Start
Algemeen
Nieuws
Laatste nieuws
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterfoto's
Dodenherdenking
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23

Foestrumer Maart 2004

REDACTIELEDEN

C. Loonstra O. Bijlstra
J. Wiersma J. de Bruin

Fam. Meyer (verspreiding)
Pieter Bosch (vormgeving)

Bankrekening: 321511220
Rabobank Kollum


Kopij voor de eerstkomende FOESTRUMER inleveren vr

2 juni 2004

inleveren bij mevr. J. Wiersma, E. Meinertswei 11,
Westergeest, tel. 0511 - 44 47 26
E-mail: m.wiersma01@chello.nlDe volgende inleverdata:

8 september 2004
24 november 2004

Jaargang: 15 Nummer: 1Beste dorpsgenoten,

Wanneer u deze uitgave van de Foestrumer onder ogen krijgt is de lente alweer aangebroken. De natuur gaat zich weer van de goede kant laten zien na een zeer natte winter met helaas “geen winter”, wat natuurlijk een teleurstelling is geweest voor de echte schaats die-hards. Helaas is het niet anders, de natuur kunnen we niet dwingen, zoals zo veel dingen welke we graag anders zouden zien. We moeten alles toch een beetje positief opvatten, want dat doen ook de diverse verenigingen de komende tijd weer met dingen welke ze gaan organiseren voor ons allen. Er is weer voor elk wat wils bij, maar daarover kunt u ook nu weer alles lezen in deze uitgave van uw eigen dorpskrant de Foestrumer. Een zeker woord van dank dient zeker te worden uitgesproken voor al onze adverteerders welke nu ook weer bereid waren om de Foestrumer te steunen met een advertentie: onze dank hiervoor want zonder hun financile steun kan de Foestrumer niet worden uitgebracht. We bevelen u hun hierbij van harte aan. Van redactiezijde zijn we blij, dat we een nieuwe lay-out bewerker hebben gevonden in de persoon van Pieter Bosch van de Flaaksikker uit Westergeest , nadat door omstandigheden Ronnie van Assen is afgehaakt. We hopen dat Pieter veel plezier mag beleven om de Foestrumer mede gestalte te geven. Verder is er van redactiezijde geen nieuws meer te melden, zodat we ook nu weer afsluiten om u, met deze uitgave van de Foestrumer weer veel leesplezier toe te wensen.

AGENDA

April:
3 Oud papieractie “De Bazuin”
Paasbrodenactie Pjuttersplak (eerste week van
april)
12 Paaseieren zoeken op it Ljeppershiem
30 Puzzelrit, start Fokkema’s Pleats, inschrijven 9.30 uur

Mei:
1 Pannenkoeken bakken om 17.00 uur

Juni:
18 Oud papieractie “De Bazuin”

Augustus :
19 Oud papieractie “De Bazuin”
26,27,28 Dorpsfeest

September:
8 Wielerronde, start 18.30 uur

Oktober:
15 Oud papieractie “De Bazuin”

November:
11 Sint Maarten
27 Intocht Sint Nicolaas

December:
18 Oud papieractie “De Bazuin”


FAMILIEBERICHTEN
Geboren:

December:
28 Nynke Emma, dochter van Hein en Agnes Adema

Januari:
1 Jesse, zoon van Sierd-Henk en Marja de Bruin

Februari:
16 Yteke, dochter van Andr en Tetsje van Kammen
25 Geertje en Emmy, dochters van Pieter en Tineke Bloemsma

Maart:
8 Daniel, zoon van Hilco Rekker en Natascha Jonkman, E. Meinertswei 9
18 Jens, zoon van Jappie en Jolanda Kempenaar

Overleden:
December:
17 Harm Bergsma, 71 jaar oud

Februari:
13 Jente Koster, 73 jaar oud


Nieuws van Plaatselijk Belang

Beste dorpsgenoten,

Op woensdag 17 maart was de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang in de Fokkema’s Pleats. Hierbij waren 25 leden, 6 gemeenteraadsleden en de 6 bestuursleden van Plaatselijk Belang aanwezig.

Het bestuur vindt het jammer dat er zo weinig belangstelling is van de eigen inwoners voor het wel en wee van het dorp.

We moeten er als dorp voor waken niet ‘ in te dutten’ en door uw mening te laten horen op een ledenvergadering, kunnen wij als bestuur voor u aan de slag.

Tijdens de ledenvergadering zijn onder andere de volgende zaken aan de orde gekomen:

De Swemmer en de Dobbe
De Swemmer en de Dobbe zijn inmiddels uitgebaggerd. Wij hebben gevraagd de Dobbe verder uit te baggeren dan nu is gedaan. Er zal echter eerst een milieuvergunning moeten komen voordat hiermee verder wordt gegaan.

De Trekweg
Door de Provinsje Fryslan zullen de inwoners van Westergeest en de omwonende dorpen van de Trekwei binnenkort weer worden uitgenodigd voor een bijeenkomst in de Fokkema’s Pleats. In 2003 zijn er al twee bijeenkomsten geweest.

De Bining
Op 17 maart is door de Raad van State uitspraak gedaan over de school. De gemeente Kollumerland is in het gelijk gesteld, waardoor het PCBO zal opdraaien voor de kosten.

Bestuursverkiezing
Henk de Vries is vanaf 1997 secretaris geweest van Plaatselijk Belang en heeft voor de ledenvergadering te kennen gegeven ermee te stoppen. Door voorzitter Wierd Kooistra werd Henk omschreven als een bijzonder goede secretaris en een ‘to-the-point’ bestuurslid. Wij willen Henk graag nogmaals bedanken voor zijn inzet voor Plaatselijk Belang. Zijn taken worden overgenomen door Anneke Adema. Een nieuw bestuurslid is helaas nog niet gevonden. Er zijn momenteel twee vacatures.

Wij vragen iedereen die een functie binnen het bestuur ambieert zich bij het bestuur te melden.

