Home
General
News
Latest news
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterphotos
4th of May
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233

Werkzaamheden bij de Zwemmer

Het project De Zwemmer 1e fase is onderdeel van het Friese Merenproject dat de provincie een aantal jaren geleden heeft opgestart. Doel van dit grote project is om het watersportgebied in Fryslân te verbeteren en uit te breiden. Ook De Zwemmer valt binnen dit project en is onderdeel van de grotere Lits-Lauwersmeerroute die loopt van Drachten tot Dokkumer Nieuwe Zijlen. Wetterskip Fryslân is trekker van het project, omdat langs het tracé onder meer ook de kaden en oevers worden verbeterd.

Langs de gehele Lits-Lauwersmeerroute wordt ook de toeristische en recreatieve ontwikkeling van het traject opgepakt. Dit gebeurt door fietspaden aan te leggen, nieuwe aanlegplaatsen te creëren en een betere landschappelijke aankleding en natuurontwikkeling. Ook de waterafvoer van de Friese boezem via Dokkumer Nieuwe Zijlen wordt in het project verbeterd. De vrijkomende bagger wordt gebruikt bij het verhogen van de kaden en oevers.

Hieronder een foto van de werkzaamheden bij Westergeest.