Home
General
News
Tour
History
Prehistory
Middle Ages
Past Century
The Church
Streets
Reunie
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24

Kalkhuisweg/ kalkhúswei

 


1953. Atse van der Veen aan het maaien, hij was toen 90 jaar


1935. Herv. Kerk met baarhuisje, later werd dit huisje gebruikt voor de brandspuit van Westergeest Links de boerderij van de fam. Sape de Vries.


De kerk vanaf de Kollenswei in 1933


1940. Doetzen, Karel en Arjen Veenstra (van Wessel en Anne)