Start
Algemeen
Nieuws
Laatste nieuws
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterfoto's
Dodenherdenking
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72

Lintjes voor 3 inwoners Westergeest.

Er waren dit jaar wederom koninklijke onderscheidingen te verdelen in Kollumerland. Gisteren werden Dirk Bijlstra, Oebele Bijlstra en Wierd Kooistra door burgemeester Bilker onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. Bijzonder, drie inwoners van Westergeest.

De heer Dirk Bijlstra uit Westergeest

Dirk Bijlstra uit Westergeest (61) is geboren op 27 januari 1955 te Kollumerland en Nieuwkruisland. Hij ontvangt de Koninklijke Onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’.

Voor de volgende verdiensten:
1965-heden: vrijwilliger en voorzitter (vanaf 1995) van de Brassband De Bazuin te Triemen Westergeest
1985-heden: vrijwilliger bij vereniging Plaatselijk Belang Westergeest. Ook wordt de werkplaats, materiaal en gereedschap beschikbaar voor uiteenlopende dorpsactiviteiten
1990-heden: vrijwilliger bij tennisvereniging Foestrum te Westergeest
1990-heden: vrijwilliger bij de PKN kerk van Oudwoude/Westergeest (o.a. jeugdouderling, hulpkoster, begeleiden van bijzondere diensten op trompet)
1995-heden: vrijwilliger feestcommissie Westergeest

Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei blaast de heer Bijlstra al meer dan 30 jaar op zijn trompet The Last Post bij de Engelse graven op het kerkhof te Westergeest.

De heer Oebele Bijlstra uit Westergeest.

Oebele Bijlstra uit Westergeest. (57) is geboren op 30 mei 1958 te Kollumerland en Nieuwkruisland. Hij ontvangt de Koninklijke onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’

Voor de volgende verdiensten:
1969-heden: vrijwilliger en lid van Brassband De Bazuin te Triemen-Westergeest
1986-1996: penningmeester feestcommissie Westergeest
1990-heden: medeoprichter, bestuurslid en redactielid dorpskrant ‘De Foestrumer’ Westergeest
1990-heden: bestuurslid en verrichten onderhoudswerkzaamheden MFC De Tredder Westergeest (voorheen Fokkema’s Pleats)
1992-heden: vrijwilliger en lid tennisclub Foestrum Westergeest (betreft het onderhoud van de tennisbaan)
2012-heden: kerkrentmeester van de PKN kerk Oudwoude-Westergeest
2013-heden: medeoprichter en bestuurslid van de Stichting TWA te Westergeest. Deze stichting heeft als doel het in stand houden van kerkelijke gebouwen in Westergeest en Oudwoude

`De heer Kooistra uit Westergeest.
De heer Kooistra uit Westergeest. (70) is geboren op 7 juli 1945 te Kollumerland en Nieuwkruisland. Hij ontvangt de Koninklijke onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’

Voor de volgende verdiensten:

1982-1989: bestuurslid en trainer voetbalvereniging Hardegarijp
1993-heden: bestuurslid en voorzitter Plaatselijk Belang Westergeest
1994-2009: bestuurslid en voorzitter voetbalvereniging WTOC (Westergeest, Triemen, Oudwoude)
1995-2015: medeoprichter en voorzitter Club van 100 voetbalvereniging WTOC
2009-heden: vrijwilliger begraafplaats Westergeest
2010-heden: secretaris WMO-raad gemeente Kollumerland c.a.
2012-2014: medeoprichter en vrijwilliger stichting TWA Tsjerken (stichting t.b.v. instandhouding kerkelijke gebouwen Westergeest en Oudwoude)
2012-heden: medeoprichter en voorzitter Enerzjy Koöperaasje Westergeest (EKW)
De EKW is opgericht om samen te werken aan duurzame energie.
2013-2015: voorzitter Organisatiecomité 1250 jaar Westergeest (in 2015 is het 1250 jarig bestaan van Westergeest gevierd)
2014-heden: voorzitter Stichting Algemene Belangen Westergeest
2014-heden: interim-voorzitter (2014) en voorzitter (vanaf 2015) voetbalvereniging WTOC