Start
Algemeen
Nieuws
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Prehistorie
Middeleeuwen
Afgelopen eeuw
De kerk
De straten
Reunie
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

Oud Westergeest in beeld (7)


Wij richten nu onze blik naar links en kijken naar onze kerk. Een pentekening uit 1780 en op de volgende bladzijde een foto 200 jaar later. Het meest in het oog springend is de toren. Was het eerder een zadeldak, nadat in het jaar 1807 de toren 8 meter is ingekort, kreeg hij de tegenwoordige puntdakafdekking. Het is wat een gedrongen aanzicht geworden. De restauratie in 1957 heeft de kerk weer de oude romaanse bouwstijl teruggegeven. Let eens op de kleine boogvensters. De kerk is een van de oudsten uit Friesland en stamt uit de 11e en 12e eeuw. Ons derde monument.


Deze foto is gemaakt omstreeks 1980.

Wij gaan naar de v. Teyenswei met het verharde gedeelte; wat is hier weinig van overgebleven (jaar 1937). De winkel van Eelkje, de armenwoning, boerderij van Durk Annema, boerderij van Tj. Annema. Laten wij nog even genieten wat dit beeld ons geeft. (Zou Selie Braak een T-Ford hebben gehad?)