Start
Algemeen
Nieuws
Laatste nieuws
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterfoto's
Dodenherdenking
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23

De Foestrumer

Maart 2000

dorpskrant
Westergeest


REDACTIELEDEN

C. Loonstra
O. Bijlstra
J. Wierssma
J. de Bruin

Fam. Meyer (verspreiding)
Ronnie van Assen (vormgeving)


Beste Dorpsgenoten


Als deze uitgave van de Foestrumer bij u op de mat valt, heeft de lente zijn intrede al weer gedaan . Het is 's avonds al weer langer licht en de natuur begint zich ook weer van de mooie kant te laten zien, na deze toch wel heel zachte winter, maar niet getreurd we hebben het weer niet in de hand en we gaan er van uit dat we een zonnig en mooi voorjaar tegemoet gaan zodat ook de natte tijd weer gauw vergeten is, maar niet alles hoeft vergeten te worden. Zo kunt u ook nu weer lezen wat de diverse verenigingen hebben georganiseerd de afgelopen winter maanden, zodat de herinneringen weer even aangescherpt kunnen worden. Doch niet alleen wat is geweest word er verteld ook wat gaat komen is ook deze keer weer uitgebreid aan de orde, zodat een ieder het maar in zijn /haar agenda kan zetten. Helaas zijn wij gezien de steeds hoger wordende drukkosten genoodzaakt om ook dit jaar weer een beroep te moeten doen op onze adverteerders.We hopen, dat zij ook deze keer weer mee zullen doen om de Foestrumer te laten blijven bestaan zodat de inwoners voorzien blijven van alles wat er in Foestrum reilt en zeilt, alvast onze hartelijke dank hiervoor. Verder willen we jullie nogmaals onder de aandacht brengen dat de Foestrumer wereld wijd te lezen is op internet, dit op internet zetten wordt al enige tijd gedaan door Jacob Bijlstra, maar aangezien velen dit nog niet wisten willen we jullie er nogmaals op attenderen, dat ook de Foestrumers om utens nu het wel en wee van hun roots kunnen volgen. Maar ze moeten het wel weten daarom mensen hoort zegt het voort. Het internet adres is http://foestrum.student.utwente.nl Verder is er van redactie zijde niets meer te melden alleen dit nog dat wanneer er mensen zijn van buiten Westergeest en deze stellen het op prijs om ook de Foestrumer te kunnen lezen dat dit kan Ze kunnen zelf de uitgave afhalen bij J. de Bruin Eelke Meinertswei 31. De kosten hiervan zijn f 15,-- per jaar, ook hier geldt hoort zegt het voort. Rest ons u ook nu weer veel leesplezier toe te wensen met deze uitgave van de Foestrumer.

VOOR OP UW PRIKBORD!!

AGENDA


Maart:
April:
24) Paaseieren zoeken voor de kinderen van de basisschool op ’t Ljeppershiem. Aanvang 10.30 uur
29) Orienteringsrit M.A.C. bij de Fokkema’s Pleats om 9.00 uur
Vanaf 17.00 uur Pannenkoekenbakken voor de kindere van de basisschool in de Fokkema’s Pleats
Juni:
17) Fietstocht
Juli:
14 en 15) Simmer 2000 (zie elders in de Foestrumer)


FAMILIEBERICHTEN


Geboren:
17 januari
Hepke Meindert van der Weg, zoon van Menno en Minke van der Weg
5 februari
Remco, zoon van Geale en Annie Brouwer
Overleden:
7 december

Jo de Boer , 48 jaar

SIMMER 2000

De voorberedingen voor Simmer 2000 zijn, ook in Westergeest in volle gang. Plaatselijk Belang, de Culturele Commissie en de Feestcommissie (afgekort PCF) zijn met elkaar druk bezig een groot aantal activiteiten te organiseren op vrijdag 14 juli en zaterdag 15 juli. Om u alvast een indruk te geven, volgt hier het voorlopige programma.

Programma Simmer 2000

Vrijdag 14 juli
19.00 uur: Barbecue op ’t Ljeppershiem. Na deze barbecue kunt u kijken naar een toneelstuk, uitgevoerd door de toneelploeg van Westergeest. Enkele inwoners van Westergeest zullen daarna enkele liederen ten gehore brengen.
22.30 uur: Live-muziek
zaterdag 15 juli
10.00 uur: Matinee in de Fokkema’s Pleats. O.a. ontvangst met koffie, diapresentatie van oude foto’s van Westergeest.
10.30 uur: Speurtocht voor de kinderen (vanaf Fokkema’s Pleats)
c.a. 12.00 uur: Sluiting ochtendprogramma
14.00 uur: Zeskamp (buurtenstrijd) op it Ljeppershiem.
21.00 uur: Feestelijke afsluiting in de Fokkema’s Pleats m.m.v. de band “Take 5”.

Zoals u ziet is er voor elk wat wils. In de komende maanden zal het programma nog iets worden aangevuld met diverse onderdelen. Daarover meer in de volgende Foestrumer.

