Start
Algemeen
Nieuws
Laatste nieuws
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterfoto's
Dodenherdenking
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23

De Foestrumer

Juni 2001

dorpskrant
WESTERGEEST


REDACTIELEDEN

C. Loonstra O. Bijlstra

J. Wiersma J. de Bruin

Fam. Meyer (verspreiding)
Ronnie van Assen (vormgeving)

Kopij voor de eerstkomende FOESTRUMER inleveren vr

29 augustus 2001

inleveren bij mevr. J. Wiersma, E. Meinertswei 11,
Westergeest, tel. 0511 - 44 47 26

De volgende inleverdatum:
21 november 2001

Jaargang: 12
Nummer: 2

BESTE DORPSGENOTEN,

Wanneer u deze uitgave van de Foestrumer onder ogen krijgt, is juni zowat alweer gepasseerd. Juli staat voor de deur met hierin voor velen de met smart naar uitgeziene vakantie, om weg te trekken of om lekker thuis te blijven en te doen waar je zelf zin in hebt.
Ook voor de meeste verenigingen geldt, dat de zomermaanden toch het rustigste zijn, maar niet allemaal natuurlijk. Er zijn er ook, die gewoon doorgaan met hun activiteiten zoals jullie ook nu weer kunnen lezen in deze uitgave van de Foestrumer.

Even terugkomend op het geen geschreven is in de vorige Foestrumer betreffende de financile positie van uw dorpsblad, kunnen we meedelen, dat de toekomst er weer rooskleurig uit ziet na de financiele bijdrage, die we mochten ontvangen van Dorpsbelang. Hiermee kunnen we weer even vooruit om u ook in de toekomst weer te voorzien van alle nieuwtjes en wederwaardigheden welke er in ons dorp gebeuren. We zijn Dorpsbelang hiervoor zeer erkentelijk, dat ze hebben ingezien, dat een dorp als Westergeest niet zonder eigen dorpskrant kan.

Veel nieuws is er verder van onze zijde niet te melden. Alleen willen we u en de uwen een hele prettige vakantie toewensen en voor die weg gaan een behouden reis en een gezonde terugkomst en zoals altijd ook nu weer veel leesplezier met deze uitgave van de Foestrumer.

De Redactie

AGENDA

Juni:

16 Fietstocht
22 MKZ sponsorloop
24 Openluchtconcert bij de Kienstobbe , 16.00 uur, De Bazuin

Augustus:

23,24,25 DORPSFEEST !!!

FAMILIEBERICHTEN

Geboren:
April:

5 Patrick, zoon van Wilko en Boukje Koster, E. Meinertswei 16

Overleden:
Maart: 3 Wiep Sipkema, 68 jaar

"KOETJES REPEN" AKSJE M.K.Z.

No't de MKZ- crisis sa't it liket foar s boeren en boerinnen yn Westergeast oer is, woene wy jimme betankje foar de moaije schaal mei planten. It hat s in goed gefoel joun, dat de minsken yn sokke tiden sa meilibje.

Ut namme fan alle boeren en boerinnen fan Westergeast
Tsjikke, Akky en Lukketine

Koweblomke

In koweblomke yn 'e sinne
In skieppeklokje yn 'e rein
Bliid dat wy hjir binne
Bliid dat wy net bin ferslein

Wy geane troch
Ferlieze net de moed
Wy geane troch

Ut de bundel "Waansin" Fan Lucie Dolores van Zelderen-van Buytenen Jouswier, april 2001

NIEUWS VAN DE FEESTCOMMISSIE

Het was even spannend of het dorpsfeest dit jaar wel door kon gaan in verband met het uitbreken van MKZ in onze provincie. Gelukkig voor de boeren lijkt het grootste gevaar nu geweken. Daarom heeft de Feestcommissie, na overleg met enkele boeren, in onze omgeving besloten het dorpsfeest en de optocht door te laten gaan! Alle buurten kunnen dus weer aan de slag met het bouwen van de feestwagens. Niet alle buurten hebben echter het onderwerp van hun feestwagen en de buurtact voor het vrijdagavondprogramma doorgegeven aan Annie Brouwer. Wij willen deze buurten vriendelijk verzoeken dit zo snel mogelijk te doen!(tel.nr. 445201)

Voor alle duidelijkheid geven nogmaals het voorlopige feestprogramma:

THEMA= BEROEPEN

Donderdagavond 23 augustus 2001
-Teake van der Meer
-Shantykoor uit Garijp
-na afloop disco (met Bouke)

Vrijdag 24 augustus 2001
's ochtends: optocht
's middags: stratenzeskamp
's avonds: optredens buurten en prijsuitreiking feestwagens
muziek verzorgd door Klaas Banga

Zaterdag 25 augustus 2001
's ochtends: herhaling optocht
's middags: kinderbraderie spektakelspel
's avonds: optreden van de groep " Butterfly"

Heeft u ideen voor het dorpsfeest of wilt u op- of aanmerkingen maken op het voorlopige programma, laat het ons dan weten!
Wij wensen alle buurten veel succes met de voorbereidingen.

