Home
General
News
Latest news
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterphotos
4th of May
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23

Foestrumer

Maart 2003

 

 

REDACTIELEDEN

C. Loonstra O. Bijlstra

J. Wiersma J. de Bruin

Fam. Meyer (verspreiding)

Ronnie van Assen (vormgeving)

Bankrekening: 321511220

Rabobank Kollum

 

Kopij voor de eerstkomende FOESTRUMER inleveren vr

28 mei 2003

inleveren bij mevr. J. Wiersma, E. Meinertswei 11,

Westergeest, tel. 0511 - 44 47 26

E-mail: m.wiersma01@chello.nl

De volgende inleverdata:

27 augustus 2003

19 november 2003

Jaargang: 14 Nummer: 1

Beste Dorpsgenoten,

Wanneer u deze uitgave van de Foestrumer onder ogen krijgt, is de winter al weer ver achter ons, en heeft de lente zijn intrede gedaan.

We gaan de mooie tijd weer tegemoet, een tijd waarin de verenigingen die de zomer activiteiten organiseren weer uit hun winterslaap zijn ontwaakt en weer druk bezig zijn met de voorbereiding van de diverse dingen welke ze de komende tijd weer voor u in petto hebben, Wat dit allemaal wordt kunt u ook nu weer in de Foestrumer lezen.

Maar ook zoals gewoonlijk wordt er door de organiserende verenigingen weer uitbundig verslag gedaan wat er de afgelopen periode weer allemaal is gebeurd, een veelvoud aan activiteiten die veel kopzorgen zullen hebben gekost, maar waar na afloop met tevredenheid op terug kan worden gezien.

Wij als redactie menen dat ook deze mensen via de Foestrumer mogen worden bedank voor al de vrije tijd die ze opofferen voor het plezier van alle inwoners van ons dorp, daarom langs deze weg mensen bedankt voor jullie inzet, en ga vooral door met waar jullie mee bezig zijn, want al wordt het niet zo erg gezegd, het wordt zeer gewaardeerd.

Beste lezers veel meer nieuws is er van redactie zijde niet te melden, rest ons ook nu weer u veel leesplezier toe te wensen met deze uitgave van de Foestrumer.

 

De Redactie.

P.S. Wanneer u de kopij per e-mail naar de redactie verstuurt, komt er even een korte bevestiging van ontvangst naar u terug. Mocht dit niet gebeuren, dan zou dit in kunnen houden, dat de kopij niet is aangekomen. Mogelijk kan het dan nog op tijd hersteld worden.

AGENDA

Maart:

15 Oud papier wordt opgehaald door de Bazuin

21 Playbackshow in de Fokkema’s Pleats

25 Jaarvergadering Feestcommissie in de Fokkema’s Pleats om 20.00 uur

April:

21 Paaseieren zoeken bij het Ljeppershiem, aanvang 10.00 uur

30 Puzzelrit 9.30 uur inschrijven bij de Fokkema’s Pleats

Mei:

3 Pannenkoeken bakken in de Fokkema’s Pleats om 17.00 uur

9 Oud papier

Juni:

14 Fietstocht 19.00 uur inschrijven bij caf Foestrum

Juli:

4 Oud papier

September:

13 Wielerronde, aanvang 16.00 uur

 

FAMILIEBERICHTEN

Geboren:

September 2002:

25 Jarno, zoon van Albert Woudstra en Wilmy Bouma, Kalkhswei 2

December 2002:

16 Niels, zoon van Aldert en Nynke de Vries-Zwaagstra, Bumawei 18

 

 

NIEUWS VAN DE CULTURELE COMMISSIE

Door omstandigheden werd de avond met Teake van der Meer, Griet Wiersma en Minze Dijksma later gehouden dan eerst was gepland, maar het was een geslaagde avond. Er hadden naar onze mening wel wat meer bezoekers hun belangstelling kunnen tonen.

De klachten van vaak de ouderen onder ons was, dat er voor hen weinig wordt georganiseerd, hoeven we denken wij niet zo zwaar meer te laten meespelen met het maken van een nieuw programma. Mochten de inwoners het daar niet mee eens zijn, laat het ons dan a.u.b. horen en misschien zijn er ook suggesties.

23 december lego-bouwmiddag in de pleats.

