Start
Algemeen
Nieuws
Laatste nieuws
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterfoto's
Dodenherdenking
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Kollumerland

Hierbij wordt u in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening geïnformeerd over het voorontwerp bestemmingsplan “Buitengebied”.

Het plangebied van het bestemmingsplan betreft globaal het gehele grondgebied van de gemeente, met uitzondering van de dorpen en het terrein waar voorheen de kruitfabriek in de Kollumerwaard gevestigd was.

Het voorontwerp bestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag18 oktober 2012 gedurende een termijn van 6 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, aan de van Limburg Stirumweg 18 te Kollum.

Het bestemmingsplan is in te zien op de website van de gemeente, www.kollumerland.nl, (Wonen en leven > Wonen en Omgeving > Ruimtelijke plannen). Ook is het plan met bijbehorende stukken digitaal te raadplegen op het webadres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0079.BpBg10-Vo01

U wordt in de gelegenheid gesteld om binnen deze periode hierop te reageren als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Reacties kunnen worden gestuurd naar de gemeente Kollumerland t.a.v. mevr. S. van der Heide of mevr. R. Wierstra van de afdeling Ruimtelijke Ordening.