Start
Algemeen
Nieuws
Laatste nieuws
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterfoto's
Dodenherdenking
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23

Foestrumer

JUNI 2000

REDACTIELEDEN

C. Loonstra O. Bijlstra

J. Wiersma J. de Bruin

Fam. Meyer (verspreiding)

Ronnie van Assen (vormgeving)

Kopij voor de eerstkomende FOESTRUMER inleveren vr

6 september 2000

inleveren bij mevr. J. Wiersma, E. Meinertswei 11,

Westergeest, tel. 0511 - 44 47 26

Jaargang: 11 Nummer: 2

Beste dorpsgenoten,

De juni-maand is bijna voorbij wanneer u deze uitgave van "De Foestrumer" onder ogen krijgt.

De zomer is begonnen en misschien zijn er onder de lezers wel mensen waarvan de vakantie alweer voorbij is, doch voor velen is de vakantie iets om met smart naar uit te zien. Geduld mensen, want de tijd vliegt voorbij.

Wij als redaktie hopen dan ook dat u een prettige en gezellige vakantie mag hebben met veel ontspannende zonneschijn, maar voor het zover is kunt u eerst nog alle dingen even lezen in deze uitgave van uw eigen dorpsblad, waar ook nu weer vele wetenswaardigheden in staan van wat er zoal gebeurd is en gebeuren zal.

Dat is niet niks want vooral met Simmer 2000 voor de deur, staat Westergeest weer bol van de aktiviteiten.

Doch deze keer zult u de verhalen van Freerk Hynstebiter helaas moeten missen. De pen, waar al de verhalen van vroeger uit kwamen is leeg, maar we hopen dat er weer gauw inkt in komt, zodat we weer van deze mooie verhalen kunnen genieten. Ik geloof, dat wij namens alle lezers wel mogen zeggen, Freerk bedankt voor al de mooie verhalen, die je verteld hebt de laatste jaren en we hopen dat we spoedig weer van je mogen horen.

Leeswerk genoeg volgens ons, maar dat we ook nu weer "De Foestrumer" kunnen laten verschijnen is ook dit jaar weer mede mogelijk gemaakt door de financile steun van onze adverteerders, onze hartelijke dank hiervoor.

Meer is er van redaktiezijde niet te melden, zodat we u ook nu weer veel leesplezier en een prettige vakantie toewensen.

De redaktie

VOOR OP UW PRIKBORD!!

AGENDA

Juni:

17 Fietstocht. Start tussen 14.00 uur en 14.30 uur bij Caf
Foestrum (FC)

21 Jeugdvissen om 18.30 uur

28 Jeugdvissen om 18.30 uur

Juli:

5 Jeugdvissen om 18.30 uur

14,15 Simmer 2000 (PCF)

Augustus:

2 Damesviswedstrijd om 18.30 uur

9 Damesviswedstrijd om 18.30 uur

16 Damesviswedstrijd om 18.30 uur

Augustus 2001:

23,24 en 25: Dorpsfeest (FC)

Familieberichten

Geboren:

13 april Baukje, dochter van Anne en Janke Kempenaar,
Eelke Meinertswei

Overleden:

17 mei Siepie van der Wal-Damstra, Brede Ikker 14, 52 jaar

DORPSBELANG

Meldpunt verkeersonveiligheid

Het meldpunt verkeersonveiligheid zorgt er voor, dat uw melding terecht komt bij de verantwoordelijke organisaties. Dit zijn o.a. de politie, de gemeente, provincie e.d. De medewerkers van het meldpunt houden u op de hoogte van het resultaat van uw melding. Zo weet u, wat er met uw melding gebeurt. Of en in hoeverre een verkeerssituatie wordt aangepast hangt af van de mogelijkheden van de verantwoordelijke wegbeheerders.

Ze worden zich in ieder geval bewust van verkeersonveilige situaties.

Aarzel dus niet en …. Bel altijd als het gaat om verkeersonveiligheid. Het meldpunt is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 058-21599995.

Himmeldei

It bestjoer fan Doarpsbelang wol alle bern en skoallelieding en Johannes Schotanus en Jan Meyer hertlik bedanke foar it skjinmeitsjen fan s doarp op de himmeldei!

It sjocht der wer kreas t!

It bestjoer.

Simmer 2000

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juli is het zover: Simmer 2000 Westergeast. Op deze dagen worden door Plaatselijk Belang, de Culturele Commissie en de Feestcommissie diverse activiteiten georganiseerd. In de vorige Foestrumer heeft u al een voorlopig programma kunnen lezen. Inmiddels is dit volledig uitgewerkt.

Ook is er de afgelopen weken overleg geweest met alle buurten (in de vorm van 1 of 2 contactpersonen). Deze contactpersonen gaan ieder langs hun eigen straat/buurt om te vragen wie mee wil eten met de barbecue en wie wil deelnemen aan de zeskamp. Daarnaast is elke buurt gevraagd om n of twee (of meer) personen te verkleden in een bepaalde periode van de afgelopen eeuw. Hiervoor is de periode van 1910 tot 1990 in acht tijdvakken verdeeld (dus 1910-1920, 1920-1930,etc.). Elke buurt heeft door middel van loting een bepaald tijdvak toegewezen gekregen. De perso(o)n(en) die zijn uitgevaardigd verkleed naar het matinee te komen dienen dus gekleed te gaan zoals gebruikelijk was in het aan de buurt toegewezen tijdvak. Tijdens de diavoorstelling op zaterdagmorgen wordt deze kleding geshowd. Voor de buurt met de mooiste kleding is er een leuke prijs.

Hieronder volgt een overzicht van de contactpersonen per buurt:

Deze personen komen dus langs of hebben dit inmiddels gedaan. Wilt u zich opgeven voor de barbecue en/of de zeskamp dan kunt u zich bij deze personen melden.

Het programma ziet er nu als volgt uit:

Vrijdag 14 juli

vanaf 19.00u. Barbecue voor dorpsbewoners, campinggasten, gasten van it Ljeppershiem en ‘Friezen om tens’.

Na de barbecue zal een groepje dorpsgenoten liederen over Westergeest ten gehore brengen en zal de toneelgroep een nakter spelen.

De avond wordt afgesloten met een grandioos feest in de tent waar Klaas Banga voor de muziek zorgt. It Ljeppershiem en Caf Foestrum zullen gezamenlijk de consumpties verzorgen.

Alle festiviteiten van deze avond vinden plaats op it Ljeppershiem.

Zaterdag 15 juli

10.00u-12.00u. Matinee in de Fokkema’s Pleats. Onder het genot van een kopje koffie kunt u hier kijken naar oude en nieuwe foto’s van Westergeest. Geert Hoekstra heeft een ruime verzameling dia’s, die deze ochtend vertoond zullen worden. Tijdens de voorstelling worden de klederdrachten geshowd (zoals eerder uitgelegd).

Voor de allerkleinsten staat er deze morgen een ballenbak in het Lytshs en voor de kinderen van de basisschool wordt er een speurtocht georganiseerd. Zoals u ziet voor elk wat wils dus kom om 10.00 uur naar de Fokkema’s Pleats.

14.00u-17.00u. Spectaculaire zeskamp op It Ljeppershiem. De teams van de buurten, beide campings de jeugd van groep 7 en 8 en It Ljeppershiem strijden om de eerste, tweede en derde prijs. Het belooft een echt ‘water’spektakel te worden. Dus kom allen om de deelnemers aan te moedigen.

Ook voor de kinderen van de basisschool zijn er diverse activiteiten, waaronder een skelterrace en schminken. Voor de allerkleinsten is er wederom de ballenbak. Voor de ouderen is er jeu de boules, stokvangen en andere oud-hollandse spelen waar vrijblijvend aan kan worden deelgenomen. Aan het eind van de middag kan ieder kind gratis een ballon oplaten en natuurlijk is er voor diegene, waarvan de ballon het verste komt een leuke prijs.

Vanaf 21.00u. Simmer 2000 wordt feestelijk afgesloten door de band ‘Take Five’. Deze treedt vanaf 21.00u op in de Fokkema’s Pleats. De entree is gratis! Tijdens deze avond worden ook de buurtprijzen uitgereikt van de zeskamp en de modeshow.