Een dikke vijftig deelnemers, die prachtige bouwwerken in elkaar zetten. Na afloop allemaal een bakje patat. Allemaal tevreden, zie daar een geslaagde middag.

30 december Fryske Kameleonfilm.

Gelukkig hadden wij 2 maal voor een vertoning gekozen, want anders was de zaal niet groot genoeg geweest. Wij hadden dan ook niet gedacht, dat er zoveel belangstelling voor een film zou bestaan. Misschien dat daar in de toekomst nog eens een vervolg op bestaat.

Playbackshow.

Deze was in de vorige Foestrumer al aangekondigd, echter nog zonder een datum, maar deze is nu vastgesteld op vrijdag 21 maart ’s avonds om 20.00 uur. De entree bedraagt voor de jeugd t/ m de basisschool € 1,-- Vanaf de basisschool € 3,50.

De playbackshow wordt weer gehouden zoals dat anders ook gebeurde, dus het publiek kan weer genieten van kunst uit eigen dorp.

We rekenen dan ook op een goede opkomst, zodat de deelnemers aan een volle zaal kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben.

Dartswinnaars Westergeest

Op 8 februari organiseerde de Culturele Commissie voor de tweede keer een grootschalig dartstoernooi. De belangstelling was overweldigend. In totaal deden rond de negentig personen (jong en oud) mee aan dit populaire gebeuren. ’s Middags beten de kinderen de spits af. De winnaars ontvingen een fraaie trofee, die vooral bij de jeugd erg in de smaak viel. De seniorenwinnaars, bij de dames was dit Anne van Kammen en bij de heren Renze Horinga kregen ’s avonds te horen, dat ze vrijdagavond als prijs een wedstrijd zullen mogen gaan spelen tegen de nationale toppers Co Stomp uit Amsterdam en Roland Scholten uit Den Haag. Samen met presentator Jack Nieuwlaat, bekend van SBS 6, zullen deze twee dartstoppers naar de Fokkema’s Pleats komen om het op te nemen tegen van Kammen en Horinga.

De wedstrijden van deze dag waren dus een voorproefje. Het dartstoernooi was een zeer geslaagd evenement, mede door de inzet van de inwoners van Westergeest en omstreken en de Culturele Commissie.

De uitslagen waren als volgt:

Tot 7 jaar:

1. Riemer Bijlstra; 2. Rudmer Loonstra; 3. Aant Keizer; 4 Harry Boersma; 5. Jelmer Bremer.

Van 8 tot 11 jaar:

In de verliezersronde:

1. Tjeerd Prins; 2. Jaap de Bruin; 3.Piebe Germ Pompstra.

In de winnaarsronde:

1. Sipke Bijlstra; 2.Tedo de Bruin; 3. Anne Froukje Oosterhuis.

12 tot en met 15 jaar:

Verliezersronde:

1. Jacob van der Velde 2. Anne Brander; 3. Abele de Jong.

Winnaarsronde:

1. Jan Steenstra; 2. Renee Kempenaar; 3. Patrick Roest

 

Senioren.

De dames:

1. Anne van Kammen; 2. Agnes Veenbaas.

De heren:

Verliezersronde:

1. Bart Jelle Hoekstra; 2. Wim Oosterhuis; 3. Willem Keizer.

Winnaarsronde:

1. Renze Horinga; 2. Rudmer de Jong; 3. Wierd de Vries.

Op 14 februari was de Fokkema’s Pleats even de Lakeside Countryclub.

Vrijdagavond 14 februari stond Westergeest, of beter de Fokkema’s Pleats voor de tweede keer in korte tijd geheel in het teken van de populaire sport darts. Waren de pijlen vorige week nog iets ‘roestig’, toen de dorpsgenoten onderling op het bord strijd voerden, vrijdagavonds moesten alle ijzers uit het vet worden gehaald omdat de tegenstanders niet mis waren. De Nederlandse toppers Co Stomp en Roland Scholten waren naar de Fokkema’s Pleats gekomen om het op te nemen tegen spelers uit Westergeest en omstreken. De presentatie op het podium was vlijmscherp, want niemand minder dan Jack Nieuwlaat van SBS 6, hield het publiek in de zaal op de hoogte van wat er op het podium werd gepresteerd.

