Start
Algemeen
Nieuws
Laatste nieuws
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterfoto's
Dodenherdenking
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233

Derk v/d Kloet en Tjitse de Jong nemen afscheid van bestuurslid van vogelwacht Westergeest/Triemen

Westergeest- Maandag 17 Nov. jl. hield de vogelwascht haar najaarsvergadering in café Foestrum te Westergeest. Allereerst heette de voorzitter de aanwezige leden van harte welkom en in het bijzonder erelid Roel Nicolai, erelid Siep Schotanus had zich afgemeld. De subsidie gelden voor weidevogel bescherming (nazorg) worden nog ingehouden. Volgens Sjoerd v/d Schaaf krijgen degenen die vorig jaar ook met dit project meededen, dit jaar nog gewoon de subsidie, Er komen beslist geen nieuwe bij. Hierna kreeg. de secretarig het woord om de notulen van de voorjaarsvergadering voor te lezen. Deze werden onveranderd goedgekeurd. Ook werden de ingekomen stukken toegelicht. Penningmeester Jappie Dijkstra kreeg geen op of aanmerkingen over het finanacieel verslag. Ook de kascontrole kon geen foutje vinden. Geert Postrma zou dia's vertonen van vroegere tijden over Westergeest e.o. Hij kan echter slecht tegen sigaretten rook; onze voorzitter heeft het daarom op zich genomen om de dia's te laten zien. De wisselbeker voor de vinder van het eerste kievitsei dit jaar ging naar Heine van Assen. De beker voor het tweede eitje ging naar Harm jan Brouwer. Siep Schotanus kreeg een herinnerings beker. Voor het punt bestuursverkiezing hadden onze voorzitter Derk v/d Kloet en bestuurslid Tjitse de Jong zich niet herkiesbaar gesteld. Na een periode van 33 jaar Derk v/d Kloet en 10 jaar Tjitse de Jong in het bestuur hebben gezeten. waren zij van mening dat een beetje verjonging in het bestuur wel op z'n plaats was. Dat wil niet zeggen , zei onze voorzitter, dat jullie ons gaan verliezen voor de wacht. Jaap Adema en Jan Brouwer waren benaderd door het bestuur. Zij werden dan ook voorgedragen aan de vergadering en werden met algemene stemmen aangenomen om zitting in het bestuur te nemen. De oud bestuursleden gingen niet met de lege handen naar huis. Zij ontvingen elke een krans van vogelvoeder voor in de winter en een boekenbon uit haden van onze secretaris voor hun bewezen diensten voor de wacht. Heine van Assen vroeg in het punt rondvraag hoe het volgend jaar kwam met eierzoeken. Hier is echter nog niets van bekend. Jan Brouwer zou het beter vinden als er niet één maar twee contactpersonen per boer kwamen voor de nazorg. Hiermee sloot de voorzitter de vergadering en wenste een ieder wel thuis.