Home
General
News
Latest news
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterphotos
4th of May
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233
Voorjaarsvergadering Vogelwacht Westergeest - Triemen

Westergeest – Maandagavond 26 maart jl. hield de vogelwacht haar jaarlijkse voorjaarsvergadering in café Foestrum te Westergeest.
De voorzitter opende in het bijzijn van 32 leden de vergadering en heette iedereen van harte welkom, in het bijzonder de ereleden en drie nieuwe leden. Ten eerste werd stilgestaan bij het overlijden in de maand februari van bestuurslid Jappie Dijkstra en van erelid Siep Schotanus.

Het hekje om de dobbe bij de kerk waar jaarlijks de eendenkorven worden geplaatst is aan een verfbeurt toe en zal tevens rechtgezet moeten worden. Enkele personen hebben aangeboden om hieraan hun medewerking te verlenen. Het ooievaarsnest aan de Bumawei naast de Nije Swemmer moet worden voorzien van een nieuwe krans van wilgentakken en zal bij een droge ondergrond met een hoogwerker worden vernieuwd. Oud voorzitter Derk van der Kloet heeft twee bordjes aangeboden en geplaatst in het natuurreservaat, gelegen aan de Trekvaart, tussen de dorpen Westergeest en de Triemen. Twintig van de 28 nestkastjes van de vogelwacht werden in 2006 bewoond en zullen binnenkort weer worden schoongemaakt door enkele leden zodat deze dit jaar weer kunnen worden bewoond. De eerste kievitseieren van de vogelwacht werden dit jaar door de zachte winter al vroeg gevonden, Jaap Adema meldde op 12 maart het eerste eitje. Cor Brouwer en Jan Brouwer, laatstgenoemde vond een “broedsje”, volgden.
Voorzitter De Jager merkte op dat 31 mei een belangrijke dag is voor het aaisykjen want dan komt de toekomst van het aaisykjen voor de rechter. Dit werd bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse vergadering van de BFVW.
Na de mededelingen werden de notulen van de najaarsvergadering 2006 voorgelezen door de voorzitter en goedgekeurd. Vervolgens laste de voorzitter een pauze in en werden de nodige loten voor de verloting aan de man gebracht. Nadat alle vleesprijzen waren verloot werd de vergadering vervolgd met de bestuursverkiezing.


Door het overlijden van Jappie Dijkstra is het bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester en hoopt deze zo spoedig mogelijk te vinden. Hidde Nicolai trad af als bestuurslid. Het huidige bestuur zal nu mede vertegenwoordigd worden door Jan Brouwer en Jaap Adema.
De voorzitter meldt dat wat betreft de subsidieregeling voor weidevogels in de toekomst het één en ander gaat veranderen. Per resultaat zal een vergoeding worden verstrekt.
Met betrekking tot de nazorg wordt afgesproken dat de nazorgvergadering maandag 2 april plaatsvindt. Leden van de vogelwacht zullen zaterdag 14 april om half tien wederom eieren gaan tellen in het reservaatgebied.
Tijdens de rondvraag kwam onder andere een vraag uit de zaal of er met betrekking tot de vele ganzen aan de westkant van Westergeest iets gaat gebeuren omdat het aantal zich snel uitbreidt. De voorzitter antwoordde dat de vogelwacht eventueel in overleg met de eigenaresse van de grond tot een oplossing zou kunnen komen, wanneer deze daaraan behoefte heeft. Hierna sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen een wel thuis.
Inmiddels heeft een ooievaarspaar het nest aan de Bumawei bewoond, waardoor de vogelwacht niet in actie hoeft te komen om wilgentakken aan te brengen. Hopelijk mag het dorp binnenkort jonge ooievaars verwelkomen.