Home
General
News
Latest news
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterphotos
4th of May
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23

REDACTIELEDEN

C. Loonstra
J. Wiersma
0. BijIstra
J. de Bruin

Fam. Meyer (verspreiding)
Ronnie van Assen (vormgeving)

Kopij voor de eerstkomende FOESTRUMER inleveren voor

8 sept 1999

inleveren bij mevr. J. Wiersma, E. Meinertswei 11, Westergeest
De volgende inleverdatum is:

24 nov. 1999

Jaargang: 10
Nummer: 2

BESTE DORPSGENOTENWanneer u deze uitgave van de Foestrumer onder ogen krijgt, zullen misschien enkele van u al op vakantie zijn geweest of op dit moment reeds op weg zijn, maar de meesten van ons zullen nog enkeie weken moeten wachten om van hun welverdiende rust te genieten.
Maar eerst kunt u weer het wei en wee te weten kornen wat er zich heeft afgespeeld in ons eigen Foestrum in de afgelopen tijd, of wat er nog op stapel staat deze zomer, u kunt het weer van a tot z lezen in deze uitgave van de Foestrumer.
Zoais we al eerder schreven is het niet mogelijk om alle nieuwe inwoners in de schijnwerpers te krijgen daar Westergeest op dit moment zo in de lift zit wat de groei aan nieuwe inwoners betreft,omdat we maar vier keer per jaar uitkomen. Desondanks worden ook zij hier veel woonplezier toegekend van onze zijde.
Verder is er van onze zijde niet veel meer te melden, doch we willen u toch nu of straks een hele goeie vakantie toe wensen waar dan ook.
De Redactie


VOOR OP UW PRIKBORD!!


AGENDA
Juni:
19 Fietstocht. Start tussen 13.30 uur en 14.00 uur bij
caf Foestrum (FC)
23 Jeugdviswedstrijd, aanvang 18.30- 20.00 uur
27 Openluchtconcert van de Bazuin in Veenklooster,
aanvang 16.15 uur

Juli:

7 Jeugdviswedstrijd, aanvang 18.30-20.00 uur
9 Uitvoering van de Gymnastiekvereniging SVS, aan
vang 19.00 uur

Augustus:
4 Bouwvak damesviswedstijd, aanvang 18.30-20.00 uur
11 Idem
18 Idem
28 Spellen- en muziekdag op het Ljeppershiem (CC)

September:
8 Instuifmiddag Gymnastiekvereniging

Oktober:
22 Dropping voor kinderen. Start bij Ljeppershiem (FC)

November:
5 Survivaltocht voor inwoners Westergeest, Oudwoude
en Triemen (i.p.v. dropping volwassenen) (FC)

PLAATSELIJK BELANG WESTERGEEST

Inmiddels is de voorjaarsvergadering gehouden. Hierbij waren B & W en de politieke partijen uitgenodigd. De opkomst was goed te noemen. Vanuit B & W waser weinig te melden, 2/3 schitterde door afwezigheid. Als Dorpsbelang hebben wij inmiddels een brief hierover naar B & W geschreven, waarin gevraagd wordt wat zij van Dorpsbelang verwachten.
De bomen in het geboortebos zijn inmiddels geplant enlof herplant. Ook is er een tegelpad aangelegd. Hidde Nicolail heeft dit in samenwerking met Dorpsbelang gestraat. Bedankt hiervoor!!.
Omrop Frysln T.V. heeft 2 dagen opnames in ons dorp gemaakt. De T.V.-uitzending is 3 juni geweest.
Radio Noord-Oost Friesland heeft voor onze regio correspondenten aangesteld. Hier kunt u zaken melden, die u belangrijk genoeg vindt om op de radio uit te laten zenden.
Hiervoor kunt u contact opnemen tussen 18.00 en 20.00 uur met Emile en Cocky d'Hamecourt, tel. 0511-408363.
Veilig Verkeer vraagt vrijwilligers voor bestuuriijke functies en vrijwilligers voor het uitvoeren van praktische klussen. Inlichtingen kunt u verkrijgen bij P. de Vries, tel. 0519294712 en bij F. Swart, tel 0519-321921.
Wij wensen u alien een prettige vakantie toe!
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met een bestuurslid van Dorpsbelang.
Vriendelijke groeten., Wierd Kooistra (tel. 0511- 441974)

CULTURELE COMMISSIE

Voor zaterdag 28 augustus worden er plannen gemaakt om een spellen- en muziekdag te organiseren op het Ljeppershiem. De plannen voorde middag worden nog verder uitgewerkt. Wat wei vaststaat is, dat 's avonds in een tent Duo Silverstone de muziek komt verzorgen. Het thema van deze middag en avond staan in het teken van Country. Noteer deze datum alvast! Nadere mededelingen kriigt u te zijner tijd nog via een stencil.

Bestuur Cuiturele Commissie.