Feestcommissie Westergeest

NIEUWS VAN DE CULTURELE COMMISSIE

Veel talent op Playbackshow.
Op 23 maart heeft de Culturele Commisie haar traditionele playbackshow voor jong en oud georganiseerd in de Fokkema's Pleats te Westergeest. De deelnemers waren goed vertegenwoordigd, zodat het een volle avond werd. In groep 1 (6-12 jaar) 9 optredens; in groep 2 (13-17 jaar) 4 optredens en in groep 3 ( 18 jaar en ouder) ook 4 optredens. Muziek, licht en geluid waren in bekwame handen van Gerard, de presentatie was bij Klaas in goede handen. De jury, bestaande uit Sietske, Jaap en Johannes hadden het deze avond niet gemakkelijk, want men moest soms op de kleinste details letten om tot een goede uitslag te komen.
Na veel overleg was deze tenslotte:

Groep 1:
1. Celine Dion, All by myself.
2. Laura Pauini, Strani amori.
3. Twarres, Wr bisto.

Groep 2:
1.Celine Dion, Pour que.
2.Twarres, Wr bisto.
3.Jennifer Lopez, my love don't cost a thing.

Groep 3:
1. Queen, I want to break free.
2. Twarres, Wr bisto.
3. Shangrilas, Leader of the pack.

Ook het publiek kon deze avond een keuze maken. De deelnemers moesten optreden voor een volle zaal, wat de stemming ook goed deed uitkomen. Na het tellen van de vele briefjes was de uitslag van het publiek:

Groep 1:
Jodi Bernal, Que si que no.

Groep 2:
Celine Dion, Pur que.

Groep 3:
Twarres, Wr bisto.

Voor alle deelnemers was er een attentie aanwezig en men kan dan ook terugzien op een gezellige en geslaagde avond en de hoop op een vervolg volgend jaar.

MKZ-sponsorloop
Vrijdag 22 juni is er een sponsorloop voor de jeugd tot en met de basisschool. De wedstrijd wordt over 2 parcoursen verdeeld en vindt plaats op de "Ikkers". Start en finish bij de speeltuin. De aanvang is om 19.00 uur.
Het ene parcours is voor skelters en skeelers en het andere parcours voor driewielers, lopend enz. Het doel is voor het fonds voor MKZ. Als de jeugd bij u aan de deur komt om deze actie te steunen, stel ze dan niet teleur. Na afloop van de jeugd is er om ongeveer 20.00 uur gelegenheid voor de ouderen om mee te doen. Liefst met een zelf bedacht vervoermiddel. Iedere deelnemer wordt gesponsord door de Culturele Commissie met een bedrag van f 5,--, dat ook ten goede komt aan het goede doel. Dit geldt dus alleen voor de groep na 20.00 uur. We verwachten wel, dat er wat belangstelling getoond wordt vanuit ons dorp. Dat is voor de jeugd een stimulans om hun rondjes op te brengen.

Heren en Dames hobbyisten van Westergeest. We zouden het op prijs stellen, als er nog belangstelling was voor de hobbymiddag, die voor november gepland staat. Ook van buiten Westergeest bent u welkom. Opgave bij Minke Adema, E. Meinertswei 10, tel. 441485

Het bestuur

NIEUWS VAN VOETBALVERENIGING W.T.O.C.

Juni 2001

In de vorige Foestrumer heeft u kunnen lezen, dat de competitie weer zou starten. Inmiddels is het seizoen 2000/ 2001 al weer achter de rug. Wat zich in de afgelopen maanden allemaal heeft afgespeeld, zullen wij hierbij uit de doeken doen.

Eerst nog even de afloop van de bekercompetie.
WTOC C was de enige ploeg, die nog in de bekercompetitie moest uitkomen. Op 1 mei was het dan zover. WTOC moest thuis spelen tegen SC Joure. Deze wedstrijd werd helaas verloren met 3-0. Al met al toch een goede prestatie van de jongens van leider Johannes Bethlehem. Spelers uit Westergeest waren Molle Oebele Bethlehem en Marten Kooistra.

Verloop van de veldcompetitie:
WTOC 1:
Na de winterstop heeft WTOC 1 goede kansen gecreerd om nog kampioen te worden in de 3e klasse. Ook is op 3 maart de tweede periode behaald door met 3-0 te winnen van Veenwouden. Oostergo heeft ons daarbij een handje geholpen door gelijk te spelen tegen Wykels Hallum. Dus was WTOC zeker van nacompetitie. In de competitie lukte het net niet om kampioen te worden. De Sweach uit Beetsterzwaag kwam met de meeste punten uit de race en werd de kampioen in de 3e klasse B. Buitenpost werd tweede en WTOC behaalde een gedeelde 3e plaats samen met Wykels Hallum. Voor WTOC betekende het, dat er nog een kans op promoveren bestond door middel van de nacompetitie. De eerste ronde werd behaald door uit tegen Bolswardia (periodekampioen uit de 3e klasse A) gelijk (1-1) te spelen en in de thuiswedstrijd met 1-0 te winnen. Dit had tot gevolg, dat de tweede ronde gespeeld moest worden. Op 19 mei stond eerst de uitwedstrijd tegen CVVO uit Lemmer op het programma. CVVO was de herkanser uit de 2e klasse. Deze wedstrijd werd met 2-0 gewonnen. WTOC leek goede kansen in handen te hebben om de finale te bereiken. Echter de thuiswedstrijd op 22 mei werd verloren met 2-0 en door het nemen van strafschoppen moest de wedstrijd beslist worden. Het nemen van strafschoppen bleek niet de sterkste kant te zijn van onze jongens. Dit had tot gevolg, dat CVVO in de finale tegen QVC uit Staveren moest spelen. De winnaar van deze wedstrijd was QVC. Dus WTOC 1 speelt het komend seizoen weer in de 3e klasse. Naar het zich laat aanzien weer met veel streekderby's, namelijk met Friese Boys, Oostergo, De Lauwers, Veenwouden, Buitenpost. Kollum is helaas gedegradeerd. Wij zijn als bestuur erg tevreden over het afgelopen seizoen. Als debutant in de 3e klasse en dan ook nog heel dicht bij promotie gekomen is een geweldige prestatie.

