dat stuk moesten we wel een stuk of vier keer schutten omdat de omgeving er geleidelijk omhoog liep en dit om de paar kilometer door een sluis weer werd gecompenseerd. Tussen de sluizen in waren het de tientallen bruggetjes en boerderijtjes die de nodige afleiding gaven.
Even voor het Annerveens kanaal moesten we een haakse bocht naar stuurboord maken en 500 meter verder weer naar bakboord door de brug en voeren via het Annerveens kanaal (nu nog een prachtig mooi stuk om te fietsen of met de auto) tot Bareveld en kwamen daar na een  paar bochten en bruggen in het bredere Stadskanaal langs het enorm lange veendorp van dezelfde naam ( 20 km).
Het eerste wat daar opviel was de hoge spoorbrug die zowel over het kanaal als over de weg doorliep, voor zover mij bekend een vrij unieke en nog steeds bestaande toestand.
Of het spoor nu nog gebruikt wordt waag ik te betwijfelen, of het zou moeten zijn voor goederen vervoer van en naar Stadskanaal/Musselkanaal. Behalve de eerste kilometers liep er aan beide kanten van het kanaal een weggetje met aan de oostkant een jaagpad ernaast. Dat weggetje met het jaagpad is nu een brede straat geworden met namen als Vriezestraat, Unikenstraat, Scheepswegstraat, H. J. Kniggesstraat, Semsstraat, Handelsstraat, Poststraat, Hoofdstraat, Oosterstraat, Ceresstraat, Schoolstraat, Sluisstraat en de Marktstraat tot aan de IJzeren klap in Musselkanaal, 20 kilometer lang.
Met de zeven of acht sluizen, sommige zelfs twee naast elkaar, en de vele huizen en boerderijen, was het een nooit vervelend stuk ondanks de enorme lengte. Bij een van de sluizen woonde kleermaker Smit en daar lieten mijn ouders vaak kleren maken, o.a. als n van de laatste een manchester pak (nog met een luchtje) voor mijn broer met driekwart lange broek dat ik later nog gedragen heb naar de Mulo en ik voelde me er toen verschrikkelijk opgelaten in, want bijna niemand droeg nog zo'n ding. 
Bij de IJzeren klap gingen we naar stuurboord richting Valthermond en na ongeveer een kilometer op de tweesprong  bij de brug, weer naar stuurboord het Noorderdiep in waar we de aldaar aanwezige bruggetjes zelf moesten draaien. Aan het eind van het diep, kilometers verder, moesten we meestal ergens in een opvaart de turf, meestal ‘baalders of baggelaars' laden.
Aan het Zuiderdiep stonden de meeste huizen en winkels en op een keer stuurde mijn moeder me met een lege azijnfles op weg om azijn te halen, terwijl zij het Noorderdiep invoeren. Natuurlijk wist ik niet hoe ze de azijn daar noemden en zei tegen een paar kinderen die daar speelden dat ze nooit konden raden wat er in de fles had gezeten en nadat ze er aan geroken hadden, riepen ze in koor ‘Edik’ en dat probleem was dus weer opgelost. Ik vond mezelf heel handig om de manier waarop ik dat had gedaan.
 