VERSLAG VAN DE PLAYBACKSHOW, GEHOUDEN OP 19 MAART

De Culturele Commissie van Westergeest organiseerde op vrijdag 19 maart haar jaariijkse Playbackshow in de Fokkema's Pleats.
Dit jaar was er voor gekozen om de deelnemers in 3 groepen te verdelen.
Aan deelnemers en dan met name de jongeren geen gebrek. De ouderen lieten het deze avond enigszins afweten en de organisatie rekent dan ook op een groter aantal volgend jaar. De jury bestaande uit Grietsje, Bregtje en Simon had het deze avond niet gemakkelijk, want de deelnemers zaten elkaar soms dicht op de hielen. Discotheek 'Satellite Sound' met presentator Klaas Banga en voor geluid Gerard liet deze avond ook niks te wensen over.
De uitslag deze avond t/m 10 jaar:

Hiltje en Ruben: Frans Bauer en Marianne Weber - Kleine dingen in het Leven.
Jantje, Heine en Harmen: Rocky - Dog eat Dog.
Ren: Andr van duin - Angelique.

11 t/m 15 jaar:
Gepke en Ineke: Britney Spears - Baby one more Time
Jantine: Anouk - Nobody's Wife
Margriet: Celine Dion - The Power of Love

16 jaar en ouder:
Doeke en Hester: Frans en Monique - H Monique

Ineke en Danieke: Herman Finkers en Brigitte Kaandorp duet.
Jennie en Herke: Trixie.

Het publiek dat zorgde voor een volle zaal kon deze avond zijn favoriet kenbaar maken en de uitslag hiervan was:
T/m 10 jaar:
Rene: Andr van Duin - Angelique

11 t/m 15 jaar:
Margriet: Celine Dion- the Power of Love

16 jaar en ouder:

Doeke en Hester. Frans en Monique - H Monique.

Na de uitreiking van de bekers was er voor alle deelnemers een attentie en kon men terugzien op een geslaagde avond.

FEESTCOMMISSIE


Zoais u wellicht weet is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Ulbe de Jong, Oebele BijIstra en Tsjikke Dijkstra zijn onlangs uit de Feestcommissie gestapt. Hun plaatsen zijn overgenomen door Marten Bijisma, Tsjikke Dijkstra jr. en Froukje Timmermans. De Feestcommissie wil Ulbe, Oebele en Tsjikke heel hartelijk bedanken voor al die jaren, dat zij zich hebben ingezet voor alle activiteiten van de Feestcommissie. Voor Marten, Tsjikke en Froukje natuuriijk een hartelijk welkom en veelsucces gewenst de komende jaren.

Op Tweede Paasdag konden de kinderen eieren zoeken op het Ljeppershiern. Ongeveer 65 kinderen kwamen met hun mandjes, emmertjes of tasjes om zoveel mogelijk eieren te verzamelen. Bij de allerkleinsten liep er een grote, gele kip rond. Deze kip hielp mee om de eieren te zoeken. Sommige kinderen vonden de grote kip een beetje eng, maar toen ze zagen, dat de kip ook eieren uitdeelde, verdween de angst snel en liepen ze allemaal achter de kip aan. Het was een geslaagde dag.
Op Koninginnedag was het wederom feest voor de kinderen. In de Fokkema's Pleats konden zij namelijk pannenkoeken bakken. Toen de ruim 45 kinderen om 5 uur arriveerden, stond alles klaar, zodat ze meteen konden beginnen. Het werd een heerlijke smulpartij. Na een uur waren de meesten uitgegeten en zijn ze met ronde buikjes weer naar huis gegaan.
's Avonds werd door Toneelvereniging 'De Fodkoer' uit Ee het blijspel "Heibel op Galamastins" opgevoerd in de Fokkema's Pleats. De publieke belangstelling was matig. slechts 25 personen kwamen hier op af. De spelers van 'de Fodkoer' trokken zich daar gelukkig niets van aan en bezorgden het publiek een gezellig avondje.
Op vrijdag 14 mei werd een avondje 'Paintball' georganiseerd in Oudwoude. In totaal waren er 19 deelnemers. Bij aankomst moest iedereen eerst een groene overall aantrekken. Daarna werden er twee ploegen gevormd (een damesploeg en een herenploeg) en werden er instructies gegeven over de spelregels en de wapens.
Ten slotte werden we rondgeleid door het' speelveld'.
De melkfabriek is volledig geblindeerd en de grond is bedekt met een dikke laag zand. Auto's , muren en schuttersputten van zandzakken zijn in de ruimte geplaatst om dekking te geven. Daarnaast zijn er trappen, glijbanen, kleine kruipgangen en diverse andere objecten waarachter je je kan verschuilen. De muziek en de rookgordijnen maken het allemaal nog spannender. Er werden vijf spellen gespeeld van elk twintig minuten. Werd je tijdens het spel geraakt, dan was je af en moest je terugkeren naar de kantine. Het was een zeer geslaagde avond.
Als het aan ons ligt wordt het volgend jaar zeker herhaald.

Voor de kornende tijd staan er weer diverse activiteiten op het programma, waaronder de jaariijkse Fietstocht (11 juni), de Dropping voor kinderen (22 oktober) en een Survivaltocht (5 november ). Wij houden u hiervan op de hoogte!
De Feestcommissie.

