Home
General
News
Latest news
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterphotos
4th of May
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233
Stroobossertrekweg na de zomer afgesloten voor verkeer

Provincie Fryslân wil de verkeersveiligheid op de Stroobossertrekweg (N910), de weg tussen Dokkum en Kollum, verbeteren. Daarom gaat de weg langdurig op de schop. Vanaf oktober 2008 is de weg tussen Dokkum (kruising Lauwersseewei) en Kollum (kruising met de N358) naar verwachting tot juni 2009 afgesloten voor alle verkeer.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het opnieuw inrichten van de weg, het beter zichtbaar maken van kruisingen en bruggen en de aanleg van fietspaden, (vis)steigers en kades. Hoewel de werkzaamheden in fases worden uitgevoerd, gaat de weg in zijn geheel en voor de volledige periode dicht. De provincie en betrokken gemeenten hebben hiervoor gekozen om het sluipverkeer op de kleinere, gemeentelijke wegen tegen te gaan. Die wegen zijn niet geschikt om veel verkeer te verwerken.

Omleidingsroutes
Dit betekent dat het verkeer tussen Dokkum en Kollum/Buitenpost te maken krijgt met omleidingroutes, die in overleg met de gemeenten zijn vastgesteld. Aanwonenden en grondeigenaren langs de Stroobossertrekweg kunnen hun percelen, mogelijk via een alternatieve route, wel bereiken. Ook voor fietsers gelden omleidingroutes. Voor hen blijven de oversteken via de bruggen (mitser geen werkzaamheden aan de brug worden uitgevoerd) wel begaanbaar.

Informeren belanghebbenden
Om de hinder voor om- en aanwonenden zoveel mogelijk beperken informeert de provincie alle betrokkenen voor de start van de wegwerkzaamheden. Aanwonenden van de Stroobossertrekweg, ondernemers en inwoners uit de omliggende dorpen krijgen uitgebreid informatie over de werkzaamheden, de omleidingroutes en het tijdpad. Op het programma staan onder andere informatiebijeenkomsten, een informatiekrant, nieuwsbrieven en een website.
Terug naar het snelmenu