WTOC 2:
WTOC 2 heeft een sterk seizoen achter de rug. Halverwege het seizoen draaiden ze mee om het kampioenschap, maar toen Blauw Wit '34 had besloten het team terug te nemen uit de competitie kwam dit voor WTOC ongunstig uit. Uiteindelijk zijn ze geindigd op de 3e plaats.

WTOC 3:
Ja, wat moeten we hiervan zeggen. Het was niet best. WTOC 3 is geindigd op de laatste plaats met slechts 1 punt. Deze laatste punt is behaald in de laatste wedstrijd. Er gingen stemmen op, dat dit zou komen, doordat Johannes van der Veen uit Damwoude er niet bij was, maar het bestuur heeft daar een andere mening over. Johannes is leider en speler van het derde team en samen met zijn vrouw zijn ze een perfect echtpaar voor de leiding van het derde. Maar als je laag eindigt in dit seizoen is de kans groot, dat het het volgend seizoen veel beter gaat.

DAMES 1:
Het laatste deel van de competitie is steeds erg spannend geweest. De dames van Drachtster Boys zaten onze dames danig op de hielen. Vanaf begin maart is het aantal punten lang gelijk gebleven. Het wachten was op het verlies van n van beide partijen. En een andere mogelijkheid was door te winnen met een gelijk aantal punten en het hoogste doelsaldo. Onze dames hadden ook hiervoor goede kansen, want aan het einde van de competitie was het doelsaldo maar liefst 129-15 tegen Drachtster Boys 46-22. Halverwege april kwam de eerste klap voor Drachters Boys door met 2-0 te verliezen van ONB en Drachtster Boys heeft nog een keer gelijk gespeeld tegen Wispolia. De dames van WTOC hielden het hoofd koel door steeds maar te blijven winnen. Op 5 mei moest de op n na laatste wedstrijd gespeeld worden en bij winst was het kampioenschap behaald. De wedstrijd werd gewonnen met 11-0 en het feest kon beginnen. Bij aankomst bij de kantine stond een vrachtwagen met strobalen gereed, waarmee de dames al feestend een rondrit gehouden hebben door de drie dorpen. In alle dorpen waren de vlaggen uitgestoken, niet alleen voor onze dames maar ook vanwege de 5 mei viering Daarna is er nog volop feest gevierd in de kantine. Wij als bestuur feliciteren Heine en Froukje van harte met het behaalde succes en wensen jullie veel succes in de 3e klasse. Speelsters van Westergeest zijn Anneke Adema, Ineke Adema (woonplaats iets afgedwaald), Danieke de Jong, Tetsje-Wijke Wiersma

DAMES 2:
Onze dames 2 zijn geindigd op de n na laatste plaats. Het is een team, dat dit seizoen voor het eerst metelkaar speelt en goede kwaliteiten heeft. Alleen zijn ze vaak ongelukkig met scoren geweest. Volgend seizoen met de nieuwe leider, Luitzen-Ite de Boer, verwachten we dat jullie met meer punten uit de bus zullen komen. Er zijn enkele dames gestopt met voetballen. Wanneer er nog liefhebbers zijn, die ons damesteam willen komen versterken, dan zijn ze van harte welkom. Aanmelden bij Jantsje Wiersma (tel. 444726).

WTOC A:
WTOC A heeft in de voorjaarscompetitie redelijk goed meegedraaid (4e plaats). Dit is een team, waarbij de leden niet allemaal even veel tijd hebben om te spelen op de zaterdag. Daarom zijn veel wedstrijden door de week gespeeld. Mede hierdoor hebben een aantal nieuwe leden zich aangemeld. Dit zijn uit Westergeest Ale Annema, Ralf Veenstra en Jelle Wiersma en uit de Triemen Hans Wielstra en uit Kollumerzwaag Tjeerd Kloosterman. Het bestuur heeft alle moeite gedaan om bij de KNVB aan te geven, dat er een doordeweekse competitie moet komen voor deze jeugd. De KNVB ziet hierin voorlopig nog geen mogelijkheden, dus zullen we zoveel mogelijk proberen om in overleg met de tegenpartij de wedstrijden te spelen op een maandag- of vrijdagavond.

WTOC C:
WTOC C is geindigd op de tweede plaats, maar heeft een heel goed seizoen gehad. In de najaarscompetie werden ze kampioen en nu tweede. Dit een goede prestatie!

WTOC D:
WTOC D zijn vierde geworden in de voorjaarscompetitie.

