Start
Algemeen
Nieuws
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Prehistorie
Middeleeuwen
Afgelopen eeuw
De kerk
De straten
Reunie
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

emeioudk.jpg - 14 K In 1943 wordt buurtschap Triemen een zelfstandig dorp. Zwagerveen, Hanenburg en Zandbulten vallen dan onder Kollumerzwaag. Van Weerdeburen en Westerburen, twee buurten die ook onder Westergeest vielen, is niets overgebleven, al bestaat er nog wel een Weerdebuurtsterweg. Het enige buurtschap dat tegenwoordig nog onder Westergeest valt is Keatlingwier. Het wegvallen van deze buurten is dan ook de verklaring voor de sterke daling in inwoners tussen 1884 en 1941, welke dan 624 personen bedraagt.
In die tijd was bijna iedereen boer, dat wil zeggen, heel veel mensen hielden er naast hun eigenlijke werk vee op na. Tegenwoordig vinden de inwoners meestal buiten het dorp werk.
De middenstand is in de loop der jaren tot bijna nul terug gelopen. Waren er ooit nog twee bakkers, twee slagers, een groenteboer, een kapper enzovoort, tegenwoordig is alleen nog een kruidenierswinkeltje over.
Aan de andere kant zijn er ook een aantal voorzieningen bijgekomen. Een boerderij is verbouwd tot dorpshuis, er is een dagrecreatieterrein aangelegd, en nog niet zo lang geleden tennisbanen en een jachthaven.

Enige jaren terug, bij een dorpsfeest annex reŁnie van oud-Westergeestmers, is een boekje uitgegeven met oude foto's van Westergeest en inwoners, genaamd "Oud Westergeest in beeld". Dit is nu hier te bekijken en te lezen. Het geeft veel informatie over het leven in opa's tijd.

Ga naar: Oud Westergeest in beeld