Home
General
News
Tour
History
Prehistory
Middle Ages
Past Century
The Church
Streets
Reunie
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

Oud Westergeest in beeld (7)


Wij richten nu onze blik naar links en kijken naar onze kerk. Een pentekening uit 1780 en op de volgende bladzijde een foto 200 jaar later. Het meest in het oog springend is de toren. Was het eerder een zadeldak, nadat in het jaar 1807 de toren 8 meter is ingekort, kreeg hij de tegenwoordige puntdakafdekking. Het is wat een gedrongen aanzicht geworden. De restauratie in 1957 heeft de kerk weer de oude romaanse bouwstijl teruggegeven. Let eens op de kleine boogvensters. De kerk is een van de oudsten uit Friesland en stamt uit de 11e en 12e eeuw. Ons derde monument.


Deze foto is gemaakt omstreeks 1980.

Wij gaan naar de v. Teyenswei met het verharde gedeelte; wat is hier weinig van overgebleven (jaar 1937). De winkel van Eelkje, de armenwoning, boerderij van Durk Annema, boerderij van Tj. Annema. Laten wij nog even genieten wat dit beeld ons geeft. (Zou Selie Braak een T-Ford hebben gehad?)