VISCLUB "DE DOBBER"

Visbarbecue d.d. 3 juli 1999
Ook dit jaar zal er een visbarbecue gehouden worden.
Er wordt gevist van 07.00 -12.00 uur, met na afloop een barbecue.
Graag opgeven voor 26 juni a.s. onder vooruitbetaling van f 15,-- (hierbij is inbegrepen de viswedstrijd en de barbecue) bij R. de Jager, of bij n van de bestuursleden. Er wordt op gewicht gevist, dus niet op aantal. Er wordt gevist in de Zuid-Ee onder Anjum. U dient aanwezig te zijn om 06.45 uur bij de brug tussen Anjum en Ee, op het parkeerterrein. Het natje en droogje tijdens de wedstrijd wordt verzorgd door surfcentrum de "Balg" te Oostmahorn.
De data voor de geplande Jeugdwedstrijden zijn:
Woensdag 16 juni 18.30-20.00 uur
Woensdag 23 juni 18.30-20.00 uur
Woensdag 7 juli 18.30-20.00 uur

De data voor de geplande Bouwvak Dameswedstrijden 1999 zijn:
Woensdag 4 augustus 18.30-20.00 uur
Woensdag 11 augustus 18.30-20.00 uur
Woensdag 18 augustus 18.30-20.00 uur

Het bestuur.

NIEUWS VAN DE GYMCLUB "WIJ BLIJVEN FIT
Donderdag 27 mei zijn wij met de gymnastiekclub ' Wij blijven fit' (meer bewegen voor ouderen) als afsluiting van seizoen 199811999 op stap geweest. Om ruim 1 uur vertrokken we met 6 auto's richting Olterterp. Het doel was de Antiekboerderij " De Slag" in Selmien.
We troffen prachtig weer. De heer Ferbeek stond ons al op te wachten toen we aankwamen. Er was heel veel moois te bezichtigen, zoals antieke kasten, schilderijen, moderne en antieke sieraden, Grootmoederstijdspullen, te veel om op te noemen., maar heel mooi.
En overal werd uitleg bij gegeven. Je kon er ook leuke dingen kopen. We kregen ook nog thee met een koekje. Daarna vertrokken we weer, nu naar Olterterp.. Bij het Witte Huis hebben we op het terras gezeten en een paar consumpties gehad. Het was er gezellig druk. Daarna werd het tijd om terug te gaan naar Westergeest. Daar hebben we eerst een borreluurtje gehad en Minke tracteerde, want die was jarig geweest..
Daarna had Bethlehem voor een heerlijke koffietafel gezorgd, die we alle eer aandeden. Zo kwam er een einde aan een hele geslaagde dag. Tetsje bedankte iedereen, die bijgedragen had aan deze mooie dag en wenste alien een mooie zomer toe. Dinsdag 5 oktober beginnen we met frisse moed aan seizoen 199912000. En hopen dat er nieuwe leden zullen kornen, want die hebben we nodig. Het is een gezellig uurtje elke week en goed voor de conditie. We heten niet voor niets " Wij blijven fit' / Meer bewegen voor ouderen

GYMNASTIEKVERENIGING S.V.S.


Hallo jongens en meisjes, dames en heren.

Nog even en de schoolvakanties staan weer voor de deur, Ook voor de gymnastiekvereniging.
Op 4 juni hadden we weer onze jaariijkse wandeltocht, waar hopelijk alle deelnemers met plezier aan hebben meegedaan. Iedereen kreeg na afloop een mooie medaille als aandenken.

Voor de zomervakantie staat er nog n aktiviteit op het programma, n.l. de uitvoering en wel op
juli om 19.00 uur. Deze staat dit keer in het teken van het circus. Allemaal komen kijken dus!
In de week van 4 juli houden we een koekactie in Oudwoude/Triemen en Westergeest.
Na de zomervakantie houdt SVS een grote instuifmiddag op 8 september. Alle kinderen zijn welkom om leuke spelletjes te doen en (misschien) enthousiast te worden om zelf lid te worden van onze vereniging.
Dus neem woensdagmiddag 8 september al je vriendjes en vriendinnetjes mee naar het gymlokaal in Oudwoude! Met mooi weer worden de spelletjes buiten gehouden. Inschrijfgeld voor leden is f 1,50 en voor niet-leden f 2,50.
Uiteraard krijgt iedereen drinken en wat lekkers. De gymlessen beginnen dan weer in de week van 13 september.
Dus: 4-9 juli koekactie
9 juli uitvoering
8 september grote instuif

We wensen iedereen een zonnige en sportieve zomervakantie toe!
Het bestuur.

FAMILIEBERICHTEN
Geboren:
18 maart Jan de Jong, Bumawei 2
19 maart Reinier Keizer, Brede Ikker 12
9 juni Tryntsje Tine( roepnaam Tina) Dijkstra, Kalkhswei 18
Overleden:
14 maart Martha de Bruin-Venema, 68 jaar
2 mei Durk Bosgraaf, 81 jaar

BAZUINKLANKEN

Wanneer deze Foestrumer uitkomt, hebben we ons eerste zondagopenluchtconcert al gehad.
Zij, die daar aanwezig waren, hebben kunnen opmerken, dat we een nieuwe dirigent hebben, n.l. Dirk Vincken uit Leeuwarden.
We wisten, dat Gerton Rauw andere plannen had, want anders leer je niet voor het " groot " rijbewijs, maar toch kwam het nog als een donderslag bij heldere he~ mei, toen hij vertelde, dat hij op sollicitatiegesprek moest als internationaal chauffeur.
Gelukkig voor hem, jammer voor ons. Hij kreeg die baan en rijdt nu op grote wegen door Europa. We denken met genoegen terug aan de periode Gerton Rauw en verwachten een goede tijd tegemoet te gaan met Dirk Viricken.
Voor de zomervakantie staan nog de gebruikelijke Openluchtconcerten op het programma en de muzikale rondgang met lijstkollekte. Op 13 juni hopen we ons te laten horen in de Triemen en Westergeest. Beide keren 's avonds en op 27 juni 's middags om 16.15 uur te Veenklooster. De muzikale rondgang te Triemen is al geweest, die te Westergeest is gepland voor 17 juni a.s. Dit alles natuuriijk als het weer een beetje meezit. Helaas hebben we daar minder prettige ervaringen mee.
Op Pinkstermaandag in Veenklooster, waar we samen met Juliana Kollumerzwaag de samenzang begeleidden, werden we behoorlijk nat (en stijf
Maar we houden moed!