De PCF

BERICHTEN VAN DE PEUTERSPEELZAAL

Na een onderbreking van n Foestrumer zijn we weer met nieuws van ‘t Pjuttersplak. We hebben de afgelopen periode alles zijn gangetje laten gaan. Juf Nelie heeft haar plekje gevonden en de peuters weten al niet anders meer. Oktober, november en december waren drukke maanden voor de peuters. Er gebeurde ook zo veel. In oktober was de herfst in volle gang, daarbij hoorde natuurlijk een bezoekje aan het bos. Al waren er weinig kastanjes, het bezoekje was een succes. Daarna begonnen al snel de voorbereidingen voor Sint Maarten. Elke peuter maakte een mooie ‘molen’
-lampion. Op 11 november konden alle peuters met hun lichtje lopen. In november arriveerde sinterklaas in Westergeest. Dit had zijn weerslag op de peuters, de spanningen liepen soms hoog op. Sinterklaas bracht op de avond van 1 december de kadootjes in prachtige surprises naar de Fokkema’s Pleats. Op 2 december vierden de peuters de verjaardag van sinterklaas en mochten ze de kadootjes uitpakken. Een prachtig heuptasje. Na sinterklaas kwam de kerst nog met kaarsjes en kerstboom. Vele peuters waren toen erg moe, dus de vakantie kwam als geroepen. In 2000 konden ze weer met volle moed beginnen samen met juf Nelie en de vaste vrijwilligsters, juf Ria, juf Klazien en juf Tetje. De 1e periode van het nieuwe millennium hebben we al weer achter ons. En als u dit leest is de 1e vakantie ook alweer voorbij. Wat gaat de tijd toch snel. Tot de volgende Foestrumer.

De ouderraad

CULTURELE COMMISSIE

5 januari organiseerde de Culturele Commissie een optreden met een poppenspel. Dat bleek een groot succes.. Een 90 kinderen plus nog ouders hebben genoten van de voorstelling, wat zeker voor een herhaling in aanmerking komt.
4 februari was er een avond voor de ouderen in de vorm van Shantykoor “de Slykstappers” uit Blija. Deze kregen die avond versterking van een goochelaar. Gezien het gebodene hadden deze mensen wel een groter publiek verdiend.NIEUWS VAN DE Gymnastiekclub “Wij blijven fit” M.B.V.O.

Dinsdag 11 januari 2000 zijn we weer begonnen met de gymlessen na de Kerstvakantie. We maakten er meteen een gezellige middag van om het nieuwe Millennium te vieren.
Na het uurtje gym gezellig koffie gedronken. En traktaties van dames die jarig geweest waren in de kerstvakantie.
En Geertje, onze penningmeestere trakteerde ook, niet omdat ze jarig was, maar omdat ze na ziekenhuisopname weer in ons midden was. Dus allemaal blij. We hebben ook een hele gezellige club. Wie nu denkt ik wil er ook bij, kom eens een keer op dinsdagmiddag van half 4 tot half 5, want meer bewegen voor ouderen is heel belangrijk. Je hoort en leest het dagelijks.

 

GYMNASTIEKVERENIGING S.V.S.

Hallo luitjes,
Hier weer wat nieuws van het gymnastiekfront.
Woensdag 1 maart hebben we een spelletjes-middag georganiseerd voor de kinderen van de basisschool. Dit was wederom een groot succes!
In de week van 27 maart komen we weer huis aan huis met de jaarlijkse koekactie (skerlatten fan Planting).
Gretha Praamstra is een aantal weken terug begonnen met een cursus Tai Bo. De opkomst was overweldigend en de cursisten zijn heel enthousiast.Er wordt i.v.m. de grote opkomst een extra (gratis) les gegeven aan het eind van de cursus.
Woensdag 26 april is er een ledenvergadering en we zijn nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. Je kunt je aanmelden bij n van de huidige leden of gewoon op de vergadering komen en je daar beschikbaar stellen.
Vrijdag 26 mei is weer de jaarlijkse uitvoering, waarbij ook niet-leden van harte welkom zijn om te komen kijken.
De week daarop: vrijdag 2 juni is de wandeltocht gepland. We hopen op mooi weer en veel wandelaars!
!! We kunnen nog nieuwe leden gebruiken, dus aarzel niet langer en meld je aan!!
Tot zover het S.V.S.- nieuws. We wensen jullie een fit voorjaar toe!

Het bestuur.


NIEUWS VAN DE JEUGDSOOS

Op 11 februari 2000 was er een sleeping-party gepland in de Fokkema’ s Pleats. Dit was de vorige jaren een groot succes. Deze keer was er maar 1 persoon, die zich opgegeven had. Dus dit feest ging niet door. Deze avond werd in de vorige jaren opgevuld met leuke spelletjes, een dropping en speelfilms om de nacht op te vullen, waarna je ’s morgens vroeg om 8.00 uur huiswaarts kon gaan.
Andere activiteiten die voorheen georganiseerd werden zijn o.a.:
- bowling-avond
- bioscoop
- schaatsen (kunstijsbaan)
- dropping
Maar als niemand zich voor deze activiteiten opgeeft, wordt het voor ons moeilijk om dit in stand te houden. In het najaar gaan we weer met nieuwe moed van start. Dus houd de agenda van de Foestrumer goed in de gaten.
Ben je 12 jaar of ouder en heb je zelf een leuk idee of heb je vragen, kom dan gerust eens langs bij; Simon Kooistra, Bumawei 9.
Tot ziens!

Westergeest, 3 januari 2000

Hierbij willen wij Johannes en Baukje Bethlehem, de vrijwilligers Aafke, Baukje, Griet en Uilkje bedanken voor het schoonmaken van het Lytshs na de Milleniumnacht.
Hiervoor nog hartelijk dank!!


