Start
Algemeen
Nieuws
Laatste nieuws
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterfoto's
Dodenherdenking
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72

Logo onthuld

Dinsdagmiddag om 14.00 uur is het nieuwe logo van CBS De Bining onthuld. Eerst werd er een tamme kastanjeboom geplant, hierna volgde de onthulling door juf Ingrid en Nanning Wiersma. Juf Ingrid is de leerkracht die het langst verbonden is aan De Bining en Nanning is het jongste lid van onze schoolfamilie.
Met het logo hebben we het volgende voor ogen:
Kinderen ontwikkelen zich snel. Als school willen we die ontwikkeling zo goed mogelijk stimuleren en begeleiden. Op onze school vergelijken we dat graag met het laten groeien van een boom, deze heeft ook een goede verzorging en begeleiding nodig.
Op De Bining zorgen wij ook voor een persoonlijke groei in een veilige en respectvolle omgeving. Wij bieden onderdak en bescherming.
We kunnen dat niet alleen; in alles zoeken we de verbinding met ouders en het kind zelf. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van hun kinderen, maar door een intensieve samenwerking kunnen wij de onderwijskansen van de kinderen vergroten.
We vinden het belangrijk dat kinderen hun talenten ontwikkelen, leren omgaan met anderen en evenwichtig in het leven staan. Er is ruimte voor ieder kind om zich te ontwikkelen tot wie hij/zij is.
Wij willen de plek zijn waar ouders hun kinderen met een vertrouwd gevoel naar toe laten gaan, een plek waar kinderen gezien worden en hun talenten tot bloei komen…..
Kortom: DE BINING IS DE SCHOOL WAAR JE GROEIT IN VERBINDING MET JEZELF, DE ANDER EN DE WERELD OM JE HEEN.

Na afloop was er gebak!