Home
General
News
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
About
Bibliography
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions

I didn't always use a reverence to the source I used. So here is a list of literature I used (I kept it in dutch because the books are dutch anyway).

  • Keuning, A. E., Van geslacht tot geslacht, 400 jaar hervormde gemeente te Oudwoude-Westergeest, Hervormde Gemeente te Oudwoude-Westergeest, z. pl., 1997.
  • Loonstra, C. e. a. (red.), De Foestrumer, Dorpskrant Westergeest, z. uitg., z. pl., div. afleveringen.
  • Uitgave door Gemeente Kollumerland c.a., Gemeente Kollumerland c.a., Informatiegids 1994, Banda Uitgeverij B.V., Kollum, 1994.
  • Uitgave door Gemeente Kollumerland c.a., Gemeente Kollumerland c.a., Informatiegids 1998, Banda Uitgeverij B.V., Kollum, 1998.
  • Uitgave bij reunie oud-Westergeesters, Oud Westergeest in beeld, z. uitg., z. pl., z. j..
  • De Vries, T., Oud Westergeest, ? - +/- 1900, HAVO Scriptie, Westergeest, 1977.
  • Andreae, A. J., Kollumerland en Nieuw Kruisland, geschiedkundig beschreven met oudheidkundige plaatsbeschrijving, herdruk van uitgave 1883-'85, De Tille, Leeuwarden, 1975