Home
General
News
Latest news
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterphotos
4th of May
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233

Nieuws van Plaatselijk Belang:

Op maandag 15 juni 2009 vindt in het gemeentehuis in Kollum een informatieavond plaats over het raadslidmaatschap.

Datum: maandag 15 juni 2009
Tijd: 19.30 uur
Locatie: gemeentehuis Kollum (van Limburg Stirumweg 18)


Inleiding
Misschien hebt u er nooit zo bij stilgestaan, maar het zijn de inwoners die bepalen hoe een gemeente zich ontwikkelt. Beslissingen over Kollumerland c.a. neemt de gemeenteraad. De door inwoners gekozen leden van die raad bepalen samen wat belangrijk is voor de gemeente, nu en in de toekomst.
Iedere vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De eerstvolgende verkiezingen zijn op woensdag 3 maart 2010.

Doel
Het raadslidmaatschap is een nevenactiviteit waar een vergoeding tegenover staat. Veel raadsleden doen het raadswerk naast hun gewone baan en/of andere dagelijkse activiteiten. Raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van Kollumerland c.a., stellen de kaders voor hoe Kollumerland c.a. als gemeente zich ontwikkelt, controleren de uitvoerende taken van het college en beslissen over de begroting van de gemeente.

Op de informatieavond wordt u een beeld geschetst van wat het inhoudt om raadslid te zijn.
We hopen u een stukje kennis bij te brengen over de gemeentepolitiek, uw betrokkenheid bij de gemeente te vergroten en zo mogelijk u te interesseren voor het raadslidmaatschap.

Voor wie
Alle inwoners van de Gemeente Kollumerland c.a. zijn van harte welkom op deze avond. Ook jongeren, die nog geen 18 en dus niet stemgerechtigd zijn, zijn van harte welkom.

Opgave
Wilt u graag op deze avond aanwezig zijn, dan kunt u zich vóór vrijdag 22 mei opgeven bij de raadsgriffie (E. raadsgriffie@kollumerland.nl / T. 0511-45 88 13/ 45 88 17)