Start
Algemeen
Nieuws
Laatste nieuws
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterfoto's
Dodenherdenking
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72

Geweldige opkomst op laatste Foestrum in beeld van dit seizoen
Op 7 april werd door de Culturele Commissie de laatste Foestrum in beeld van dit winterseizoen georganiseerd. Dat de belangstelling zo groot was voor deze speciale “Foestrum in beeld” had de organisatie alleen maar op gehoopt. Alle honderd stoelen waren bezet, vertelde de gastvrouw van MFC de Tredder na afloop. Deze avond was een speciale Foestrum in beeld, omdat er deze avond stil gestaan zou worden bij het drama , dat zich in 1918 had afgespeeld bij de Jan en Anna Spriensma aan de Weardebuorsterwei. Familieleden van verre, (oud)- buren van de Wâlddyk en omgeving kwamen naar deze avond.
De organisatie begon de avond met het vertonen van een nieuwe serie oude foto’s op groot scherm, waar het publiek weer zichtbaar van genoot. Het was al weer de negende keer dat “Foestrum in beeld” werd georganiseerd. In maart 2014 werd een eerste poging gedaan. De organisatie had toen op de huis – aan –huis -uitnodiging staan, bij voldoende belangstelling zal er mogelijk een vervolg op komen. Het vervolg is er gekomen, want de belangstelling neemt alleen maar toe, ook van vele oud-inwoners.
Na de pauze werd het een heel mooie, voor velen een emotionele, bijeenkomst. Familieleden van de Spriensma’s van de Weardebuorsterwei vertelden hun verhalen over hun ouders, die al op heel jonge leeftijd hun ouders moesten missen, omdat door de Spaanse griep beide ouders binnen een week kwamen te overlijden. De 5 kinderen, Tjerk, Aukje, Eelke, Etje en Sijke, waren toen in de leeftijd tussen 1 en 6 jaar. Een dochter / zoon? vertelde, dat hun vader Eelke vaak verteld heeft wat hij zich nog kon herinneren van die tijd, namelijk dat er in de verte een zwarte koets met twee Friese paarden met zwierig dansende pluimen kwam aanrijden en een man met zwarte hoge hoed voor op liep. De kleine Eelke riep zijn broertje er snel bij en zei: Tjerk, moet je eens zien, zo’n mooie “strontkar”.
Bijzonder was, dat een boer , die buiten het dorp woonde en toch de Spaanse griep kreeg. De familie denkt , dat het kwam, doordat hij veel naar de markt was in Brabant en Groningen en zodoende de ziekte opgelopen had. Marten van der Krieke, zoon van Aukje, vroeg de aanwezigen of er meer mensen in de zaal in de familie verhalen hadden gehoord over overlijdens door de Spaanse griep. Waarschijnlijk in Westergeest niet, maar wel in Anjum, Drachtster Compagnie, Beetsterzwaag.
De kinderen vertelden over hun ouders, dat ze met dubbele liefde zijn opgevangen na de plotselinge dood van hun ouders, maar ook een aantal verre van dat. Ze werden achtergesteld en ontvingen weinig tot geen liefde en dat hebben ze hun hele leven meegedragen.
Ook kwam aan de orde, dat er een tweetal jongens, Durk van der Veen en Evert de Jong, uit Westergeest als 12 en 14 jarigen aan het werk waren bij boer Spriensma en dat ze hele lange dagen moesten werken.
Greet van der Krieke, de vrouw van Marten heeft in 2004 een boekje geschreven, genaamd ‘’’te jong om dit verlies te beseffen” . Aan het einde van de avond las zij een brief voor, die zij opdroeg aan Anna Spriensma, ook heel indrukwekkend. Hier en daar viel er wel een traantje.
Na afloop bedankte Nynke de Vries van de Culturele Commissie de familieleden en alle aanwezigen voor de inbreng op deze bijzondere, mooie avond. De bedoeling is om in oktober deze fotoavonden voor te zetten.