Samenwerking met de Feestcommissie
Zoals u misschien al wel heeft vernomen is na een jaar ‘verloving’ het huwelijk tussen de Feestcommissie en Plaatselijk Belang niet doorgegaan.

Dit omdat de werkzaamheden en vergaderculturen te ver uiteenlopen. Wel is afgesproken de contributies gezamenlijk te innen.

Website www.westergeest.net
Het adres van de website van Westergeest is sinds enige tijd www.westergeest.net. Het aantal bezoekers per dag bedraagt gemiddeld 15. Wij zijn verheugd dat er zoveel belangstelling is. Iedereen kan berichtjes doorgeven voor op deze website:
( via websitebeheerder Pieter Bosch, e-mail : pieter.bosch@westergeest.net ).
- Evenementen voor de agenda
- Vragen aan plaatselijk Belang
- Enz.

Het bestuur van Plaatselijk Belang dankt alle vrijwilligers die in het afgelopen jaar hebben geholpen. Zonder u kunnen wij niet!!
Het Bestuur

NIEUWS TONEELVERENIGING “ DE BNTE HN”
Beste dorpsgenoten,

Hier even een berichtje van de toneelvereniging. Het stuk “Gjin Piet, mar Pizza” is met veel succes gespeeld. Op zowel vrijdag 5 maart jl. als zaterdag 6 maart jl. zat de zaal goed vol. We lijken elk jaar meer publiek te trekken en dit doet ons een groot plezier.

Hier en daar werd er al gesuggereerd dat het tijd wordt om kaarten in de voorverkoop te doen, maar dat moeten we volgend jaar maar bekijken. In ieder geval is het dit jaar geslaagd.

Er werd fantastisch gespeeld, vooral het “niet al te slimme” typetje Kee werd geweldig vertolkt door Sonja Bijlstra, maar ook de rest van de groep speelde de sterren van de hemel en de debutanten: Hanneke Pompstra en Wietske Keizer, deden niet onder voor de rest. Harry Dijkstra liet zijn vrouwelijke kant zien en Jan Hania vloog van hot naar her om alles in kannen en kruiken te krijgen. Kees Adema heeft veel met veel zorg en oog voor detail een prachtig decor gebouwd. Tijdens het toneelstuk werden de puntjes op de i gezet en met kant en klare aankleef-lambrisering werd in enkele seconden het decor voorzien van kleur.

De muziek werd verzorgd door Harmen en Jakob Jan Bijlstra en hier werd vooral op zaterdagavond dankbaar gebruik van gemaakt. De bloemen werden geschonken door de Culturele Commissie, fijn dat er op deze manier blijk van waardering wordt gegeven.

Tot slot wil ik het publiek, de toneelploeg, de sponsors, en andere vrijwilligers bedanken voor een gezellig weekend en hopelijk zien we elkaar volgend jaar weer.
Willeke Bruinsma, secretaresse toneelvereniging De Bnte Houn


WESTERGEEST - POLEN

Het is al weer maart, nu ik zit te schrijven. Er is door ons al weer veel kleding gesorteerd en ingepakt. Als ik boven op zolder kom, ligt daar nog wel voor 2 dagen strijken, maar ook dat komt wel weer goed.

Met de Kerstdagen hebben wij veel brieven en kaarten uit Polen gekregen. Dat geeft je dan wel weer moed om door te gaan met ons werk. We doen weer een oproep!

Wie wil ons sponsoren met een beetje geld om bij de armste gezinnen wat achter te laten.
Foestrumers, denk er goed over na, misschien zijn er clubs of verenigingen, die zeggen, ja, dat lijkt ons wel wat.

Er is ook goed nieuws: Bouwbedrijf Pompstra van Kollumerzwaag gaf ons een schenking in de vorm van een geldbedrag en een overlevingspakket. Dit vanwege de opening van de Auto-Wasserette. Pompstra, bedankt hiervoor!
Ook de familie Keizer van de Bnte Hn, bedankt voor het toezeggen van een tank dieselolie.
De datum is geprikt op 23 mei, dan gaan we er weer voor om de hulpgoederen naar Polen te brengen. En als de beschermengel weer met ons is, komt alles wel weer over de grens.

Verders groetjes van al onze Poolse vrienden.
Geert en Griet Postma
Jappie en Annie Postma


BAZUINKLANKEN

Volgens de reacties van het publiek is het kerstconcert goed in de smaak gevallen.
Fijn, dat er zo veel publiek was! Dat stimuleert om er mee door te gaan. Hoe het in 2004 zal zijn? Afwachten maar. En ding is zeker; het is ieder jaar anders!
Na alle drukte rond de kerstdagen is het nu even rustig voor wat betreft optredens.

Wel wordt er weer druk geoefend voor het aanstaande festival voor Chr. Muziekverenigingen in Kollumerland te Kollum in maart en het Spikerfestival te Bakkeveen in april.

Op deze manier proberen we op peil te blijven. Er is een paar keer veel oud papier opgehaald.

Fijn, dat u het voor ons hebt bewaard! De penningmeester kijkt met genoegen naar de afrekening. We hebben het ook echt nodig, want we hebben te weinig leden, instrumenten en geld!

Wel een vriendelijk verzoek: wilt u het oud papier zo verpakken, dat het niet weg kan waaien. En zet U het a.u.b. niet te vroeg bij de weg, als we het op zaterdag ophalen zet U het dan s’ochtend bij de weg en niet op vrijdag avond. Als we op vrijdag avond op halen zet het papier dan graag na 6 uur bij de weg en niet s’middags.
De snert, bonensoep en sinaasappelactie was weer een groot succes. Hartelijk dank en smakelijk eten!

Tot wederhoren


NIEUWS VAN VOETBALVERENIGING WTOC

De winterstop is ten einde. Op zaterdag 13 maart zijn alle teams van WTOC weer in actie gekomen. Het was al weer een drukte van belang op Sportpark de Wygeast in Oudwoude.
Veel nieuws is er nog niet te melden over de competitie, maar enkele willen we hierbij wel even vermelden.
WTOC 1 heeft al weer 2 wedstrijden gespeeld. En ervan tegen Buitenpost gelijkgespeeld en tegen Anjum werd met 2-0 gewonnen.
Met deze uitslag is WTOC weer van de laatste plaats op de ranglijst verdwenen.

Hopelijk gaat het het tweede deel van het seizoen weer wat beter en kunnen ze zich handhaven in de 3e klasse.
Ook Dames 1 heeft de laatste twee wedstrijden, beide tegen Haulerwijkse Boys gewonnen. Ook een mooi resultaat.
WTOC 2 heeft op 13 maart gewonnen van Ternaard.

Overig nieuws:
WTOC viert dit jaar haar 40 jarig jubileum. Op 28 april 1964 is de vereniging opgericht.

Er is inmiddels een werkgroep druk in de weer om een groot feest op 5 juni a.s. te organiseren.

Over het seizoen 2002/ 2003 heeft WTOC het sportief gezien goed gedaan. Er is geen enkele schorsing geweest in dat seizoen.

Wij hebben daarmee de sportiviteitsbeker van De Leeuwarder Scheidsrechtervereniging gewonnen. Dit is een wisselbeker, die te bewonderen is in de kantine van WTOC.

Zoals u misschien ook al gelezen heeft in de Kollumer Courant is WTOC er dit jaar in geslaagd om AZ te contracteren voor een wedstrijd op 17 juli 2004 ’s avonds om 19.00 uur tegen het regioteam. Het regioteam bestaat uit spelers van WTOC en uit spelers van omliggende verenigingen. AZ doet het momenteel erg goed in de Holland Casino Eredivisie. Ze lijken zelfs op weg naar Europees Voetbal. Daarom is de promotiecommissie erg trots op dit contract en wordt er op 17 juli veel publiek verwacht.

Het bestuur


NIEUWS VAN DE GYMNASTIEKVERENIGING “ WIJ BLIJVENFIT”

Het is al weer een hele poos geleden, dat wij een stukje hebben geplaatst in de Foestrumer met nieuws over onze gymvereniging “Meer bewegen voor ouderen”.
Dat bewegen heel belangrijk is weet iedereen, maar de stap om er aan te beginnen is vaak erg moeilijk, maar wel het proberen waard!
Wij hebben iedere dinsdagmiddag van half vier tot half vijf een heel gezellig uurtje gymles.
Er wordt ook veel gelachen. De oefeningen zijn heel afwisselend en er komen altijd weer nieuwe dingen bij. Wij zijn nu van plan een dartspel aan te schaffen.
Dat is voor jong en oud een must, dus kunnen we ook niet achterblijven.
Wij gaan dan ook met elkaar in competitieverband spelen, want al zijn we niet zo jong meer, we willen allemaal wel winnen. Dat doen we ook als we voor de zomervakantie met elkaar gaan bowlen in Oostrum. Iedereen doet zijn best, reken maar!

Het bestuur


NIEUWS VAN DE CULTURELE COMMISSIE

Ronald Scholten en John Part present op ‘Dartsnight van Westergeest’

Op 16 januari stond de Fokkema’s Pleats geheel in het teken van de snelst groeiende sport, darts. De wereldtoppers Ronald Scholten en John Part waren naar Westergeest gekomen voor een heuse topdemonstratie.

Ook mastercaller (presentator) Arthur van der Weide en vader Scholten waren voor dit evenement afgereisd naar Frysln.
Ronald Scholten, geboren en getogen in het Nederlandse Mekka van darts, Den Haag, deed onlangs mee aan de Lakeside in Engeland.

In Frimley Green zat hij echter niet lekker in zijn vel en ging er in de eerste ronde uit. Desalniettemin is Scholten een uitstekende darter, die op de wereldranglijst de vijfde plaats bezet. Hij had John Part meegenomen naar Westergeest. Deze geboren en getogen Canadees uit Toronto werd in 2003 zelfs wereldkampioen in het darts Championship.

Hij versloeg in de finale destijds de bijna onklopbare en meervoudig wereldkampioen Phil Taylor., die samen met Raymond van Barneveld de absolute top in de dartswereld vormt. De zege van Part en de wereldtitel waren dan ook niet uniek.

Voor de vele belangstellenden was het best wel wennen aan Part. Een Canadees op het podium, die geen woord fries spreekt. De zaal van de Fokkema's Pleats was weer goed bezet, de kaarten waren bijna allemaal uitverkocht en de sfeer zat er goed in. Dit kwam mede door de professionele opzet van het hele gebeuren. Kosten noch moeite waren gespaard en Scholten en Part deden hun uiterste best om er een geweldige avond van te maken.
Door middel van een verloting van speelkaartjes kregen vele darters uit de omgeving de kans om tegen deze professionals te mogen aantreden op het podium. Velen van de winnaars van de verloting haakten echter , bang voor een dikke nederlaag, af en durfden op het laatste moment toch niet tegen Scholten of Part te darten. Bij de jeugd was er wel een enkeling, die een pijltje durfde te gooien tegen deze toppers. Hendrik Keizer , Rene Kempenaar, Rudmer Loonstra en Mark Bremer hadden dan ook veel geoefend.

Ondanks die uitstekende voorbereiding kregen ze stuk voor stuk geen schijn van kans op de overwinning. Bij de oudere deelnemers, die wel in actie kwamen, was dit eveneens het geval.

De organisatoren in Westergeest beleefden eveneens de avond van hun leven., toen ze zelf werden uitgenodigd om het in een koppel met Scholten en Part tegen elkaar op te nemen. Jille Auke Bremer speelde met Ronald Scholten tegen Gerrit Kempenaar en John Part.

In een zogenaamde ‘head-to-head-leg’. De tellers hadden het er behoorlijk druk mee en dat was de hele avond het geval. Aan het eind van de “ Dartsnight van Westergeest’ werd bij opbod het shirt van John Part verkocht. Trotse nieuwe eigenaar van het dartshemd werd Tiede-Auke Dijkstra. Het te koop aangeboden officile dartsbord van de PDC werd aangeschaft door Bosma. Na afloop van de matches kregen Ronald Scholten en John Part een presentje van de Hammerslag uit de regio aangeboden, voordat men huiswaarts keerde.

Al met al was het ook dit jaar zo geslaagd, dat de “ Dartsnight van Westergeest” georganiseerd door de Culturele Commissie Westergeest, ongetwijfeld een vervolg zal krijgen.

FOKKEMA'S PLEATS STRIJDTONEEL DARTSTOERNOOI VOOR JONG EN OUD

Zaterdagmiddag 7 februari hield de Culturele Commissie voor de derde keer een Dartstoernooi..
De belangstelling was overweldigend, zowel van de kant van de jeugd als de senioren.
In een sfeervolle Fokkema's Pleats bonden ’s middags de kinderen tot en met15 jaar de strijd aan om de prijzen en ’s avonds de dames en heren ouder dan 15 jaar.
Al met al kon de orfganisatie van het dartstoernooi terugzien op een zeer geslaagd evenement, mede door de inzet van vele inwoners van Westergeest en omstreken.
De deelname van de jeugd was zeer goed te noemen. Ook ’s avonds was het deelnemersveld zowel bij de dames als heren naar behoren. Het werd dan ook een leuke dag in een zeer gezellige sfeer.

De uitslagen waren als volgt:
Kinderen tot en met 9 jaar:
1e prijs Riemer Dirk Bijlstra; 2e prijs Aant Keizer; 3e prijs Harrie Boersma;
Jeugd van 9 tot en met 12 jaar: (verliezersronde)
1e prijs Hendrik Keizer; 2e prijs Lars Merkus; 3e prijs Tjibbe van Assen;

( Winnaarsronde):
1e prijs Sipke Bijlstra; 2e prijs Arjen de Jong en 3e prijs Daniel Kleefstra;
Jeugd tot en met 15 jaar:
1e prijs Abele de Jong; 2e prijs Renee Kempenaar; 3e prijs Eeltje van der Kooi

de dames 15 jaar en ouder:
1e prijs Ria van der Bei; 2e prijs Boukje Bethlehem; 3e prijs Hilda Adema;
de heren 15 jaar en ouder (verliezersronde):
1e prijs Willem Keizer; 2e prijs Renze Horinga; 3e prijs Jan de Haan;

Winnaarsronde:
1e prijs Tjeerd van der Land; 2e prijs Rudmer de Jong; 3e prijs Gosse Hoekstra

NIEUWS VAN DE FEESTCOMMISSIE

23 januari was er de dropping voor de jeugd. Vanaf de pleats vertrokken om half acht 30 kinderen, waarmee het aantal deelnemers iets minder was dan andere jaren. Dat opstellen van een “moeilijke” route in de buurt van Westergeest voor deze groep speurzoekers niet meevalt blijkt elk jaar weer. Misschien is het de geur van de patat ook wel die ze altijd in recordtempo naar de dienstdoende frituurpan leidt. Dat die dit jaar op camping stond was ook al geen extra hindernis.
31 januari werden de ouderen wederom per veetransport gedropt. Niet de locatie, maar de “perfecte” weersomstandigheden zorgden ditmaal voor een moeilijke tocht. Bij vertrek was de belangrijkste discussie, welke kleding het best gebruikt kon worden. De lage temperatuur beslechte de strijd in het voordeel van de regenkleding, waardoor de zwemkleding thuis bleef. Een aantal deelnemers was hier niet op voorbereid en bleef onderkoeld achter om de overige 18 deelnemers uit te zwaaien.

Onderweg zijn nog een aantal bij een herberg naar binnen gestoken, waardoor er maar een handvol verkleumden overbleef of van de overheerlijk snert te proeven die ze bij de camping bereid hadden.

Jaaroverzicht Feestcommissie:

Paaseieren zoeken op maandag 12 april op It Ljeppershiem
Voor alle peuters, kleuters en kinderen van de basisschool.

Puzzelrit op vrijdag 30 april, inschrijven om 9.30 u en rijden om 10.00 uur
Start is bij de Fokkema’s Pleats, kosten € 3,50

Pannenkoekenbakken op zaterdag 1 mei om 17.00 uur
Alle kinderen worden verwacht in de Fokkema’s Pleats, je hoeft niets mee te nemen alleen een lege maag!!!!

Dorpsfeest op 26, 27 en 28 augustus, thema: landen & cultuur.
Er is nog weinig opgave voor de wagens!!!

Wielerronde wordt op woensdagavond 8 september verreden
Start om 18.30 uur

Sint maarten is op donderdag 11 november
Vertrek is om 18.00 uur vanaf Fokkema’s Pleats.

Intocht sinterklaas zaterdag 27 november
Hij zal weer per stoomboot aankomen een rit door Westergeest maken en eindigen in de Fokkema’s Pleats.

’t PJUTTERSPLAK

Met het koude weer, de sneeuwpoppen en sneeuwballen gooien achter de rug, gaan we de lente weer in.
De mooie tijd, waar veel in gebeurt: lammetjes worden geboren, bloemetjes gaan groeien, vogeltjes komen en alles wordt weer groen.

De wereld wordt weer groter, want de peuters mogen weer meer naar buiten. Het wordt weer spannend.
De paashaas is zo als eerste aan de beurt en de paasbroden natuurlijk.
Dit jaar dan ook weer een paasbrodenactie met directe verkoop in de eerste week van april.
Waar we vervolgens van de opbrengst wat nieuws kunnen kopen.
Onze vast juf Nelie is helaas al een tijdje ziek, ze is thuis vanwege een hernia. Gelukkig hebben we vervanging en hele goede vrijwilligsters.
Wij als ouders leren er weer heel wat liedjes bij. En het huis of de koelkast hangt vol met mooie werkjes en tekeningen.
We gaan weer met plezier het mooie weer in.

Het bestuur


TENNISVERENIGING FOESTRUM
Westergeest, februari 2004

Ondanks dat het nu buiten nog af en toe echter winters is en het slaan van een balletje op de tennisbaan nog ver van ons af lijkt te staan, hierbij toch wat informatie over het komende seizoen…..

Tennislessen
Dit seizoen zal Henry Scheeringa de tennislessen verzorgen. De lessen zullen plaatsvinden op de zaterdag. De lestijden en de kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid leden die zich opgeven. Geef je zo snel mogelijk op bij n van de onderstaande bestuursleden, zodat we zo snel mogelijk een planning kunnen maken. Meer informatie volgt dan zo spoedig mogelijk.

Activiteitencommissie
Uiteraard zullen er weer diverse toernooien, al dan niet met een hapje en een drankje, op het programma staan. De leden zullen nog nader worden genformeerd. Heb je zelf een leuk idee voor een activiteit, dan horen we dit graag!

Contributie
De contributie voor dit seizoen is als volgt:
€ 65,-- senioren
€ 60,-- voor 2e en volgende leden van een gezin
€ 35,-- junioren ( 15 t/m 17 jaar)
€ 25,-- jeugdleden (t/m 14 jaar)
€ 45,-- studenten
€ 155,-- maximaal voor het hele gezin
De leeftijd per 1-1-2004 is bepalend voor de indeling.

Graag ontvangen wij de contributie vr 1 april op bankrekeningnummer 29.65.73.264, tnv Tennisvereniging Foestrum.

Natuurlijk zijn nieuwe leden ook van harte welkom!
Geef je op bij n van de bestuursleden!

Bestuursleden
Voorzitter : Jan de Vries (tel. 452240)
Secretaresse : Alie Bijlstra (tel. 441795)
Penningmeester : Alie Renes (tel. 445082)
Algemeen : Willem Keizer (tel. 445437)
Griet Nicolai (tel. 444084)
Jurjen Sangers (tel. 452822)
Tot ziens op de tennisbaan.

Het Bestuur.

AAN TAFEL MET JAN STEENSTRA

Jan Steenstra, woonachtig aan de Bareld Bijmastraat, is 68 jaar. Hij woont met zijn vrouw Lies al ruim 50 jaar in Westergeest.
Jan is geboren in Oudwoude en heeft daar tot ongeveer zijn 14e jaar gewoond, in de boerderij op de hoek Foarwei-Jan Binneswei.

Jan herinnert zich nog uit de tijd van Oudwoude, dat hij samen met zijn vrienden takken ging zoeken voor bakker Sas van der Velde uit Oudwoude.

Die moest dat hout gebruiken voor de oven. Ook zochten ze wel wol van de schapen uit het prikkeldraad.
Daar werd dan draad van gesponnen en kleding van gebreid.
Met zijn ouders heeft Jan o.a gewoond aan de Woarven op de plaats waar nu Rinse de Beer woont. Op een gegeven moment kon vader Steenstra de boerderij aan de Bumawei huren bij de brug over de Swemmer, waar nu de familie Andringa woont.

Toen er trouwplannen waren werd er gezocht naar een woning dichtbij de boerderij. In die tijd waren op meerdere plaatsen in Westergeest houten woningen. En daarvan is nog bewaard gebleven, namelijk aan de Kertiersreed.

Jan en Lies kwamen te wonen in een houten woning op de plaats waar nu het parkeerterrein van de Fokkema’s Pleats is. Een zekere Gaatse Bosma heeft de houten woning laten bouwen. In deze woning was geen waterleiding, dus moesten ze water halen bij Sikke Visser, bewoner van de “Fokkema's Pleats”. Een stofzuiger en een wasmachine was er niet. De was werd gedaan in een “ hntsjettel” , die op het vuur werd gezet.
Daar hebben ze 3 jaar gewoond en zijn daarna naar de boerderij verhuisd. Met paard en wagen ging men te melken, tenminste als de koeien ver van huis waren. Anders werden ze naar de “jister” gedreven. Het toeval wil, dat de woning van Jan en Lies nu op de plaats van de “jister” staat.

Vandaar de naam van de huidige woning. Later werd er machinaal gemolken. Wanneer de koeien bij de Wlddyk verbleven, moest Jan ‘s morgens al vroeg uit de veren, want om 7 uur moest hij de melkbussen thuis hebben, want dan kwam de “molkrider”, Titus van Wieren. Titus wachtte niet, dus was de boer te laat met de bussen, dan moest hij ze zelf met paard en wagen naar de fabriek brengen. Wanneer er gras van het land gehaald werd, ging dat niet met een ladewagen, zoals dat tegenwoordig gedaan wordt, maar met de vork werd het op de wagen gedaan en bij de boerderij met de vork er weer afgehaald.

Voordat Jan zelf boer was, hielp hij ook Willem Hania wel eens. Het kunstmeststrooien ging als volgt. Jan mende het paard en op de wagen lag de kunstmest. Willem zat achter op de wagen en gooide met een eetlepel de kunstmest op het “jarremountsje”, zodat het mooi verspreid werd over het land.
De reed langs de Swemmer , die naar de boerderijen van Jan Hania en van der Zaag loopt is volgens Jan het mooiste plekje van Westergeest. Hij heeft hier door het werk veel herinneringen aan. Jan en Lies zijn altijd lid geweest van de Reciteerclub “de Nije Kriech “in Westergeest.

Andere spelers waren o.a. Foekje van der Kooi, Jappie van der Werf, Johannes Adema, Roel Nicolai, Hinke Hoeksma, Durk en Matsje Bosgraaf en de bakker en zijn vrouw Tjip en Hil Postma. Wietse van Assen zorgde voor de muziek en geluid. Er werd opgetreden in het lokaal van de Hervormde Kerk en ook gingen ze wel naar andere plaatsen om aldaar op te treden, zoals in Surhuisterveen, in een aardappelloods in Engwierum. Ook traden ze altijd op voor de Landarbeidersbond. Dat waren ook altijd bijzonder, gezellige avonden.
Nog steeds komen ze met een aantal van de spelers en echtgenoten 1 keer per maand bij elkaar, maar nu voor de gezelligheid .

Jan en Lies hebben 3 zonen. De oudste, Ybele woont in Lelystad. Hij is bekend van het schrijven van de stukjes “ Ut s ferline” in de Foestrumer.

Heine en Gooi wonen in Westergeest, dat zijn aktieve leiders bij voetbalvereniging WTOC.
Jan is vrijwilliger bij de Fokkema's Pleats . Samen met Wiebe Koster doen ze af en toe werkzaamheden op het erf van de Pleats.

Tussendoor even een kopje koffie drinken bij de beheerder, Johannes Bethlehem. En er komt altijd wel een voorbijganger langs voor een praatje. Dit zijn gezellige uren en je bent lekker in de frisse lucht bezig, aldus Jan.

Een andere hobby van Jan is het lezen van gedichten. Zo heeft hij een plakboek vol met gedichten.

Een gedicht, dat Jan erg aanspreekt heet: Het kost..

Een paar regels uit het gedicht:

Het kost niet zoveel iemand
een glimlach te schenken
of je hand op te steken
voor een vriendelijke groet

Het kost niet zo veel
Om een hand uit te steken
Om een ander behulpzaam te zijn.

Namens de redactie willen we Jan van harte bedanken voor dit openhartige gesprek.

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VOGELWACHT VAN 6 JANUARI 1947

DE VERGADERING WERD GEHOUDEN IN HET LOKAAL.

Aanwezig waren 10 leden, wat Koning Winter hoofdzakelijk op zijn geweten zal hebben gehad, daar er een scherpe oostenwind met 14 graden vorst stond.
De voorzitter L. Huisman opende de vergadering met een welkomstwoord aan hen, die de koude getrotseerd hadden en waardoor de vergadering doorgang kon vinden.
De penningmeester A. Nauta deed verslag van de financin, welke door de heren G. Hoogeboom, T.Dijkstra werd nagezien en in orde bevonden.
Hierna las de secretaris de notulen van de vorige vergadering voor welke onveranderd goedgekeurd en vastgesteld werden.
Daarna kwam de spreker van de avond.

Meester Heidema, voorheen agent van politie aan het woord, die ons trachtte uit te leggen het begrip vogelwet van voor en na 1936 en het doel daarvan.
Toen werd nog even besproken wat er aan den heer Brada van Warga geschreven moest worden over de werkzaamheden van onze vereniging over 1946.
Hierna kwam aan de orde de aspirant kandidaten voor controleur vogelwet en hun af te leggen examen en hun leerstof. Waar meester Heidema gevraagd werd of hij de kandidaten behulpzaam wou zijn bij hun studie. Wat Heidema aannam, wanneer er voldoende gegevens aanwezig waren over het af te leggen examen.
Nadat de secretaris er op gewezen had, dat de vogelwacht er niet alleen was voor kieviten en weidevogels , maar ook voor al de andere vogels, ook de kleine zangvogeltjes inbegrepen en dat ook van belang was dat de jeugd bijgebracht werd het nut van de vogels in het algemeen en de grote rol, die de vogels spelen in het mede verdelgen van duizenden insecten en zo de jeugd voor het beschermingswerk te winnen.
Hierna sloot de voorzitter met een toepaslijk woord .
Secretaris Voorzitter
D. de Vries J. Brouwer

HERINNERINGEN (Uit de oude doos)

De slijpsteen
In de zomer van 1930 gebeurde er iets waar ik levenslang het litteken van mee heb moeten dragen. We waren met een stuk of vier jongens aan het spelen bij de boerderij van Heine van Dijk en of diens zoon Mark er ook bij was weet ik niet eens meer.

We stonden bij de zandslijpsteen waar de messen van de maaimachine mee konden worden geslepen. Om het slijpen van de driekante stukjes staal die op de maaibalk zaten gemonteerd mogelijk te maken was de slijpsteen voorzien van twee tandwielen die een haakse verbinding vormden tussen de aandrijfslinger en de slijpsteenas.

Op een gegeven moment zei Teade de Jong tegen mij, je moet de vinger eens tegen dat tandwiel houden terwijl het draait, dat voelt heel vreemd. Dus hield ik mijn linkerwijsvinger tegen het tandwiel en op het zelfde moment voelde ik een stoot tegen mijn elleboog en verdween mijn vinger tussen de draaiende tandwielen, ik begon te gillen van de pijn.
De jongens vlogen weg en daar stond ik met mijn vinger vast in de slijpsteen en moest naar de kruk lopen en mezelf bevrijden door de steen terug te draaien.

Ik rende toen al schreeuwend op een draf naar huis, dat schreeuwen kwam niet meer zozeer van de pijn maar meer door de aanblik van mijn vinger die nog het meest op een bobbelig zigzag worstje leek dat er slap hij hing en ik was er van overtuigd dat het nooit weer goed zou komen.
Pieter is zo uit het werk, met mij voorop de fiets en met de hand in een schoon kussensloop, naar de dokter in Kollum gereden.

Die was niet thuis en we werden door de doktersvrouw naar de wijkverpleegster verwezen, die heeft er verbandgaas en een rol verband omheen gedraaid dat een week moest blijven zitten en daarna moest ik naar het spreekuur van de dokter komen.

Toen die een week later het verband eraf haalde, bleek de vinger helemaal gedraaid en een klein nageltje aan de zijkant te hebben. Toen mijn ouders weer van de reis terug waren en zij de vinger zagen, wisten ze niet wat ze zagen en is mijn vader nog weer met mij naar de dokter geweest om te vragen of er niets meer aan te doen was.

Volgens de dokter was dat een hele operatie en was het helemaal niet zeker of het enig resultaat zou hebben, dus is alles maar zo gelaten.

Het was een geluk bij een ongeluk voor mij, dat het de linkerwijsvinger was, omdat ik rechtshandig ben en heb er zelf niet zoveel last van gehad. Andere mensen keken er wel wat raar tegen aan geloof ik, zelf wist ik na een jaar of wat niet beter of het hoorde zo. Volgens de jongens was het een ongelukje geweest en ik geloofde hen toen, maar meer dan 50 jaar later hoorde ik op de school renie in 1984 dat het een opzetje van Teade was geweest, hijzelf was toen al 35 jaar dood, hij had zijn nek gebroken op een schoolfeest, hij moest bij een spelletje door een opgehangen autoband heen duiken en kwam toen heel ongelukkig terecht en brak daarbij zijn nek.

Fanfare
In de zomer van 1931 had heit een aardig stalen bootje met een ingebouwde T-Ford als opduwer en oom Geale had eenzelfde motor in een oude houten sloep gebouwd.

Ze waren er op een Hemelvaartsdag wat mee aan het rauzen om en bij de Langebrug, toen mem op het idee kwam dat ze (heit en oom Geale) wel even met de kinderen naar de ‘Driesumer bosk’ konden, waar de ‘Fanfare’s’ om de eer streden en dan hadden ze meteen een doel.

We voeren door het kanaal (Nieuwe zwemmer) naar de achterkant van het bos en werden daar gedropt, de wacht die daar stond bij een hekje liet ons wel door, maar heit en oom Geale niet. We moesten beloven niet langer dan een half uur weg te blijven en zij gingen zolang in het lange gras liggen wachten.
Natuurlijk hadden wij geen horloge en toen we een keer rond waren gelopen, we voelden ons als een kat in een vreemd pakhuis, zijn we maar gauw weer terug gegaan.

De mannen lagen te slapen en we hadden nog best een tijdje weg kunnen blijven en ik vermoed zelfs dat ze geen van beiden een horloge op zak hadden.

School pleziertjes
We hadden eens in de twee jaar een schoolfeest op een weiland naast de school, ook al op 31 augustus en kregen dan een cadeautje, wat je enkele weken van te voren mocht kiezen uit een stuk of 5 mogelijkheden. Er waren nog meer mogelijkheden om wat extra’s te verdienen met de spelletjes, maar daar kan ik me weinig meer van herinneren. Wel weet ik nog dat veel van de kinderen toen met een oranje sjerp om liepen, wat je nu nooit meer ziet. De tussenliggende jaren gingen we dan met een schoolreisje, meestal naar Appelscha of iets dergelijks, een melkbus met lauwe ‘ranja’ mee, dat overal naar smaakte, behalve naar ranja.

Elk seizoen had zo'n beetje zijn eigen spelletjes en overlapten elkaar ook wel een beetje, het typeljen, knikkeren, hoepelen, haasje over, bok bok hoeveel horens, vakke schare hakkemes, slingeren, tollen en nog andere wisselden elkaar af en sommige deden de meisjes ook wel aan mee.

Enkele andere spelletjes waren alleen voor meisjes leek het wel, zoals touwtje springen in diverse variaties en balspelletjes al of niet tegen de muur. Dan waren er nog de mode spelletjes zoals het jo-jo-en en later de hoela-hoep.

Dan kwam er op gezette tijden een schoolfotograaf langs die ons allemaal op de foto zette, die je later dan voor een x bedrag kon kopen (een goudmijntje voor de fotograaf heb ik later begrepen). Het was altijd een heel gedoe, je moest op zijn paasbest op school komen en dan het zenuwachtige gedoe van de meesters en de juf om iedereen op de goede plek te krijgen.


Met het honderd-jarig bestaan van de school in 1985 speelden die foto’s echter een belangrijke rol in het gedenkboek dat toen is gemaakt, alleen jammer dat de foto’s lang niet allemaal in de goede volgorde waren geplaatst en met de verkeerde jaartallen en namen eronder.

Soms kwam er iemand langs op een bakfiets met allerlei mooie dingen, die je kon ruilen voor wat vodden, als je dan later met de vodden bij hem kwam scheepte hij je af met allerlei kleinigheidjes, de messen, mondharmonica’s en andere heerlijkheden die hij eerst had laten zien, moesten een veelvoud opbrengen van wat je meebracht.
Eens stond er een raar mager mannetje met een fiets aan de hand naar de school te kijken en al gauw stonden er een paar jongens bij hem, vooral ook omdat hij hele spannende verhalen opdiste.

Op de vraag waarom zijn fiets zo’n raar afgezaagd stuurtje had, antwoordde hij dat hij dat met opzet had afgezaagd want dan kon hij beter door nauwe steegjes fietsen als de politie hem achter de broek zat.
Lenig was hij ook, hij sprong zonder aanloop over zijn fiets die een van de jongens moest vasthouden. Later hoorde ik dat hij Tjisse 'Knoest' heette, in een woonscheepje in Dokkum woonde en daar een vrij bekende figuur was.

Ver na de oorlog hoorde ik dat hij op een nacht door een paar vrouwen in zijn arkje vermoord was, het fijne heb ik er nooit van begrepen.

Nachtlopers
Op een mooie zomeravond was ik eens met de jongens aan het verstoppertje spelen en was de tijd helemaal vergeten en ineens zag ik Pieter aankomen om mij op te halen (het was ongeveer 200 meter van hun huis). Ze gingen altijd met de zon naar bed, evenals ik dus, en die was al meer dan een half uur onder en toen we zo naar huis liepen, ik een eindje voor hem op, liep hij wat te mopperen.

Toen we bij huis waren liep ik uit balorigheid voorbij en ik hoorde hem wel roepen dat hij het niet zo meende, maar ik liep door en hij ging het huis binnen. Een eindje verderop ben ik het land ingelopen naar de ‘poel’ en vond het uiteindelijk ook wel interessant zo in het donker daar rond te scharrelen.