'Het hoogveen'
Die reizen naar Drente om turf vond ik altijd prachtig en spannend, het veen daar was voor mij gewoon buitenland met bergen en dalen, althans zo kwam het op mij over, in werkelijkheid was het hoogveen op zijn hoogst een meter of drie, vier hoog en waar ze er dan mee bezig waren, grensde dat aan een sloot van    n meter diep en 4 meter breed, waar ze de stobben, struiken en de bovenste 30 cm plaggen in gooiden en dat vormde dan later de bovengrond.
De bovenste laag van n meter, minus die 30 cm, was bestemd voor de lange turf en werd afgestoken met lange smalle schoppen en op kruiwagens gelegd en een eindje verderop in lange rijen te drogen gezet en, als het droog was, later in grote rechthoekige bulten opgestapeld.
De andere drie meter werd in de baggermolen gegooid, (vaak via een Jakobsladder die aan de machine zat), maar in die tijd nog wel vaak van schop op schop naar boven. Het kwam in een bak terecht waar het veen in kluiten inkwam en waar onderin, in een soort goot, een as met uitsteeksels in de vorm van een vijzel zat, die  ronddraaide en zo het veen fijn maalde.
Onder toevoeging van water werd de veenpap dan weggespoeld in een goot die uitkwam in een met 5 meter lange planken afgezette rechthoek, waar het in werd gestort tot een dikte van 30 cm.
Ze gebruikten voor de aandrijving van de baggermachines zonder uitzondering stoomlocomobielen met  leren riemen om stalen poelies en ik kon tijden naar die machinerie staan kijken maar bleef wel op een afstandje natuurlijk want de riem was niet helemaal zonder gevaar, die kon er aflopen of breken.
Vooral de locomobielen hadden mijn bijzondere aandacht en kwamen op mij over als enorme machines die niet te stuiten waren en verschrikkelijk sterk.
Die 30 cm dikke koek  bleef zo een dag of wat staan en als het dan een beetje stevig was geworden, doordat het water in de bodem trok en ook wel verdampte, bonden ze plankjes onder de klompen en gingen het zaakje nog eens flink in elkaar drukken door hiermee systematisch de hele bak aan te trappen.
Zodra het kon werd dan de koek, die dan nog maar een dikte had van 20 cm, daarna met een steekijzer in rechthoeken gestoken van 15 x 5 cm en weer een tijdje later werd de turf (baggelaars) op rijen gezet om sneller te kunnen drogen, als ze dan goed droog waren werd de hele zaak in klampen gezet (ronde hopen afgedekt met wat losse veengrond).
Als de eerste ‘baalders’ klaar waren, omstreeks juni, (het tijdstip hing een hoop af van de weersomstandigheden) werd het tijd voor mijn vader om naar Drente te varen en ze in scheepsladingen op te halen.
‘s Morgens kwamen ze (mannen n vrouwen) dan aanlopen met een stel kruiwagens (sommige werden gebruikt als kinderwagen) en delen (planken om met de kruiwagen overheen te rijden), en begonnen te laden. De vrouwen moesten de kruiwagens volgooien en de mannen kruiden ze dan naar het schip.
Vanaf het begin waren er een paar vrouwen op het schip die de turf moesten stouwen en later als ze boven de den uitkwamen moesten ze de turf op de boorden en gangboorden stapelen en in het midden een geul voor de mast en de giek vrijhouden. Ik heb toen wel begrepen dat deze vrouwen voor de schippers heel belangrijk waren, want van hen hing het voor een groot deel af hoe hoog de turflast werd, wat hoe beter zij hun werk deden hoe lager en steviger de last.
Ik vermaakte me altijd best op die reizen en vooral met het bramen zoeken in augustus natuurlijk, want boven op het hoogveen groeiden plaatselijk hele braambossen met de grootste bramen, die ik nooit weer zo tegen ben gekomen.
Ik herinner me nog een voorval uit die tijd, ik zal een jaar of zeven zijn geweest, dat ik met Tjalling aan het spelen was en we rond die grote langeturfhopen liepen en ik op een gegeven moment  hard om zo'n turfhoop heen liep en daarna in de brede sloot sprong, die de grens vormde tussen het afgegraven en het niet afgegraven deel van het hoogveen. Natuurlijk zorgde ik wel dat ik niet in het water sprong en drukte me daar tegen de steile zijkant aan.
Tjalling natuurlijk aan het zoeken en begon te roepen aan mij, ik gaf geen kik en liet hem zoeken, ook toen hij op het laatst, zonder om te kijken, huilend naar het schip terug liep en tegen mijn vader riep "Geale is weg".
Gelukkig had ik toen de aardigheid eraf en liep gewoon op een afstandje achter hem aan en dan zag mijn vader meteen dat het loos alarm was, want anders was het nog een hele zoekerij geworden vermoed ik. Ik hield er een naar katterig gevoel aan over, om zo'n kleine jongen zo te plagen.
 
