Home
General
News
Tour
History
Prehistory
Middle Ages
Past Century
The Church
Streets
Reunie
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24

Trekweg

 


Lieuwkje Schotanus met Klaas op de arm.


1930: Heine van Assen met grootmoeder Froukje van Assen, tegenwoordig huis fam. Nicolai


De lange bręge