Om het feest voor iedereen toegankelijk te maken is er allereerst gezorgd voor en heel divers programma. Op deze manier hopen wij dat er voor iedereen wel iets leuks tussen zit. Daarnaast wordt er alleen voor de barbeque een bedrag gevraagd van ƒ 2,50 per persoon. Voor dit bedrag ontvangt u een vleespakket en kunt u eten van de aanwezige salades, sauzen en stokbrood. Voor alle overige activiteiten wordt geen entreegeld gevraagd. Vanzelfsprekend zijn de consumpties voor uw eigen rekening.

Wij hopen op een massale opkomst en wensen u alvast veel plezier op 14 en 15 juli tijdens Simmer 2000 Westergeast!

PCF 2000

Nieuws van gymnastiekvereniging S.V.S.

Hier is misschien het allerlaatste berichtje van de gymnastiekvereniging.

Op 24 mei hebben de kinderen hun jaarlijkse uitvoering gehad met als thema ‘sprookjes’.

De kinderen o.a. verkleed als kabouters, Hans en Grietjes, Roodkapjes en elfjes hebben erg hun best gedaan en het zag er prima verzorgd uit.

Ze kregen na afloop allemaal een vaantje, beschikbaar gesteld door kapsalon "Haarfijn" uit Oudwoude.

Echter: het bestuur heeft nieuwe leden nodig (penningmeester en secretaris), maar niemand heeft zich tot nu toe aangemeld.

Als er geen nieuwe bestuursleden komen, betekent dat het einde van de vereniging. dat zou toch heel jammer zijn? Geen uitvoering meer, geen instuifmiddagen, wandeltochten enz.

Laat dit a.u.b. niet gebeuren en geef u op als nieuw bestuurslid bij Yvonne te Nijenhuis, tel. 452100 of Elly Miedema, tel. 453764.

Wel graag vr 1 juli!

Het bestuur.

Nieuws van gymnastiekclub

"Wij blijven fit"

Westergeest, 23 mei 2000

Dinsdag 23 mei hadden we ons jaarlijks reisje van de gymnastiekclub "Wij blijven fit", MBVO.

Deze keer gingen we naar het Bowling Centrum in Oostrum.

Om half twee vertrokken we van de Fokkema’s Pleats met 18 dames.

Het is niet ver van huis, dus om twee uur begon de strijd.

Na een half uur bowlen koffie en thee gedronken met een heerlijk stukje oranjekoek en daarna weer een half uur strijd. En onder het genot van een tweede kopje koffie werden de punten opgeteld. Nel had de hoogste score, 79 punten, Iemkje 77 en Aukje 76 punten.

We hadden geen prijzen, maar ze hadden wel de eer.

Daarna gingen we terug naar Westergeest, waar we eerst een borreluurtje hadden en Minke tracteerde op borrelhapjes. Zij was de volgende dag jarig. En toen aan de koffietafel, die weer prima verzorgd was door Bethlehem.

Tegen 7 uur zijn we voldaan naar huis gegaan, na iedereen een mooie zomer toegewenst te hebben. En tot 19 september, dan beginnen we weer met de gymlessen. En dan hopen we op nieuwe leden, want onze gym moet blijven.

Nieuws van voetbalvereniging W.T.O.C.

De W.T.O.C. elftallen in de zeventiger jaren

WTOC 1 speelde in het seizoen 1970-1971 voor het eerst in de 1e klasse FVB. Dit bleeft 8 seizoenen zo. In 1978 volgde degradatie naar de 2e klas FVB en trainer Jan de Vries moest proberen WTOC weer zo snel mogelijk in de 1e klas FVB te krijgen. Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan.We wisten toen gelukkig nog niet, dat we nog tot 1986 moesten wachten, voordat het lukte.

Het 2e elftal speelde in 1970 voor het eerst 2e klas FVB, maar helaas degradeerden ze in 1971 alweer om pas in 1976 weer 2e klasser te worden.

Ze zouden deze klas vasthouden tot 1986, toen zowel WTOC 1 als WTOC 2 promoveerden naar de 1e klas FVB.

Het 3e elftal speelde in 1970 4e klas, werd in 1974 3e klasser om in 1979 toch weer 4e klasser te worden. In 1981 kwamen ze weer in de 3e klas.

Wat het aantal seniorenelftallen betreft, had WTOC tot 1975 3 elftallen. In de periode 1975-1977 werden dat er plotseling 5 om daarna tot 1982 op 4 te blijven. De laagste elftallen speelden 4e klas FVB en in 1980 kwam WTOC 4 in de door de FVB opgerichte 5e klas terecht. Deze 5e klassen waren tijdelijk, want ze werden in 1985 door de FVB weer opgeheven

Met de jeugdelftallen meegerekend, had WTOC in 1970 9 elftallen. Dat waren in 1980 al 12, zodat het WTOC in die 10 jaar, wat dat betreft niet slecht verging. In 1979 speelde WTOC voor het eerst ook met F-pupillen (7 april 1979 eerste wedstrijd ). In 1980 werden er plannen gemaakt voor damesvoetbal in WTOC-verband en gespeeld werd er toen voor het eerst in 1981 met een meisjeselftal.

De trainers

De training van de pupillen, junioren en lagere seniorenelftallen was, wat de leiding betreft, nogal gevarieerd in de jaren 1970-1980.

Bij de senioren en met name bij het 1e elftal was er steeds een door het bestuur benoemde trainer. Zoals reeds eerder vermeld, vertrok S.Kuit in 1973.

Na hem kwam Wierd Kooistra uit Westergeest. Hij bleef maar n seizoen, want hij wilde daarna toch weer liever zelf voetballen. Op 11 juni 1974 werd H. Kraan uit Kollumerzwaag benoemd voor het seizoen1974-1975. Door omstandigheden moest hij in december al weer afhaken. Per 15 januari 1975 werd toen benoemd de heer van Kammen van Nes. Hij maakte het seizoen af en bleef ook het daarop volgende seizoen. Van 1976 tot 1978 kwam de WTOC 1 selectie onder de hoede van Kl. Woudstra uit Houtigehage.. Zijn opvolger werd Jan de Vries van Drachten, die na het seizoen 1981-1982 WTOC ook weer vaarwel zei.

Het damesvoetbal bij WTOC

WTOC-meisjes zijn in 1980 gestart onder leiding van S.Sangers en J. Haarsma. In 1981/1982 werd gestart in de meisjescompetitie, waar in de middenmoot werd geindigd. Onder de bezielende leiding van J. Haarsma en A. Katsma.

Door veel mee te doen aan de diverse toernooien met wisselend succes werd de broodnodige ervaring verkregen. Dat resulteerde in het seizoen 1983/1984 in het zo fel begeerde kampioenschap.

De speelsters van dat seizoen waren: C.Smeding, J. de Jager, Feikje Meijer, Janke Adema, Grietsje-Anna Bulstra, E.Haarsma, Lieuwkje Wiersma, Wietske Zijlstra, M.van der Heide, Hillie Koster, T.Ros, A.Haarsma, A. Gjaltema, J. de Jong en de leiders en trainers A.Wiersma, Jan Merkus, mevrouw Bulstra en J.Haarsma en A. Katsma.

Vanwege de door de bond ingedeelde leeftijdsindeling was het voor WTOC onmogelijk om nog langer met alleen meisjes door te gaan. Na rijp beraad werd besloten om met een dames- en een meisjesteam door te gaan. De heer A. Wiersma werd leider van de dames en G. Bulstra werd leidster van de meisjes. Als trainer werd de heer J. Merkus verzocht om dit op zich te nemen.

In 1985/1986 werd er aldus gestart. In de competitie ging het zeer goed. Zowel de dames als de meisjes werden kampioen. In 1986/1987 werden de dames weer kampioen.

Aan het einde van 1987 werd besloten om ook van het meisjesteam jong dames te maken vanwege de leeftijd.

Om gezondheidsredenen moest de heer A.Wiersma stoppen met het leiderschap en als leider werd toen J.Merkus aangetrokken. Mevrouw Bulstra was de leidster van de Dames 2.