Geale
 
 
Ut s ferline
 
Oant no ta is 'Ut s ferline'  in searje Frysk skreaune stikjes oer en t it ferline fan s Westergeast. Yn dizze Foestrumer wol ik ris wat oars: in tocht troch s doarpsferline yn it Hollnsk; foar de faknsjegongers.

Het startpunt van de wandeltocht is bij de Fokkema's Pleats, een zeer oude boerderij die na een grondige restauratie in 1974 als dorpshuis in gebruik werd genomen. De boerderij komt voor op een Atlas van Friesland 1689. aangenomen kan worden dat deze boerderij al omstreeks 1500 werd bewoond. Van 1846 tot 1900 is de boerderij eigendom geweest van de familie Andreae. De vrouw van Daniel Hermannus Andreae (notaris te Kollum) kreeg de boerderij in 1846 toegewezen. De naam Fokkema's Pleats is te danken aan het feit dat deze boerderij  jarenlang eigendom is geweest van de familie Fokkema, wiens familiewapen in de Fokkema;'s Pleats is aangebracht.

Achter de Fokkema's Pleats links, de Eelke Meinertswei op. We passeren de rechts gelegen boerderij (monument) welke in 1860 is gebouwd en o.a. werd bewoond door Klaas Bartele Vries (1879 - 1942) met Maaike Fokkema (1881 - 1981) maar ook door de bekende amateur archeoloog Johannes M. Minnema (overleden 1984) en Ruurdje Wiepkje Vries (overleden 1991). We lopen door tot op de zogenaamde Keunigsbrug.
In 1860 huwde Baukje Tj. Fokkema (1825 - 1904) met Willem Andries Keuning (1872 - 1899)  en bewoonden zij de boerderij. De Keuningsbrge is genoemd naar deze Andries Keuning.
Op 26 november 1879 namen de Fryske Steaten het besluit om een nieuw kanaal te graven: de Nieuwe Zwemmer. In het voorjaar van 1880 startte aannemer Andreas Jans van der Werf  (uit Dokkum) met schep en kruiwagen. Van der Werf vroeg Hfl. 188.060,00 voor het graven van dit kanaal.
Het verhaal gaat dat de 'polderjongens' werkten als Chinezen en naast het harde werk ook wel wisten wat feesten was. Westergeest had daarvoor de vrouwen en Kollumerzwaag de drank. Deze drank werd betaald bij het ophalen van de volgende ton drank. Maar de cafe-eigenaar van Kollumerzwaag zou de angst hebben dat daardoor de laatste ton drank niet betaald zou gaan worden. Daarom zou hij dat vat met water gevuld hebben. De reactie van de werklui was in was in de verre omgeving te horen…

Vanaf de brug gaat u terug, rechtsaf. U loopt nu op de Bumawei en langs Cleyn Buma, genoemd naar de familie Buma die rond 1600 eigenaar was van Cleyn-Buma. De naam Cleyn Buma komt voor in 1683 en zou niet ver van de kerk gestaan hebben. Het familiewapen van de familie Buma is in 1982 in  de achtermuur aangebracht.

U blijft rechtdoor lopen, over de Bumawei.

Op de kruising met de Van Teyenswei loopt U rechtdoor twaarbij u vrijwel direct rechts een achter groen verscholen huisje passeert. Dit huisje zou zijn opgetrokken uit de stenen die vrijkwamen toen de kerktoren in 1807 acht meter werd ingekort tot de huidige vorm.