WTOC E1 en E2 en F:
Deze teams zijn allen op de vierde plaats geindigd

WTOC H:
De H-pupillen, dit zijn jongens, volgend seizoen ook meisjes van 5 en 6 jaar hebben een onderlinge competitie gespeeld. Dit is een zeer enthousiaste ploeg. Ook de ouders zijn zeer betrokken bij de wedstrijden. Ook het volgend seizoen zal weer een dergelijke competitie georganiseerd worden

WTOC MP:
De meisjes -pupillen zijn uiteindelijk tweede geworden, maar zaten heel dichtbij een kampioenschap, maar VIOD is er met de prijs vandoor gegaan. Speelsters van Westergeest zijn Martha van Assen, Froukje van der Velde en Siebregtsje Rekker en uit de Triemen Hiltje Hoekstra, Anna-Seaske Postma en Marieke Veenstra. Onder leiding van Truda van der Velde en Pieter Rekker is het een team, waar nog wel prijzen te behalen zijn. Deze meisjes hebben op 29 mei een wedstrijd gespeeld tegen de moeders en enkele vaders. Het was een wedstrijd, waar van beide kanten veel strijd werd geleverd en waarbij de ouders het onderspit moesten delven.

Het bestuur van WTOC wenst alle spelers en speelsters een goede vakantie toe en hopen op een sportief seizoen 2001/2002. Verder willen we alle supporters bedanken voor hun aanwezigheid bij de wedstrijden. Of het het nu in Lemmer, Bolsward of Veenhuizen is, jullie waren altijd van de partij. Vaak bestond het publiek bij uitwedstrijden uit meer WTOC aanhangers dan aanhangers van de thuisploeg. Dit is geweldig!!

BERICHTEN UIT '' 'T PJUTTERSPLAK"

Afgelopen maanden is juf Nelie bezig geweest met het spelenderwijs leren van tellen. Dit aan de hand van ons allen bekende kinderliedjes, zoals 1,2,3, 4 hoedje van papier en het tellen van de poten van de rups. De kinderen genoten ervan en leerden gelijk ook iets. Een paar ouders hebben ervoor gezorgd dat de buitenspeelplaats weer in gebruik kon worden genomen; het zand werd ververst en de plaats netjes geveegd. Daar we al verscheidene mooie zomerse dagen gehad hebben, konden de kinderen mooi buiten spelen. De peuters hadden al flink gezongen over lammetje, lammetje spring over ons dammetje, maar zoals u zult begrijpen is ons jaarlijks uitje naar de lammetjes niet doorgegaan. In mei werden alle moeders verrast met een mooie foto van hun peuter, versierd met door een kurk opgestempelde verf. O, wat waren de peuters trots op hun eigen kado! Zoals u merkt, hebben de kleintjes het erg naar hun zin op school. Voor de ouders is er in april een ouderavond georganiseerd. Ondanks de magere opkomst was het een waardevolle avond. Er was een spreker uitgenodigd over EHBO bij kinderen. Er werden nuttige tips gegeven en we konden onze ademhalingstechniek oefenen op een levensechte pop. Zo zijn we toch weer wijzer gegaan dan gekomen. Als laatste nieuws delen we mee, dat Klazien Horinga te kennen heeft gegeven om te stoppen als dinsdagse hulpkracht. We zijn blij dat Klazien ons zoveel jaar heeft willen helpen. Het bestuur is bezig een andere vrijwilliger te vinden om Juf Nelie dinsdags bij te staan. Het werkt erg goed om vaste vrijwilligers te hebben in plaats van een roulerend systeem van moeders. Natuurlijk houden wij u hierover en over alle bezigheden op de hoogte.

Het bestuur

NIEUWSBRIEF

Op de Leden vergadering van 30 maart hebben wij afscheid genomen van onze voorzitter Siep Schotanus. Vanaf het begin van de watersportvereniging is Siep Schotanus actief geweest voor de vereniging. Tijdens de ledenvergadering heeft hij hiervoor een oorkonde gekregen en is Siep tevens erelid geworden. Ook Willem de Jong is erelid geworden nu hij uit het bestuur is gestapt, jaren lang is hij penningmeester geweest. Als nieuwe penningmeester is Sape Schotanus door het bestuur gekozen. Zijn belangrijkste taak is op dit moment alles omzetten naar de EURO, hierbij wens ik hem veel succes. Tevens is nieuw in het bestuur Willem Poelstra.

Als nieuwe voorzitter wil ik mij zelf even beter voorstellen. Mijn naam is Henderik van der Wal, ben geboren in Oudwoude. Op mijn vierentwintigste ben ik getrouwd met Siepie Damstra en zijn wij gaan wonen in Zwaagwesteinde. Daar zijn onze zoon en dochter geboren. Na vijfentwintig jaar zijn wij naar Westergeest gegaan. Aan de Brede ikker 14 hebben wij een woning gebouwd. Sinds 1998 zit ik als penningmeester in het bestuur en ben dan nu gekozen als voorzitter.

Siep Schotanus eindigde zijn laatste stukje in de Foestrumer als voorzitter van de watersportvereniging met: ‘de schouders zullen er opnieuw onder moeten!’. Gezien de ontwikkelingen op dit moment is dat ook zeker nodig. Voor de uitbreiding van de jachthaven in combinatie met woningbouw heeft de Gemeente Kollumerland drie voorstellen op tafel gelegd. Wethouder Hogendorp heeft de drie voorstellen toegelicht tijdens een vergadering. Deze vergadering was 9 mei op het gemeentehuis, waarbij ook dorpsbelang en de tennisvereniging aanwezig waren. De gemeente gaat nu eerst rekenen aan de drie voorstellen. 29 augustus is de volgende vergadering met Wethouder Hogendorp waarbij de uitkomst van de berekeningen van de gemeente zal worden behandeld. Graag hadden wij eerder een vergadering gehad maar dat was niet mogelijk. Wij zullen dus moeten wachten tot eind augustus. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of ander nieuws dan houden wij u daar van op de hoogte.

