Home
General
News
Tour
History
Surroundings
Links
Search/info
1250 jaar
Pl. Belang
Brief Sionsberg
Groene energie
Bestemmingsplan
Brief woningbouw
Mededelingen 2
Mededelingen 1
Ljeppershiem
Overlast
ALV
Reactions

Informatie pagina van Plaatselijk Belang Westergeest


Over Plaatselijk Belang Westergeest

Plaatselijk Belang Westergeest is een vereniging die de belangen van het dorp en zijn inwoners behartigt. Bijna 90 procent van de inwoners van het dorp is lid, hetgeen betekent dat Plaatselijk Belang met recht kan zeggen te spreken namens het gehele dorp. Benadrukt wordt dat Plaatselijk Belang geen politieke partij is.

De activiteiten van Plaatselijk Belang zijn veelomvattend. Hieronder volgt een opsomming van de grootste activiteiten:
- Behouden leefbaarheid inwoners
- Signaleren problemen en dit doorgeven aan / oplossen met gemeente
- Geboortebos
- Woningbouw
- Verkeersveiligheid
- enz.

Plaatselijk Belang heeft een signalerende functie, brengt wensen over van de bevolking aan de gemeente Kollumerland en treedt op als aanjager ter realisering van bepaalde plannen. Dit alles gaat in overleg met de gemeente die Plaatselijk Belang ook als gesprekspartner accepteert. Voor veelal kleine problemen worden inwoners geacht zelf contact met de gemeente op te nemen (bijv. water blijft op de weg staan, lantaarnpaal brandt niet enz.), tel. 0511 - 458888. Of via de website van de gemeente: www.kollumer