Juni 2000

Het seizoen 1999/2000 is weer ten einde. WTOC 1 is gepromoveerd naar de 3e klas KNVB op 20 mei 2000.

Ongetwijfeld heeft u op zaterdag 20 mei de Boerenkapel horen spelen en de vrachtwagen met alle spelers en leiders en trainer er op, zien zwaaien met de gele shirts. Aangekomen bij caf Foestrum was zelfs de weg geblokkeerd. Toen de vrachtwagen daar aankwam, stond midden op de weg een tafel met een paar stoelen. De auto’s, die van beide kanten aan kwamen rijden, keerden maar terug, want er was geen doorkomen aan. Daarna is de promotie nog gevierd in de kantine van WTOC.

WTOC is namelijk door overwinning in de nacompetitie gepromoveerd. Er moest een thuis- en een uitwedstrijd gespeeld worden tegen CSL uit Stiens. De thuiswedstrijd werd gewonnen met 4-0. En de uitwedstrijd met 2-1.

Dit houdt in dat WTOC volgend jaar in de 3e klasse KNVB mag uitkomen. Dit is een geweldig resultaat, temeer daar dit het 3e jaar achtereen is, dat WTOC 1 promoveert. Twee jaar geleden door kampioen te worden en vorig jaar ook door de nacompetitie. De selectie van dit kampioenselftal bestond uit: Gosse Tjalsma, Gosse Hoekstra, Tjeerd van der Land, Klaas Adema, Jaap L. Adema, Niek van der Veen, Ljipke Zijlstra, Renze Zuidersma, Foeke-Durk Dijkstra, Berend Sangers, Harry de Hoop, Goffe de Boer, Sas van der Velde, Henk Krol, Hilco Rekker, Eelke Merkus, Pieter Boersma, Bert Bosgraaf. De leiders en trainers en verzorgster zijn Jan Bosch, Mark de Vries, Jan Venema en Janneke Zoethout.

Het belooft in het volgend seizoen weer een mooie competitie te worden, omdat er veel streekderby’s gespeeld zullen worden met o.a. Friese Boys, Kollum, Oostergo Veenwouden en Buitenpost. Ook Marum en Haulerwijkse Boys spelen volgend jaar 3e klas. Verder zullen we de strijd moeten aangaan met LEO FC, De Sweach, Veenhuizen en Wijckels Hallum.

De eindstanden van de overige teams van WTOC waren:

WTOC 2: 9e plaats

WTOC 3: 5e plaats

Dames: 2e plaats

A-jun.: 4e plaats

B-jun.: 6e plaats

D-pup.: 2e plaats

E-1pup.: 2e plaats

E-2 pup.: 2e plaats

F-1 pup.: 2e plaats

F-2 pup.: 2e plaats

Meisjes: 5e plaats

Zoals u kunt zien aan deze eindstanden zit er weer heel wat kwaliteit aan te komen . Vanaf de D-pupillen tot en met de F-pupillen zijn ze allen op de 2e plaats geindigd.

Jongelui, wij als bestuur hopen, dat jullie nog vele jaren door blijven voetballen bij WTOC. Wie weet, zien we jullie over 5 10 jaar allemaal in het eerste team van WTOC spelen.

Voor het volgend seizoen zal er geen meisjesteam (12-15 jaar), meer zijn, maar een meisjespupillenteam van 9-12 jaar. Dus meisjes in Westergeest, heb je ook zin om te gaan voetballen. Neem contact op met Jantsje Wiersma en geef je op als lid. Er kunnen nog meer bij. Het gaat de laatste tijd erg goed met het damesvoetbal bij WTOC. Het bestuur heeft door het toenemende aantal damesspelers namelijk besloten om het volgend seizoen met twee damesteams uit te komen. Ook in dit tweede team is nog wel een plaatsje vrij.

Verder willen wij ook alle trouwe supporters uit Westergeest bedanken voor hun aanwezigheid bij zowel de thuis- als de uitwedstrijden. Het is voor de spelers een enorme stimulans geweest. Wij hopen, dat jullie er volgend seizoen allemaal weer bij zijn als WTOC ongetwijfeld een zwaardere competitie tegemoet gaat, want ook juist dan hebben ze de supporters hard nodig!

Wij wensen iedereen een prettige vakantie toe en tot volgend seizoen!

(de eerste bekerwedstrijd kunt u alvast noteren, namelijk 22 augustus)

De succesvolle selectie van WTOC bestaat uit staande v.l.n.r.: Mark de Vries (assistent-trainer), Jan Venema (hoofdtrainer), Eelke Merkus, Ljipke Dijkstra, Gosse Hoekstra, Goffe de Boer, Bert Bosgraaf, Jaap L. Adema, Niek v.d. Veen, Brant Hoekstra, Wessel Dijkstra (grensrechter), Jan Bosch (elftalleider) en Janneke Zoethout (verzorgster). Gehurkt v.l.n.r.: Henk Krol, Harrie de Hoop, Berend Sangers, Klaas Adema, Sas van der Velde, Foeke Durk Dijkstra (keeper), Gosse Tjalsma, Hilco Rekker, Renze Zuidersma, Pieter Boersma en liggend voor de groep Tjeerd van der Land. Op de foto ontbreekt Bauke van der Valk.

Nieuws van de Visclub "de Dobber"

Hallo jongens en meisjes!

Het is weer zover, het jeugdvissen begint weer.

We verzamelen bij de brug bij het "Ljeppershiem".

Het kost 1 gulden per persoon, per avond.

De laatste avond is er de prijsuitreiking bij Tineke in "Caf Foestrum", waar jullie drinken en wat lekkers krijgen.

Heit of mem mogen helpen (graag zelfs), maar jullie moeten zelf vissen.

De data zijn:

21 juni 18.30-20.00 uur

28 juni 18.30-20.00 uur

5 juli 18.30-20.00 uur

We rekenen op jullie allemaal!!!

Bouwvak dameswedstrijden:

Woensdag 2 augustus 18.30-21.00 uur

Woensdag 9 augustus 18.30-21.00 uur

Woensdag 16 augustus 18.30-21.00 uur

Visbarbecue d.d. 1 juli 2000

Ook dit jaar zal er een visbarbecue gehouden worden. Er wordt dit jaar gevist van 07.00 – 12.00 uur, met na afloop een barbecue. Graag opgeven voor 26 juni a.s. onder vooruitbetaling van f 15,00 (hierbij is inbegrepen de viswedstrijd en de barbecue) bij R. de Jager (tel. 444151).

Er wordt gevist in de Zuid-Ee onder Anjum. U dient aanwezig te zijn om 06.45 uur bij de brug tussen Anjum en Ee, op het parkeerterrein. Het natje en droogje tijdens de wedstrijd wordt, zoals elk jaar verzorgd door Surfcentrum de ‘Balg’ te Oostmahorn.

Het bestuur

Nieuws van de Culturele Commissie

Verslag van de playbackshow in de Fokkema’s Pleats.

Op vrijdag 17 maart hield de Culturele Commissie haar jaarlijkse playbackshow. Aan deelnemers deze avond geen gebrek, want de jeugd, verdeeld in twee categorien presenteerde tien optredens. De ouderen waren goed voor acht optredens. Ook het publiek had goed gehoor gegeven aan de uitnodiging, want de deelnemers moesten voor een volle zaal hun optredens vertonen. Discotheek Satellite Sound met Klaas Banga als presentator en Gerard voor geluid en licht zorgde mede voor het slagen van deze avond. De jury bestond deze avond uit Minne van Wieren, Theo Kedde en Froukje van der Vaart. Zij hadden niet een gemakkelijke taak, want de deelnemers hadden zich goed voorbereid en dan zijn puntenverschillen vaak maar heel klein.

De uitslag bij de jeugd van 6-10 jaar:

Siebregtje Rekker met ‘R.U. Kidden Me’van Anouk.

Jojanneke Dijkstra met ‘Born to make happy’.

Froukje van der Velde met ‘de regenboogmantel’.

Harmen Bijlstra, Jilles Bosma en Ruben Zijlstra met ‘de Pizzaboer’.

Publieksprijs: Froukje van der Velde met ‘de regenboogmantel’.