BAZUINKLANKEN

Traditioneel is de derde maandag van het nieuwe seizoen gereserveerd voor de jaarvergadering. Dit keer besloot het bestuur evenwel anders , daar we vanwege ons optreden op het brassbandfestival in de Harmonie te Leeuwarden op 6 februari eigenlijk geen repetitieavond kunnen missen.
Helaas moesten we dit keer een beroep doen op een flink aantal “helpen”, vooral op de zgn. achterste rij cornetten hebben we dringend aanvulling nodig. Is er dan in Westergeest en Triemen helemaal geen jeugd (ouderen mag ook) meer die zich wil opgeven als leerling? Als “de Bazuin” zal blijven bestaan, dan is dit beslist noodzakelijk!!!
Op het genoemde festival begonnen we met de mars Arnhem-A E Kelly. Dat liep lekker en zoiets geeft de burger altijd moed. Daarna was de beurt aan Jaap Adema met zijn trombone solo: The wind beneath my wings- Darrol Barry. Alleen het durven is al een compliment waard. Jaap Adema bracht het er goed af. Tenslotte speelden we het concertnummer: Pennine Moors- Darrol Barry. Al met al was het een optreden, waarover we niet ontevreden hoefden te zijn. We haalden net als vorig jaar 87 punten, wat een vierde plaats betekende (vorig jaar een tweede plaats). Nu wordt er weer druk geoefend voor het solistenconcours en federatiefestival van de gemeente Kollumerland c.a. te Kollum op 11 maart a.s. en het Spikerfestival te Bakkeveen. Er is nog volop werk aan de winkel.

Tot wederhoren.


NIEUWS VAN VOETBALVERENIGING W.T.O.C.

W.T.O.C. van 1970 tot 1980
De sportvelden.
Er zijn, al voor 1970, vergevorderde plannen geweest om sportvelden aan te leggen aan de Simmerwei. Op menige bestuursvergadering kwam dit punt aan de orde. W.T.O.C. vond deze ligging meer centraal t.o.v. de drie dorpen. De financin waren voor de gemeente het grote probleem en toen de Planologische Dienst later het plan ook nog afkeurde, was het WTOC-voorstel van de baan (1971). Wel kreeg WTOC toen een oefenhoek van 30 bij 50 meter aan de westzijde van het B-veld (nu het hoofdveld), waar bij daglicht op getraind kon worden. Dat gaf dus enige verlichting voor de training op het voetbalveld. De gemeente (Ben W) kwamen nu het plan Simmerwei van de baan was, met een ander voorstel . Bij de bestaande accommodatie wilde men 2 velden aanleggen. Dat was voor de gemeente financieel het meest haalbare. Op 6 oktober 1971 besloot het bestuur van WTOC om akkoord te gaan met dit voorstel. In het seizoen 1972-1973 werd eerst het hoofdveld aangelegd. De officile opening van het hoofdveld vond plaats op 17 november 1973 met de wedstrijd WTOC 1 - Lions 1 (4-1)

Kleedgelegenheid.
Ook de plannen voor een kleedgelegenheid met kantine werd met Gemeentewerken van Kollumerland besproken. Daar was wel behoefte aan, want het ontbreken van toiletten werd steeds meer als een gemis gevoeld. Op 31 maart 1975 startte de bouw van kleedgelegenheid door Jarino uit Roden. De bouw ging voorspoedig, want reeds op 6 oktober werd de bestuursvergadering voor het eerst in de kantine gehouden. Het complex was toen klaar. Op 31 oktober 1975 werd er toen een grote geldinzameling gehouden. De kleedgelegenheid was begroot op f 298.000,-- en WTOC moest hiervan aanvankelijk f 16.500,-- bijdragen. De geldinzameling bracht ruim f 4300,-- op, wat al een hele stap was in de goede richting.

Officile opening sportveldencomplex “de Wygeast”.
Op 22 november 1975 werd het nieuwe sportveldencomplex officieel geopend door burgemeester D. Bekius. De burgemeester liep door een erehaag van B-pupillen, waarna hij de sleutel van het hek ontving van de toen jongste pupil en tevens jongste lid van de vereniging Pier Johan de Boer. De sleutels waren vastgebonden aan een net met voetballen.
De naam van de kantine “De Ynswinger”was ingezonden door de toenmalige consul E.W.Dijkstra. Hij mocht daarna de kantine officieel openen.
Daarna werd een wedstrijd gespeeld tussen WTOC 1 en Combinatie Kollumerland. De uitslag werd 2-2. De WTOC doelpunten werden gemaakt door Harm A. Dijkstra en Jurjen-Wiep Sangers. De aftrap werd verricht door mevrouw Feersma Hoekstra.

Maart 2000
Er zijn sinds de vorige uitgave van de Foestrumer niet veel wedstrijden meer gespeeld. Inmiddels is de jeugd weer gestart met de competitie, maar door de slechte weersomstandigheden zijn de geplande wedstrijden afgelast.
Bij de senioren zijn wel enkele wedstrijden gespeeld. WTOC 1 is momenteel van de eerste plaats verdwenen. Tegen Anjum werd met 3-1 verloren en tegen Zwaagwesteinde werd gelijk gespeeld, zodat WTOC nu op de tweede plaats staat. Verder doet WTOC 1 nog steeds mee aan de bekercompetitie. De eerstvolgende wedstrijd zal zijn tegen Stadskanaal (1e klas zondag). Het bestuur van WTOC had eigenlijk gehoopt op een wedstrijd tegen Harkemase Boys. Op zaterdag 4 maart j.l. moest Stadskanaal het namelijk opnemen tegen deze ploeg . Door het nemen van penaltys werd de wedstrijd beslist en werd Stadskanaal de winnaar.
WTOC 2 staat momenteel op de 6e plaats, WTOC 3 en de Dames op de 2e plaats.
Het bestuur van WTOC hoopt, dat het regenachtige weer nu eindelijk eens plaats gaat maken voor een drogere periode, zodat er weer actief gevoetbald kan worden.
Mocht u vragen hebben over de vereniging, dan kunt u terecht bij de volgende bestuursleden in Westergeest:
Ineke Adema (4443120)
Wierd Kooistra (441974)
Jantsje Wiersma (444726)