Henderik van der Wal, voorzitter Watersportvereniging

BAZUINKLANKEN

Het jaar 2001 was nog maar net een maand oud, toen we in de Harmonie in Leeuwarden ons beste beentje voor moesten zetten. Onder de enthousiaste leiding van Gerben Dijkstra was er flink geoefend. Het resultaat mocht er zijn. We behaalden 86 punten, wat een derde prijs betekende. Slechts n punt minder dan de tweede prijs en twee punten minder dan de eerste prijs. Vervolgens moesten we ons voorbereiden op het Federatie Festival van de gemeente Kollumerland, dit keer gehouden in Kollumerzwaag. Op het solistenconcours kwamen Boukje Bijlstra, met 52 punten hoogste in haar afdeling en Aafke Hoekstra met 52,5 punten, uitstekend voor de dag. 's Avonds vond het muziekfestival plaats. Gespeeld werden een koraal, een groot werk en een vrij werk. Met een voldaan gevoel verlieten we het podium, maar helaas vond de jury anderen blijkbaar beter, want we vielen niet in de prijzen. Uitlatingen van het publiek en in de pers steunden onze hoge verwachtingen. De MKZ-crisis heeft ook gevolgen gehad voor onze verdere plannen, want het Spikersfestival te Bakkeveen is verschoven van 28 april naar 16 juni a.s. Helaas is het dan voor ons niet mogelijk om deel te nemen. Op het programma staan voor ons nu nog de zomeravondconcerten en de muzikale rondgang met lijstkollekte. Het zou prachtig zijn, als we na de zomervakantie weer konden starten met een groepje nieuwe leerlingen. Er is heel dringend behoefte aan versterking van de achterste rij cornetten! Wie komt?

Tot wederhoren!!

NIEUWS VAN GYMNASTIEKCLUB "WIJ BLIJVEN FIT" (M.B.V.O.)

Dinsdag 29 mei 2001 gingen we met 19 dames op ons jaarlijks reisje. Deze keer naar het Themapark de "Spitkeet"in Harkema. Het was mooi zonnig weer, dus hebben we volop kunnen genieten. We werden vriendelijk ontvangen en met 2 gidsen gingen we op pad, hebben huisjes bekeken en een idee gekregen hoe de arme mensen leefden tussen 1850 en 1920. Dat was niet best. Met grote gezinnen in spitketen. Op het buitenterrein waren fruitbomen en struiken uit die tijd te zien. En geiten, die zorgden er voor dat tijdens de MKZ-crisis het park weken gesloten was. Een schadepost voor het park. Er is ook een armenkerkhof. Daar zijn heel wat kinderen en ouderen begraven in de tijd van de spaanse griep. Vanaf 1909 werden woningwetwoningen gebouwd om de spitketen te vervangen en werd het een stuk beter voor de gezinnen. Het was een mooie leerzame middag voor ons. Daar nog koffie of thee gedronken met cake of koek en de mensen bedankt voor hun goede uitleg. Het zijn daar allemaal vrijwilligers, wat ook een compliment waard is. Toen terug naar Westergeest voor een borreluurtje met tractatie van Minke, die jarig geweest was en een koffietafel, die prima verzorgd was zoals altijd. Daarna allemaal voldaan naar huis na een geslaagde dag. En 18 september beginnen we weer met goede moed aan de lessen.

Tot ziens allemaal.

WESTERGEEST-POLEN

Dit is al weer de tweede nieuwsbrief van ons. Er wordt hier op 2 slaapkamers en overloop soms hard gewerkt. Denk alleen maar aan sorteren en op nummer 1 staat de strijkplank, wat me soms echt wel eens te veel wordt. Maar goed denk ik dan, we kunnen straks weer vele mensen blij maken. Met Pasen kregen we weer vele kaartjes en brieven. Ren Kempenaar van de Bumawei heeft zijn eerste brief van zijn pools vriendje al gekregen. Ren en zijn ouders staan dan ook achter ons werk. Met Pasen hebben we pakketten klaar gemaakt voor gezinnen in Roemeni + 10 zakken kleding. De familie Luimstra uit Doezum heeft dat voor ons meegenomen voor een kleine vergoeding. Ook daar hebben we al een bedankje voor gekregen. Dit jaar gaan we maar 1 keer naar Polen, want 2 keer per jaar wordt ons echt te veel. Soms komt de vraag ook bij ons boven, wie in Foestrum zou dit werk van ons over willen nemen. Want het vraagt veel inspanning, maar ook handen vol geld. Denk eerst maar aan de dure dieselolie, maar we doen ons best om in september alles weer over de grens te krijgen. Het wordt steeds moeilijker, maar ook dokter Schalkwijk uit Kollumerzwaag wil meewerken om een medicijnbrief uit te schrijven. Ook zijn we nog bezig met een stomerij, want alle kleding moet schoon zijn, maar we vechten door om straks in september zonder problemen over de grens te komen. Mocht u echt belangstelling hebben voor ons werk. Kom gerust vragen naar de videofilm, wat wij de vorige keer ook al schreven, maar daar hebben we weinig van gemerkt. Tot slot als u straks met vakantie gaat, een hele fijne tijd met veel zon en kom uitgerust en vooral veilig weer thuis. Verder heel veel groetjes van onze poolse vrienden. Geert en Griet, Jappie en Annie