Bij de jeugd van 11 t/m 15 jaar:

Ineke de Vries met ‘What a girl wants’.

Gepke Praamstra met ‘One more time’.

Ren Kempenaar met ‘Jaap Aap’.

Ren mocht ook de publieksprijs in ontvangst nemen. Ook kregen alle deelnemers een medaille plus een attentie.

Uitslag 16 jaar en ouder:

Danieke de Jong, Anneke Adema en Ineke Adema met ‘ Proud Mary’.

Margriet Zijlstra met ‘My heart will go on’.

Anja en Froukje met ‘It’s raining man’.

De publieksprijs kwam in handen van Jacob van der Velde en zijn pake voor hun act: ‘Puik idee Ballade’. Ook in deze categorie was voor iedere deelnemer een kleine attentie aanwezig. Er kan teruggezien worden op een geslaagde avond en de hoop werd uitgesproken tot volgend jaar!

Verder organiseert de Culturele Commissie op 4 oktober een dierendag. In de volgende Foestrumer hopen we hierover nadere informatie te geven.

Berichten van het "Pjuttersplak"

Wat gaat de tijd snel, als u dit leest duurt het nog maar even en dan is dit schooljaar ook al weer voorbij.

In deze Foestrumer blikken we terug tot maart 2000. De lente deed zijn intrede en daarmee zagen we ook allemaal aandoenlijke lammetjes.

Ook dit voorjaar gingen we met de peuters deze lammetjes bekijken en aaien en wel bij de familie Leegstra.

Te voet gingen peuters en moeders naar de Kalhswei.

Nadat de lammetjes bekeken en geaaid waren, konden de peuters zittend op de strobalen in de schuur genieten van de limonade en de moeders van een bakje koffie.

Op 4 april hadden we de ouderavond, die we voortaan maar moederavond noemen. De drempel voor vaders blijkt hoog.

Het besproken thema was deze keer "het zieke kind thuis".

De paasbrodenactie viel ook in april en was ook nu weer een succes. Langs deze weg willen we iedereen bedanken. Met de opbrengst kunnen we wat extra dingen doen voor het Pjuttersplak.

Als u dit leest heeft onze buitenspeelplaats een "grote beurt" gehad en kunnen de peuters bij droog weer heerlijk spelen op de schone, gerepareerde buitenspeelplaats.

De afgelopen periode ging het buiten spelen wat moeilijker, omdat het rieten dak van de Fokkema’s Pleats werd vernieuwd.

De peuters zullen met veel plezier de draad weer oppakken.

Na lang sparen hebben we eindelijk de stoffige, oude matrassen van onze leeshoek kunnen vervangen door mooie fel gekleurde bankjes. We zijn hier erg blij mee.

Omdat dit de laatste Foestrumer is van dit schooljaar, willen we u allen een hele mooie, vrolijke, warme vakantie toe wensen.

Het bestuur

HOI DOARPSGENOTEN!!

Alwer it leste stikje fan my!! It duorret namelik net lang mear en dan stap ik alwer yn Fryslan om! Yn dit stikje wol ik it ha oer de geselliche besite dy't ik hjir hawn ha in pear wike lyn, deryn sil ek oan bat komme de Wijdenbosch brege en de ferkiezingen. Mar allerearst wol ik wer eltsenien betanke dy't oan my tochten yn'e foarm fan freegjen oan us heit, mem, Douwe- Jelle, Majella of Jelle- Ate hoe't it mei my giet, of troch middel fan kaartsjes en emailtsjes. De folgende minsken wol ik extra betanke omt ik oan harren in protte steun erfaren ha troch harren regelmatige kaartsjes en emailtsjes: Anneke, Ineke, Sjoerd en Hitty (B'post), Klaas, Niek, Durk, Heine & Froukje, en fansels ek myn heit en mem, Douwe Jelle, Majella en us Jelle- Ate!

Alve maaie wie't dan safier, Anneke komt!!! Se stapte ut it fleantuch, mar ik herkende har net fuortdaliks, se is best wol wat feroare hjer!! Se sei dat ik net in sprut feroare wie. "Echt in gek gefoel dat we no ynienen wer neist elkoar stjinne" seine we tsjin elkoar. It is sa frjemd, in pear oeren lyn hiene we noch mei elkoar sprutsen foar de tillefoan en sieten we noch sa fier ut elkoar, en dan kinst elkoar gewoan wer oanreitsje!!! En wer gewoan mei elkoar prate, laatsje en healewiisje!! Wy rekken fuort net utpraat fansels, de earste dagen hiene we elkoar hieltiten wol wat te fertellen (of Anneke my eins mear, want ik woe fansels wol graach wat oer jimme hearre!!). Letter ek noch wol, mar doe waard it fansels al wat gewoaner. Anneke hie wat kaartsjes en in brief (fan Tseard) meinommen, dy't ik fansels de jounnes drekt lese woe!!! Machtig moai man!!!

De oare deis, de freeds, ha we in relax- dei hawn. Lekker wat thus sitte, in bakje kofje en mar kletse. Mear hiene we ek net echt nedich!!

Fan saterje oantemei tiisdei ha we nei it binnenlan west, nei Raleighvallen. Dit gebiet stiet heech oanskreaun foar trips, fanwege de Voltzberg (in keale granietrots wer'st letterlik by opklimme mast!), de Rotshaantsjes, de Manarivallen (wetterfallen net hiele heeche, mar earder brede en lange) normaal wei kinst hjir under stean, mar at it wetter te heech stiet (wat dus by us sa wie) kin dat net. De moannes rekken haldend mei 'de Surinaamske tyd (ongefear in oerke letter)' binne wy ofsetten yn in bus fan de sted nei it plakje Witagron. Foar Anneke wie alles fansels wol moai, want it is yn'e sted hiel oars dan yn Nederlan fansels. No wiene de strjitten en huzen ek wol ekstra fersierd fanwege de oankommende ferkiezingen. Oeral spandoeken, posters mar wat folle mear opful, de minsken hiene faaks in petsje op of in t-shirt oan mei in politieke partij derop. Meastal wie dit fan de DNP 2000, Wijdenbosch syn partij. Doe't we buten de sted kamen, wurden de wegen der net better op, yn'e sted wie't oars al slim genoch mei alle gatten en kulen, mar no giene we in bauxietwei op (in soart sanpaad, mei readich san). Dit trille hielendal want der wiene hjir ek oeral gatten en kulen troch de rein makke. Sa no en dan hiene we best wol fest reitsje kint, want it wie der echt wiet en drekkerich. By Witagron binne we yn in korjaaltsje (boatsje), op nei Raleighvallen!! Dit farren oer it wetter is echt leuk, midden yn't tropische reinwald. Allegear hiele hege beammen, en hearst hieltyd fugelgeluden, of geluden fan torren of krekels. Fan dy leste kin it gelud best klinke as in kettingsage!! Doe't we by Raleighvallen wiene, waarden we fuort mei ien fan de Surinaamske geloven confrontearre, namelik dat frouen net swemme meie at se ongesteld binne!! Op sich siet er hjir ek wol wat yn, omt hjir namelik pyranha's wiene!! En sa't jim wol witte komme dy op bloed of, dus koene we it risico net nimme!!! De junens waard Anneke echt lekker ontgroent, Anneke net allinne hjer, ik skrok my ek dea!! In fugelspin by ien fan us reisgesellen op it skouder! Hy wie ongefear 5 by 5 cm tink ik of miskien sels wol hast 10 by 10. Echt san swatten mei dikke poaten en aardich behierd!! Hy is fuort slein mei in ien of d'oare doek ofsa, en doe ha we him deatrape. Eins wol jammer, want dit hie echt wat foar de film en foar it fototastel west!!

D'oare deis wiene we even yn'e korjaal fuort wat nei de wetterfallen te sjen, en dan moasten wy lans allegear stroomversnellingen! Ien kear wurde dat us hast fataal!! Ynienen seachen we neist us in hiel grut gat yn'e wetter (ja echt wier!!), dat gat wie wol san 10 by 10 meter skat ik sa. Sokke golven en stroomversnellingen!! Doe in beste bats wetter oer us hinne!! Sompe fansels! Mar goed dat we us taskes mei fototastel en camera's goed fest hienen!! En dat we se goed ynpakt hiene !!!