Tot wederhoren

BERICHTEN UIT DE PEUTERSPEELZAAL

Als u dit leest hebben we al afscheid genomen van juf Nienke Boschma en spelen, plakken en zingen verder met de nieuwe peuterjuf, Nelie Halman uit Damwoude.
We vonden het erg jammer om na 4, 5 jaar afscheid te moeten nemen, maar hebben er alle vertrouwen in dat de peuters met net zoveel zorg omringd worden door juf Nelie. Natuuriijk hebben we het afscheid niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 10 juni zijn we 's ochtends met de peuters naar de kinderboerderij in Dokkum geweest. 's Middags> konden we juf Nienke, mede namens de stichting Cultureel Werk Kollumerland, een receptie aanbieden, waarbij alle peuters" en ouders van de afgelopen 4,5 jaar afscheid van haar konden nemen.
Ondanks dat de afgelopen periode in het teken stond van het vertrek van juf Nienke zijn er ook nog wei wat andere dingen te melden. Op 17 maart hadden we een ouderavond. Twee personen van de Sionsberg kwamen ons toen wat vertellen over de peuter en het ziekenhuis. Het was een interessante avond. 30 maart zijn de peuters lammetjes wezen kijken bij juf Ria, niets is leuker dan aanschouwelijk onderwijs. De opbrengst van de Paasbrodenaktie was ook dit jaar weer een succes. We hopen hier leuke dingen mee te doen voor onze peuters. Mede dankzij het mooie weer van de afgelopen tijd kunnen de peuters regelmatig even uitwaaien op de buitenspeelplaats. Zo wordt alle inzet van vorig jaar toch nog beloond. Wij gaan nog even door tot 22 juli en hopen dan te genieten van een mooie, warme zomervakantie. De Ouderraad.

HALLO FOESTRUMERS

Hier even een berichtje van de Nieuwjaarscommissie.

Om 11.00 uur 1 januari j.l. was er een koele spetterende nieuwjaarsduik.
Vanaf de brug was de opkomst geweldig. Helaas waren er maar weinig deelnemers, die de sprong aandurfden. Er waren slechts drie deelnemers die de sprong waagden.
Wij willen via deze weg Marten, Hitty en Herke bedanken voor hun moed!!
Tevens willen wij bedanken Leo en Jenny Lemstra voor de wodka, die ze hadden meegenomen. Dit was dan ook wei nodig om weer op temperatuur te komen. Ook Bjinse Dijkstra willen wij bedanken voor de overname van de 120 liter chocolademelk.
Tot besluit willen wij toch even laten weten, dat wij het een geslaagde nieuwjaarsstunt vonden. Bedankt!!
De Nieuwjaarscommissie.

(door een fout van de redactie is deze informatie niet in de Foestrumer van maart geplaatst)

