Home
General
News
Latest news
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterphotos
4th of May
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233


Voorjaarsvergadering vogelwacht Westergeest - Triemen

Westergeest – Maandagavond 31 maart jl. hield de vogelwacht haar jaarlijkse voorjaarsvergadering in café Foestrum te Westergeest.
De voorzitter opende in het bijzijn van 35 leden de vergadering en heette iedereen van harte welkom, in het bijzonder erelid Roel Nicolai. Voor het eerst zat de nieuwe penningmeester Ulbe de Jong aan de bestuurstafel.

Het ooievaarsnest op het perceel van de familie Andringa aan de Swemmer is inmiddels weer bezocht door een ooievaar. Als net als afgelopen jaar hier jongen worden grootgebracht, dan wordt het ooievaarsnest nadat de jongen zijn uitgevlogen opgeknapt en schoongemaakt . Waarschijnlijk zullen ook nieuwe wilgentakken worden aangebracht.
De eendenkooi in de dobbe nabij de kerk is inmiddels ook weer te water gelaten en het hekwerk eromheen is schoongemaakt. Hier en daar zal het hekwerk moeten worden gerepareerd en zal deze van een nieuwe verflaag worden voorzien, deze werkzaamheden liggen in de planning voor de komende tijd.
Ook de roekenplaag in Westergeest kwam weer aan de orde. Net als de afgelopen jaren broeden op verschillende plaatsen in het dorp hele kolonies van deze beschermde vogel. De enige manier om deze plaag weg te krijgen is om ze te verjagen. Vanuit de zaal kwam een voorstel dit te doen door middel van een stok tegen de bomen aan te slaan waarin ze nestelen.
De eerste kievitseieren van de vogelwacht werden dit jaar door de zachte winter al vroeg gevonden, Tjeerd Prins meldde op 14 maart jl. het eerste eitje bij de voorzitter. Hij vond deze in de buurt van Oudwoude. De tweede melding kwam binnen van Dictus Benedictus en als derde liet Heine van Assen de telefoon bij de voorzitter rinkelen. Tijdens de najaarsvergadering zullen zij hiervoor een beker in ontvangst mogen nemen.
De vogelkast commissie van de vogelwacht krijgt er nog een aantal nestkasten bij dit jaar. Deze nestkasten worden in de beide dorpen opgehangen. In de persoon van Roel Nicolai is een nestkastspecialist gevonden. Het erelid zei toe dat hij genoeg hout had liggen voor zo’n 20 nestkasten en hij zich hier de komende tijd over zal bekommeren. Naar horen schijnen de nestkasten inmiddels al klaar te zijn.
Na de mededelingen werden de notulen van de najaarsvergadering 2007 voorgelezen door de secretaris en vervolgens goedgekeurd.
Hierna volgde de pauze waarin de nodige loten werden verkocht. Daarna werd de vergadering voortgezet met het agendapunt “bestuurssamenstelling”. De voorzitter meldde dat hij voor nog een periode van drie jaar de vergaderingen zal leiden als de leden dat goed vonden. Voor akkoord werd dit aangenomen. Auke Brouwer trad af als bestuurslid, hij werd bedankt voor zijn inzet en kreeg een cadeaubon, daarnaast werd hem toegezegd dat een bos bloemen voor zijn vrouw nog wordt gebracht. De plaats van Auke zal worden ingenomen door de heer Dictus Benedictus en hiermee blijft het bestuur uit vijf personen bestaan.
Met betrekking tot de nazorg werden de stippen - en rayonkaarten uitgedeeld aan de rayonhoofden van de verschillende nazorggebieden. Er werd afgesproken dat in juni een nazorgvergadering wordt gehouden om de nazorg te evalueren. De nazorgdata voor het reservaatgebied werden vastgesteld op zaterdag 5 en 19 april om half tien ’s ochtends.
Na de verloting werd de rondvraag gehouden. Aaltje Dijkstra deed het verzoek aan het bestuur om voortaan bij het plannen van de vergaderingen contact op te nemen met “It Kollummer Grien” om te voorkomen dat de boeren twee vergaderingen kunnen bijwonen op dezelfde avond.
Hierna sloot de voorzitter de vergadering, bedankte iedereen voor de aanwezigheid en wenste ieder een wel thuis.