Start
Algemeen
Nieuws
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Prehistorie
Middeleeuwen
Afgelopen eeuw
De kerk
De straten
Reunie
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

Oud Westergeest in beeld (4)


Hier de smederij van Eelke Hoogeboom, jaar 1937. Dit 18e eeuwse pand staat er in volle glorie nog bij. Het onderdeurtje van de smederij is nog dagelijks in gebruik. V.l.n.r. staan: E. Hoogeboom, een reiziger uit Leeuwarden, Wessel Veenstra, Mintsje (de vrouw van Eelke), twee buurkinderen, Jacob Huisman en politieagent Schaafsma.Hier meesterknecht bij Eelke, Jacob Huisman, met Lieuwe S. Huisman. Zij staan op de molensteen die afkomstig is van de korenmolen die op het erf stond van erven fam. Sikkema.
Deze steen werd gebruikt om stal en hoepels om wagenwielen te drijven.


Een unieke foto uit 1917. Dit was letterlijk en figuurlijk "de bakker op de hoek". Bakker Bouwe Riemersma met zijn twee hulpen staan onder de pergola van lindebomen. Van Bouwe bakker zijn heel wat anecdotes bewaard gebleven; de "Foestrumer Krant" heeft hier al eens melding van gemaakt.