Hoi Doarpsgenoten

Hjir komt it twadde ferhaaltsje fan my mei wer wat oar neis oer Suriname. Hoe is it no mei jim, giet alles wat gewoan troch? Mei my giet it wol goed, sa no en dan wol ris wat tsjinslagen mar ast dan besite krijst ut Fryslan dan makket soks it wol wer goed. De measten sille it wol witte tink, mar us heit en mem ha hjir in pear wike lyn yn febrewaris west foar santjen dagen. Dit wie echt geweldich man, om hja wer ris te sjen, en om wer gewoan mei elkoar prate te kinnen, wer mei elkoar te leitsjen en te healwiizjen. Echt moai, der noch by de moaie utstapkes dy't we dien ha yn dit moaie natuerlan. Dit kear wol ik wat fertelle oer myn oplieding, ferfolgens wat oer myn stage werby ik oanjaan sil dat ik echt
yn in ontwikkelingslan sit. Fierder sil ik noch wat fertelle oer it binnenlan. Mar allerearst wol ik jim hertlik tank sizze foar de krystkaartsjes. Echt moai om safolle kaartsjes te krijen. Sels fan minsken wer't ik it echt net fan ferwachte hie. Ik hoopje dat jim allegear in moaie kryst en ieuwiksel hawn ha. Ik ha wol in moaien ien hawn. Oane iene kant wie it wol skande dat ik no net by myn eigen famylje en freonen weze koe, mar oan de oare kant wie it ek geweldich om it ris yn in oar lan mei te meitsjen.
Kryst wurd hjir hiel wiidweidich fiert, oeral krystdiners en krystfeesten, der hoecht mar krekt sprake te wezen fan in organisaasje of der is in krystdiner. Fierder is't yn'e winkels ek te fernimmen, omt oeral krystartikelen te keap binne, mar wat hiel bot opfoel wie dast yn eltse winkel hast in kalinder krigest. En der sieten echt in pear moaien by hjer, guon mei foto's fan de natuer yn't binnenlan of mei hiele moaie foto's fan moaie gebouen yn Paramaribo.
Sels bin ik mei de ieuwiksel nei de sted west, wer't in butendoar- optreden wie fan South- South- West. Dit is in hiele bekende groep, dy't allegear ferskillende soarten muzyk sjongt, sels 'het is een nacht'. Dit wie echt geweldich. Gewoan yn'e koarte broek buten nei in optreden lusterje en dat op aldjiers joun. Dan der noch by dat wie as Nederlanske stagiaires 2 kear ald op nei fiere mochten, ien kear om acht oere jouns, dit wie op jim dus, en dan om tolve oere noch ris. By de twadde fiering dus om tolve oere wiene we by de Nederlanske Ambassade. Der wiene wy foar utnoege; grut feest der tusken allegear hege pieten. Einliks wer ris wat gewoane musyk, hjir ha'k echt fan genoten. En moai knalfjurwurk jong, pagara's hjitte se, dit binne eins in soart fan tuzenklappers, mar it binne hiele lange slierten.
Dan sil ik no mar ris 'to the point' komme tink.
Earst ris wat oer myn oplieding. SPH stiet foar Sociaal Pedagogische Hulpverlening, en at ik aanst ofstudearre bin wat earst noch mar ris safier weze mat, bin ik in SPH- er. In SPH- er kin wurkje yn in crisishus, tehusen foar thusloasen, ynstellingen foar gehandicapten, justittiele ynstellingen, soargynstellingen en ferpleegtehuzen, psychiatrische sikehusen, ensaf. Wy meie wurkje mei alle leeftydkategoryen en dan as: groepslieder, mentor, pedagogisch meiwurker, activiteitenbegelieder, sociotherapeut, teambegeleider, teamcoordinator, paviljoens- of ofdielingshaad, en as sectordirecteur. Dan ha jim efkes in idee fan wat ik eins doch.
Dan oer myn stage hjir, ik wurkje mei bern werfan njoggentich persint seksueel