T S FERLINE

 • Op 23 febrewaris 1916 wie it striemin waar. Yn'e notulen fan de skoalleferiening stiet: "wegens ongunstige weeromstandigheden, slechts 3 leden van het bestuur aanwezig: nl. H. v/d Schaaf, J. Adema en G. v/d Schaaf ". Ien fan dizze trije wie lde Harke v/d Schaaf. Faaks hie syn komst in reden: "H. v/d Schaaf wil maar liever bedanken ". Mar it kaam oars. "De voorzitter zegt dat v/d Schaaf, die deze avond nog zooveel moed door zijn komst op deze vergadering heeft getoond, niet kan en mag bedanken ". En hy bliuwt. Op 'e kop f 10 jier letter wurdt lde Harke yn de notulen neamd as "de eenige nu nog overgebleven strijdbare held ". Op 26 maaie 1884 kaam Alde Harke (geboaren op 17 maart 1844, Westergeast en ferstoarn op 24 april 1931, Westergeast) yn it bestjoer en hy bleaun yn it bestjoer oant 17 febrewaris 1930.
 • Op 15 novimber 1972 gie in slimme stoarm oer Westergeast en omkriten. Wynkreft 7 oant 8, swiere buien mei heil raasde oer Frysln. Ek it lytshs fan de pleats fan Sikke en Fetsje Visser - wat no de Fokkema's Pleats is - waard swier rekke.
 • Op tongersdei 13 juni 1991 rekke de pleats fan Reitsma oan'e Beintemawei troch de bliksum yn'e brn. Mei dat de brnwacht mei trije auto's delkaam wie de brn al rillegau nder kontrle. De skea wie tsientzenden gne.
 • Yn de 17e ieu waard der mei ferskate soarten munten betelle (papierjild kaam net foar). In (net kompleet) oersjoch:
  Duit, skeisen - 2 peinjes (? sint)
  Oartsen, oard (= 2 duiten) - str (1 sint)
  Botsen (= 4 duiten) - str (2 sint)
  Str (= 8 duiten)
  Dbelstr (letter dbeltsje) - 2 stren = 16 duiten
  Stoater - 2 str = 20 duiten (12 sint)
  Sechsteheal = 5, letter 5 stren - 25 sinten
  Skelling - 6 stren Healgne - 10 stren
  Sulveren carolusgne (c.g) - 20 stren
  Daelder - 30 stren Dukaet - 5 c.g. en 5 stren
  Heale gouden rider - 7 carolusgne
  Gouden rider - 14 carolusgne
  Uit: Pytsje-muoi op ‘e dyk, troch Tine Wietsma-Ennik (ISBN 90 6066 455 8)

Nijs fan 1986.

 • H. Boon fan Keatlingwier hie acht rammen yn it ln te rinnen, mar hy wist net fan wa't dizze skiep wiene …
 • Yn septimber wie G. Kortenbosch 40 jier lid fan de Industriebond FNV. Bartele Kempenaar wie yn novimber 25 jier lid fan de Hout- en Bouwbond CNV.
 • D'r waard al lang oer sprutsen. Mar op saterdei 27 desimber wie it safier. De lste kear dat de molkrider troch Westergeast kaam om de molkbussen op te heljen. Ien fan de 6 boeren t de wide omkriten - wr't Andries van Kammen nog kaam - wie Berend Dantuma.
 • "Gooi doet 't met de POLS", sa wie op 15 juli te lzen op it Ljeppershiem. En Gooi Steenstra waard fierljepkampioen fan Kollumerln mei in sprong fan 14,16 m.
 • Op 21 oktober kaam Halbe Turkstra, 55 jier, te ferstjerren. Halbe wenne oan'e Van Teyenswei.
 • Saakje Bosma - Dijkstra wie 83 jier doe't hja op 18 april kaam te ferstjerren. Saakje wie troud west mei Marten Bosma (Marten wie ferstoarn op 22 july 1979).

Nijs fan 1991.

 • Yn'e simmer wie d'r in grut Indianenfeest yn Westergeast. Sa'n 65 bern hawwe nder in waarme sinne sa'n 20 hutten, tenten, wigwams ensf. bout. Njonken it plakken en knippen ha de bern ek in oerwinningsferske makke: Hjir komme de indianen, Wy dounsje om'e totempaal. Wy binne gjin kannibalen, Mar wy sjonge de indianentaal, Oe, oe, oe.
 • Op 18 oktober kaam Joukje Schotanus - van der Ploeg te ferstjerren. Joukje wie sa'n 33 jier troud mei Sije Schotanus.