BREDE-IKKER, FLAAKS-IKKER EN FOARIKKER

It nijste gedielte fan Westergeast is it nijbouplan De Kamp". Trije fan de fjouwer strjitten dr ha 'ikker'-nammen: Brede-ikker, Flaaks-ikker en Foarikker. Foar't ik dr mear oer fertel earst wat oer de namme "De Kamp". Fanlds waard mei de Kamp in stik ln oan de westkant fan de tsjintwurdige Bumawei bedoeld. Dat wie yn 'e tiid doe't der oan de Bumawei, op inkelde boerepleatsen nei, noch gjin
inkelde bebouwing wie. Yn 1903 waard de Kamp oankocht
troch de Vereniging tot Bevordering van de Landbouw-arbeid in de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, in organisaasje fan boeren en notabelen, dy't noch altiten bestiet. Dy feniening ferdielde it stik An yn persieltsjes, dy't drnei ferhierd waarden, spesjaal oan lnarbeiders. Sa waard de Kamp in folkstntsjekompleks. Yn 1915 waard it foarste stik ferkocht oan de Wenningbouferiening fan Kollumerln, dy't der seis wenningbouhskes op delsette (dy steane der no noch). Oan 'e ein fan de jierren santich projektearre de gemeente in nijbouplan op it oerbleaune stik fan de Kamp en op it ln westlik drfan. Uteinlik kaam in grnruil ta stn tusken de gemeente en de feriening mei de lange namme. De gemeente krige de Kamp yn hannen en de folkstntsjes waarden in stikje nei it westen opskood. Wat letter kaam dr ek de tennisbaan.
Yn it nijbouplan "De Kamp" soenen fjouwer strjitten oanlein wurde en dy moasten fansels allegearre in namme ha. De Geakundekommisje, dy't de gemeente droer advisearje moast, kaam der net t en frege drom myn advys. Ik ha doe foarsteld om se alle fjouwer in 'ikker'-namme te jaan. Foarikker, Boskikker, Brede Ikker en Flaaksikker. Undertusken hie Pleatslik Belang oan it gemeentebestjoer frege oft ien strjitte ek nei Bareld Bijma, in man mei grutte fertsjinste foar Westergeast, neamd wurde koe. De Geakundekommisje hat doe besletten om de namme Boskikker ferfalle te litten. De kommisje fn dy namme it minst gaadlik, om't de minsken der miskien earder Bos-kikker fan meitsje soenen as Bosk-ikker! Drnei stelde op 8 maaie 1980 de gemeenteried de nammen Foarikker, Flaaks-ikker, Bredeikker (dus yn twa gefallen mei in streepke der yn) en Bijmastrjitte fst.
Wat wie no it idee achter dy 'ikker'-nammen? Ik woe drmei oanslting sykje by de ikkers fan Westergeast, om't dy foar s doarp sa karakteristyk binne. Mei dy ikkers wurde de smelle stikjes ln snder sleatten dertusken bedoeld dy't wy no noch goed sjen kinne sdlik fan de Kalkhswei en tusken de Woarven en de Trekfeart. Op lde kaarten falle se noch folle mear op. Ik ha dy ikkers op 'e kadastrale kaart fan Kollumerln it 1823 teld en kaam t op net minder as 69! Dy lizze net allegearre njonken inoar, mar binne ferdield oer fjouwer kompleksen. Yn twa drfan rinne de ikkers noard-sd en yn de oare beiden east-west. Dy fjouwer kompleksen fan ikkers binne de folgjende:
1) sdlik fan de Kollenswei en Kalkhswei: yn 1823 23 ikkers, rjochting: noard-sd, lde namme: Sd- of Suderilkkers.,
2) noardlik fan de Kalkhswei, tusken de Woarven en de Trekfeart: yn 1823 31 ikkers, rjochting: east-west, lde namme: Krme ikkers (teminsten foar de ikkers ticht by de Kalkhswei, dy't wat krm rinne);
3) achter de Woarven, oan 'e Van Teijenswei ta: yn 1823 6 ikkers, rjochting: noard-sd, lde namme., Dwarsikkers.,
4) eastlik fan de Kertiersreed: yn 1823 9 ikkers, rjochting: east-west, lde namme mooglik, mar net wis: Eastikkers.
Dizze ikkers waarden oarspronklik allegearre as bouln brkt. Yn de Kollumer krante fan 16 desimber 1916 fine wy droer de folgjende bysnderheden neamd.. "Ten Zuiden en Westen van de hoofdbuurt van Westergeest strekken zich een groot aantal akkers uit ter grootte van een half tot anderhalf pondemaat en slechts door smalle greppelslootjes gescheiden. Zij worden ten deele verhuurd, ten deele ook door de eigenaren zelven gebruikt en bebouwd met aardappelen voor eigen consumptie, met rogge en haver voor eigen vee of met vlas en cichorei voor de markt." Letter binne dizze ikkers yn greide omset en soms ek gearfoege ta wat bredere persielen. De skiedingsgrippels waarden no ferfongen troch fredings fan pealtsjes en triedden. Op guon plakken waarden der ek huzen op set: oan 'e Kalkhswei, de Kollenswei en de Eelke Meinertswei sdlik fan de oanslting op'e Kollenswei.