misbrukt binne. Fierder fange wy ek bern op dy't mishannele binne, of ferwaarloasd binne. Dizze bern binne dan earst 6 wike hjir foar observaasje, dan moatte wy utsiikje at se noch fierdere begelieding nedich ha, of dat se gewoan werom kinne nei hus. At se noch begelieding nedich ha, wurd der in behannelplan makke fan hoe't wy mei dat berntsje oan de slach geanne. Sommige bern ha in behannelplan fan treie moanne, oaren fan zeis, njoggen, tolve of soms sels noch mear. De bern moatte sels it gebou skjin halde, wat ynhald harren eigen keamers feie en ien kear per wike dweile, bad en toilet wurd 2 kear op in dei skjin makke troch de bern, de ofwask matte de bern sels dwaan, ek de keuken en de seal wer't ieten wurd, ensaf. Oan ieten en drinken krije se net de wereld. Moarns betiid ien of twa bole- puntsjes, en in gles tee, ien bole- puntsje mei nei skoalle en in kanne wetter, tusken de middei krije se riis mei meast in stikje pyk en wat griente, mar net sa folle meast. At er noch riis en griente en/of fleis oer is, krije se noch wol wat at se wolle, mar meastal hald it net oer. By it waarm iten krije se in gles kald wetter. Dan krije se fan twa oere oantemei san oere neat, dan om san oere krije se wer ien of twa bole- puntsjes mei in gles molke. Soms wurde der wol ris donaties brocht, dan krije de bern middeis in snoepke, of in koekje, of in lolly, mar yn principe krije se dus al dy tyd neat. It bolebelis is wat ientonich, pindakaas of sjem. Soms wolris wat 'zwan' fan dat fleisguod.
Oerdei harre de bern suteriche klean oan, hiele feale, soms sels mei gatten of skuorren, mar dit leste mei eins net gebeure. Allinne at se oer de strjitte moatte dan harre se wol echt nette klean oan. Oer materialen en sa; se krije wol donaties ut Nederlan, mar goed der mei omgean kinne se absoluut net. De bern net, mar it personeal ek hast net. Harre se doazen boatersguod boppe yn in seal stean, wer't ten earste de bern hast nea komme, en ten twadde sit it yn doazen, dus hoe sil it dan echt oantrekkelik weze om er mei te boartsjen. Fan alle spultsjes mist der wol wat, dit is echt skande, omt de bern der hielfolle fan harren problemen mei ferwurkje kinne.
Dit oer myn stage, dan noch in lyts stikje oer it binnenlan. Jim kinne us heit en mem wol freegje, want dy witte der ek alles fan, mar om it yn ien wurd te sizzen: primitief. De minsken ha in hutsje makke fan hout en bledden/ reid, hutsjes fan 4 by 6 meter ongefear. Hjir yn sliepe se en bergje se harren ietgerei op, en harren klean. Fierder wurde dy huskes eins net brukt. Klean waskje gebeurt yn'e rivier, yn sommige doarpkes wurde der de tosken ek poetst en ek ofwasken. Dus in kraan harre se dan net. Oare doarpkes ha miskien wol in kraan, dy't dan troch it hiele doarpke brukt wurd. No sille jim wol tinke, en in wc dan? De measten geanne gewoan efkes it bosk yn, mar by sommige doarpkes hast in privaat.
Dit is in houten hokje, mei in houten sitflak, weryn in gat makke is en wer't dus de behoeften yn troch it gat folle, en boppe it gat kin dan soms noch wolris in deksel sitte, fan gewoan in pear planken tsjin elkoar oantimmere. Dy minsken libje der fan de fiskfangst en it jeien yn't bosk op pingo's, dit binne boskbargen, en soms fange se ek noch wolris wat oare bisten. Dit fiskjen en jeien dogge de mannen, mar in grut deel fan de mannen giet ek nei de sted om der wurk te sykjen sadot de frouen mei de bern efterbliuwe. Dizze frouen sille dan wol iten krije ut'e sted op ien of d'oare manear fan harren man. In protte frouen ha ek in kostgrundsje wer't se fan libje kinne. Dit is in stikje bosk wat se ris platbrant ha, en dan al it tuch fuort slaan mei in houwer. In houwer kinne we in bytsje fergelykje mei in seine. Dit is dus hiel swier wurk. At se dan san stikje grun 'skjin' makke ha, plantsje se riis, kouseband, oare griente, ananasplanten ensaf. Wer't se dan wer fan libje kinne.