Dit wie wol in leuk tripke!

Woansdei lekker frij, lekker relaxe en wat boadskippen dwaan ensa.

Tongersdei moest ik de moannes werke, en de middeis ha we nei wat oare nederlanders west om te ieten, dernei nei de Nederlanske ambassade in Nederlanske film sjoen, en doe even nei de pier achter Hotel Torarica. Dit leste wie moai jong!!! Krekt wat in plakje foar jonge steltsjes, sa moai by't wetter, en dan al dy ljochtsjes lans de sted, en fan de Wijdenbosch brege!! Dernei ha we even op stap west, lekker buten op terras sitten mei in pilske yn'e hawn!!

Freed moest ik wer earst even werke tot 14.00u en dernei even wat thus west, om ferfolgens nei de iepening fan de brege fan Jules Wijdenbosch te gean! We soenen mei oaren hinne, en dat wurde dus wat letter, dus we koenen net by it praatsje fan Wijdenbosch weze, mar dy wie leau'k ek mar goed, want hy hat wol in oere achterelkoar oan (ja echt wier) it wurd west!!! Allegear politieke dingen fansels!! Wer at de brege wol net goed foar wie (ontwikkeling dus), en dat hysels san goeie man is no't hy dat dien hat!

De brege stie swart fan'e minsken, ik bedoel it yn'e goede sin fan't wurd hjer, want oan racisme doch ik hjir leaver net!! (thus ek net) Wy soenen der ek even oer hinne rinne, mar op in gegeven moment wurden wy gewoan wer weromdrukt. Dat wie echt net leuk mear!! Doe ha we even wachte en binne letter wer fierder gien.

Wol in moai utsicht hjer sa fan'e brege!! Letter op'e jounne even wat ieten yn'e sted, en wer even op stap. No ik tink dat we wol ien pilske hawn ha!! Ja mei dy oare Nederlanders giet it hjir echt net sa as dat wy yn Fryslan went binne, gewoan iederien in pilske!! Wat dat betreft bin ik aanst echt bliid dat ik wer nei de Ringo kin!!!

Saterje binne we nei in kathedraal hjir west, sa hiene we in utsicht oer hiel Paramaribo, en koene we de brege ek wer hiel moai sjen. De middeis moest ik oan't wurk, en de jounnes hie'k echt de fut net mear om Anneke de discotheken sjen te litten, wol jammer, mar it wie net oars.

De sneins moast ik middeis ek wer oan't wurk, mar… dit wie wol myn leste tsjinst!!!!! En hjir hie'k al sa lang nei ferlange!! Einliks in fekansjegefoel!!! En dat noch wol no't Anneke noch by my wie!!! De moandeis en tiisdeis binne we wer de sted ut west, dit kear nei Santigron. Dit is in doarpke wer't Marron negers wenje. Dit wie in geweldiche trip!!! In superleuke groep minsken hiene we, sels mei Friezen!!! Anneke herkende fuort al ien, namelik Tjibbe Chris Kuipers fan Aldwald!! (fan Jille en Elly) Hy wie mei syn frou, en der de mem en zus fan. En fierder wiene der noch trije freondinnen fan my mei. Dan hiene we ek noch in hiele goeie en leuke gids. Dus it koe allegear net moaier!! Ek hjir gienen we earst in stikje yn'e bus, en letter mei in boatsje oer it wetter. Dit kear seachen we in grien wetterslankje dy't rasendsnel troch it wetter swom. Echt leuk om te sjen. Even letter farden wy in kreekje yn midden under de beammen, en mar geniete fan alle geluden. Doe't we wer nei de rifier werom gienen, seach ien fan'e gidsen in slang op in takke lissen. Dit wie wer in oar soarte slang, dizze lei hielendal oprolle, en sljepte. Ik skot sels dat dizze ongefear 1,5 tot 2 meter weze soe, en wie ongefear sa dik as wc roltsje. It wie mar goed dat er sljepte en ek doe't er wiet makke wurde troch us dat er sliepen bleaun, want oars hie ik frjemd piepe tocht ik!! By't doarpke ha we wat yn'e rivier swommen, ien fan dy dagen ha'k der mei ien fan'e froulje ek even 'baad' en toskenpoetst. Wol grappig hjer om dat yn'e rivier te dwaan! Ien fan dy dagen krigen we ek in cultureel optreden te sjen, dit wie in dunsfoarstelling fan allegear bern. Moai!!! De iene kear dunsen se as in slang, d'oare kear as in oar bist, echt geweldich. Fan te foaren waard al oankondige dat se us utnoegje soene om ek te dunsjen. No doe't hast sa fier wie, trille ik alle kanten ut hjer!! En ik wie leau'k net de ieniche! Mar it gie dochs wol goed hjer!! En it wie noch best leuk ek! Fierder ha we hjir ek krekt as mei dat oare tripke, wandelingen makke troch it tropisch reinwald. Hjir by Santigron ha we ek even op besite west by Indianen dy't aardewurk te keap hiene (en dat dus sels meitsje), in oar hie in cassave- droeger te keap. Fierder op ha we even sitten, en der ha we allegear even ut in kokosnoot sitten te drinken, en letter krigen we allegear in stuk sukerriet, lekker!!! Dit wie echt in machtig moai en gesellich tripke. Moandei jounne ha we mei us allen oant ezeljen west (kaartspultsje) en in wille dat we hawn ha!!!!

Woansdei de leste hiele dei alwer, wy ha wat rustig oan dien, alles wer wat oane kant ensa (wosk ). En tongersdei wy alwer de dei dat Anneke fuort gie, tagelyk wie dit ek de dei dat hjir de ferkiezingen wiene. Hjir en der hearden we noch wol wat geruchten dat er problemen wiene. By it iene stembureau, hiene se om 12.00 allinne noch mar inkt en bepaalde stencils, mar der moest noch folle mear komme, dus der koene se noch net stemme. En ast der dan al fanof 7.00u stiest hiest gewoan pech hawn!! Fierder wiene hjir hielfolle winkels of ynstellingen dy't de doaren ticht halden om de minsken nei de stembus te gean litten. Of se giene gewoan earder ticht. Sels fan'e wike is noch net de precieze utslach bekend wurden!! En dat nei 2 wike!!! Yn elts gefal hat Wijdenbosch (gelokkich) net sa folle stemmen, en Bouterse hat ek net genoch om de regering te foarmjen. It is de combinaasje Nieuw Front wurden (4 partijen werfan ek de partij fan Venetiaan dy't earder president west hat hjir). Dit is in goede utslach, want ek in stik of wat Europeeske lannen hiene dit hoopt, under oaren Nederlan ek. Dit is foar Suriname gunstig, want no kinne se dochs noch wat sinten wer fan Nederlan barre, en at Bouterse oan de macht komme soe of Wijdenbosch wie dit dus net it gefal!! Wat fierder hiel opmerkelik wie omtrint de ferkiezingen hjir, is dat de kranten eins al it hiele jier folstie mei partijen. De leste tyd wie it foaral dat se elkoar hieltyd beskuldigden, dat fun ik wol sa apart. No ek steanne der stikjes yn'e krante fan oare partijen dy't er net hielendal fertrouen yn ha dat dizze regering it oankin. Se joue allegear adviezen, fan wat er allegear wol net oanpakt wurde kin, en dat binne der noch al wat dingen!!!

Yn elts gefal fun ik it geweldich dat ek Anneke krekt lyk as us heit en mem hjir west is, en dat ik wer even fan Fryske minsken geniete koe!!! Wer even in bytsje gewoan libje kinne!! Gewoan frysk prate, fryske humor, en fansels in protte laatsje!! Dat ha'k dochs wol mist hjer dit jier!! Sa't ik ergens boven alris skreaun bin ik al klear mei it stage rinnen, mar no moat ik noch even hiel hurd oan'e slach mei myn skripsje en noch in stik of wat ferslagen, en dat hoopje ik oer in pear wike klear te ha sadat ik sunder wurk yn Fryslan oankom!! Ik ha echt wol wer sin om nei jim ta!!! En dan kom ik gelokkich ek noch krekt foar it doarpsfeest thus dus dat is hielendal moai!!!! Kin ik eltsenien wer moai sjen!!! No ik hoapje dat jim it leuk fun ha om myn stikjes te lesen, ik fun it yn ieder gefal wol hiel leuk om se te skriuwen!! En at jim noch mear witte wolle… fanof freed 29 juni bin ik wer yn us Foestrum City, dus kinne jim it my gewoan wol freegje!!!! Of jim komme mar ris del om de foto's te besjen!!!