Ybele Steenstra

KEATLINGWIER

Oer twa jier kinne de Keatlingwiersters in jubileum fiere, want dan is it krekt 500 jier lyn dat de namme Keatlingwier foar it earst neamd wurdt. Dy namme waard doe trouwens wol hiel oars skreaun as no, nammentlik as Katnye wierd. Fan Katnye wierd is sprake yn in oarkonde (akte) t 1503, dy't yn it Aldfrysk steld is (fdrukt yn P. Sipma, Oudfriesche Oorkonden, dl. I, nr. 467). Wy kinne dr yn lze dat Douwe Idema t de opbringsten fan syn "gued tho Katnye wierd", dat wol sizze syn pleats te Keatlingwier, yn it ferfolch jierliks in bedrach fan seis gne oan it kleaster Sion te Nijewier (by Mitselwier) betelje moast. Douwe Idema hearde ta in foaroansteande famylje, dy't fan de Wlddyk fkomstich wie. Hy sil dr ek wenne ha en net yn Keatlingwier. Al mei al is Keatlingwier fierwei de ldste strjitnamme fan Westergeast. Fan oarsprong is it oars hielendal net de namme fan in wei, mar in plaknamme. Dat is al te sjen oan de omskriuwing tho (=te) Katnye wierd t 1503. Noch ddliker wurdt it sein troch Harmen van Teijens yn syn beskriuwing fan Westergeast t 1857, want dy hat it oer "het gehucht Kettingwier, een vierde uur gaans te noordwesten van het eigenlijk gebuurte gelegen". Keatlingwier is dus fan oarsprong in "gehucht" oftewol in tbuorren, in plak dat net de status fan selsstannich doarp hat. Sa wie it earder ek mei De Trieme, mar dat is teinlik (yn 1941) wol in selsstannich doarp wurden en safier hat it lytse Keatlingwier it net skopt. Keatlingwier is drom better te fergelykjen mei it oangrinzgjende Eastwld, ek in lde tbuorren, mar dan nder Driezum. De wei dy't troch Keatlingwier rint, waard, sa't ik earder al ris skreaun ha, fanlds wol de Simmerwei neamd. Dy namme waard lykwols op it lst eins net mear brkt. Yn 1954, doe't de gemeenteried fan Kollumerln offisjele strjitnammen fststelde, waard de namme fan de tbuorren oerbrocht op 'e wei, fan de trijesprong f oan de grins mei Dantumadiel ta. Doe waard ek op adfys fan de Fryske Akademy de namme yn syn tsjintwurdige foarm, dus Keatlingwier, brocht. Dr kin dan noch by ferteld wurde dat Keatling eins as Kjetling tsprutsen wurde moat, sa't de tspraak fan it wurd 'kealtsje' ek 'kjeltsje' is. No sizze wy yn dizze hoeke fan Frysln wol kjeltsje, mar net kjetling, mar ketling of ketting. As it oan my lein hie, wie dan ek net de namme Keatlingwier op 'e strjitnammebuordsjes kaam, mar Ketlingwier. Opfallend is dat de twadde letter yn de namme fan s tbuorren yn it earstoan in a wie en net in e. Sa wie it al yn 1503 mei de foarm Katnye wierd en sa wie it ek noch yn 1528 en 1555, doe't de foarmen Kattingewier en Cattingwier brkt waarden. Yn 1581 komt de foarm Kettingaweer foar, dus mei in e as twadde letter, en dy e is drnei altiten stean bleaun. Al rillegau waard Kettingawier Kettingwier, mar soms waard ek wol Ketlingwier of sels Kettelingwier skreaun. Dy eardere a liket s no frjemd ta, mar eartiids wie it yn s diel fan Frysln hiel gewoan om in (koarte) a te brken yn plak fan in (koarte) e. Dat is no allinnich noch sa yn nammen as Swadde (en net Swette) en Brak (en net Brek). De Swadde is de namme fan it grinswetterke tusken Kollumerln en Dantumadiel oan de iene en Achtkarspelen oan de oare kant, de Brak is in mei reid tichtgroeide poel sdlik fan Driezum. Wat in keatling of ketling is, hoecht net tlein te wurden, mar wat is in wier? Dat is in troch minskehn opsmiten hichte, meastal lytser as in terp, net behuze, mar faak lizzend by in bewenne boerepleats. Yn Keatlingwier sil grif ek sa'n wier west ha, mar dr is neat fan oer. Sels tink ik dat er net sa fier fan de Ald Swemmer f lein hat, by de pleats dy't it tichtste by dat farwetter stie. Dy pleats is der no net mear, want dy is yn 1966 fbaarnd en net wer opboud. It stnplak wie krekt noardeastlik fan Tseard de Jong syn hs (Keatlingwier 4). Op dat plak sil ek it "gued tho Katnye wierd" t 1503 socht wurde moatte. Dy wier soe dus wol ris lein ha kinne tusken Tseard de Jong syn hs en de brge yn. En dan de namme Keatlingwier. Earder stie by Abbegea en by Wolsum, twa doarpen yn de omkriten fan Boalsert, in "kettinghs". Dr wie in ketling oer de feart spand om tol fan de skippers ynfoarderje te kinnen. De tbuorrentsjes dr ha no noch de nammen Abbegeasterketting en Wolsumerketting. It soe wze kinne dat eartiids ek de Ald Swemmer mei sa'n ketling fsluten wurde koe. Omdat dat ticht by in wier wie, soe de namme Keatlingwier ntstien wze. Oft dat echt sa is, bliuwt lykwols dochs wol wat nwis. By Keatlingwier krst de Ald Swemmer, dy't nei it graven fan de Trekfeart as farwetter neat mear foarstelde, in eartiids belangrike trochgeande wei, nammentlik dy fan Grins nei Dokkum (sjoch ek it stik oer de Simmerwei). Op dat plak leit al hiel lang in brge. Dat wie yn alle gefallen al sa yn 1581. It is net bekend wa't de earste brge oanlizze litten hat. It soe wol ris it kleaster fan Dokkum west ha kinne, dat belang hie by in goede ferbining mei Feankleaster, om't it kleaster dr nder dat fan Dokkum stie. Yn 1704 hat de provinsje Frysln yn it plak fan de lde "Kettingwierster tille", sa't er yn de stikken t dy tiid neamd wurdt, in nije brge oanlizze litten. De provinsje woe lykwols net foar it nderhld opstrpe. Dr moasten de ynwenners fan Westergeast, Aldwld en Kollumersweach mei rde, dy't dr jierliks 30 gne fan de provinsje foar krigen. Yn 1829 kaam der wer in nije brge. It nderhld drfan moast noch oan 1872 ta troch de Westergeastmers, Aldwldmers en Kollumersweachsters droegen wurde. Yn 1873 naam de gemeente it nderhld oer. It jild foar it nderhld, dat foar dat jier al betelle wie, waard doe weromjn. Dr is in list fan opmakke, dy't bewarre bleaun is. Wy komme dr sa'n 500 nammen op tsjin fan minsken dy't oan it nderhld fan de Keatlingwierster brge bydroegen hienen. De tsjintwurdige betonbrge is yn 1955 oanlein. Hy kaam krekt noardlik fan de ld brge te lizzen, dy't, doe't de nije klear wie, fbrutsen waard. De wei is doe in bytsje omlein, sa't no noch te sjen is. De brge is breder as de wei. Dat hat te krijen mei it feit dat it doe noch de bedoeling wie om de wei troch Keatlingwier te ferbreedzjen en rjocht te lken. Dat hat noch oan sawat 1975 ta op it programma stien, mar doe hat de gemeente dr fan fsjoen, ta tefredenheid fan de Keatlingwiersters, want dy hienen hielendal gjin ferlet fan in racebaan. Neffens Harmen van Teijens syn beskriuwing fan Westergeast bestie Keatlingwier yn 1857 t "twee boereplaatsen en eenige woonhuizen". Dy twa pleatsen wienen dy by de Ald Swemmer, dy't, sa't hjirboppe al neamd is, oan 1966 ta bestien hat, en dy fan Marinus Reitsma (Keatlingwier 15). Oarspronklik hat der noch in tredde pleats west, dy't der al hiel lang net mear is. Dy moat deun njonken Marinus Reitsma sines stien ha en wol oan de eastkant drfan. Op 'e kaart fan Kollumerln yn de Schotanusatlas fan Frysln t 1718 is te sjen dat ien fan dy beide pleatsen - en wol de westlike - doe al fbrutsen wie. Letter is ek de oare der f kaam en waard op it stee fan de westlike, dus al earder fbrutsen, pleats in nijen ien set. Dy stiet der no noch altiten. By de oanlis fan de lisboksstl by dy pleats yn 1978 waarden bewenningsspoaren fn t de 14de ieu en faaks ek noch wol earder. Der kaam doe ek in noch folle ldere stiennen bile oan it ljocht. Yn Harmen van Teijens syn beskriuwing lze wy oer Keatlingwier ek noch it folgjende: "men wil dat aldaar oudtijds een Adelijk Slot heeft gestaan, echter kan dit niet met zekerheid worden opgegeven". Sa't ik earder, op 5 oktober 1988, al ris yn de Kollumer Krante skreaun ha, hat der echt in slotsje yn Keatlingwier stien. Yn de 18de ieu waard it moade nder foarname lju om in hs op it platteln te setten om dr simmers te wenjen. Sa hat de Dokkumer boargemaster Goswinus Heringa yn 1706 yn it moaie Keatlingwier de pleats kocht dy't it tichtst by de Ald Swemmer stie, en dr hat er in lyts slotsje foar set (de pleats sels waard ferhierd). Yn 1728 hat er de boel ferkocht en doe moat dizze Keatlingwierster "buitenplaats", dy't dus krekt eastlik fan Tseard de Jong syn hs stien hat, al wer yn ferfal rekke wze. Der is wol in tekening fan bewarre bleaun t it jier 1723. Om 1950 hinne waard Keatlingwier wol it "Loanstra-doarp" neamd. Keatlingwier bestie doe t acht pleatsen en pleatskes en ien, letter twa, wenhuzen. Yn mar leafst fiif drfan wennen doe Loonstra's, allegearre fstammelingen fan Date Dates Loonstra. Yn 1964 en 1966 binne twa fan de Loonstra-pleatsen fbaarnd. Op it plak fan de iene waard drnei in wenhs set (Keatlingwier 9) en de oare waard, sa't al neamd is, net wer opboud. In pear jier letter wenne der gjin inkelde Loonstra mear yn Keatlingwier. No fine wy hjir dochs wer in famylje fan dy namme, mar ta de neiteam fan Date Dates heart dy net. Der is trouwens ek wol mear feroare, want tsjintwurdich wurdt net mear op acht adressen, mar noch mar op ien pleats it boerebedriuw toefene.

Oebele Vries