No dit wie it earst wer, ik hoopje dat jim genoten ha fan myn stikje, want it is foar my natuerlik ek efkes sykjen wat ik oan jim skriuwe sil.
Groetsjes fan Tetsje- Wijke
Myn adressen bliuwe fansels altyd iepen foar jim allegear:
Tetsje- Wijke Wiersma Marthastraat 43 Uitvlugt Paramaribo Suriname
Emails:
tetsjewijkefrysl@hotmail.com of tetsje-wijke@cq-link.sr

t s ferline

 • Nei it wetterskip 'De Anjen' dizze kear it wetterskip 'De Zwemmer'. nder it foarsitterskip fan J. K. Sikkema waard yn maaie 1950 rekkenskip dlein oer it tsjinstjier 1949/1950. De ynkomsten wiene ƒ 1428,12 en de tgaven ƒ 1423,48. Fansels waard ek by 'De Zwemmer'
  in nije begrutting besprutsen mei begrutte ynkomsten fan ƒ 1864,49 en begrutte tgaven ƒ 1718,50. J. Hania koe yn ti bestjoer bliuwe. As leden fan de financiele Kommisje binne Gj. Scheepvaart, B. Rispens en Sikke van der Veen beneamd.
 • Yn'e neisimmer fan 1950 waard op de pleats fan J. R. de Boer de lste les fan de 4e
  melkerskursus holden. M. de Boer wie kursusleider. B. B. Dijkstra krige mei 182 punten syn diploma wylst H. Zwart syn diploma krige mei 177 punten.
 • Yn febrewaris 1920 waard H. Beller, 'agent' yn Boalsert beneamd as fjildwachter yn Westergeast.
 • De Iepenbiere skoalle fan Westergeast krige yn febrewaris 1930 in nij haad fan de skoalle. F. de Graaf fan Dokkum waard tidelik beneamd; yn maart waard master Klaas ter Horst mei yngong fan 1 juni beneamd as haad fan dizze skoalle. Ek yn maart waard juf J. Starkenburg (fkomstig fan de Trieme) beneamd.
 • De lderkommisje fan de iepenbiere skoalle fan Westergeast yn 1930 bestie (sa stiet nder in foto yn de Ljouwerter Krante fan 2 febrewaris 1991) t: Gooitzen van Assen, Sjoerd Tuinstra, Eelke Hoogeboom, Romke van der Veen, Wiebe de Vries (?), Tsjalling Boonstra, Rudmer Kloosterman, Durk Annema, juffer J. W. van Marle, master Ter Horst en Romke Dykstra.
 • It lykpaad Triemen/Westergeast. "Monniken van het Buweklooster zouden deze route genomen hebben als zij naar Westergeest wilden".
  "Vroeger werden langs dit pad overleden inwoners van de Triemen vervoerd, om te worden begraven bij de Herv. kerk te Westergeest".
  Elke pleats, dy't net oan in trochgeande wei stie, hie in paad. Wannear't inkelde pleatsen byelkoar stienen, dan waard meastentiids itselde paad brkt. Mar wannear't in paad ienkear as lykpaad brkt waard, dan mocht er hoe dan ek nea wer oars brkt wurde.
  In boer koe syn buorman, dy't it rjocht fan reed miste, tastimming jaan om mei hynder en wein oer syn ln te riden. Hy hlde it rjocht op dat paad. Mei it jaan fan tastimming om mei in lykwein oer syn paad te riden, dan koe er dat yn 'e takomst nea wer wegerje. It paad oer syn ln soe foar altyd lykwei wze en boppdat frije tagong jaan foar in elk. Dizze tradysje gie sa fier dat dit rjocht ek opgie wanneer 't in lykwein per ngelok oer in paad syn trochgong socht.
  Neffens Waling Dykstra wie it net altyd de koartste wei fan 'e pleats nei it tsjerkhf.
  Neffens J. J. Kalma hat it ntstean fan sokke paden mei angst te meitsjen. Krektlyk as de lykdoaren, dy't de tsjerke fan Westergeast ek noch hat, wiene d'r ek aparte lykpaden. De geast fan de deade moast it paad nei de
  pleats of it plak wer't de neiste famylje noch wenne net wer werom fine kinne. Dizze geast soe ommers storend wze foar de nog libjende famylje. Sadwaande naam it folk in frjemde wei om de deade nei it hf te bringen; de geast soe sa op een dwaalspoor reitsje wannear't er wer werom woe. Ut dyselde angst foar de deade die men bygelyks ek de blinen foar de rten.
  It sprekt fansels dat in lykpaad goed nderhalden wurde moast. De tsjerklike lieders seagen dr op ta. Soe in lykpaad nder wetter komme te stean, dan moast d'r bygelyks foar in nij paad soarge wurde
  "soo breet dat die viere den vyfften daer oeur draeghen moghen" (Drente, 1412).
  Nijs yn 1990.
 • Westergeast kriget in doarpskrante: op 27 april 1990 kaam de earste Foestrumer!
 • s doarp krige yn dit jier in doarpsbld mar rekke de lde Weinmakkerij kwyt. De weinmakkerij wie eartiids fan Berend van der Haak en letter fan syn soan Pieter van der Haak. Drnei kaam skoansoan Jacob Bijlstra hjirre te wenjen. Jacob hat der doe in timmer- en boubedriuw opsetten.
 • It is ek al tsien jier ferlyn dat tsjinoer it Ljeppershiem en efter Cleyn Buma drik groeven waard foar in nije jachthaven. "Na een voorbereiding van jaren heeft het er nu alle schijn van dat Westergeest binnen afzienbare tijd zijn lang gewenste jachthaven krijgt".

