Start
Algemeen
Lokatie
Adressen
Bus/OV
Toerisme
Nieuws
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties


Hieronder een lijst met adressen van instanties en verenigingen in Westergeest.

KERKEN EN KERKELIJKE INSTELLINGEN

Protestantse Gemeente Oudwoude-Westergeest
contact opnemen kan via scribaoudwoudewestergeest@gmail.com
Website http://oudwoude-westergeest.protestantsekerk.NET
Scriba: Trijntje Oosting

Recreatie

Camping 'Oan 'e Swemmer'
Prellewei 2, 9295 KD Westergeest,
tel. 0511-442179, fax 0511-446096.

Jachthaven 'It Skipjagersgat'.
Brede Ikker 20, Westergeest
Havenmeester: W.H. Zijlstra,
skipjagersgat@gmail.com

Camping 'Hammerslag'
Weerdebuorsterwei 2, 9295LC, Westergeest
tel. 0511-445474
Link naar homepage

Camping 'De Greidp˘lle'
E. Meinertswei 31, 9295 KC Westergeest,
tel. 0511-441418.


VERENIGINGEN

Muziek vereniging De Bazuin
Ssecretariaat: Triemsterloane 7, 9298 VT, Kollumerzwaag.
Baukje Bijlstra, secretaris, mail: baukjebijlstra@live.nl

Begrafenisvereniging 'De Laatste Eer'
Secr.: mevr. F. de Bruin-Bronsema,
E. Meinertswei 31, 9295 KC Westergeest,
tel. 0511-444772.

Toneelvereniging 'De Bűnte Houn'
Secr.: mevr. Wiersma,
De Woarven 35, 9295KK Westergeest,
tel. 0511-444743.

VROUWENVERENIGINGEN

Hervormde vrouwenvereniging 'Dient elkaar door de liefde'
Secr.: mevr. F. Bijlstra-v.d. Haak
E. Meinertswei 36, 9295 KC Westergeest,
tel. 0511-442313.

Passage
Oudwoude/Triemen/Westergeest
Seer.: mevr. Minke Adema,
E. Meinertswei 10, 9295KB, Westergeest
tel. 0511-441485

SPORTVERENIGINGEN EN -VOORZIENINGEN

Gymnastiekvereniging 'SVS'
Oudwoude, Triemen, Westergeest
Secr.: mevr Stavornius,
De Dole 3, 9296VB, De Triemen
tel. 0511-445667.

Hengelsportvereniging 'De Dobber
Secr.: J. De Haan
Frisostraat 23, 9288BV Kootstertille
tel. 0512-331892

Meer bewegen voor ouderen
Secr.: mevr. G. Schotanus-Gulmans,
Brede Ikker 18, 9295 KS Westergeest,
tel. 0511-441517.

Recreatief Fierijeppen
Correspondentieadres: S. van Kammen,
Foarikker 2, 9295KT, Westergeest
tel. 0511-441241.

Schietsportvereniging 'Noord Friesland'.
Lucht- en Vuurschieten in Westergeest
Secr.: p/a G.H. op den Dries
Tolhuis 37, 9291JZ, Kollum,
tel. 0511-453667.

Schuttersvereniging 'Westergeest'
Secr.: L. Sijtsma,
Woldringhstraat 5, 9291 CS Kollum,
tel. 0511-453616

Tennisvereniging 'Foestrum'
Secr.: A. Bijlstrsa-Kempenaar
De Triemen 19, 9296MC Triemen
tel 0511-441795

Voetbalvereniging WTOC
Secr.: mevr. J. Wiersma-Mulder,
E. Meinertswei 11, 9295 KB Westergeest,
tel. 0511-444726.

Algemeen / Welzijn / Cultuur

Algemeen Belang
Secr.: J. de Bruin,
E. Meinertswei 29A, 9295 KC Westergeest,
tel. 0511-444772.

Culturele Commissie
Secr.: mevr. I. Koster-Praamsma,
Bumawei 14, 9295 KE Westergeest,
tel. 0511-444294.

MFC de Tredder.
Eelke Meinertswei 33
telefoon 0511-442122 of 06-52041925

Feestcommissie
Secr.: P. Brouwer,
Van Tijenswei 23, 9295KG, Westergeest,
tel. 0511-447345.

Peuterspeelzaal 'It Pjuttersplak'
Westergeest/Triemen
Secr.: M. v/d Horn-Medenblik,
De Triemen 3, 9296MB, Triemen,
tel. 0511-446295

Plaatselijk Belang Westergeest
Secr. a.i. Mw. A. Hoogeboom
Kalkhuswei 16
9295 KN Westergeest
tel 0511-443535
mail plaatselijkbelang@westergeest.net

Vogelwacht
Secr.: R. de Jager,
Kalkh˙swei 26, 9295 KN Westergeest,
tel. 0511-444151.