De zaal, die veel weg had van de Lakeside Countryclub in Frimley Green, was goed bezet. De organisatie, de Culturele Commissie had alle kaarten verkocht. De sfeer zat er dan ook goed in en dit kwam mede door de professionele opzet van het hele gebeuren. Kosten noch moeite werden gespaard. Door middel van een verloting kregen vele darters uit de omgeving de kans op het tegen de beide professionals op te nemen. Er waren enkele plaatselijke helden, die door hun bijzondere manier van optreden mede de show stalen. Molle Oebele Bethlehem was de enige darter uit de regio die wist te winnen van Amsterdammer Co Stomp, of zoals de Nederlander in Engeland wordt genoemd ‘The Match Stick’. Doeke Visser nam het op tegen de andere topper. Ronald Scholten, The Tripod (Het statief) zoals hij in Engeland wordt genoemd beleefde veel plezier aan het spelen tegen Visser.

Het bijzondere bij deze wedstrijd was, dat Doeke regelmatig ook nog eens met de pijlen van Scholten mocht gooien, zodat hij zes keer gooide waar de Hagenees drie pijlen tot zijn beschikking had. Scholten dacht dat dit geen kwaad kon, maar verrassend en tot grote feestvreugde in de zaal wist Doeke Visser plots met een fantastische worp op dubbel n te finishen en daardoor de zege te pakken.

Wm Oosterhuis kreeg naar aanleiding van het vorige week gehouden toernooi ook de kans om te winnen van zijn helden. Echter de presentator vond dat niet een van de professionals, maar hij tegen Wim moest gaan gooien. Deze was hier echter niet van gediend en stond er op te darten tegen n van de beide grootmeesters. Terecht of onterecht, maar de grootmeester liet in deze set toch even zien wie de beste was. Een bijzonder ‘eigen’ manier van darten liet het plaatselijke jonge talent Jacob Auke Pompstra zien. Volgens de presentator van deze avond was Jacob Auke een ‘lasso cowboy darter’, dit vanwege zijn losse pols.

Als n van de weinige deelnemers kreeg hij een speld als herinnering mee naar huis voor zijn bijzondere prestatie.. Er werd deze avond twee keer een ‘honderdtachtig’ gegooid. Dit resulteerde in de verkoop van de desbetreffende pijlen, waarmee dit geschiedde. Theo Schotanus kocht drie pijlen voor het mooie bedrag van € 50,-- en deed ze daarna meteen cadeau aan een jong dartstalent uit Westergeest. Een apart moment was ook toen Co Stomp (een rasechte Amsterdammer) op een gegeven moment darts vroeg uit de zaal. Hij kreeg prompt darts met Feyenoord flyers overhandigd. Tot volle tevredenheid van Stomp, want ze wilden best gooien. Na afloop van de avond kregen Co Stomp en Roland Scholten een presentje uit de regio van Hammerslag aangeboden, voordat men tevreden huiswaarts keerde. De Culturele Commissie kon na afloop terugzien op een zeer gezellige avond. Professioneel ingericht mede dankzij de medewerking van de Friese Dart bond en de ruime ondersteuning van hoofdsponsor Keuken Kompas uit Drachten.

NIEUWSBRIEF TENNISVERENIGING FOESTRUM

Westergeest, februari 2003-02-23

Het mooie weer komt er (hopelijk) weer aan en er wordt achter de schermen al hard gewerkt om de tennisbanen het laatste weekend van maart speelklaar te hebben. Om een ieder op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van de tennisvereniging hebben we hieronder informatie voor jullie verzameld…

Bestuursleden

Voorzitter : Jan de Vries

Secretaresse : Alie Bijlstra

Penningmeester : Alie Renes

Algemeen : Willem Keizer

: Sjoke Boersma

: Jurjen Wiep Sangers

Contributie

De contributie voor dit seizoen is als volgt:

€ 65,-- senioren

€ 60,-- voor 2e en volgende leden van een gezin

€ 35,-- junioren (15 t/m 17 jaar)

€ 25,-- jeugdleden (t/m 14 jaar)

€ 45,-- studenten

€ 155,-- maximaal voor het hele gezin

De leeftijd per 1-1-2003 is bepalend voor de indeling

Tennisballen

Ook het komende seizoen is er de mogelijkheid om tennisballen via de tennisvereniging aan te schaffen, waardoor een ieder met gelijkwaardige ballen speelt om zo blessures te voorkomen. De kosten zijn nog niet bekend.

