Start
Algemeen
Nieuws
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
Colofon
Literatuur
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties

Ik heb niet overal aan bronvermelding gedaan, terwijl bepaalde dingen bijna overgetypt zijn. Ook zijn hier en daar afbeeldingen uit overgenomen. Hierbij dus nog een lijst van gebruikte literatuur:

  • Keuning, A. E., Van geslacht tot geslacht, 400 jaar hervormde gemeente te Oudwoude-Westergeest, Hervormde Gemeente te Oudwoude-Westergeest, z. pl., 1997.
  • Loonstra, C. e. a. (red.), De Foestrumer, Dorpskrant Westergeest, z. uitg., z. pl., div. afleveringen.
  • Uitgave door Gemeente Kollumerland c.a., Gemeente Kollumerland c.a., Informatiegids 1994, Banda Uitgeverij B.V., Kollum, 1994.
  • Uitgave door Gemeente Kollumerland c.a., Gemeente Kollumerland c.a., Informatiegids 1998, Banda Uitgeverij B.V., Kollum, 1998.
  • Uitgave bij reunie oud-Westergeesters, Oud Westergeest in beeld, z. uitg., z. pl., z. j..
  • De Vries, T., Oud Westergeest, ? - +/- 1900, HAVO Scriptie, Westergeest, 1977.
  • Andreae, A. J., Kollumerland en Nieuw Kruisland, geschiedkundig beschreven met oudheidkundige plaatsbeschrijving, herdruk van uitgave 1883-'85, De Tille, Leeuwarden, 1975

Ook heb ik van wat internet-sites foto's "geleend". Als iemand zijn plaatje terugvindt en niet wil dat ik ze gebruik dan moet diegene dat maar doorgeven, dan verwijder ik het betreffende plaatje.