U loopt rechtdoor tot u op de brug staat die aansluit op de Trekwei. De Trekvaart is van 9 juli 1654 tot 1656 gegraven. Op 19 november 1656, vertrok om 09.00 uur s' ochtends het eerste vaartuig vanuit Dokkum en kwam het langs Westergeest.

U gaat nu weer terug en loopt tot aan de kerk toe. Vlakbij de kerk vindt u een zogenaamde Dobbe. Schuin tegenover de Dobbe, op de hoek met De Woarven zou voorheen een zogenaamde poppestien hebben gelegen, van waaronder de kinderen geboren werden. Vanaf deze plaats probeerde de jeugd ook steentjes door de zogenaamde galmgaten in de kerktoren te gooien.

U loopt daarna rechts om de kerk heen over het Tsjerkepaad. De kerk (12e eeuws) is eveneens een monument en eventueel te bezichtigen.

Aan het einde van het Tsjerkepaadsje gaat u even naar rechts tot u rechts van u de in 1886 gebouwde kop-rompboerderij ziet (monument).

U loopt terug en passeert na het Tsjerkepaadsje links van u een 18e eeuws pand: de oude smederij. Tot november 1982 nog in gebruik door de laatste smid, Jacob Hoogeboom. De ronde granieten molensteen voor de deur werd vroeger gebruikt om houten wagenwielen van een ijzeren hoepel te voorzien. de as van een wagenwiel past precies in het gat in het midden van de steen. Het was vroeger ook de plaats waar de bewoners bijelkaar samenkwamen. Zij namen dan meer dan eens plaats in de vensterbanken, met het gevolg dat er menig ruitje zal zijn gesneuveld. Bovendien ontnamen de rustende dorpsgenoten de smid het broodnodige (buiten)licht. Vandaar dat de smid, kundig in het omgaan met ijzer, punten smeedde en deze plaatste in de vesnterbanken.
Schuin aan de overkant, in noordelijke richting, vindt u het rond 1905 gebouwde kafe De Foestrumer. Hier kunt u even rusten en eventueel genieten van een kopje koffie. Foestrum is de oude naam van Westergeest. Je zou het een scheldnaam kunnen noemen. Niemand weet hoe oud deze naam is. Foestrum zou, zo luidt een theorie, afgeleid (kunnen) zijn van Fosterahiem. En Fostera zou een oud-Germaanse godin zijn. Het zou ook kunnen zijn dat de inwoners van Westergeest snel "op de vuist" gingen en daarom de scheldnaam Foestrumers kregen.

U volgt de Eelke Meinertswei in noordelijke richting en  passeert op een gegeven moment links (Eelke Meinertswei 6) de oude Openbare School. Deze voormalige onderwijzerswoning en school werden in 1894 gebouwd voor resp. Hfl. 3377,00 en Hfl. 3894,00. De inscriptie "JW 25.3.1894" in de muursteen naast de voordeur zijn de initialen van Johannes Westerkamp, die van 1892 tot 1 maart 1924 hoofd van deze school was. Toen hij de school verliet was er sprake van om de openbare school om te zetten tot een christelijke school, hetgaan nooit is gebeurd. Per 1 juni 1930 kwam de laatste onderwijzer naar Westergeest, Klaas ter Horst (1894 - 1971). Hij was het die 12 jaar later, op 1 april 1952, de schooldeuren voor de laatste keer achter zich dicht trok. de gemeente Kollumerland ca vond het niet langer verantwoord om de school voor slechts 14 leerlingen in stand te houden.

Naast deze voormalige school is "It Slotsje" gebouwd. Jan Fokkes Fokkema bouwde 'It Slotsje". Hij heeft niet lang van de woning mogen genieten, want hij overleed in datzelfde jaar. Zijn weduwe, Wiepkje Fokkema de Bruin bleef er wonen tot haar overlijden in 1953. Omdat het huis van de weg gescheiden is door een gracht, een theehuisje bezit en verscholen gaat onder een beuk, noemde men deze woning "It Slotsje".