Tennislessen

Dit seizoen is Pier Reitsma bereid om de tennislessen te verzorgen. Zodra bekend is hoeveel mensen les willen hebben, kunnen we in overleg met Pier de kosten en data regelen.

Activiteitencommissie

Uiteraard zullen er weer diverse toernooien, al dan niet met een hapje en een drankje, op het programma staan. De leden zullen nog nader worden genformeerd. Heb je zelf een leuk idee voor een activiteit, dan horen we dit graag!

Wij hopen op een prachtig voorjaar en een fantastische zomer en wensen jullie veel tennisplezier toe het komende seizoen.

Tot ziens op de tennisbaan.

Het bestuur

P.S. Wil jij ook lid worden? Geef je dan op bij Alie Bijlstra tel 441795 ( na 16.00 uur) of Alie Renes, tel. 445082

 

NIEUWS VAN PLAATSELIJK BELANG

Door de gemeente werd in december een prijs uitgeloofd voor de best bedachte Z (en uitgevoerde) nieuwjaarsstunt. Hoewel het kort dag was, bedachten een aantal jonge Foestrumers, te weten Anne van der Zaag, Jacob van der Velde, Jan Steenstra, Abele de Jong en Heine van Assen, een leuke stunt en voerden deze uit. Tijdens de kerkdienst op oudejaarsavond werden de kentekenplaten van de bij de kerk geparkeerde auto's gehaald en verstopt in de struiken. Door velen werd deze grap wel gewaardeerd!

Aan de winnaars, de jongens van ‘it Hokje’ wordt binnenkort de prijs overhandigd.

BAZUINKLANKEN

Met genoegen denken we terug aan het Kerstconcert in de Ned. Herv. Kerk te Westergeest. Gelukkig hadden velen gehoor gegeven aan de uitnodiging en was de kerk goed bezet. Dat stimuleert altijd.

De 3e maandag in het nieuwe jaar is traditiegetrouw de avond van onze jaarvergadering. We speelden tot de pauze om daarna onze aandacht aan de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en het komend jaar te besteden.

Penningmeester Boukje Schuiteboer vond het tijd om te stoppen. Helaas bedankte ze ook als lid. Wie zal haar plaats innemen?

Het groepje wordt zo wel steeds kleiner. Zonder "hulpen" kunnen we niet meer deelnemen aan een concours. Zijn er nog mensen, die vroeger gespeeld hebben op een koperinstrument en die het wel weer willen proberen? Van harte welkom. Dat geldt natuurlijk ook voor leerlingen. De Bazuin moet toch blijven bestaan?

Er kan nog meer oud papier opgehaald worden. Kijk s.v.p. in de agenda van de Foestrumer, wanneer het wordt opgehaald. Wij zijn er blij mee, want het geeft een welkome aanvulling aan onze financin.

Op 7 en 8 maart wordt weer het jaarlijks solistenconcours en muziekfestival van de Federatie van Kollumerland gehouden. Wij doen ons best. De uitslag hoort u de volgende keer. Tot wederhoren!

Westergeest – Polen

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2003 alweer. Maar we hebben echt de laatste maanden veel werk verzet. Natuurlijk sorteerwerk, dozen klaar gemaakt en via de familie Luimstra opgestuurd naar Roemeni, maar daar kosten de kilo's ook geld. Zoals het nu staat gaan we begin juni naar Polen, alles staat klaar, maar het wordt steeds moeilijker om goederen over de grens te krijgen. Daarom vragen wij: ‘Wie wil ons sponsoren, zodat wij in Polen in kleine dorpswinkeltjes wat kunnen kopen en daar weer weg kunnen geven’. De eerste sponsors hebben zich al weer aangemeld. En het spreekwoord zegt, als er n schaap over de dam is volgen er meer. Vele kerstkaarten, brieven met bedankt Westergeest voor de kleding, maar vooral ook voor de envelop met inhoud.

Dus Foestrumers. Laat uw gedachten ook gaan en laat onze Poolse vrienden ook dit jaar niet in de kou staan.

