Home
General
News
Tour
History
Prehistory
Middle Ages
Past Century
The Church
Streets
Reunie
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

Oud Westergeest in beeld (14)


Op één na laatste prent!
Even met onze gedachten naar het verleden. Wij zien her de markante molen van het Langland. Gebouwd in 1870. Tot 1928 was Freerk Bosgraaf molenaar. Later is de molen door P. de Vries en P. van der Haak afgebroken. Overgebleven is het "Műnehiem" met zijn geboomte.

Tot slot deze groepsfoto uit 1913: muziekvereniging "Excelsior" van Westergeest. Deze is gemaakt tijdens de onafhankelijkheidsfeesten in Ee. Daar staan ze voor het café (nu Woudstra). Een apart hoofdstuk waren de petten. Deze kon men huren of kopen bij peterolie handel "De Automaat". Bekend is nog dat deze een krantje uitgaven met de lotgevallen van "Pijpjedrop", een negerjongetje. De namen v.l.n.r.: Teake Riemersma, Jitse Sikkema, dirigent Bartele Mulder, Liekele Korf, Eelke Hoogeboom, Andries B. Dijkstra, Roelof Haven, Jac. Hoogeboom, Jan Klaver, T. Spaanstra, Sjoerd Lzn. Huisman, Marten Haven, Auke Hoekstra, Johannes Wiersma (leeft nog: 94 jaar) en laatste en laatste is Germ Hoekstra. Er is in 1922 nog een fusie geweest met de muziekvereniging "Fogelsangh" uit Veenklooster, maar het heeft een stil einde gekregen.