Start
Algemeen
Nieuws
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Prehistorie
Middeleeuwen
Afgelopen eeuw
De kerk
De straten
Reunie
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties


Al in 1333 wordt de kerk van Gheast genoemd. (zie ook "De kerk")
Tot 1350 behoort Westergeest tot de grieternij (voorganger van de gemeente) Dantumadeel, waartoe ook Kollumerland behoorde. Later werd dit gebied zelfstandig en kreeg de naam Oostbroeksterland. Het grensde aan "Colmerland". Deze zijn later één geheel geworden.

In 1749 wordt voor het invoeren van belasting in de grietenij Kollumerland en Niewkruisland de belasting per gezinshoofd vastgesteld. Dit geeft een aardig beeld van hoe de samenstelling van het dorp er toen bij lag. Van de 106 gezinnen in die tijd worden 14 te arm geacht om belasting te kunnen betalen. De overige 92 zijn ingedeeld in arm, sober, gemeen(=gewoon), redelijk en welgesteld.

Omschrijving:
Vastgestelde belasting:  
1 arme weduwe
4 arme arbeiders
11 sobere arbeiders
1 sobere arbeidster
10 gemene arbeiders
3 mensen met "een weinig boerkerij"
3 sobere boeren
20 gemene boeren
1 gemene boerinne (weduwe)
9 welgestelde boeren
1 welgestelde boerinne (weduwe)
1 bootsgezel
2 timmermannen
1 herbergierske
1 herbergier
2 schoenlappers
1 adsistent
1 schoolmeester in sobere staat
1 wagenmaker
1 smid
1 houtkoper
6 vrijgesellen
1 welgestelde hospis
3
4-6
6-10

11-14
25

18-22
28-50
30

50-70
48

8
4-6
20
10
10
11
11

14
14
20
6-30
45
 

Het aantal inwoners bedraagd dan 463. In 1840 bedraagd dit 985 en in 1884 zijn er 1462 inwoners.

Van 1811 tot 1816 is Westergeest een zelfstandige gemeente (samen met Oudwoude). Dit vindt men terug in de kadastrale benaming.