Vriendelijke groet

Geert en Griet Postma, Westergeest

Jappie en Annie, Twijzelerheide

 

HERINNERINGEN (uit de oude doos)

De schoolvakanties

Natuurlijk was het niet allemaal kommer en kwel op school. Ondanks sommige incidenten be-schouw ik de schooltijd als de mooiste tijd van mijn leven en ging bijna altijd met plezier naar school, de enige uitzondering was de maandag-morgen als we de versjes (bijna altijd psalmen) moesten kunnen opzeggen. De meesten hingen als droog zand aan elkaar en er was voor een schooljongen dan ook meestal totaal geen verband in te vinden, vooral ook door de 'Oud Nederlandse' zetting en de weglating van sommige woorden of gedeelten ervan om de rijmelarij te doen kloppen. Het was elke keer een bezoeking om die dingen op te kunnen dreunen en ik ging dan maandag 's morgens meestal met lood in de schoenen naar school. De rest van de week was je dan van een last bevrijd, maar o wee het was zo weer maandagmorgen.

In de zomervakanties ging ik ieder jaar een keer of twee, drie met mijn ouders mee naar de veenderijen in Drente om 'baalders' op te halen, voor zover ik me kan herinneren was dat in die tijd bijna altijd uit Valthermond, want daar kwam volgens mijn vader de beste turf vandaan.

Het feest begon voor mij al onderweg, vanaf het Huis ter Noord waar mijn ouders meestal voor de wal lagen ging het oostwaarts door de Trekvaart en omdat daar bijna nooit scheepsjagers waren moest mijn vader in de `bge' om het schip vooruit te trekken als er niet gezeild kon worden. Als ik aan boord was liep ik meestal met hem mee op de wal en ging ook wel eens mee trekken, maar dat stelde natuurlijk niet zo veel voor.

Direct na de derde brug lag een gehuchtje Augsbuurt/Lutjewoude en daar stond het eerste mechanische apparaat dat mijn bijzondere aandacht had, een Amerikaanse windmotor, een vrij grote watermolen met een stenen hok eronder en een huis ernaast. Het leek mij heerlijk om daar molenaar te zijn en voor de molen te moeten zorgen.

Dan ging het verder langs de 'Laatste stuiver' en de spoorbrug van Buitenpost en als er toevallig een trein langs kwam als we vlak bij de spoorbrug waren, werd het helemaal spannend, want volgens mijn vader was het levensgevaarlijk want er sprongen geregeld klinken uit de brug als er een trein over ging.

Het zal ooit wel eens gebeurd zijn, maar in de praktijk viel dat wel mee denk ik want ik heb er tenminste nooit iets van gemerkt. En dan na een tijdje, na een kleinere windmotor, kregen we de brug bij Stroobos/Gerkesklooster waarna we in het grote scheepsvaarwater terecht kwamen.

Die brug was eigenlijk een verhaal apart, als het `stroomde' d.w.z. als er bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en bij Zoutkamp water werd afgestroomd, werd er door de Trekvaart en de Lauwers nogal wat water aangezogen vanonder de brug uit het Kolonelsdiep en aangezien de Lauwers, die daar het meeste water aantrok, aan bakboord lag vlak voor de brug, zoals wij kwamen aanvaren, stond er onder de brug een sterke stroming met een soort draaikolk. Net voor de brug stroomde het water vrij normaal en tien meter verder ging het met een rotgang naar bakboord en menige schipper die er niet zo bekend was botste met een harde knal met zijn schip tegen het bakboord bruggehoofd.

Tientallen jaren later hebben ze de ingang van de Lauwers honderd vijftig meter verlegd, niet vanwege de scheepvaart, maar om de zuivelfabriek 'de Vier Provincien' ruimte te geven om uit te breiden naar achteren en nog weer enkele jaren later werd de fabriek gesloten.

Het grote water op

Eenmaal onder de brug door kwamen we in het toen ook al veel grotere en bredere Kolonelsdiep terecht en begon de industrie meteen al aan bakboord, eerst de al genoemde melkfabriek en emaast de steenfabriek en nog een paar kleine nerinkjes, 800 meter verderop de scheepswerf van Barkmeijer, toen nog aan stuurboord, pas een paar jaar na de tweede wereldoorlog hebben ze een kanaal om Barkmeijer en het dorp heen gegraven.