Hielfolle groetsjes fan jim doarpsgenoatsje (aanst wer)

Tetsje-Wijke

Feestcommissie Westergeest

Op 5 april jl. heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Helaas kwamen slechts 9 leden naar de Fokkema’s Pleats om deze bijeenkomst bij te wonen. In de vergadering is oa. afgesproken over de verhoging van het lidmaatschapsgeld voor gezinnen van f 10,00 naar f 12,50 per jaar. De aanwezige leden stemden hiermee in. Het lidmaatschap voor alleenstaanden is gelijk gebleven ( f 7,50 per jaar).

Daarnaast is gesproken over de frequentie van het dorpsfeest. In overleg met de aanwezige leden is besloten, dat het dorpsfeest eens in de drie jaar gehouden wordt. Dit blijft dus hetzelfde als voorgaande jaren. Het Simmer 2000- feest op 14 en 15 juli wordt dus niet gezien als een regulier dorpsfeest.

In de vergadering heeft Piet Bruinsma afscheid genomen als bestuurslid. Zijn plaats is overgenomen door Klaas Pompstra. De Feestcommissie wil Piet hartelijk bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren en heet Klaas van harte welkom

De afgelopen weken zijn weer diverse activiteiten door de Feestcommissie georganiseerd. Op paasmaandag 24 april werd door de kinderen van de basisschool zoals elk jaar fanatiek gezocht naar eieren op het Ljeppershiem. Dit jaar was er zelfs een hele grote paashaas. Mede door de hulp van de paashaas vonden alle 60 kinderen wel een paar eieren. Het was wederom een geslaagde middag.

Op 29 april werd i.s.m. de MAC de jaarlijkse orinteringsrit verreden. Hieronder volgt het verslag, dat de heer Sipkema heeft geschreven:

Zaterdag 29 april werd in Westergeest weer de traditionele orienteringsrit gehouden. De inschrijving was tussen negen uur en half tien.

Er lieten zich zoals vanouds een groot aantal deelnemers, waaronder veel jeugd, inschrijven in de Fokkema’s Pleats.

De tocht wordt beschouwd als een recreatieve rit en was dus niet moeilijk te volgen.

Wel waren er veel bordjes met vlagjes er bij, waarop vele namen van het Koninklijk Huis.

Men moest zowel de naam, dan wel de leeftijd van de betreffende persoon invullen. Dit bleek voor velen een hele klus.

Na ruim twee uren waren alle deelnemers weer terug in de Fokkema’s Pleats en kon de prijsuitreiking plaatsvinden.

De prijzen bestonden uit f 30,00, f 25,00 en f 20,00, aangeboden door de Feestcommissie van Westergeest.

Verder een gratis A.P.K. ter waarde van f 75,00 aangeboden door garage P. Hoekstra te Westergeest.

Verder waren er prijzen aangeboden door: fa Keizer en Zn, Unil Olin, fa van Seggeren, slagerij Eenshuistra en de Fokkema’s Pleats.

De rest van de prijzen bestond uit pakketjes vleeswaren.

Iedere deelnemer ging met een prijs naar huis na een zeer geslaagde morgen.

Op vrijdag 5 mei was de Fokkema’s Pleats bijna te klein voor de 50 kinderen, die pannenkoeken kwamen bakken. De kinderen stormden om 17.00 uur het Lytshs binnen en begonnen meteen te bakken. In minder dan 45 minuten was al het beslag op, waren alle pannetjes zwart en hadden alle kinderen hun buik rond gegeten. Het was een gezellige middag.

Tot slot willen we nog vermelden, dat wij op zaterdag 17 juni een fietstocht organiseren. De start is tussen 14.00 uur en 14.30 uur bij caf Foestrum. Wij rekenen op uw deelname!

De Feestcommissie Westergeest.

Bazuinklanken

Zoals ik de vorige keer al vermeldde, moest er flink geoefend worden voor het Solistenconcours en Muziekfestival te Kollum. Boukje Bijlstra haalde daar op cornet een uitstekend resultaat. De jury waardeerde haar optreden met 54 punten, wat een eerste prijs met lof betekende. Het hoogste aantal punten in haar afdeling.

’s Avonds moest het korps optreden. We speelden een koraal, een concoursnummer en een mars. Er worden geen punten gegeven, maar de jury bepaalt de volgorde: We kwamen met een goed gevoel terug van ons optreden. Des te spannender is het als de jury de uitslag bekend maakt. Het was voor hen heel moeilijk geweest de top drie te bepalen. Wij eindigden op de derde plaats. Dat was beter dan de voorgaande jaren.

Op 15 april begaven we ons naar het Spikerfestival te Bakkeveen. Daar moest een uitgebreid programma gespeeld worden met o.a. een verplicht werk: Pennine Moors - Darrol Bang en een solo. Solist was dit keer Jaap Adema op trombone. Het resultaat mocht er zijn. Jaap Adema behaalde met zijn solo een brnzen spiker (3e plaats). Voor het verplichte werk behaalden we een sulveren spiker (2e plaats) en ook het totaal programma leverde een sulveren spiker (2e plaats) op. Al met al een resultaat om met genoegen aan terug te denken.

En wat nu? Nu oefenen we flink om goed voor de dag te komen tijdens onze zondagavondconcerten te Westergeest en Triemen. Dus….

Tot wederhoren

Nieuws van tennisvereniging "Foestrum"

Het seizoen is al weer enige tijd geleden los gebarsten. Er zijn al een paar leuke aktiviteiten georganiseerd en de opkomst was prima.

Daarnaast zijn de tennislessen begonnen. De deelname is zonder meer groot te noemen en men is zeer te spreken over onze nieuwe tennisleraar. Hij geeft op een inspirerende wijze les. De resultaten zijn bij velen al zichtbaar.

Ook de jeugd heeft de weg naar de tennisbanen gevonden. Onder leiding van Wim Cossee en Janneke Schuitemaker wordt de jeugd de eerste beginselen van het tennisspel bijgebracht. Het is leuk om te zien hoe enthousiast de jongens en meisjes zijn. Bovendien kun je de aanstormende talenten al waarnemen.

Het bestuur van de tennisvereniging wil voor alle duidelijkheid de regels van het meenemen van vriendjes en vriendinnetjes even uiteenzetten. In principe mag je iemand maximaal 3 keer meenemen als introduc. Je moet dan van tevoren wel een introducpasje bij n van de bestuursleden ophalen.

We willen graag zoveel mogelijk mensen aan het tennissen zien te krijgen, dus neem gerust een introduc mee, wie weet wordt hij of zij ook enthousiast, maar dan wel volgens de regels.

Langs deze weg willen we ook alle leden nog eens attent maken op de vele aktiviteiten die nog op het programma staan. Meer informatie daarover hangt op het prikbord in de kantine van de tennisvereniging. Je kunt je daar ook direct opgeven voor n of meerdere aktiviteiten.

De bestuursleden zijn:

Wim Oosterhuis tel.444445

Sonja Bijlstra tel.442860

Sjoukje Adema tel.444650

Anneke Adema tel.442187

Alie Renes tel.445082

Het bestuur.

Nieuws van de Fokkema’s Pleats

en Website

De gemeente Kollumerland c.a. heeft sinds kort een web-site- project opgezet. Dat betekent, dat er in elk dorp van de gemeente de mogelijkheid geboden wordt om o.a. te internetten, maar ook om gebruik te maken van de web-site van de gemeente Kollumerland c.a.

Veelal zijn deze computers en de mogelijkheden van internetten etc. geplaatst in de dorpshuizen. Ook in Westergeest heeft de gemeente een dergelijke aansluiting in het dorpshuis gerealiseerd.

