Home
General
News
Tour
History
Prehistory
Middle Ages
Past Century
The Church
Streets
Reunie
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

Oud Westergeest in beeld (11)


Nog een paar gezichten uit dit rijtje die bij het Kalkhuis horen. De woning van Atse van der Veen en op de volgende foto de oude baas aan het maaien toen hij 90 jaar was geworden. De moderne tijd had hem ook al ingehaald; de stalen "seinestok" mocht hij toen ook al hanteren.

Atse van der Veen.

In 1930 werd dit gezicht naar de Kalkhuisbrug genomen. Wij staan hier voor de woning van Minne van Wieren. Op het paard Rense van Wieren, dan Durk Otse's, Trijntje van Wieren, Maaike Turkstra, Minne van Wieren, Thomas Turkstra, Reinder Dijkstra, Jelle van Wieren en Wiebe Veenstra. Met paard en wagen ging Reinder Dijkstra bij zijn klanten langs. Wij zien dit tafereeltje nog juist achter het publiek. Zijn grootste voorraad was steeds "sūpenbrij".