Dizze ikkers foarmje meiinoar wat yn Drinte in 'es' neamd wurdt. Wat is in 'es' no eins krekt? Dat is in oaniensletten kompleks fan boulannen dy't troch har ferkavelingspatroan (lange smelle stripen snder sleatten dertusken) ferskille fan oare boulannen. Se lizze yn 'e regel yn 'biokken' mei ferskillende ploechrjochting, dr't wegen of reden omhinne of tuskentroch rinne. Se moatte op 'e folgjende wize ntstien wze Der waard troch de doarpsmienskip in stik woeste grn leafst ticht by it doarp, yn kultuer brocht mei it doel om it as bouln te brken. Drnei waard de grn oer de boeren ferparte (ek de tsjerke dielde as grneigner faak mei). Drby krige elk taparte yn ferhlding ta it grnbesit dat er al hie. Dat betsjutte dat net alle ikkers like breed waarden en guon boeren sille ek wol mear as ien ikker krige ha. As der ferlet fan mear bou wie, dan waard wer in 'blok' oanmakke, mar dan rnen de ikkers yn 'e regel oars as yn it earste 'blok'. Sokke 'essen' binne hiel ld nammentlik t 'e tiid tusken 700 en 1000.
De ikkers fan Westergeast binne ddlik sa'n'es'. Yn it gefal fan s doarp is dy ferdield yn fjouwer 'biokken'. De wegen of reden dy't der omhinne of tuskentroch rinne, binne. de Kollenswei, de Kalkhswei, de reed snder namme achter de Woarven lns (rint fan de Kalkhswei nei de Van Teijenswei ta) en de Kertiersreed. De tsjerke hie yn alle gefallen yn trije fan dy fjouwer 'blokken' ien of mear ikkers. Yn Westergeast, dat op in snkop leit, wie net folle rmte foar bouln want om dy snkop hinne is de grn te leech en te wiet. It gebiet mei de ikkers wie drom oarspronklik ek frij fan huzen. hast alle bebouwing wie noardlik fan de tsjerke.
Hiel wat ikkers moatte yn earder tiid in eigen namme hn ha. Yn Westergeast is dr eins neat fan bewarre bleaun. Allinnich yn Jilde stikken komt men noch wol ris ien tsjin, mar dan wol altiten yn Hollnske fertaling. Sa liet Jappie Dijkstra my ris in keapakte t 1901 sjen dr't it yn giet oer it ferkeapjen fan "een stuk bouwland te Westergeest de twintig spinde genaamd". Yn it ferkeapboekje t 1854 fan it boerespultsje oan de Trekfeart dr't no Henk en Gea Elzinga wenje (ik ha dr al ris faker wat t oanhelle), komme wy ek sa'n soarte namme fan in ikker tsjin. 'de vijf spint'. Yn it Frysk sille dy ikkers 'de twintich spyn' en 'de fiif spyn' hiten ha. In spyn wie earflids safolle ln as mei in spyn (1/16de mudde) sied besiedde wurde koe en dat wie net folle.
Yn it boek fan Andreae oer de skiednis fan Kollumerln wurde in pear lde nammen fan ikkers neamd dy't der wat oars tsjogge de Boschakker, de breede akker, de Vlasakkers en de Gemeentsakkers (Andreae seit der net by wr't dy krekt leinen). Doe't ik strjitnammen foar "De Kamp" betinke moast, ha ik dy nammen t it boek fan Andreae as tgongspunt naam. Dy strjitnammen moasten Frysktalich w ze, dat sa kaam ik doe op Boskikker, Brede ikker en Flaaksikker t. Om't 'Gemeentsikker' my net sa'n gaadlike namme talike, ha ik as flirde namme 'Foarikker' foarsteld. Dat is in namme dy't eins net by s Westergeastmer ikkers ths heart, want in foarikker is op grutte stikken bou de ikker dy't dwars foar de oare ikkers trochrint. Dochs like my dat in goed brkbere namme ta foar de ferbiningswel tusken de Bumawei en de Kertiersreed, dy't as it wiere dwars foar de oare 'ikker-'strjitten trochrint.
Troch ruilferkaveling is der hjoed-de-dei fan de 'essen' yn Drinte sa goed as neat mear oer. Fan de 'blokken' mei lytse smelle persieltsjes binne grutte stikken bouln makke, dr't neat bysnders mear oan te sjen is. Hiel wat minsken fine it no o sa spitich dat op net ien plak yn Drinte in oarspronklike es' yn stn hlden is. It is drom foar Westergeast wat hiel spesjaals dat it syn ikkers sa goed bewarre hat. Wy hoege boppedat net bang te wzen dat ek de Westergeastmer ikkers it slachtoffer wurde fan de ruilferkaveling, dy't no yn Kollumerln geande is. Op oanwizing fan de Centrale Ruilverkavelingscommissie yn Utrecht binne nammentlik hast alle ikkers fan Westergeast bten de ruilferkaveling hlden Dat jildt net foar de oarspronklike ikkers neist de Kertiersreed: dr is yn ruilferkavelingsferbn de geboartebosk op kaam.
Yn Frysln stie eartiids Jistrum bekend om syn Aide 'es', ek al hie dat doarp net folle te bieden wat dr op like. Undertusken hat bliken then dat dat sa goed as wis net in echte 'es' west ha kin. Dat makket de ikkers fan Westergeast noch belangriker, want dy foarmje wol in echte 'es' en binne boppedat yn it lnskip noch goed te sjen. Se bewize fierders dat Westergeast in hiel Aid doarp is. Wy meie dus wol wiis wze mei s ikkers! Miskien wurde se seis noch wol ris ien fan de attraksjes fan Westergeast. In pear jier lyn binne by Eastermar histoaryske ikkers oanlein, dr't Aide siedsoarten op ferboud wurde. Dat is fuortdaalk presintearre as toeristysk produkt, mei alle subsydzjes dy't dr by hearre. Wrom soenen dan de folle moaiere en echtere ikkers fan Westergeast net noch ris in toeristysk produkt wurde kinne?