Ybele Steenstra

Beintemawei

It is mei de Beintemawei in wat apart gefal, want eins is dit stikje dyk yn 'e uterste noardwesthoeke fan s doarpsgebiet net mear as in nderdiel fan de Wlddyk. It komt der op del dat de Wlddyk oer in fstn fan in pear hndert meter in oare namme hat. Hoe is dat sa kaam? De namme Beintemawei is in optinksel fan de kommisje dy't yn 1954 advys tbrocht hat oer de strjitnammen yn s gemeente. Yn it rapport t dat jier stiet it sa: "Weg vanaf driesprong naar Beintemahuis, Beintemawei, naar de fam. Beintema, die reeds in 1540 deze boerderij bewoonde". It giet dus om de wei fan de trijesprong f, dat wol sizze fan it punt f dr't de Weardebuorsterwei op 'e Wlddyk komt, oan Beintemahs ta. Dr moat dan wol by sein wurde dat de Beintemawei yn 1954 noch dearn by de grins mei de gemeente Dantumadiel, dat wol sizze krekt oer it brechje yn dizze wei. No is de sitewaasje dr oars, want ein jierren sechstich is de wei yn it ramt fan de ruilferkaveling 'Dantumadiel' trochlutsen yn de rjochting fan Driezum. De nije ruilferkavelingswei op it grngebiet fan Dantumadiel krige de namme Wouddijk/Wlddyk en dat betsjut dat de Beintemawei snt dy tiid sawol oan de iene as oan de oare kant op 'e Wlddyk tkomt. Mar dat koe de kommisje t 1954 fansels noch net witte. Dat der in wei neamd is nei de famylje Beintema, is op himsels net sa frjemd, want de Beintema's ha yn dizze omkriten ieuwenlang in foaroansteande posysje ynnaam. Drop wiist ek al de namme Beintemahs. Yn de
Friesche Naamlijst fan Johan Winkler wurdt drfan sein: 'sate en gehucht onder Westergeest'. Dr wurdt dus mei bedoeld dat dit tagelyk de namme is fan in pleats (sate) en fan in buorrentsje (gehucht). De pleats mei de namme Beintemahs is dy fan de famylje De Boer. It buorrentsje mei deselde namme bestiet t twa pleatsen: dy fan de famylje De Boer (Beintemawei 6) en dy fan de famylje Van der Beek (Beintemawei 7). Eartiids stie der noardlik fan earstneamde pleats noch in tredden ien, mar dy is yn de njoggentjinde ieu fbrutsen. Letter hat der yn Beintemahs ek noch in dbeld arbeidershs stien, dat der no ek net mear is.
It bysndere fan it buorrentsje Beintemahs is dat it net oan 'e iepenbiere wei leit. Fan de Beintemawei f rint wol in smel weike nei de beide pleatsen ta, dy't dan yn it ln dearint, mar dy is net fan de gemeente. Neffens it kadaster heart dy tagongswei by de pleats Beintemahs en it ferfolch, dat dus yn it ln ophldt, by de oare pleats. As dy wei iepenbier west hie, dan hie dy yn 1954 grif de namme Beintemahs krige, sa't doe ek de namme fan in oar buorrentsje, Keatlingwier, oan in wei jn is. Dan hie der fst gjin ferlet west fan de namme Beintemawei en hie it eintsje wei dat no dy namme draacht, ek gewoan Wlddyk neamd wurde kind. Mar de namme Beintemahs koe net brkt wurde en doe is de namme Beintemawei tfn om de earder o sa foaroansteande famylje Beintema (of eins wienen it twa famyljes!) dochs noch mei in strjitnamme yn oantinken te hlden. Yn it boek fan notaris Andreae oer de skiednis fan Kollumerln lze wy dat de namme Beintemahs (doe noch skreaun as Banthiemahuys) al yn 1543 foarkaam. Yn 1540, trije jier earder dus, wurdt in Sipcke Beintema as ynwenner fan Kollumerln neamd en Andreae tinkt dat dy op Beintemahs, dat wol sizze de pleats fan dy namme, wenne hat. Wy witte net safolle fan dy lde famylje Beintema. Wol is bekend dat de lste fan dat geslacht dy't op Beintemahs wenne hat Eecke Douwes Beintema wie en dat dy de pleats yn 1671 ferkocht hat. Eecke hie in broer Oene, dy't advokaat yn Dokkum wie. Dizze Oene, dy't himsels ek wol hiel deftich Onuphrius neame liet, wie eigner fan in pleats mei de namme Hanenburg tichteby Beintemahs. By dy namme tinke wy fansels fuortdaalk oan it buorrentsje Hanenburch by Feankleaster, mar dat hat der neat mei t te stean, want it giet yn dit gefal om de tsjintwurdige Hega Pleats oan de Beintemawei. Dy pleats Hanenburg waard yn 1706 ferkocht troch de beide yn Delft wenjende dochters fan advokaat Oene Beintema. Drmei wie de lste bn fan de oarspronklike Beintema's mei Westergeast trochsnien. It neamen wurdich is noch dat in soan fan Oene Beintema, dy't de lange namme Johannes Ignatius Beintema van Peima droech (hy libbe fan 1666 oant 1723), it ta liifarts fan de keizer yn Wenen brocht hat. De pleats Beintemahs waard nei 1671 ferhierd. Om 1750 hinne wist de hierboer dy't der doe op siet, Douwe Kornelis, de pleats te keapjen. Syn dochter soe letter trouwe mei in broer fan de bekende Eelke Meinerts, nei wa't de Eelke Meinertswei neamd is. Sa waard Johannes Meinderts (oars as Eelke skreau hy syn heitenamme meastal mei in d deryn) yn 1786 boer op Beintemahs. Hy wie yn syn tiid in foaroansteand man. Yn 1804 krige er sels de hearebank yn de tsjerke fan Westergeast yn hannen. Doe't yn de tiid fan Napoleon elk in achternamme oannimme moast, keas Johannes Meinderts de namme Beintema. Sa siet der snt 1812 wer in Beintema op 'e pleats Beintemahs, mar dy wie fansels yn 'e fierste fierte gjin famylje fan de oarspronklike Beintema's. Johannes Meinderts is yn 1821 ferstoarn en waard begroeven op it Westergeastmer tsjerkhf. Syn grfstien is der noch altiten; it is de ldste fan it hiele tsjerkhf. Nei Johannes Meinderts ha noch trije generaasjes Beintema op 'e pleats wenne. De earste wie Douwe Johannes, dy't teinlik alle trije pleatsen fan Beintemahs en ek de tsjintwurdige Hege Pleats yn hannen krige. Op lstneamde pleats soe yn 1850 Tryntsje Jans Beintema berne wurde, dy't de mem waard fan de bekende Fryske skriuwster Simke Kloosterman (fkomstich fan Twizel, dr't no noch it Simke Kloostermanhs is). Tryntsje leit, lykas safolle leden fan de famylje Beintema, yn Westergeast op it hf. Uteinlik kaam der yn 1918, mei it ferstjerren fan Douwe Minnes Beintema, foar de twadde kear in ein oan de relaasje fan in famylje Beintema mei Beintemahs. De hearebank yn de Westergeastmer tsjerke soe ek drnei yn gebrk bliuwe by de bewenners fan de pleats Beintemahs. Dr kaam in ein oan mei de restauraasje fan de tsjerke yn 1955/1957, want doe waard besletten dat dy bank fuort moast. Hy is doe yn in bargehok fertimmere. Sa sjocht men mar wer dat fan lde gloarje soms net folle oerbliuwt!

Oebele Vries


De lste bysfeint te plak.

