Home
General
News
Tour
History
Prehistory
Middle Ages
Past Century
The Church
Streets
Reunie
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reactions

Informatie pagina over de reunie Foestrum 1250


DE REÜNIE

Zaterdag 6 juni is er een reünie voor inwoners en oud-inwoners.
Vanaf 10.00 uur staat het bol van activiteiten in het dorp, zoals u op onderstaande uitnodiging kunt lezen.
De kosten van de reünie, dus incl. lunch, broodmaaltijd en revue bedragen € 30,00 p.p.
Heeft u belangstelling voor de reünie, dan kunt u zich opgeven door onderstaande in te vullen en het bedrag over te maken op bankrekeningnummer:
NL 10 RABO 0135 0424 02, t.n.v. Dorpshuis en Ontmoetingscentrum onder vermelding van : reünie.
Na aanmelding krijgt u automatisch een berichtje terug, dat uw aanmelding bevestigt.

Aanmelden kan via deze link: http://www.foestrumerarchief.nl/aanmelding/ . U wordt doorverwezen naar de site van het Foestrumer Archief.