Oebele Vries

UT US FERLINE

Al yn 4000 - 1500 foar Kristus wie hjirre al bewenning. By Kollumersweag, de Trieme en Keatlingwier binne fjoerstjinnen bylen fOn. Mar ek pylk- of spearpunten en 'krabberkes '(om hden skjin te meitsjen) binne t 'e grn weikaam.

Yn de list fan 'pastors' fan Westergeast komme wy ek by Heer Bernardus Henrici, Hy wie in mnts t it Sint Bonifacius kleaster fan Dokkum en wie troud (?) mei 'pastoirsche" Geertje Gerritsdr.
Yn juli 1579 moat er op de flecht en kriget er nderdak yn 'e omkriten fan Stjinwyk by Heer Steven Jansz. Van Utrecht, "vicarius an de Olldemerckt". Hy sil as pastor te Westergeest in jier of wat letter ferklearje dat er by dizze vicarius foar "de somma van ]X golden gulden "yn it kryt stiet. Dat hat te meitsjen mei de kosten 'die ick heer Berent voorsz. bij den voorn. H. Steven in mijnen noodt ende ongevall tot zijnen huyze verteert hebbe, wandt ick mijn been gequest ende gebroken hadde".
'Gebouwd door F. T en M. J. op den 8 october 1860 is aan dit gebouw den eersten steen gelegd door Jan J. Fokkema' ' sa stiet yn 'e muorre fan de pleats Eelke Meinertswei 5. It jiertal 1860 stiet ek yn in nokanker oan 'e foarein fan dizze ienfldige mar steatige pleats '(drs. P. Karstkarel).
Mei F.T. wurdt Fokke Tjebbes Fokkema bedoeld dy't op 27 jannewaris 1846 troude mei Maaike Jans Minnema ( de letters M.J.)
De Fokkema's wiene foaroansteande Iju yn Westergeast en omkriten. Sa is harren namme ferbn mei de Fokkema's Pleats mar ek Cleyn Buma hat dizze namme yn de list fan eigners te stean.
Neffens de lde papieren stie der oan 'e Eelke Meinertswei 5 (de Foarwei) yn 1820 noch neat.
Op 31 maart 1979 wie der in bazar yn 'e Fokkema's Pleats. Dizze bazar wie opset troch de katechisaasje-groep fan Westergeast en de opbringst gie nei de Sahellannen.
Ds. Joh. Heegsma hie op de katechisaasje it nderwerp 'De Barmhartige Samaritaan' besprutsen en Wessel Kloosterman, Anneke Huisman en Drewes Wiersma ha dat ferhaal yn praktyk brocht mei dizze bazar en mei it ynsammeljen fan klean op 4 april 1979. Sa helpt Westergeast Sahel.
De fietstocht fan Westergeast luts yn 'e simmer fan 1979 sa'n 300 minsken. Seis minsken t Ternaart, Berlikum en Grou stutsen by de Fokkema's Pleats mei prachtig moai waar (net te kld en net te waarm mei gjin spat rein) f foarde 28 kilometer. De krante neamt ek de 78 jierriche J. van der Wal noch as ldste dielnimmer.
Mear ld nijs

Op Keaninginnedei 1904 stuts men yn Kollum fjrwurk f doe't der brn! roppen waard. Men hie yn Westergeast de tsjerkeklokken 'kleppen' heart as in foarm fan alarm. Mar dr wie neat fan oan!
Yn 'e simmer fan 1914 kaam de jongerein op sneintejn bijelkoar lykas as hjoed de dei ek noch op de brge Mar it paad waard doe destiids net frijmakke foar foarbykommende froulju of pearkes. De jongerein 'bezigden vieze taal'. It wie slim gench om it yn 'e krante te setten!
Op 12 april 1979, 20 jier ferlyn, kaam Anne Fennema te ferstjerren. Hy waard 69 jier. Fennema wie in fertrouwd gesicht yn it doarp. As slachter oan 'e Bumawei 21 sil er hast hiel Westergeast yn syn winkel hawn ha. Altyd mei in wurd mar ek mei in stikje fleis foar de bern,
Simmers wie Fennema mei waarm waar by it Ljeppershiem wol yn 'e feart te finen.

Ta beslt

Yn de Kollumer krante fan 3 maaie 1985 stie in gedicht oer un dominee uut Westergeest

Voor un dominee uut Westergeest

Was domineren un heel groot feest.
Hy speulde met 'n diaken op 'n loude kerkbank
Soms dubbel zes of dubbel blank
Mar de Westergeestenaren
Dat moest de predikant ervaren,
Hadden 'gjin nocht' an dat domineren

Dat suuden se hem wel anders leren.
Se seiden: Dit is niet jo werk,
Hou jo je mar an 't kerkewerk.
En luuster, dominee fan Westergeest,
Doen as de skoenmaker 'Hou je bij de leest,
En dit kin jo fan oons nog lere,
Dominee's magge nooit dominere.

Ybele Steenstra

WYBREN FOURT

Doe't de wekker om fIif re frn gie Geale oerein. Mei de fuotten by it bd del, bleau hy efkes sitten. Hy skodde syn tige swiere holle der ris in kear hinne en wer.
't Wie neare nacht yn de arke. De lampe wie tgien en op 'e taast gie hy nei it hoekspyntsje. Hy wist, dat er noch in kears yn it kastje siet. Yn de ferklaaiersklean siet in doaske lsjefers en sa krige hy in bytsje ljocht om him hinne.
"Earst it dveltsje mar oanstekke", grommele hy yn himsels. Mei in Aid krante en wat lytse houtsjes kaam it kacheltsje ta libben en nei in amerij strielde hy warmte t
Troch it doarke pakte hy in hnfol snie en wreau him dat om 'e holle en iet dr fan. Hy knapte der suver in bytsje fan op.
"Nea wol ik wer dronken wurde", sei er yn himsels.

Dat siet fstskroefd achter syn lytse eagjes. Nei as er wat oalje yn 'e lampe then hie, krige hy dat ding ek wer oan 'e praat en knypte de kears it.
Doe ruile hy de sneinske klean mei de deiske. "Mar goed,
dat Akke my net sjocht", sa knoarre hy, wyIst der him oer it kacheltsje bgde.
" 'k Moat earst wat yn 'e ropse ha", sa tocht hy.

