Start
Algemeen
Nieuws
Laatste nieuws
Foestrumer
Feest 2016
Feest 2010
Feest 2007
Feest 2004
Winterfoto's
Dodenherdenking
MFC
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Rondleiding
Agenda
Geschiedenis
Omgeving
Links
Zoeken/info
1250 jaar
Pl. Belang
Reacties
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37

Bestemmingsplan "Westergeest".

Het ontwerp bestemmingsplan "Westergeest" ligt vanaf donderdag 2 februari 2012 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis te Kollum, tijdens openingstijden. Tevens kan een mondelinge toelichting worden verkregen.
Het ontwerp bestemmingsplan is te raadplegen op de gemeentelijke website www.kollumerland.nl, bij de informatie over wonen en leven - ruimtelijke plannen of via dit webadres:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0079.BpWgDorp10-Ow01

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een zienswijze kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad van Kollumerland c.a., Postbus 13, 9290 AA Kollum. Uw reactie kunt u richten aan de gemeente Kollumerland c.a. ter attentie van mevrouw S. van der Heide.