Home
General
News
Tour
History
Prehistory
Middle Ages
Past Century
The Church
Streets
Reunie
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

Oud Westergeest in beeld (9)


Laten wij nou één keer een groepsfoto bekijken. Wij zien door de bomen de woning van Maarten van der Kloet en boerderij van Tjeerd Annema aan de modderweg (is v. Teyenswei), Bumawei z.g. "De reed".
V.l.n.r. Edzer's Rike, Willem Rijnders, zijn vrouw Akke met Johannes op haar arm, Klaas'e Baaije (Kooistra), Klaske Zwaagstra, Jan Rijnders en Ebele van der Schaaf. Zij stonden naar de optocht te kijken in 1933.


Met dit kiekje verlaten wij de v. Teyenswei. Vergane glorie met nieuwbouw en een verharde weg uit het jaar 1956.Even gaan onze gedachten naar twee bewoners van de Kertiersreed. K. Kooistra en E. Merkus. Zij waren landaanwinners in het Lauwerszeegebied. Nu vereeuwigd bij een schaatsfestijn op de Zwemmer.