Nei in koart skoftsje hie der tee en in hompe blle foar him. 't Gie troch him hinne, wat hy no earst dwaan soe. 't Siet him goed dwars, dat er net wist, wat er mei syn maat oan 'e hn wie. Hy wie yn betinkst om nei de boarch te gean, mar koe ek samar net weibliuwe fan it wurk.
Doe't hy by Beintemapleats oankaam, komt Jan Menhear him yn 'e skuorre temjitte en ropt: "Bist dyn maat hjoed kwyt, Geale, hy is hjir juster west te sizzen, dat er graag moandei frij ha woe. Hy woe nei Ljouwert en al hoe 't wy ek pinfisken, hy sei net wat hy dr woe".
Geale stie fersteld fan dy tynge. Wybren nei de std ta, dat koe dochs net.
Koart fan betinken gie hy nei foarren en rp "Folk". Beintema kaam him yn 'e mjitte en sei. "Dyn maat hat him der hjoed twynt, Geale, hy woe nei de std ta, do silst wol witte wrom tink".
Geale klaude him yn it krs en sei. "Ik wit it ek net, in briefke op 'e tafel sei ek oars net as, dat hy nei syn lders gie en hy moarn ek net thskaam". "Kom efkes mei yn 'e hs sei de boer, myn broer en suster binne oerdwars yn it ,Aide spul, ik wol dy wat freegje".
Juster t tsjerke wei hlde Sdema my oan en hy sei, dat er yn 't koart in trouwerij op komst wie en do bist dr by belutsen, de tsjinstfaam fan har hat in sne siekte oprn sa sei er. Doe frege hy my wat my tige oanspriek.
It komt hjir op del jimme meije gebrk meitsje fan s beide weintsjes nei Kollum ta. "Wat seit Geale der fan". Geale stie fersteld oer dit oanbod, mar naam dit mei beide hannen oan.
"Dat is dan fpraat sei Beintema en tink derom, pas op har want it is sok edel guod, ha jim al plak om te wenjen"? Geale fertelde him wat as er juster besletten wie, dat er in lyts wentsje krije koe by de Trekfeart op it Kalkhs. Wy ha nderdak.
"Ik winkje dy gelok, sei de boer en wat nea earder bart wie, hy joech Geale in hn en sei: " Dit hie ik seis graag meimeitsje wollen, mar wa wit en der komt in glimke om syn mle. En no noch wat, do krigest fan 'e middei frij, gean nei de boarch en fernim wat er mei Wybren oan 'e hn is. Under it stappen nei achteren ta, frege Beintema as der al in troudei fststie".
"Dat ken ik net sizze, sei Geale, de beide heiten sille moarn earst nei de notaris. Hja ha tasein s te helpen en oan de hn drfan sille wy in dei fststelle Jo hearre dat sa gau alles besletten is".
De moarn foel Geale lang, nei dat Jan en hy in bult siet troch de wine skept hiene en yn sekken fan 140 pn fwgen wurde it sa njonken lytsen tolve re en sette hy f nei de arke. Hy slokte in hompe blle troch de kiel en spielde dat troch mei wat klde tee en sette doe f nei de boarch.
Doe't hy dr oankaam, koe der by de ldere minsken net in glimke f.
Geale frege wat der mei Wybren oan 'e hn wie en neamde it briefke by him yn 'e arke. De triennen skeaten by Gelske yn 'e eagen en hja sei stotterjend: "Us Wybren wol fuort, hy wol nei Amearika ta, it giet mei dy op trouwen yn en no wol hy hjir wei, der stie in oprop yn 'e Kollumer krante om hjir oer te praten. Yn it "Oranjehotel" hat in man fan 'e moarn sprekre en dr is der hinne tein.
"It is foar s net sa moai Geale, sei Boele, wy reitsje Wybren kwyt en sjogge him nea wer". Geale hie de mle groatfol tosken. Al wat hy tocht hie, dit net en de oarsaak fan dit alles bin ik, sei er yn himsels.
Oare kear. Wybren komt nea wer!

IN DE SCHIJNWERPERS


Deze keer zijn wij voor een kennismakingsgesprek geweest bij Piet en Popke Lenstra die camping Oan 'e Swemmer per 5 januari jl. hebben overgenomen van Erik en Mieke Goudswaard.
Piet geboren op 30 januari 1958 in Donkerbroek is werkzaam bij de Boer 1 Unigro in Beilen als projectmanager.
Popke is geboren op 9 juli 1960 in het Drentse Zweeloo, waar ze opgroeide en later ook ging werken bij de Boer 1 Unigro in Beilen als Lease beheerster.
In 1982 zijn ze getrouwd en zijn voor 7 jaar gaan wonen in Oosterwolde daarna zijn ze verhuisd naar Donkerbroek en nu dus aan de Prellewei nummer 2.
Piet en Popke hebben drie kinderen welke zich al helemaal thuis voelen in Westergeest. Ze hebben al diverse contacten met andere kinderen gelegd. Dit is voor ons wat anders, zegt Piet. We hebben het op dit moment nog zo druk met het klaarmaken van de camping, zodat de sociale contacten er wat bij in schieten. Doch ze zien de toekomst met vertrouwen tegemoet voor wat dit betreft. De camping is wel groot, zegt Piet. Vooral als je beide geen recreatieve achtergrond hebt dan is het zeker wennen, maar ook dit valt te leren. Hierdoor komt Piet niet aan zijn hobby, het veteranen voetbal toe wat hij in Donkerbroek wel deed. Dit vindt hij echt heel erg jammer, maar er zijn genoeg andere hobbies, aldus Piet.
Ook Popke heeft nu eerst geen tijd meer voor een hobby, maar ook dit zal zeker veranderen, wanneer ze aan deze grote uitdaging (het runnen van een camping) wat zijn gewend.
Wij als redactie wensen hun ook veel succes met deze uitdaging en spreken de hoop uit dat ook zij zich hier in Westergeest gauw thuis zullen voelen.