Naast dit mooie huis staat tenslotte weer "De Fokkema's Pleats", waarmee u terug bent van een wandeling door ons prachtige dorp.
 
Koart nijs t 1983.
-          Gooi Steenstra wurdt fierljepkampioen fan Kollumerln mei in sprong fan 13.32 meter.
-          Sieger Klaas Dantuma (ferstoarn op 10 des. 1988) en Trijntje Kloostra (ferstoarn op 10 juny 1988) wiene 60 jier troud.
-          Camping ‘Oan 'e Swemmer’ krige in kantine.
 
Koart nijs t 1993.
-          Op 10 july waard de tennisbaan en it skelpenpaadsje iepene troch wethlder Hoite Spijkstra.
-          'Operaesje Japinga' wurdt spile troch it tonielselskip 'De Bonte Houn'.
 
'nijsgjirrige nijtsjes' 
-          It is dit jier ek wol hast 30 jier ferlyn (miskien wol mear) dat Hinke Prins, Alie Bergsma en Lies Steenstra hast eltse sneintemiddei (nder melkerstiid) byelkoar komme te praten. Snt de manlju net mear melke sitte dy d'r ek wol by.
-          Mear sokke nijsgjirrige nijtsjes foar de Foestrumer? Ik hear it graach.
 
Ybele Steenstra, y.steenstra@chello.nl
 
 
 
GASTOUDER ZIJN, LEUK OM TE DOEN
 
      Werk in je eigen huis
      Speelkameraadjes eigen kinderen
      Werk combineren met eigen gezin/ huishouden
      Begeleiding, ook bij evt. problemen
      Gratis deelname aan EHBO-cursus speciaal gericht op kinderen
      Gastouderbureau doet de bemiddeling
      Vast uurvergoeding
      Materiaal uitleen
IS HET GASTOUDERSCHAP MISSCHIEN IETS VOOR U?
 
Het gastouderbureau van de Stichting Kinderopvang Kollumerland c.a. zoekt gastouders in Westergeest. Lijkt het u leuk om in uw eigen huis kinderen op te vangen tegen een vaste uurvergoeding? Neem dan contact op met n van de consulentes van het Gastouderbureau, tel. 0511-451367
 
 


NIEUWS VAN TONEELVERENIGING
“DE BUNTE HOUN”

 
Hallo lezers,
 
Het is alweer een paar maand geleden, maar ik wil toch nog even terugblikken op de toneelavonden van 17 en 18 januari jl.. Allereerst: publiek bedankt en graag tot volgend jaar. Want wat is het geweldig als je een stuk zo’n slordige 25 maal geoefend hebt, het dan mag uitvoeren voor een enthousiaste zaal mensen. De opkomst was beide avonden boven verwachting en uit de reacties op te merken vonden de meeste mensen het erg leuk.. Ook wil ik nogmaals de sponsors en degenen die allerlei hand en spandiensten voor ons verrichten, bedanken.
 
Na januari hebben we even een korte pauze gehad, maar we moesten vrij snel toch weer repeteren want het stuk moest nog een keer in de Colle gespeeld worden. Ook dit was een leuke avond. Het is inmiddels alweer begin juni en we zijn dus alweer druk bezig met het lezen van allerhande toneelstukken. Het lijkt elk jaar wel moeilijker te worden om een geschikt stuk te vinden, maar we hebben n op het oog. Welk stuk, zeg ik natuurlijk nog niet. Want eerst moet de regisseur hierover een oordeel vellen, dus nadere informatie volgt. Zo als het nu staat, proberen we voor de zomervakantie de rollen te verdelen en misschien 1 a 2 keer bij elkaar te komen om te lezen en dan gaan we begin september weer voluit.
 
Tot zover het nieuws, groetjes van Willeke Bruinsma, secretaresse toneelvereniging de Bnte Houn