Na een tijd ging ik in een oud stee van een riethoop liggen om te slapen, maar dat lukte niet erg, onder mij deed het anders niet dan ritselen, op dat moment had ik dat niet door maar het zullen wel veldmuizen zijn geweest.
Na een tijdje kreeg ik medelijden met mezelf denk ik, omdat ik daar zo eenzaam in het veld lag onder de blote hemel en liep weer verder door het land, bij Harm Triemstra over het erf en kwam zo op de Trekweg terecht.

Mijn ouders, die waarschijnlijk op dat moment weg waren om een vracht turf op te halen, lagen beurtelings op de Bonte Hond en op het Huis ter Noord en ik begon richting de Bonte Hond te lopen.

Wie kwam ik daar, een paar kilometer van huis, ver na middernacht tegen? Pieter natuurlijk die me liep te zoeken, hij zei “Zullen we nu dan maar naar huis gaan?”
En zo zijn we samen weer naar huis gelopen, elk aan een kant van de weg, vanwege het lawaai van de klompen op de klinkers van de straat, ze hebben er verder met geen woord meer over gerept, maar achteraf begrijp ik nu wel dat ze doodongerust zijn geweest en hij me de hele tijd heeft lopen zoeken.

Geale

t us ferline

t it lde notulenboek fan de kristlike skoalle.
? Op 21 desimber 1903 kaam Jan Luitzen de Boer te ferstjerren. Hy waard geboaren op 10 juny 1818 yn Driezum. Yn de lde notulen stiet: "Oud bestuurslid, later eerelid dezer school, is op hoogen leeftijd heengegaan om altijd bij den Heer te wezen en Zijnen lof te vermelden".
? Jan Luitzen wie bestjoerslid fan 21 jannewaris 1886 oant 10 febrewaris 1903.
? Tsien jier letter. Heine Wybes de Bruin, fan 1906 oant 1913 bestjoerslid fan de skoalleferiening, komt yn Westergeast te ferstjerren op 6 maaie 1914. "In hem heeft onze Vereniging een groote steun verloren". Heine Wybes wie geboaren op 20 febrewaris 1861 en ik mien dat hy heit wurde sil fan de lettere wethlder Wiebe Heines de Bruin.
? Yn 1954 wurdt praat oer in skoallereiske nei Emmen, want "als de kinderen onbekende dieren in levende lijve zie (…) kan een onderwijzer er weer eens op terug komen bijvoorbeeld als Simson een leeuw vaneenscheurd en David een beer dood en zoo al meer".

? Jan Roelofs Steenstra en syn frou Wemeltje Steenstra
Jan Roelofs, berne yn Westergeast op 12 oktober 1852, wie in soan fan arbeider Roelof Alles Steenstra en Ytje Jeens Steenstra (famkesnamme Van der Schaaf). Wemeltje kaam op 19 april 1858 op dizze wrld as famke fan Jan Minnes Dijkstra, in doe 30 jierrige boerefeint yn 'e omkriten fan Mitselwier, en de like lde Grietje Jochems Algra.
Doe't Jan Roelofs 25 jier wie, troude hy yn Mitselwier op 03 jannewaris 1878 mei de doe 19 jierrige tsjinstfaam Wemeltje.
Under de houliksakte hawwe de tsjgen, de beide lderpearen en Wemeltje harren hantekening set.

De akte slt mei de wurden:
"..., verklarende de jonggehuwde man op onze aanvrage geen schrijven te hebben geleerd".
Nei nog yn Eastrum wenne te hawwen op in boat, kaam it gesin nei Kollumerln om harren mei in boat yn de Aldwldmer Aldsyl ta wenjen te setten. Jan Roelof sil der yn 'e omkriten fan Aldwld mei Alde Maaie wurk krigen ha, want hja wurde op 13 maaie 1886 ynskreaun yn 'e registers fan Kollumerln.
Njoggen moannen letter seach soan Minne syn earste libbensljocht. Yn in huske!

Want Jan Roelofs moat goed foldien ha by boer Hoekstra. Dizze boer buorke yn in kop-hals-romppleats op it plak wer 't no de Amerikaanske pleats stiet.
Jan Roelofs moat sa best foldien ha, dat er fan Hoekstra in wier hs oanbean krigen hat oan 'e Wldyk nder Aldwld. San 'n bytsje tsjin de pleats oer. En foar in gesin dat op in boat wenje moast, hat dat in hiele ferbettering west. It wie net sa 'n grut hs, ma hja koene no droech sliepe ...

Op 6 juni 1918 komt lnwurker Jan Roelofs Steenstra te ferstjerren, 65 jier ld. Syn frou Wemeltje, in ienfldich leauwende frou, moat nog meimeitsje dat 'e Dtsers s lnsgrinzen fertraapje en op 10 maaie ek foar s Heiteln de Twadde Wrldkriich begjinne. Hja komt, 84 jier ld, op 17 juni 1942 yn Westergeast te ferstjerren.
(Jan Roelofs en Wemeltje binne de pake en beppe fan myn pake Ybele Steenstra)

nijs t 1974.
? De Oranjeferiening organisearre yn juni in dieredei op it Ljeppershiem. Mear as 60 dienimmers kamen dr op f mei harren bisten. De knyn fan Anne Kempenaar krige de measte punten.

nijs t 1984.
? Op 09 jannewaris kaam Sieds Bosgraaf (88 jier) te ferstjerren.
? Machiel Nieuwenhuis kaam te ferstjerren op 12 april, 46 jier ld.
? 'Juffrou' Pietje Bosgraaf komt op 22 septimber te ferstjerren.
? Ebele Dijkstra (77) is op 21 oktober stoarn.
? Yn maaie troude juf Jantina Westra mei Bennie Nieuwhuis. Juf jantina wie kleuterjuffrou oan it Beukersplak, de kleuterskoalle oan 'e Van Teyenswei yn Westergeast. No stiet dr in hs.

Ybele Steenstra y.steenstra@chello.nl