Home
General
News
Latest news
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterphotos
4th of May
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233

Lits en Lauwersmeerroute

Op vrijdag 12 november is de uitvoeringsovereenkomst getekend voor de Lits-Lauwersmeerroute. Hiermee werd het startsein gegeven voor de uitvoering van 28 projecten, waarmee 10,5 miljoen euro exclusief BTW, is gemoeid. De aanbesteding van de uitvoering van het werk is in april 2005. De Lits-Lauwersmeerroute loopt van Drachten naar het Lauwersmeer en 'terug' tot Dokkum.

Vanaf juli 2005 starten dan de werkzaamheden aan de route. Alle bruggen tussen Opeinde en het Lauwersmeer worden verhoogd tot een doorvaartroute van 3 meter, de vaardiepte wordt minimaal 1,7 meter. Dit heeft ook gevolgen voor de brug van Westergeest, deze zal 30cm verhoogd worden.

Bij diverse dorpen langs de route worden aanleg- en passantenplaatsen gemaakt. Door deze nieuwe voorzieningen kunnen toeristen en recreanten gemakkelijk hun boot uit en de streek in. Deze plaatsen geven de recreant de mogelijkheid om van de natuur te genieten. Voor een goede bereikbaarheid van de bezienswaardigheden en dorpen vanaf het water worden nieuwe fiets- en wandelpaden aangelegd.

Zo komt er een nieuw fietspad vanaf de Mieden tot aan de Trekweg (aansluiting bij de Lange brug) en er komt een fietspad vanaf de Prellewei in Westergeest naar de Dellenswei onder Oudwoude. Dit laatste fietspad komt op een dijk te liggen die aangelegd is met slib uit de Zwemmer. Het totale project zal uiteindelijk in juni 2007 klaar moeten zijn.

Vooruitlopend op de verbeteringen aan de Lits-Lauwersmeerroute heeft het Wetterskip Fryslân de Zwemmer al overeen lengte van negentien kilometer op diepte gebracht. Hierdoor wordt de afvoercapaciteit van het boezemwater naar het Lauwersmeer op peil gehouden. Verder is veertien kilometer kades en oevers verbeterd om ook in de toekomst de veiligheid te garanderen in de omliggende dorpen. Tegelijkertijd zijn er natuurvriendelijke oevers en een ecologische verbindingszone aangelegd. Zo’n verbindingszone is van belang voor de verplaatsing en uitwisseling van plant- en diersoorten.

Bij de Lits-Lauwersmeerroute zijn zes gemeenten, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, Recreatieschap De Marrrekrite en provincie Fryslân betrokken.