Doe’t Geale by de Gerkusbrge oankaam mei it protsje hsrie, holp heit him it spul nder de heakappe te bringen.
“Kom jonge, sei Boele, efkes mem deisizze”.
Mar Geale woe dat perfoarst net. It spul nei de Beitema’s werombringe en dan wer nei hs, dr gie noch in hiel skoft mei hinne. It hynder rkte de stal en nei in lyts kertierke stie hy by de pleats. Hy brocht mei help fan Jan Menheer it hynder op ‘e stal. Beintema komt der ek noch efkes bystean en seit tsjin Geale: “Moast hjirom tinke feintsje, in pear dagen foar jimme troudei, my tynge dwaan wannear it hynder en weintsje klear stean moat. Ik wol it wat yn ‘e pronk de wei del ha.” Geale stuts dit yn ‘e achterholle en gie doe dwarsoer by de moune lans oer it sterke iis fan feart en sleatsjes nei de Gerkusbrge.
‘t Wie twa wike letter, saterdeimoarn. Twa kreas opmakke brikken mei elk in swart frysk hynder derfoar, it tch gld oer de rech en ferskate wite en reade pompieren blomkes der op fest set. Sa komt it rydark mei Jan en Boele op ‘e bok by de Gerkusbrge. ‘t Wie in tige drokke wike west, it weintsje by de trekfeart wie mei man en macht foar de nije ynwenners klearmakke. Reinder Br hie op ‘e tiid romte makke en siet te stoel en te bank op de oare kant fan de feart. Akke har heit en Geale synen sieten op ‘e bok fan it weintsje, mem en soan moai yn ‘e smoute achteryn. Elk hie de bste klean oan, stjonkend fan kaamferballen. Sa teachen hja nei Westergeast op ‘e ald reed oan. Underweis troch it doarp tige bekipe troch ferskate rtsjes. Trochinoar skodde en mei krapoan kniesde ribben komme hja by it wentsje fan Jan en Wytske oan.
De hynders hiene de bonken wol brekke kennen wylst hja oer de grouwe klten fan de reed stapten. By Jan oankommend smieten hja de hynders in tekkentsje oer de lea en Jan raamde in pear toppen hea t de bulte en smiet dat har foar.
Wytske en Akke hiene har oankommen sjoen en stiene yn it skuorredoarke, it gnyskjende jonkje der njonken.
Akke koe it net litte en krpte Geale even oan.
“Hei jimme, ropt Jan, gjin gefret hjirre, doch dat mar as jimme te stoel en te bank binne”.
‘t Wie in bytsje feestlik by har yn ‘e hs, der hinge in pompieren slinger foar de skoarstienmantel, oerbleaun fan it skoallefeest. Elk krige waarm drinken mei in hompe selsmakke koeke yn ‘e ropse.
“Lit s risselwaasje meitsje lju, sei Boele, alve oere yn Kollum weze, it is koartdei”.
De seis minsken stappe nei bten en skikke elk te plak yn de beide weintsjes.
Geale en syn oansteand wyfke tegearre, mei Jan foarop de bok. Geale liet it reiske mar wat oer him hinne gean, mar Akke wie oermis, siet stiif tsjin har oansteande man oan en prate it hiele faderln del, sa komme hja by it gemeentehs oan. Der streamde samar in oantal minsken op harren ta, mar yn in amerij rpen hja: “In jong spantsje kreas ferklaaid en sjoch ris, de lde minsken mei twalde skuon der achteroan”.
Yn de gong fan it gemeentehs waarden hja opfongen troch de konsierge. De eagen fan Geale knypten heal ticht, doe’t hy de troanje fan dizze man seach. “Dat kring hat s dagen opsletten, sa tocht hy, en wy krigen wiet noch droeg.
Yn ‘e riedskeamer waard elk te plak set, it jonge spantsje foaroan. Drnei komme twa manlju der yn mei boeken nder de earm. De ldste gie achter de mnske tafel stean en hlde dizze kreftige taspraak: Inkoar te ferdragen, net allinne foar mar ek yn ‘e wyn en noch in protsje neatsizzende wurden. Sjirk hlde it manske boek foar Geale en Akke.
Geale koe it net litte en stompte de konsierge oan en sei hiel sntsjes: “Jo stjonke”. Om bar setten de heiten en memmen ek har handtekening. Hja krigen fan de beide swartrokken de hn mei de bste winsken, mar Sjirk bleau fansiden stean bang foar in kniesde hn.
Doe koe elk wer fuort, it hie gjin healoere duorre. Elk seach dat er te plak kaam yn ‘e weintsjes en doe op nei Foestrum. In slach troch de buorren nei it kalkhs ta koe der noch f.
Dr ha de jongelju fskie makke en binne rimpen nei har wentsje set. Jan brocht Wytske nei hs en Boate wachte op ‘e hoeke op him om doe syn wyfke by de Gerkusbrge f te setten.
Jan gie op Boate ta en frege: Sille wy ssels efkes traktearje, dyn jonge hie s dochs wol tnoegje kint om eefkes by Boonstra oan of net?”
“Kom sei Jan, nei it stienfek, de kroechbaas is fst net tferkoft, ik traktearje”.
In bytsje wilich komme hja drwei en bringe om bar it reau nei Beintema en Sdema. Sa njonken lytsen geane s beide heiten op nei Westergeast en mei in slokje yn it krop komme hja beide hielhds ths.
In earmoedige brulloft krige sa syn ein en it breidspear te plak. Dit wie it ferhaal fan twa bysfeinten!


In de schijnwerpers

Deze keer maken we kennis met de nieuwe bewoners van Eelke Meinertswei 9, en dat zijn Hilco Rekker en Natascha Jonkman.
Na 5 jaar te hebben samengewoond in Oudwoude zochten ze een eigen stekje waar ze rondom het huis konden komen en ruimte hebben voor hun huisdieren waar ze allebei verknocht op zijn. Doch ook de woonplaats speelde een rol bij de keuze van waar zoeken we wat.
Maar na een tip van broer Durk Rekker was de keus snel gemaakt en hebben ze kort geleden hun intrek genomen hier aan de Eelke Meinertswei.
Zoals al gezegd Hilco had al een broer hier te wonen welke met het wel en wee op de hoogte is van Westergeest, namelijk de zelfde gezellige en gemoedelijke sfeer als in Oudwoude aldus Hilco.
Hilco is in Oudwoude op 2 november 1972 geboren en heeft er dus altijd gewoond. Voor zijn werk als bouwvakker bij bouwbedrijf Hollema maakt het niet zoveel uit waar hij woont daar de werkzaamheden toch niet altijd op 1 plek zich bevinden.
Dit geldt ook voor Natascha welke op 7 mei 1976 in Drachten geboren is en nu als kapster werkzaam is bij kapsalon La Coupe in Damwoude. Reizen moet je toch, maar het is allemaal nog lekker dichtbij zodat er voldoende tijd overblijft voor haar hobby tuinieren ( daar is tot nu toe nog niks van gekomen door de slechte weersomstandigheden) en voor Hilco het voetballen in het 1 ste van W.T.O.C.
Wij als redactie hopen ook nu weer dat deze nieuwe inwoners zich snel thuis zullen voelen in ons mooie Foestrum.