Direct na Stroobos/Gerkesklooster zoals het tweeling dorp heette, werd de naam `Hoendiep' en was al verbreed tot voor die tijd geweldige proporties en een paar kilometer verder kregen we eerst de brug van Lutjegast en daarna de Gaarkeuken. Daar lag al een nieuwe dubbele sluis naast de oude, met een grote schipperswinkel ertussen. Die toen nieuwe sluis is ook al weer verdwenen en op de plaats van de oude sluis is jaren geleden al weer een nieuwere en nog groter sluis gebouwd.

Het was voor mij een sensatie als ik mee mocht in de winkel en ik keek me de ogen dan ook uit het hoofd want zo`n grote winkel had ik nog nooit gezien en vooral de scheepsbenodigdheden vond ik indrukwekkend.

Het brede kanaal liep nog een paar kilometer door en bij de brug van (Noordhomer) Gabrug was een bocht naar rechts en rechtuit (richting Zuidhorn) was men toen bezig het van Starkenborghkanaal N Z te graven met pipegaaltjes en kiepkarren door honderden mensen in de werkverschaffing.

Bij de brug had Johannes van de Woude een smederij, die is in het begin van de tachtiger jaren afgebroken, toen stond het nog vol met heel oude gereedschappen, wat daarmee gebeurd is weet ik niet.

Het Hoendiep ging verder langs de bruggen Briltil, Enumatil en de Poffert, de laatste was de brug waar mijn broer Jan in die tijd bij Pieter en Matsje inwoonde en net voorbij die brug lag weer een scheepswerfje.

Een paar kilometer verderop moesten we bij Vierverlaten door een brug en vlak daarop na een bocht naar links door een spoorbrug en na een bocht naar rechts weer langs een brug en waren dan in Hoogkerk en kwamen we eerst de toen net gebouwde nieuwe (Fries-Groningse) suikerbietenfabriek voorbij, waar zomers niet veel aan was te zien, wel heel groot en veel kranen die in de herfst de schepen moesten lossen.

Een enkele keer lag er een schip met keien te lossen, mijn vader kon me toen niet precies vertellen waar die eigenlijk voor nodig waren, hij wist me wel te vertellen dat ze uit Belgi kwamen en bij de suikerbereiding werden gebruikt. Veel zat hij er niet naast want later hoorde ik dat ze werden vermalen tot heel fijn stof en dat werd gebruikt als katalysator bij het uitkristalliseren van de suikerstroop. Daarna weer een brug, vlak erna liep rechts een opvaart naar de enorme strokartonfabriek waar ze zomers wel altijd erg druk bezig waren en waar enorme grote hopen stro lagen opgestapeld. Dan langs de slikvelden van de beide suikerfabrieken en we kregen dan de oude suikerfabriek die ongeveer een halve kilometer verderop vlakbij Groningen stond.

Daarna voeren we Groningen binnen door een vlak naast elkaar liggende brug en een spoorbrug en dan verder langs de Eendrachtskade met de Stokvis vestiging rechts en langs de Westerkade door de brug en lagen we voor de sluis midden in Groningen en daar was het einde Hoendiep, hoe het daar verder heette weet ik niet.

Na de Gaarkeuken was dit de eerste van een lange reeks van sluizen en misschien wel de mooiste omdat hij midden in de stad lag. Voor een provinciejongen als ik, was Groningen niet minder dan een wereldstad met grachten, kanalen en daaraan grote huizen. Maar dat niet alleen maakte het tot een stad, ook de mensen waren er anders. Als ik al eens met de stadsjongens in aanraking kwam, merkte ik al gauw dat ze veel slimmer en sluwer waren dan de jongens waar ik meestal mee te maken had.

Na de sluis kregen we eerst de Emma brug en dan een breed stuk gracht met boothuizen van de Groningse studentenroei-verenigingen aan de Noordkant en daar vlak tegenover lag het station. Ik kwam ogen en oren tekort om alles in me op te nemen en dan kwam alweer de volgende (Heere brug) brug en er tussenin lagen in die tijd tientallen binnenschepen (in de crisis-jaren), meestal stukken groter dan die van mijn vader.

