Start
Algemeen
Nieuws
Laatste nieuws
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterfoto's
Dodenherdenking
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
Dodenherdenking Westergeest 2015

Voor de herdenking werd er bij het mfc De Tredder een maquette onthuld ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanningsleden van het op 13 okt 1941
daar neergestorte vliegtuig . Alle zeven inzittende kwamen hierbij om het leven .
Na de onthulling werd er vanaf De Tredder een stille tocht gelopen naar de begraafplaats.
Na een korte toespraak werden er hier twee gedichten voorgelezen door twee kinderen van de Basisschool De Bining .
Na twee minuten stilte werden er kransen gelegd eerst door kinderen van de Basisschool daarna door Plaatselijk belang Westergeest.
Hierna konden de kinderen die weer volop aanwezig waren met hun ouders weer bloemen gaan leggen op de graven .


Gedichten.

TWEE MINUTEN
Twee minuten terug denken
herdenken
meeleven met de slachtoffers
op een plek
waar we geen oorlog willen kennen
Twee minuten terug denken
bedenken
Hoe het voor hen was

Twee minuten stilte
om te laten zien
wat het voor ons betekent
dat wij
vrijheid kennen

Twee minuten stilte
op een plek
waar
vrijheid is
MOED
Ergens in een hoekje,
Schijnt een heel klein lichtje.
Zo klein als een potloodpunt,
Maar zo mooi om uit te breiden.
Ergens ver weg van het lichtje zijn enge geluiden,
Mensen die huilen,
Mensen die proberen te vluchten,
Van hun angst.
Mensen die in een hoekje wachten
Tot dat ze bevrijd worden.
Ergens in ons hart is onze moed,
Die ervoor moet zorgen,
Dat de slachtoffers bevrijd worden,
Dat iedereen net als wij gelukkig moet zijn,
Alleen met onze moed zal het lichtje in dat kleine hoekje
Bloeien tot de vrede op de aarde
En zal er geen oorlog meer bestaan
Alleen onze moed