De gemeente ging er vanuit, dat elk dorpshuis de hele dag geopend zou zijn en dat de liefhebbers er ten allen tijde terecht zouden kunnen.

Het bestuur van de Fokkema’s Pleats heeft direct bij de gemeente aangegeven, dat in Westergeest niet het geval is. Immers onze beheerder, Johannes Bethlehem, werkt part-time en veelal in de avonduren.

De eventuele gebruikers van deze mogelijkheid zullen hier dus terdege rekening mee moeten houden. Men kan alleen terecht als Johannes aanwezig is. Het is dus zaakom vantevoren even te bellen met Johannes, zodat men niet voor de dichte deur komt.

We hopen als bestuur u allen zo voldoende te hebben ingelicht.

Westergeest-Polen

Het is al weer een hele poos geleden, dat jullie iets van ons hebben gehoord. Maar ondertussen is er hard gewerkt om pakketten klaar te maken voor onze vaste adressen. Als jullie dit lezen, zijn wij misschien nog onderweg. De reis is 28 mei tot ongeveer 8 juni. Er is door Ursela van Assen twee keer naar Polen gebeld en ze kijken al weer naar ons uit.

Ook willen we de familie E. van Laar uit Hasselt bedanken voor de papieren om over de grens te komen, maar de controle wordt steeds strenger, schreef hij.

Wij hebben deze keer niet zo veel smokkelwaar en hebben besloten om het geld van de kerstbomen en het op zij leggen van rommelmarktspullen mee te nemen naar Polen.

En gaan naar een wisselkantoor om stoltty te kopen.

Verder willen we iedereen bedanken voor kleding enz.

Maar vooral Piet Reitsma voor het sponsoren voor deze reis.

Het verslag hoort u een andere keer.

Geert & Griet en Jappie & Annie

TERPWEI

De Terpwei begjint yn Keatlingwier, rint rjocht nei it noarden, bcht by in lyts boskje skerp f nei it westen en komt teinlik t by de Dinzerbrge, dat is de brge oer de Trekfeart krekt fierderop as it bekende 'Einehske'. Dizze wei leit mar oer in fstn fan inkelde hnderten meters yn Kollumerln; dat is dan tagelyk it part dat nder Westergeast heart. De rest leit op it grngebiet fan Driezum (=Dantumadiel). De gemeentegrins wurdt oanjn mei in stiennen grinspeal fan Dantumadiel en in metalen grinsboerd fan Kollumerln.

Dizze wei is net ld. Hy is oanlein yn it ramt fan in ruilferkaveling, dat sadwaande waard er earst altiten 'de ruilferkavelingswei' neamd. Dy ruilferkaveling wie dy fan 'Dantumadiel', dr't ek in lyts stikje Kollumerln nder foel, nammentlik Keatlingwier oan de Ald Swemmer ta en ek Beintemahs. Dy ruilferkaveling is, nei in soad ferset en argewaasje, yn 1964 oannaam. Yn it ruilferkavelingsplan stie ek in nije wei fan Keatlingwier nei de Dinzerbrge en dy waard in pear jier letter oanlein. Boppedat waard der yn ruilferkavelingsferbn in brede tochtsleat groeven, dy't de nije wei krste. Op 26 maart 1968 stelde de gemeenteried fan Dantumadiel in namme foar de nije wei fst, teminsten foar safier't dy yn Dantumadiel lei, nammentlik Terpweg/Terpwei (yn Dantumadiel is de Hollnsktalige namme de offisjele, de Fryske de noffisjele). De gemeenteried fan Kollumerln moast doe noch in namme foar it stikje yn s gemeente fststelle. Op 12 novimber 1968 waard besletten om der yn oansluting by Dantumadiel Terpwei fan te meitsjen.

Hoe wie hjirre no de lde sitewaasje, dus fan foar de ruilferkaveling? By de Eastwldmer brge rint no noch altiten in lyts weike by de feart lns it noarden yn, dy't by it iennichste hs dat der oan stiet, nei it easten fbcht. Uteinlik komt er op 'e Terpwei t, mar it lste stik is mei hikken fsletten en alhiel troch gers oerwoekere. Dat is de Headollewei, in namme dy't al hiel lang brkt wurdt, mar gjin offisjele status hat. In stikje it hs foarby hat dit weike in ftakking nei links, dy't fierderop yn de lannen dearint. Dy sydwei stiet bekend nder de namme Kampensloane. De Headollewei en ek de Kampensloane binne al hiel ld, lder sels as de Trekfeart, dy't yn 1654-1656 groeven is. Foar't dy feart oanlein waard, wie it begjin fan de Headollewei in meter as twahndert mear de kant fan Driezum t.

De Headollewei en de Kampensloane ntliene har nammen oan de lnkompleksen dr't se hinne rnen: de Headollen en de Kampen. De Headollen (t te sprekken as J-dollen) foarmje op lde kaarten in opfallend kompleks fan lange smelle stripen ln. Dy stripen binne der net mear, mar se leinen rjochts fan de tsjintwurdige Terpwei, fan de nije tochtsleat f oan it boskje yn 'e bocht ta. De Kampen, dy't eartiids oan de noardkant fsletten waarden troch de Kampesleat, in sydfeartsje fan de Driezumer Ryt, lizze links fan de tsjintwurdige Terpwei. Mei oare wurden: de Headollen hearre nder Westergeast en de Kampen nder Driezum. De lde namme fan de Headollen is Eedallen. Wy kinne dr oan sjen dat it earste part fan de namme neat mei hea t te stean hat. 'Eed' betsjut yn it Aldfrysk turf en drom wurdt wol oannaam dat de namme Headollen mei turfdollen te meitsjen hat.

Yn 1921 waard in wetterskip oprjochte dr't alle ln noardlik fan Keatlingwier oan de Kampesleat en fierderop hast oan Beintemahs ta yn nderbrocht waard. Dy polder krige de namme 'De Hooidollen', in ferhollnsking fan de namme Headollen. It polderbestjoer besleat om 1930 hinne dat de Headollewei en de Kampensloane, dy't doe noch altiten reden wienen, ferhurde wurde moasten. Der waarden doe kreaze strjitweikes fan makke. Se wienen lykwols wol wat smel en dat joech yn de ngetiid, as de haiweinen inoar dr tsjinkamen, soms hiel wat striid (der wienen yn dy tiid in protte - foaral lytse - boeren, hast allegearre t Driezum, dy't dr lns nei har ln ta moasten). De Headollewei waard ferhurde sawat oan it punt ta dr't no de tochtsleat de Terpwei krst. Men koe yndertiid fia in reed dwars troch de lannen noch fierder komme en wol oan Beintemahs ta. Ik bin dr yn myn jonge jierren noch wol lns fytst, mar dat foel net ta, want men moast hyltiten hikken iepen- en tichtdwaan.

De ruilferkaveling hat soarge foar in hiel wat bettere ntsluting fan de Headollen en de Kampen. Ynpleats fan de Headollewei te ferbreedzjen waard in nije wei projekteard, dy't fan Keatlingwier f streekrjocht it noarden yn gie. Fierderop waard net in ferbining makke nei Beintemahs, mar nei de Trekwei ta. De Kampesleat, dy't by it tsjintwurdige boskje dearn, waard tichtsmiten en de nije wei waard dr gewoan oerhinne lein. Allinnich it lste stikje mei it lde swaaigat leit der noch, heal ferside achter it boskje. Fierderop krste de nije wei de Driezumer Ryt en drnei krige er oansluting op it al besteande weike fan de Dinzerbrge f nei de Driezumer terp ta.

It sil no wol ddlik wze dat de namme Terpwei op dy Driezumer terp slacht. Dat wie eartiids in mnske terp, dr't trije pleatsen en sels in slot op stienen. Dat slot (nei Rinsma State it twadde fan Driezum) droech de namme Canter State. Der hearden ek noch twa 'simmerhuzen' oan de Trekfeart by. Ien fan dy beide huzen is letter ta boerepleats ferboud. In pear jier lyn is er fbrutsen en troch in nij hs ferfongen. It oare is it no noch besteande Einehske. Op it slot wenne yn de njoggentjinde ieu de aadlike famylje Van Knijff. De Van Knijffs binne lykwols alhielendal ferearme en fan it slot frekke, mar wol yn dizze streek hingjen bleaun ('uit de adelstand gezakt en op de Hale neergekwakt'). Canter State is yn 1855 ferkocht en itselde jier noch fbrutsen. Yn 1915 is de terp fgroeven. Der is mar in hiel lyts stikje fan oerbleaun, dr't no noch in boerepleats op stiet. Fierders bewarret allinnich de namme Terpwei it oantinken oan dy eartiids sa yndrukwekkende Driezumer terp.

Bysnder is wol dat ek de Headollen yn in strjitnamme ferneamd binne, ek al is it net yn Westergeast en net yn syn Fryske foarm. Yn 1965 krigen de strjitten yn it Ljouwerter stedsdiel Bilgaerd de nammen fan polders t alle hoeken fan Frysln. Sa kaam dr ek in wei mei de namme De Hooidollen. In oare Westergeastmer 'poldernamme' yn Bilgaerd is De Anjen, neamd nei de polder noardlik fan de Gerkesbrge. Deselde beide nammen binne yn 1997 ek yn Kollum (twreidingsplan Westenstein) as strjitnamme oannaam. Dr binne doe ek noch trije oare strjitten neamd nei lnkompleksen op it grngebiet fan Westergeast: de Hammeren, de Warren (tsjintwurdich troch de Westergeastmers meastal de Wadden neamd!) en de Weerstallen. Westergeast is dus ek al eksporteur fan strjitnammen.

Oebele Vries

t s ferline

Poppestien …

Yn'e Kollumer krante ha ik in stikje skreaun oer de Poppestien fan Westergeast. Dr binne in pear foto's by pleatst, mar by ien fan dy foto's stiet in ferkeard nderskrift. Op de foto fan twa jonges stiet njonken (omke) Auke van Assen net Joop (Jasper) Schotanus mar Johannes Schotanus.

D'r is grutte kns dat in protte Friezen om tens dizze simmer nei Frysln komme om Simmer2000 mei te meitsjen. Ien fan dy Friezen om tens wie Evert de Jong silger.

Evert de Jong is berne yn Westergeast op 07 july 1904. Syn heit en mem wiene Jan de Jong en Sjoerdje Korf.

It wie in slimme tiid en doe 't Evert tsien jier wie moast er yn 'e faknsje by de boer oan it wurk. Sadwaande koe er dat wurk leare, sa 't d'r sein waard.

Heit Jan de Jong hie al 20 jier de tarring (TB). In stadiche mar wisse dea yn dy dagen. Hy kaam te ferstjerren op 21 maaie 1915 doe 't er 40 jier wie.

Wietske de Boer Wiersma skreaun droer:

"Oan de Kalkhswei lei Jan de Jong

Lang al yn in tintsje

De frou en bern ticht der by

Hiene in winkeltsje yn in lyts wentsje.

It kaem der net rom om,

Derom foun elts wat t.

Evert brocht doktersdrankjes roun

Dy sinten wierne altyd bt".

Doe't Evert 11 jier wie en fan skoalle kaam, moast er op'e Wlddyk by de boer oan it wurk. Hy moast moarns betiid om healwei fjouweren fan't bd f. Om fjouwer oere moast er fuort; ien oere gean en om viif oere by de boer. Dr die er syn wurk oan acht oere ta. Dan wie it tiid om te iten. Oan tsien oere ta wie er dan gjin wurk. De ldste arbeiders sliepten dan efkes, mar de jongerein strnde wat roun.

Om healwei twaan wie it wer in oere piipskoft. Drnei moast er wer oan it wurk. Oan seis oere ta, want hja moasten in dei fan tsien oeren meitsje.

Dan wer in oere rinne nei hs ta. Dr stie om sawn oere it iten klear. Nei iten wie it tiid om op bd, want de oare dei moast er der wer om healwei fjouweren t.

Unfoeche oeren. Mar hja hiene d'r neat oer te sizzen. It wie in wike fan seis dagen arbeidzjen.

Yn'e hjerst fan it griepjier (1918), kamen de boer, syn frou en syn twalingpoppen te ferstjerren.

Roun 1920 hinne is Evert de Jong mei syn broers nei Amearika fstutsen om him dr ta wenjen te setten.

Dr kaam er te ferstjerren op 18 april 1988 (yn Duval, Washington USA).

Op 27 juny 1970 wie d'r in wedstryd sprietlopen op it Ljeppershiem. Sa'n 40 dielnimmers moasten ferklaaid oer in peal nei de oare kant fan it wetter rinne. Omdat it moai waar wie, kamen "vele honderden" minsken nei it Ljeppershiem ta om it feest mei te meitsjen.

Krekt foar Pinksteren 1940, op 11 maaie, hawwe de Dtske besetters 188 Nederlnske soldaten finzen naam yn Grinsln. Under harren wie ek Auke Attema t s doarp.

It is op de Jiergearkomste op 14 maart 1940 dat L. Boonstra "opmerkt dat de juffrouw de laatste tijd hier nimmer meer kerkt, en ook naar men zegt weinig meer naar Kollumerzwaag gaat. Hij acht dit niet zooals het behoort. Men dient haar op dit verzuim te wijzen".

Fandr in besite oan de tsjerkeried.

Tsien jier ferlyn: 1990.

"Jo wurde mar ien kear sechstich" sei Lieuwe Kloosterman. Fandr dat de bern fan Westergeast foar neat patat ite koene by de patatkream fan Wessel Kloosterman oan 'e Foarikker.

Op 19 july kaam hiel nferwachts Titus fan Wieren te ferstjerren. Titus, troud mei Jantsje, waard 59 jier.

Ybele Steenstra

In de schijnwerpers

Deze keer in de schijnwerpers een echtpaar welke inmiddels alweer een jaar in Westergeest wonen, en aan het bouwen zijn met een nieuwe woning. Het is de familie Henk en Gea Wigchers- Brands. Hun nieuwe woning staat aan de Bareld Bijmastrjitte nr. 5.

Ze wonen zoals gezegd al een dik jaar in een caravan naast de nieuwbouw, welke met eigen handen is opgetrokken, want Henk zijn werk is zijn hobby en dat is timmeren. Deze liefde heeft hij van zijn vader en grootvader overgenomen, daar deze ook uit hetzelfde hout gesneden waren.

Henk, welke op 13 september 1949 geboren is in Borger is in 1972 gehuwd met de toen 19-jarige Gea Brands uit Anloo. Ze hebben 2 dochters welke beide reeds de vleugels hebben uitgeslagen.

Na jaren in Borger te hebben gewoond (Gea werkte daar als administratief medewerkster bij een bouwbedrijf), zijn ze verhuisd naar Bergum daar Henk, welke werkt bij Bouwbedrijf Van der Meer uit Wytgaard, dan iets dichter bij zijn werk kwam te wonen.

In Bergum hebben ze 4 jaar gewoond, waarna ze zijn verhuisd naar Noordbergum, doch hier konden ze niet goed wennen. Daarom gingen ze op zoek naar een plek waar ze de gemoedelijkheid en saamhorigheid konden vinden, welke ze van Borger gewend waren. Dat hebben ze hier gevonden, beamen ze beide (vooral vorig jaar toen Henk 50 jaar is geworden is het een gezellig verjaardagsfeest geworden met allen buren)

Voor hobby’s verder dan bouwen en poetsen zijn ze de laatste tijd niet aan toegekomen. Ze hopen dat, wanneer het huis klaar is, ze zich kunnen uitleven op hun 2e hobby, het tuinieren wat ze beide graag mogen doen.

Naast de al reeds eerder genoemde hobby’s mag Gea ook graag creatief bezig zijn, zoals het schilderen op linnen e.d. en Henk met het maken van houten speelgoedartikelen, welke hij vroeger veel voor zijn kinderen maakte (misschien in de toekomst voor de kleinkinderen?) Doch dit alles wanneer de bouwwerkzaamheden achter de rug zijn en ze samen andere dingen kunnen gaan ondernemen en van de rust en de ruimte kunnen gaan genieten.

Wij als redactie hopen dat zij zich ook gauw ingeburgerd mogen voelen hier in ons eigen Foestrum.