Na nog een brug voeren we langs de Groninger veemarkt en kwamen dan rechtsaf bij het 'Klein Poortje' en dat was dan weer spannend want daar moesten we doorheen naar het Winschoter-diep en als ze water afstroomden bij Delfzijl, kon het zijn dat we moesten wachten tot de stroming minder was en moest men met man en macht het schip er door trekken tegen de stroom in, soms met behulp van een paard.

De scheepswerven

Als dat was gelukt kregen we rechts de grote Hunze-centrale met zijn vier schoorstenen die al vanuit de verte te zien waren en die met een donkerbruin gedreun en dikke elektrische draden het nodige ontzag inboezemde.

Dan kwam het mooiste gedeelte met al die grote scheepswerven waar ze grotendeels kleine zeeschepen bouwden en grote binnenschepen, destijds werd alles nog met klinknagels aan elkaar gezet. Vooral als ze aan het klinken waren met een kustvaarder bijvoorbeeld, konden we elkaar nauwelijks verstaan, honderd meter voor en na het passeren van de werf. De mannen waren niet voor niets bijna zonder uitzondering stokdoof geworden in de loop der jaren, want gehoorbescherming moest nog worden uitgevonden...

Dat klinken is een verhaal apart: naast het in aanbouw zijnde schip stonden hier en daar en soms ook erop, dat hing af van de grootte, vierkante tafeltjes van hoekstaal van plm. een halve meter in het vierkant met bovenop een ondiepe plaatstalen bak (plm. 10 cm diep) waar de brandende steenkool in lag met daar bovenop een los rooster met gaten waar de klinken ruim in pasten en de koppen het er doorheen vallen belette. Onder het tafeltje was een centrifugaal pomp aangebracht die voor lucht aanvoer zorgde en met de voet en een treeplank werd aangedreven. Deze pomp zorgde voor een flinke luchtstroom die van onderen de bak in en door de kolen werd gevoerd en op die manier zorgde voor de hitte die nodig was om de klinken witgloeiend te krijgen, de kunst was om ze net zover te verhitten dat ze net niet begonnen te spetteren (verbranden).

Met een tang werd er dan een klink uitgepakt en naar iemand gegooid die hogerop op een tussendek of platform stond en de klink opving (hoe dat precies ging weet ik niet meer maar het vergde wel een handigheid die alleen door jaren oefening verkregen werd). Die gooide hem dan weer naar beneden in het schip naar iemand die hem opving (uiteraard alles met tangen) en vliegensvlug in het gat stak dat aan de beurt was.

Buiten stond dan al iemand met een luchthamer te wachten tot van binnen het sein werd gegeven dat de tegenhouder klaar was en dan kon het gehamer beginnen en dat ging door tot het uitstekende deel van de klink mooi vlak geplet was tegen de scheepswand. Deze laatste bewerking veroorzaakte het oorver-dovende lawaai waar de werven berucht om waren. De kunst was om het zo snel te doen dat de klink geen tijd kreeg om af te koelen en hard te worden, bij dat proces werd de warmte die vrijkwam bij het vervormen tijdens het klinken ook nog benut.

Geale

Ut us ferline

Ek yn dizze Foestrumer wol ik in wolstelde boer t Westergeast foar it fuotljocht bringe: Jarig Egberts. Hy waard rn maart 1671 geboaren yn Westergeest as soan fan Egbert Jarigs en Ankie Egberts (geboaren yn 1649 as in dochter van Engbert Jans en Bon Uilckes).

Heit Egbert Jarigs waard yn 1636 geboaren en wie by libben boer yn Westergeast. Hy kaam yn 1671 te ferstjerren: it bertejier fan syn soan Jarig Egberts. Heit wie foar Ankie Egberts ek al earder troud west. Dat soe op 28 jannewaris 1666 west ha mei Jelck Sybes.

Jarig troude yn 1703 foar de tsjerke mei Jetske Wytzes (1675 - 1769, dochter fan Wijtse Femmes en Wijtske Folkerts).

Ut syn houlik wurde yn Westergeast berne:

1. Bontje Jarigs, rn 1700

2 Antje Jarigs, rn 1710

3 Egbert Jarigs, rn 1710

4 Wybe Jarigs, rn 1725

5 Wijtze Jarigs, rn 1725.

Op 1 july 1748 kriget Jarig in erfenis fan 3.000 Caroli gnen fan syn suster Jelkjen Egberts (1708 - 1748) dy' t yn Westergeast ferstoarn wie. Hjoed de dei stiet dat bedrach omrekkene foar sa'n f 55.091, 00 of € 24.999, 21.

Suster Jelkjen wie syn folie suster, dat wol sizze, hja wie in dochter fan Egbert Jarigs en Ankie Egberts. Hja soe letter trouwe mei Jeen Pieters, geboaren yn augustus 1708.

Nei in protte reboelje tsjin it ferpachtsjen fan belestingen yn de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden waard ek yn Frysln it heffen fan belestingen oanpast. Fanf doe waard de quotisatie, in belesting nei draachkreft, brkt. Yn 1749 binne yn elke std en grietenij listen opmakke fan alle famyljes: de Quotisatiekohieren.

Neffens dizze Quotisatiekohieren 1749 is Jarig Egberts in " welgestelde boer" en oan te slaan foar 65 Caroli gnen (circa € 1285,86).

Om te fergelykjen: Albert Willems, in "sobere arbeider" t Westergeast, mei 5 bern, wie oan te slaan foar 6 Caroli gnen (circa € 53,86).

Jarig Egberts komt yn 1749 yn Westergeest te ferstjerren.

1913 - 90 jier ferlyn.

W. Kamminga frege fan B&W Kollumerln in fergunning om yn Westergeast in slachterij te begjinnen.

1973 - 30 jier ferlyn.

Yn maart 1973 waard der in begjin makke mei it bouwen fan in kantine en hskes op It Ljeppershiem. Der wie al jierren praat fan west, mar no 't de gemeente mei in rinteloaze liening kaam, koe it wurk oangean mei frijwilligers.

1983 - 20 jier ferlyn.

Op 01 febrewaris kaam Trijntje van Wieren - van der Meulen te ferstjerren. 'Trientsje' wie troud west mei Minne van Wieren, dy't yn 1975 ferstoarn is.

Op 21 febrewaris kaam Sikke Visser te ferstjerren. Sikke wie troud mei Fetje Hoekstra en wie snt 1966 eigner fan wat no de Fokkema's Pleats is. Yn 1974 hat Sikke de pleats fan 'e hn dien, en gie er nei Iezumasyl. In jiermannich letter hat er dr (nei de strange winter fan 1979) "De Fgelpits" opsetten.

1993 - tsien jier ferlyn.

Jacob (Jabik) Bijlstra wie 15 jier doe 't by lid waard fan de muzykferiening De Bazuin. It skreaun him doe 1936. En op 18 jannewaris 1993 naam de 72 jierrige Jabik Bijlstra nei 58 jier trouwe tsjinst fskie.

Op 10 maaie kaam Jan Dijkstra te ferstjerren doe't er 71 jier ld wie. Jan wie troud west mei Teatske Kloosterman, dy't yn 1985 wei rekke.

Ybele Steenstra

y.steenstra@chello.nl

Berichten uit 'It Pjuttersplak'

Het vieren van Sinterklaas en Kerst hebben we alweer een paar maanden achter ons. Voor de peuters is dit altijd een spannende tijd en voor de juffen geeft het extra drukte omdat de feesten zo snel achterelkaar komen. Maar het is een gezellige tijd. De peuters waren uiteraard benieuwd wat ze dit jaar van Sinterklaas zouden krijgen? Op 5 december kregen alle peuters een linnentas met daarop hun naam geverfd, en in de tas zat een zaklampje. Ook leerden ze hoe de Pieten pepernoten maken. De kinderen mochten zelf pepernoten bakken en kregen een zakje pepernoten mee naar huis. Dat was smullen!

Nu zijn de kinderen volop bezig met het thema winter. De peuters hebben een sneeuwpop van papier gemaakt en daarop watjes gelijmd. En nog even en dan is het voorjaar en hopen we weer een bezoekje te brengen op de boerderij en lammetjes te bekijken en te aaien.

In april houden we onze traditionele paasbrodenactie. De moeders van de peuters komen dan weer bij u langs om een paasbrood te verkopen. We hopen dat u ook dit jaar deze actie wil steunen, want van de opbrengst kunnen wij nieuw speelgoed voor de peuterspeelzaal kopen. Daarnaast zijn we van plan om een ouderavond te organiseren maar daarover vertellen we u graag een volgende keer meer.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur